Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla


Lämna en kommentar

Catherine Murphy blev sista kvinnan brännas på bål i England, år 1789…

murphy_catherine-self_portrait

Hårda var straffen på 1700-talet och jag tänkte berätta om Catherine, en förfalskare av liten grad såvitt jag förstår. Catherine Murphy (Bowman) – död 18 mars 1789, (även känd som Christian Murphy) var en engelsk förfalskare, falskmyntare och den sista kvinnan som officiellt dömdes och utsatt för metoden för ”brännas på bål” i England och Storbritannien.


Catherine och hennes man, Hugh Murphy, dömdes för att ha sysslat med falskmynteri på Old Bailey i London och dömdes till döden den 18 september 1788. De hade påträffats den 3 september, med en bit av basmynt som liknade en shilling, falsk, och gjord med ett färgmaterial som producerar typ silverfärg, vilket var emot lagen och med ett hårt straff – döden. Märkligt nog dömdes kvinnor ännu till att brännas, medan män dömdes till hängning.

Hon och hennes man avrättades på onsdagsmorgonen den 18 mars 1789 i Newgate-fängelse tillsammans med sju andra män som hade dömts för olika brott. Newgate Prison var ett fängelse i London, i hörnet av Newgate Street och Old Bailey strax innanför City of London. Fängelset byggdes ut och byggdes om flera gånger, och var i bruk i över 700 år, från 1188 till 1902.

newgate_prison

De åtta männen avrättades genom hängning. Men som kvinna, av historiska skäl, brändes hon. Hon fick stå på en plattform, fäst med rep och en järnring. När hon slutade sina böner, tog bödeln William Brunskill och staplade högar av halm runt henne och tände dem. Enligt vittnesmål av Sir Benjamin Hammett, då sheriff i London, gav han anvisningar att hon skulle bli strypt innan hon brändes. Hon var, enligt uppgift, bunden med ett rep runt halsen, varefter plattformen togs bort under hennes fötter och detta 30 minuter innan branden tändes, och därmed var hon faktiskt egentligen ej bränd levande.


Sir Benjamin Hammett, kritiserade denna form av straff, bränning och var den som fick detta ändrat. Mycket tack vare att de själva ej stod ut med att se det – och av lukten. Jag har även läst en del vittnesmål från rättegången, mycket var folks ord och man visade också på personernas personligheter. John Herne svor eden: ”Jag är hyresvärden i detta hus, de har bott där omkring tio veckor, jag visste ingenting om denna verksamhet tills inom två veckor bakåt, det var bara ett rum de hade.”

Man kunde också läsa att någon som varit på besök och sett färg, någon som sett mynt, men de lär inte ha varit rika om de nu var skyldiga och omfånget okänt. Catherine anförde också att hon var gravid, men juryn ansåg att det skulle skett så nyligen och inget syntes av det, så de ansåg det otroligt.

cath2

Bränning på bål har använts både som dödsstraff och som begravningsritual. Som dödsstraff förekom det i Europa från medeltiden och fram till slutet av 1700-talet. Det användes som vid kätteri, däribland i samband med häxjakterna under 1500- och 1600-talen, samt för homosexualitet, incest och penningtvätt. Under yngre järnåldern var bränning på bål en begravningsritual i Sverige, något som förekommer i andra kulturer även in i våra dagar. Bränning har även förekommit under senare år ex i Afrika, men även i Nordkorea enligt experter.

murphy_catherine-self_portrait

Maffian anses använda sig i vissa fall av däck som de fäster runt den de ska bränna, häller på bensin och så ska den ”skyldiga” lida. Ett hemskt sätt med bränning och själv tänker jag mest på Jeanne d’Arc (även kallad Jungfrun av Orléans) som blev bålbränd den 30 maj 1431 i Rouen. Bödeln, Geoffroy Therage, uppgav senare att han var mycket rädd att han skulle förbannas. Jeanne blev 19 år – hon var en bondflicka utan utbildning och kunde varken läsa eller skriva. Bilden visar Newport, fängelset, en teckning över bålet. Och ett självporträtt.

Källor:
en.wikipedia.org
information-britain.co.uk
oldbaileyonline.org

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser


Lämna en kommentar

Varg i veum, fornisländskt uttryck, även TV-serie…? Now in English too…

varg_i_veum2

Ovanligt uttryck som vi hört, men vad betyder det? Rakt av, kort? Laglös brottsling. Person som skändat helgedom, och som ofta blir allmänt avskydd. På norska översatt mer som, ”namnet på en person som dömts för ett brott på en fredlig helig plats.”

Bakgrunden?
Varg i veum, är från fornisländska vargr i véum, ‘dråpare (förbrytare) i helgedomen’, var en fredlös person. Ursprunglig betydelse en brottsling som begått brott inom ett helgat område, som en kyrka. Ordet ”varg” betydde förr ‘våldsverkare’. Gammalsvenska vargher betyder både ‘varg’ och ‘våldsverkare, förstörare’. ”Varg” användes som ett noaord i stället för ”ulv”, som vargen tidigare kallades.

Varg i veum

I överförd betydelse betyder ”varg i veum”: ‘allmänt avskydd människa, persona non grata’. ”Varg i veum” motsvaras av det från tyskan lånade ”fågelfri”.

Etymologi:
Varg i den ålderdomliga betydelsen ”våldsverkare, dråpare”. Veum är dativ plural av vi (”helgedom, religiös plats”). Således, en våldsverkare i en helgedom. Jämför: persona non grata (ej önskad eller välkommen person Synonymer: persona ingrata. Antonymer: persona grata.)

vargveum

Varg Veum är en fiktiv privatdetektiv i Bergen i Norge som är huvudpersonen i en serie berättelser av Gunnar Staalesen. Veum porträtteras som en missriktad man som försöker lösa brottmål samtidigt som polisen, fast på sitt eget sätt. Staalesen är född i Sunnfjord under andra världskriget. Han har tidigare varit gift men är nu skild och har en vuxen son.

Varg Veum finns gestaltad i 16 böcker mellan 1977 och 2008 samt ett antal noveller och små berättelser, plus som tecknad serie. Gått i omgångar i TV som en bra serie, Varg Veum är en nutida thrillerserie som kretsar kring privatdetektiven med samma namn. Spelad som privatdetektiv – av Trond Espen Seim.

Fann lite diktat om ämnet. Klippt ut slutet. /

Sorgen i hjärtat med flammande eldar
Jagar i blindo en osvuren vän
Skuggorna ruvar i skogarnas mörker
Facklorna tändas för driva dem hän

Varg i veum

Mörkret nalkas och stunden var svår
Berget det rämnar av smärta
Stungen av vrede i vargarnas tid
Ristat var ödet i sten

The new thing is that I translate all from now on with Google Translate, not perfect but good enough 🙂 Welcome!

Varg i veum, national expression, even TV series …?

Unusual expression as we heard, but what does it mean? Row off, short? Lawless crimes. Person who sentenced the sanctuary, and which often becomes general deprotection. In Norwegian translated more like, ”the name of a person convicted of a crime in a peaceful holy place.”

The reason?
A wolf in a hurry, is from the Forensic wolf in véum, ‘droolers (criminals) in the sanctuary’, was a peaceful person. Original meaning a criminal committed a crime within a sanctified area, like a church. The word ”wolf” meant a former ‘violent worker’. Gammalsvenska vargher means both ‘wolf’ and ‘violent destroyer’. ”Wolf” was used as a noaword instead of ”wolf” as the wolf was previously called.

In transposed meaning, ”wolf in the vein” means ‘general deaf person, persona non grata’. ”Wolf in Veum” corresponds to German-lent ”bird-free”.

Etymology:
Warges in the age-old meaning of ”violence, drowsiness”. Veum is the dative plural of us (”sanctuary, religious place”). Thus, a violent in a sanctuary. Compare: persona non grata (unwanted or welcome person Synonyms: persona ingrata. Antonyms: persona grata.)

Varg Veum is a fictional private detective in Bergen, Norway, the main character in a series of stories by Gunnar Staalesen. Veum is portrayed as a misguided man who tries to settle criminal cases while the police, stuck in their own way. Staalesen was born in Sunnfjord during World War II. He has previously been married but is now divorced and has an adult son.

Varg Veum is featured in 16 books between 1977 and 2008, as well as a number of short stories and short stories, plus as a cartoon series. Joined TV as a good series, Varg Veum is a contemporary thriller series that revolves around the private detective of the same name. Played as private investigator – by Trond Espen Seim.

Found a little dictation about the subject. Cut out the end. /

The sorrow in the heart of flaming fires
I blindly hunt an odd friend
The shadows ruin in the darkness of the forests
The torches are lit to drive them

Wolf in a vein

The darkness narrowed and the moment was difficult
The mountain it suffers from pain
Stungen of anger in the wolves time
Ristat was the fate of stone

Källor:
sv.wikipedia.org
sv.wiktionary.org
ne.se
snl.no/varg_i_veum
genius.com

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,


Lämna en kommentar

Pehr Victor Göthe mördade bodmamsell Anna Sofia Forssberg 1861…

Anna Sofia Forssberg

Hur gick det här till? 21-årige Pehr Victor Göthes mord på Anna Sofia Forssberg ägde rum den 31 mars 1861 på Hornsgatan 7 i Stockholm.


Bakåtblick:
Påskdagen 1861 inträffade ett rånmord vilket i efterhand kom att beskrivas som ”förövat under så hemska omständigheter att mänskligheten ryser därvid.” Förövaren var Pehr Victor Göthe (21 år), soldat vid Livgardet. Offret var butiksföreståndarinnan Anna Sofia Forssberg (ogift, 34 år) och brottsplatsen var en ljus- och tvålbod vid Hornsgatan 7 (bild) på Södermalm i Stockholm (huset är numera rivet). Hon arbetade och bodde i en liten butik som sålde ljus, tvål och såpa, känd som hårt arbetande och med en hög moral. Genom att spara det mesta av vad hon tjänade hade hon skapat sig en behaglig tillvaro. Butiken hette Hylins tvålbod och kniven för mordet användes till att skära av tvålar med.

Hornsgatan 7

Denna dag fick Anna Sofia Forssberg besök av en kvinnlig bekant som hon tillsammans med skulle gå på gudstjänsten i Slottskyrkan på Stockholms slott. Anna Sofia var dock tvungen att byta om först och hennes bekant gick i förväg. En kväll några dagar innan mordet när Göthe gick förbi ljusbutiken såg han genom fönstret hur Anna räknade pengar, som han trodde, större summa pengar och stoppade dessa i ett skrin. Det var då han började smida sin plan, ingen slump. Med hjälp av pengarna skulle han skaffa civila kläder och ta sig långt ifrån livet som gardist. Beväpnad med en mindre kniv utan skaft begav sig Göthe, vid halv tio på påskdagen 1861, till den lilla butiken.

Efter några minuter kom en okänd man, ur hennes synsätt, in i handelsboden – och ståendes i enbart sina underkläder hörde Anna hur butiksdörren hade öppnats. Hon ropade från det bakre rummet att de hade stängt, något mannen som klev in i butiken inte brydde sig om, vidare in i kvinnans kammare där han utdelade tre knivhugg i hennes huvud. Hon kämpade och slogs, något som förargade Göthe, men eftersom kniven saknade skaft så skar han även sig själv under attacken. Medan offret låg blödande på golvet påbörjades sökandet efter kassaskrinet med pengar. Under tiden vaknade Anna till liv och kämpade sig mödosamt upp på knä.

Han hade börjat att tömma både kassalådan och ett skrin. När Göthe såg hon vaknat till tog han i ett brutalt grepp en handfull av Annas hår, varefter han med en drygt 25 centimeters lång kniv, som han hittat i butiken, skar halsen av henne. Med sadistisk våldsamhet fortsatte han skära tills nästan hela huvudet hade separerats från kroppen och våldtog henne. Nersölad av både Annas och sitt eget blod fortsatte han sedan sin genomsökning av alla lådor och skåp efter sitt byte.

Pehr_Victor_Göthe_mordet

Strax efter att Göthe hittat såväl penningskrinet som Annas privata pengar bultade det på dörren, det var Ulrika som kommit tillbaka. Han svarade att Anna strax skulle komma ut, vilket fick väninnan att undra vem mannen var. Eftersom mördaren inte kunde ge något tillfredsställande svar insåg Ulrika att något inte stod rätt till. Instinktivt gick hon till den andra utgången och såg Göthe komma ut.

Han började genast springa och Ulrika skrek ”Ta fast tjuven.” Jakten togs upp av ett par åskådare och inom kort lyckades de gripa mördaren som överlämnades till polisen. Under den följande visitationen hittades en blodig kniv på hans person samt 332 riksdaler och 99 öre på sig, en för tiden ansenlig summa.


Han greps på Götgatan och hade den blodiga kniven på sig. Mordet väckte stor uppmärksamhet i Stockholm och gav upphov till skillingtryck om den hemska händelse. Under den påföljande rättegången sa Göthe rätt ut att han länge velat göra något riktigt ont och ”sända någon menniska till andra verlden”. Pehr Victor Göthe erkände sig skyldig till sina brott och dömdes till döden.

Göthe var född 1840 i Göteborg, avrättad 1862. 22 år. Som barn hade han skiljts ifrån sin ogifta mor och blivit utplacerad på barnhem.


Vid avrättningen och uppkommen på schavotten gjorde han en djup bugning för fogaten, tryckte därefter fängelsedirektörens – och slutligen fångpredikantens hand. Fångpredikanten Afzelius erbjöd sig nu att knyta den vita halsduken framför hans ögon, men Göthe förklarade att detta icke behövdes och gick med öppna ögon fram till stupstocken samt föll där på knä. Fångpredikanten lade därefter delinkventens rock över hans nästan blottade rygg.

Pehr_Victor_Göthe

Därefter läste han välsignelsen över honom. Delinkventen, som själv lagt sig ner framstupa över stupstocken, jämkade under välsignelsen med ett par rörelser sin hals i ett passande läge. När välsignelsen var över syntes en blixt och hördes i samma sekund ett dovt ljud. Exekutionen var gjord.

Ända fram till avrättningen, den 8 januari 1862, sades han enligt flera vittnen stå rakryggad inför sitt öde, utan ett tecken på ånger. Han avrättades också offentligt, som utfördes av Stockholms officiella skarprättare, Johan Fredrik Hjort, och beskådades av drygt 4 000 personer.

Galgbacken_Hammarby_1856

Göthe tycktes in i de sista vara lugn och sansad. Men Hjorth var ett proffs. Med ett enda välriktat slag avskilde han Göthes huvud från resten av hans kropp. Göthe hade fått sitt straff. Rekryten vid Andra Livgardet avrättades 1862 genom halshuggning. Det skulle bli Stockholms sista offentliga avrättning. 1877 avskaffades offentliga avrättningar helt och galgen på Skansbacken revs.


Bild ”med mördarens porträtt, tecknadt i fängelset fyra dagar efter mordets begående. Dessutom en dåtida teckning över mordet och vad tidningen skrev, samt hur galgbacken såg ut 1856 enligt en skiss.

Källor:
sv.wikipedia.org
stockholmskallan.stockholm.se
magasinetparagraf.se
runeberg.org/pvgothe
texteromhistoria.wordpress.com
s-info.se
wikiwand.com

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,


Lämna en kommentar

Chuck Berrys liv var kantat av skandaler och brott, denna rockens urfader…

chuck-berr

Jag har skrivit om denna legend som var tidig inom rocken och gjorde en del bra låtar. För ett år sedan skrev jag mer om Chuck, men idag detaljerat om denna man som mycket levde om och kring brott. Korta data. Chuck Berry, eg. Charles Edward Anderson Berry, född 18 oktober 1926 i St. Louis, Missouri, död 18 mars 2017 i St. Charles, Missouri, var en amerikansk sångare, gitarrist och låtskrivare. Texterna till hans låtar kretsar mycket ofta kring livet för amerikanska ungdomar och handlar om bilar, dans, kärlek, föräldrar och hans låtar kännetecknas även av ett återkommande distinkt gitarrintro. Berry var den som uppfann den berömda ”duckwalken”.

För den svarta publiken sjöng han något så märkligt som country och hillbilly och för den vita publiken sjöng han om brudar och bilar. Oberoende av hudfärg så förstod alla ungdomar det budskapet. Och det har inte alltid varit bensin och kärlek i låtarna. I Browneyed handsome man berättar han om arbetslösheten bland de färgade och den inflammerade relationen som fanns mellan vita och svarta i USA under mitten av 50-talet. Bland hans mer kända låtar märks ”Sweet Little Sixteen”, ”Johnny B. Goode”, ”Memphis, Tennessee”, och ”No Particular Place to Go”. Och så baksidan.

När det gällde sex och droger ringde rock’n’roll-legendens alla klockor. Vad gjorde han då?
Första gången som Berry kom i kontakt med lagens långa arm var 1944 då han begav sig ut på tur med några kompisar. De åkte iväg från hemstaden St Louis till Kansas och gjorde flera beväpnade rån. Sno bilar som rån var poppis med.

De åkte till slut fast på grund av att deras bil hade så dåliga däck att de blev stående på motorvägen med punktering och det var en lätt sak för polisen arrestera dem. Domen blev tio års fängelse men Berry återfick friheten efter fem år tack vare gott uppförande. Han återvände senare till Algoa fängelset och gav en gratiskonsert för internerna.

Ett bakslag kom då han 1959 anklagades för ett förhållande med en 14-årig flicka från Mexiko, Janice Escalante. Han hade skaffat arbete åt henne på sin St. Louis-klubb Berry’s Club Bandstand som så kallad ”hat check-girl”. Han dömdes efter ett flertal processer till fem års fängelse. Han satt dock inne endast åren 1961–1963. Någon källa nämner – 1,5 års fängelse. Han hämtade henne innan och tog henne med sig över gränser på vägen. Prostitution är det vanliga ordet. Han ska eventuellt haft samlag med henne.

chuck

Sista gången han satt inne var på 70-talet då han blev fast för skattefusk. Berry hade undvikit att betala inkomstskatt. Han anklagades för straffrättslig påföljd för tredje gången och gjorde sig skyldig till skatteflykt och dömdes till fyra månader i fängelse och 1000 timmars samhällsomfattande – tjänst. 1979.

Men 1990 på hans egendom i Wentzville, Mo – hamnade han i knarkaffärer. Trots att myndigheterna misstänkte att han skulle transportera enorma massor av kokain i sitt gitarrfodral som en del av ett drogprojekt, en operation i flermiljonsklassen! Sökningen gav bara lite hasch, två gevär och ett hagelgevär samt över 122 000 dollar i kontanter.

Men polisen hittade också enormt mycket pornografi, inklusive dussintals videoband, fotografier och böcker – av vilka några visade sig visa minderåriga flickor. Berry, som offentligt nekade att använda ex. kokain, anklagades för att de funnit ”instrument för användning av narkotika” – och tre fall av barnmissbruk för underårig porr. Tillslaget visade han hade en förkärlek för sexuella fetischer som involverade kroppsutsöndringar.

Samtidigt – 1990 stämdes han av ett antal kvinnor efter att man hittat en videokamera på damtoaletten på en restaurang som han ägde. Southern Air-restaurangen i Wentzville som han köpt 1987. Fallet gick aldrig till domstol efter att parterna gjort upp i godo.

Hur hade han agerat?
En kamera ”var tydligen bakom toalettsitsen”, medan andra fångade ”luftfoto av toaletternas innehåll under sekunderna efter att kvinnorna stod upp – innan de spolade. Det visade sig vara hundratals kvinnor och tjejer. Okej, rocklegend. Kriminell och pervers?

chuckmbrud

År 2000 blev Berry stämd av sin tidigare pianist Johnnie Johnson som hävdade att han var medkompositör till många av Berrys mest kända sånger. Fallet lades dock ner sedan en domare menat att allt för lång tid hade gått sedan låtarna skrevs. Han hävdade att han hade skrivit över 50 låtar, inklusive ”No Particular Place to Go”, ”Sweet Little Sixteen” och ”Roll Over Beethoven”, som Berry ensam fått pengar för. Berry hade tidigare erkänt privat att en låt skulle han få betalt för, då han visste han stulit den.

Tyvärr, Berry kunde inte sluta i tid och ge sin karriär en värdig inramning. På ålderdomens dagar envisades han med att fortsätta att uppträda tillsammans med sina barn, som flera gånger fått uppleva det pinsamma i att säga åt pappa att vi är på en scen nu och du ska spela. Då han var i Finland under sina senare år var det t.o.m. så många som var så missnöjda med konserten att det begärde pengarna tillbaka. Det är sällan något sådant händer i vårt land.

2014 tilldelades Chuck Berry Polarpriset, men hans vacklande hälsa hindrade honom från att delta vid ceremonin. Drottning Silvia och prinsessan Madeleine dök inte upp vid utdelningen av Polarpriset. Orsaken var den tidigare domen för trafficking – något som gick emot de bådas engagemang.

Chuck Berry blev 90 år gammal – man fann honom död hemma i sängen – och hans karriär sträckte sig över sju decennier. Oavsett hans ständiga problem med rättvisan så är hans plats i rockhistorien odiskutabel. Men ingen idol …

Källor:
svenska.yle.fi
sv.wikipedia.org
clashmusic.com
nypost.com/2017
en.wikipedia.org
expressen.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,


Lämna en kommentar

Otäck händelse 1933, frikänd från brott – i centrum står Carl Tanzler från Dresden…

Carl-Tanzler-Photos

Läsningen är inte för känsliga läsare, men jag tar bort en massa. Vem var Carl, denna man som var nekrofil? Namn – Carl Tanzler, född 8 februari 1877 i Dresden, död 23 juli 1952 i Tampa, var en tysk-amerikansk radiolog vid United States Marine Hospital i Key West.

Han utvecklade en besatthet för en ung kubansk-amerikansk tuberkulospatient, Elena ”Helen” Milagro de Hoyos (31 juli 1909-25 oktober 1931),  efter att sjukdomen hade orsakat hennes död. Men nästan två år efter hennes död, tog Tanzler – Hoyos lik från graven, och levde med det i sitt hem i sju år, tills han blev upptäckt 1940. doc

Han var listad som Georg Karl Tänzler på sitt tyska äktenskapsintyg. Han var listad som Carl Tanzler von Cosel på sina amerikanska medborgarskapshandlingar, och han var listad som Carl Tanzler på sitt dödsintyg i Florida.

På sjukhuset undertecknade han ofta – Carl Tanzler von Cosel. Han gifte sig cirka 1920 med Doris Anna Shafer (1889-1977). Tillsammans hade de två barn: Ayesha Tanzler (1922-1998) och Clarista Tanzler (1924-1934), som dog av difteri. Äktenskapet var långt ifrån idealiskt, främst på grund av hans frekventa resor.

Den 22 april 1930 träffade Tanzler – Maria Elena ”Helen” Milagro de Hoyos, en kubansk-amerikansk kvinna som hade förts till sjukhuset av sin mamma för undersökning. Tanzler kände genast igen henne som den vackra, mörkhåriga kvinnan som han hade sett i hans tidigare ”visioner”. Hoyos sågs som en skönhet i området i Key West.

Maria Elena Milagro de Hoyos Mesa

Elena var dotter till den lokala cigarrmakaren Francisco ”Pancho” Hoyos (1883-1934) och Aurora Milagro (1881-1940). Hon hade två systrar. I februari 1926 gifte sig Hoyos med Luis Mesa (1908 -?). Luis lämnade Hoyos strax efter och flyttade till Miami. Hoyos var lagligt gift med Mesa vid tiden för sin död.


Hoyos diagnostiserades så småningom med tuberkulos, en typiskt dödlig sjukdom vid den tiden, som så småningom krävde livet för nästan hela hennes närmaste familj. Vår namngivna Tanzler försökte behandla och bota Hoyos med en mängd olika läkemedel, liksom röntgen och elektrisk utrustning, han kom även hem till Hoyoses hem. Tanzler gav henne smycken och kläder, och betygade sin kärlek till henne, men inga bevis har visat att någon av hans kärlek var besvarad av henne.

Trots Tanzlers bästa ansträngningar dog hon i sina föräldrars hem i Key West den 25 oktober 1931. Tanzler betalade för begravningen och med hennes familjs tillåtelse beställde han sedan uppbyggnaden av ett mausoleum ovanför i Key West Cemetery, som han besökte nästan varje natt.

En kväll i april 1933 smög Tanzler genom kyrkogården där Hoyos begravts och avlägsnade hennes kropp från mausoleet, korsade kyrkogården efter mörkret med henne på en barnvagn och transporterade henne till sitt hem. Han sa enligt uppgift att Hoyos ande skulle komma till honom när han satt vid hennes grav och sjöng en spansk sång. Han sa också att hon ofta berättat för honom att ta henne från graven.

Detaljer ej viktiga, men med kroppen hemma satte han ihop den med hjälpmedel och satte på glasögon. Kroppen ersatte han delvis med silkesduk som blötlagts i vax och – med gips. Hår ersatte han med peruk och höll ihop allt med egna hjälpmedel. Tanzler använde också rikliga mängder parfym, desinfektionsmedel och konserveringsmedel för att maskera lukten och förhindra effekterna av likets sönderdelning. Hon hade även plats i en säng.

tuberkol

I oktober 1940 hörde Hoyos syster Florinda rykten om att Tanzler sov med sin systers kropp och konfronterade honom i hans hem, där Hoyos kropp slutligen upptäcktes. Florinda anmälde det till myndigheterna, och Tanzler greps och fängslades. Han undersöktes psykiskt och befanns mentalt behörig att stå inför rättegången – för ”oavsiktligt och skadligt förstört en grav och tagit bort en kropp utan tillstånd”.

Efter en preliminär utfrågning den 9 oktober 1940 i Monroe County Courthouse i Key West släppte de fallet eftersom lagen för brottet var preskriberat. Han fick även – amerikanskt medborgarskap 1950 i Tampa.

Detaljer innan?

Strax efter kroppens upptäckt av myndigheterna granskades Hoyos kropp av läkare och patologer och – visades på Dean-Lopez Funeral Home, där den sågs av så många som 6800 personer. Hoyos kropp återvände till sist till Key West Cemetery där resterna begravdes i en omärkt grav på ett hemligt ställe för att förhindra ytterligare ”påverkan”.

Bortsett från från hans besatthet, använde han en skapad dödsmask för att skapa en livstidsbild av Hoyos, och levde med den till 1952. Expertis och senare forskning har visat på just nekrofili, då han ”använt sig av henne”. 30 år efter fann man detta vid genomgång av bevisen.


Hans egen död?
Hans kropp upptäcktes i hemmet tre veckor efter hans död. Han dog i ”hennes armar” men hans dödsfall rapporterades som att han dog på golvet bakom ett av hennes organ. Mycket är skrivet som skiftar om kroppen etc. Men detta vet man i stort. En form av filmen Psycho?

Hur kunde det ske?
Tanzler ägde den enda nyckeln till mausoleet, och han använde den för att regelbundet besöka Elens lik. Under två år fortsatte hans besök, och när lokalbefolkningen märke det började rykten spridas. Detta föranledde sjukhuset att avsluta hans anställning.

1944 flyttade Tanzler till Pasco County, Florida där han skrev en självbiografi som fick mycket reklam. Hans hem var nära hans fru Doris, som tydligen hjälpte till att stödja Tanzler under hans senare år.

Hans dotter Ayesha T. “Ann” Tanzler Bucey dog 76 år gammal, 1998, vid Eafriadeo Medical Center. Hon kom hit för 71 år sedan från Dresden, Tyskland. Hon var servitris och hemmafru. Hon hade examen från Zephyrhills High School och var metodist. Överlevande inkluderar hennes dotter, två söner, fem barnbarn; vilka minnen de måste ha? Far, Carl Tanzler (1877-1952), mor Doris A. Shafer (1889-1977).

Otäckt, nekrofilen som ej ansågs skyldig p.g.a. tiden för brottet. Sjukdom självklar, men friad? 😖

Källor:
en.wikipedia.org
historicmysteries.com
sv.wikipedia.org
somethingverywicked.blogspot.se
familypedia.wikia.com
ancestry.co.uk
findagrave.com

intressant.se/intressant

 

 


OS, är det Korea och Nordkorea som deltagit eller…?

nosydk

Ska man säga Sydkorea och Nordkorea eller vilket är rätt? Vi läste alla att Nordkorea och Sydkorea skulle göra gemensam entré på OS-invigningen i PyeongChang – under enad flagg och dessutom spela ishockey i samma lag. De två parterna har haft en dialog som de inte har haft på två år – men med fortsatta frågetecken.

Länderna är formellt i krig eftersom Koreakriget (1950–1953) slutade med vapenstillestånd och inte i ett fredsavtal. Det slutna landet har även med sig en  stor delegation, en stor hejarklack, artister och andra. 🙂

Namnen så?
Korea är uppdelat i Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea) i norr, samt Republiken Korea (Sydkorea) i söder. I skrift används både Sydkorea, men mer Korea och så – Nordkorea. korea

Kritiker ansåg innan att Nordkoreas vilja att samtala och samarbeta har skapat en del skepticism.
”Detta är inte ett tillfälle att lätta på trycket eller att belöna Nordkorea. Det faktum att Nordkorea nu engagerar sig i dialog kan tolkas som bevis för att sanktionerna har effekt, säger Japans utrikesminister Taro Kono, som uppmanar att inte vara naiva mot den nordkoreanska ”charmoffensiven”.

Historiskt för Nordkorea?
Nordkorea har deltagit i flera OS genom åren, både i vinter- och sommarolympiader. Landet debuterade i vinter-OS 1964, som det året anordnades i österrikiska Innsbruck. Vid den senaste vinterolympiaden i ryska Sotji 2014 skickades emellertid ingen delegation.
Landet var heller inte representerat 1988 när sommar-OS anordnades i sydkoreanska Seoul.

Rent sportsligt har landet skördat sina största framgångar på olika sommarolympiader.
Facit sedan 1964 är 16 guld, 17 silver och 23 brons. Mest framstående har Nordkorea varit i tyngdlyftning, gymnastik och i olika kampsporter.

Donald Trump skrev på Twitter i veckan att han såg positivt på det kommande samtalet mellan Sydkorea och Nordkorea. Ja, hyckleri eller ironi?

En fråga som ställts också. Vad händer när nordkoreas olympier återvänder hem utan medaljer? Jo, det kan ske en offentlig ”skamuppvisning”. Det kan drabba Nordkoreas 22 idrottare när de kommer hem. Inom en vecka kommer vi att veta om några återverkningar gjorts på dessa stackars själar när de kommer tillbaka till Nordkorea”, säger Jacob Kovalio, docent vid Carleton University och expert i Asien- Stilla havet historia.koreaskiss

Offentlig ”skam” i Nordkorea görs för att pressa folk på att förbättra sina prestationer, sa Kovalio. Sessionerna innebär en period av självkritik där partimedlemmen ska skämmas och erkänna sina egna misstag. När detta är gjort kommer gruppen av människor som lyssnar på upptagandet sedan gemensamt att tala med dem om sin kritik.

Dessa offentliga förnedringar är en del av ”nöjeslivet” i Nordkorea, enligt Michael Madden. Madden, en analytiker för, en webbplats som drivs av USA-Korea Institutes, sa att detta nvänds för politiska studier och utbildningssessioner. Usch! I idrott handlar det oftast att absolut ej bli sist, vilket i stort skett, om ingen ramlat etc. ”Detta är en rutinmässig del av DPRK-livet och gäller för alla medlemmar i Koreas arbetarkrets – från fabriksanställda till soldater till högsta tjänstemän”, sade Madden i ett mail.

Skriver du Sydkorea och Nordkorea är detta vanligt. Men Sydkorea som nämnts också som – Korea. Petigt? 🙂 Demokratiska Folkrepubliken Korea i norr, samt Republiken Korea.

Källor:
aftonbladet.se
expressen.se
sv.wikipedia.org
nationalpost.com

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,