Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 08 -VARJE ONSDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! MED MERA. 2700 inlägg.


Kan du kasta ett getöga? Vad betyder det vet du men vad kommer det utav…?

goat

Ord är spännande, trevliga och ibland kan de skapa nyfikenhet. Ett idiom betyder språklig egenskap, variant, dialekt, eller särart. Idiomatisk innebär något som är karakteristiskt, säreget och språkriktigt korrekt för ett språk eller en dialekt. Så vad kommer ”kasta ett getöga” ifrån och vad betyder det?


Det betyder, som de flesta av oss vet, titta snabbt och förstulet. Enligt DN 12 mars 2007 ”Kasta ett getöga – gör getter det?” På liknande sätt har det obegripliga gätöga omtolkats som getöga; att kasta ett getöga låter mer kasta blickar – än bara kasta ett öga. En synonym är alltså – slänga ett getöga.

getögat

Ordets bakgrund – och man kan konstatera att ordet getöga har ingenting med en get att göra. Ordet kommer istället av det gamla verbet gäta (”valla boskap”, ”vakta”). Herden behövde bara titta då och då för att hålla koll på sina djur. Av fornsvenska gaea (”vårda”, ”ge akt på”), en avljudsform av ett ord som motsvarar isländska gat (”uppmärksamhet”, ”aktsamhet”), besläktat med isländska gaeta och norska gjete, gjaeta, av fornnordiska gaea. Detta är ett gammalt ord som betyder ”vakta boskap eller att ”passa” eller ”ge akt på” i största allmänhet.

getoga

Så en ”gätare” var med andra ord en person som helst enkelt skulle djuren under uppsikt (medan denne ofta gjorde något annat under tiden). Då vallare och hedar inte är vanligt förekommande längre har ordet gäta länge haft en tynande närvaro och omtolkningar av uttrycket ”att kasta ett gätöga” har förändrats till ”att kasta ett getöga” helt enkelt för att det låter lika och att det, idag, är lättare att associera till en get än till att gäta.

En mix av felaktighet och språklig evolution således. ”Jag har alltid kastat getögon, när något sker hastigt i stunden som snabbt kräver en koll”…

Källor:
ordbruket.com
sv.wiktionary.org
ordbajsaren.se
sv.wikipedia.org
synonymer.woxikon.se


CORONA:

Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd och var försiktig, covid-19 som ökat mer i januari 2021. Obs regel – munskydd vid vissa tider med kollektivtrafiken.

Blogginlägget nedskrivet 9/1-21


Staden Dodge City hade stor betydelse i Vilda Västerns historia…

dodge city

Denna stad från denna epok finns ännu och Dodge City är en stad och administrativ huvudort i Ford County i Kansas, USA. Staden har fått sitt namn efter nordstatsgeneralen och järnvägsingenjören Grenville M. Dodge. 1890 ovan – fanns här – 1763 invånare. Vid 2010 års folkräkning var stadsbefolkningen 27 340 stycken så ganska många mer. Stadens namn är välkänt i USA tack vare den långlivade radio- och TV-serien Krutrök (Gunsmoke) som utspelades i Dodge City.

Den hade också en stor roll i gamla Vilda Västerns historia då det bland annat var i denna stad som den berömde sheriffen Wyatt Earp var sheriff i början av sitt liv innan han slutade och flyttade därifrån. Han var 183 cm lång och runt 30 års ålder vägde han cirka 75 kilo.

Vi börjar från början?
År 1865 etablerades Fort Dodge, nära den nuvarande platsen för Dodge City. Under dessa hårda tider, blev pionjärerna ofta attackerade av marauding indianer. Fortet erbjöd skydd för vagnstågen från indianerna, tillhandahöll posttjänst och fungerade som en försörjningsbas för trupper som ägnade sig åt indianska krigarna i söder. Major General Greville Dodge började arbeta under den hårda vintern 1865, att reparera telegraflinjer och återuppta resvägar. Indianerna avstod vanligtvis från attacker under vintermånaderna.

dodgecow

Fort Mann var den första bosättningen av icke-inhemska människor i området som blev Dodge City, byggt av civila år 1847 för att ge skydd för resenärer på Santa Fe Trail. Fort Mann kollapsade 1848 efter en indiansk attack. 1850 kom amerikanska armén för att ge skydd i regionen och byggde Fort Atkinson på den gamla Fort Mann-platsen. Armén övergav Fort Atkinson 1853.

Militära styrkor på Santa Fe Trail återupprättades längre norrut och öster vid Fort Larned 1859, men området förblev ledigt kring vad som skulle bli Dodge City fram till slutet av inbördeskriget, fortet var i drift fram till 1882.


Stadens första tid?
Staden Dodge City kan spåra sitt ursprung till 1871, när ranchägaren Henry J. Sitler byggde ett kvisthus väster om Fort Dodge för att övervaka sina boskapstransaktioner i regionen, bekvämt beläget nära Santa Fe Trail och Arkansas River och – Sitlers hus snabbt blev en stoppunkt för resenärer. Andra såg den kommersiella potentialen i regionen med Santa Fe Railroad som snabbt närmade sig från öst.

dodge city 1890

År 1872 etablerade George M. Hoover den första baren i ett tält för att betjäna törstiga soldater från Fort Dodge. Järnvägen anlände i september, de tidiga bosättarna handlade med buffelben och det blev en social känsla kring fortet. Men med ankomsten av järnvägen blev Dodge City snart involverad i boskapshandeln.

Detta år?
Den första dödade i Dodge City var i september 1872, när en afroamerikansk man som hette Black Jack som sköts utan anledning av en spelare som kallas Denver. Kort därefter dödades Jack Reynolds av ett järnvägsspårs-lag. Under det första året dödades ungefär femton män i Dodge City, som alla begravdes på historiska Boot Hill. Till sist hade Boot Hill cirka 30 gravar, inklusive en kvinna, Alice Chambers.

Boskapsled?
En ny väg som kallades Great Western Cattle Trail eller Western Trail grenade av från Chisholm Trail för att leda boskap till Dodge City, som plötsligt blev ordentligt befolkad. Tusentals boskap passerade årligen genom staden. De bästa åren av boskapshandeln i Dodge City var från 1883-1884, och under den tiden växte staden enormt. 1880 fick Dodge City en ny konkurrent för boskapshandeln från gränsstaden Caldwell. Under några år var konkurrensen mellan städerna hård, men tillräckligt med boskap var tillgängliga för båda städerna att blomstra.

1876 Bat Masterson and Wyatt Earp

Mer cowboys gjorde att laglösheten ökade och bl.a. var en sheriff kända, William B. Bat ‘Masterson, som valdes till sheriff den 9 november 1877. Men snart kontaktade borgmästaren – Wyatt Earp, som arbetade som Wichita-advokat. Han bad om Earps hjälp, erbjöd honom titeln Chief Vice Marshal med en oöverträffad lön på 250 dollar per månad. Tala om pengar då! När Wyatt kom fram var Dodge Citys befolkning 1 200 och – 19 företag licensierade att sälja sprit.

Wyatt Earp med sina bröder är mer kända då de var verksamma i Tombstone. Wyatt Berry Stapp Earp, 1848-1929, var en amerikansk sheriff, hasardspelare och saloonägare. Wyatt lämnade först staden Wichita med efter sin bror James – för Dodge City, Kansas, där han blev vice stadssheriff. Han blev kvar 1877-1878.

earp

På vintern 1878 åkte han till Texas för att spåra en laglös, och han träffade John ”Doc” Holliday som hjälpte honom. Earp flyttade ständigt under hela sitt liv från en stad till en annan. Han lämnade Dodge City 1879 och flyttade med bröderna James och Virgil till Tombstone, där en silverboom var på väg.
Han gjorde sålunda sitt jobb i Dodge City.

Dodge City?
Staden hade mer eller mindre av gunfighters, revolvermän,och här fanns det vanliga utbudet av salonger, spelhallar och bordeller, inklusive den berömda Long Branch Saloon och China Doll bordellen. För en tid 1884 hade Dodge City till och med en tjurfäktningsring – där mexikanska tjurfäktare gjorde show med särskilt utvalda Longhorn-tjurar. Vidare fick man problem med mjältfeber hos djuren, karantäner upprättades.

Dodge City blev buffelhuvudstaden i väst och buffelhuvud syntes längs huvudgatan Front Street i väntan på leverans. Smutsiga buffeljägare och handlare fyllde staden och termen ”stinker” var myntat. Men när William Sherman, armébefälhavare, beordrade slakt av buffel för att driva indianerna till reservat, fick prästen mer göra då jägare anfölls med. Trots att Shermans taktik att döda buffeln var effektiv för att vinna över de indianska krigarna, slutade hundratals buffeljägare med sin verksamhet.

dodgecow De flesta av bufflarna (korrekt är bisonoxar) var borta 1876, men över 1 ½ miljoner hudar hade sänts från Dodge City på järnvägen. Under år samlade bönderna under hårda tider buffelbenen och sålde dem för sex till åtta dollar per ton. Benen användes vid tillverkning av porslin och gödselmedel. Det förekom nöjesskjutning också av bufflar, allt gjorde att djuren började dö ut.


Senare i staden?
När fler jordbrukare bosatte sig i västra Kansas ökade trycket på Kansas State Legislature för att göra något för mjältfebern. Följaktligen, år 1885, sträckte sig karantänlinjen över staten och det västra spåret var stängt. Vid 1886 flyttade cowboys, spelare och bordellägare västerut till grönare betesmarker, och Dodge City blev en sömnig liten stad som andra samhällen i västra Kansas…

Källor:
en.m.wikipedia.org
legendsofamerica.com
sv.wikipedia.org
kansashistory.us


Kungens nötkreatur kallas Ankole-Watusi, en boskapsras med enorma horn…

Ankole-Watusi1

Detta rykte som kungliga beror dels på det faktum att endast några få stammar i Afrika jobbar med dessa nötkreatur och inte använder dem för kött. Ankole-Watusi (även Ankole- eller Watusiboskap) – Bos taurus – är en inhemsk afrikansk boskapsras.

Tidigare var Ankole-Watusi en boskapsras som hotades av utrotning, men räddningsarbete och avelsprogram världen över har säkrat dess fortlevnad. De har mycket stora, karakteristiska horn liknande Texas longhorn-boskapens. Dessa nötkreatur är anpassade för att överleva flera månader när mat och vatten är knappa.

De är uppkallade efter Afrikas Watusi-stam och är ett tamdjur. Man tror att de är en korsning mellan två olika raser av nötkreatur som migrerades till Östafrika omkring 1000 f.Kr. Ännu tidigare – möjligen från uroxen för ca 6000 år sedan.

Ankole-Watusi3

Ankole-Watusi är en mycket härdig ras som klarar sig bra på magert bete och begränsad vattentillgång. Djuren är även anpassade till det tropiska klimatet så tillvida att de stora hornen, som kan räcka över två meter från spets till spets, bidrar till reglering av kroppstemperaturen. De försvarar kalvarna genom att lägga sig runtom dem som försvar och hornen bra ”vapen” om de sAnkole-Watusitörs.

 

Fiender?
Lejon och leoparder.

Finns ex. i Uganda,Tanzania, Rwanda, Burundi och i östra Afrika. Livsmiljö: Skogar, ängar och rika gräsmarker. Djuren väger en del, hanar upptill 700 kg, honor ca 500 kg. Livslängden cirka 20 år. Höjd på dem är cirka 165 till 198 cm.

Watusi eller Watusis?
Av Tutsi, en afrikansk etnisk grupp. Tutsier, förr även watussi, är ett herdefolk som finns främst i Uganda, Rwanda och Burundi. Tutsierna är närbesläktade med banyamulengefolket i östra delen av Demokratiska Republiken Kongo. De talar samma språk som hutuerna, (ett bantuspråk) och har samma religion som dessa (en form av animism och kristendom). Det finns dock en djup splittring mellan folken kring frågan om hur den politiska makten i Rwanda och Burundi ska fördelas.

Ankole-Watusi2

Kuriosa?
En Watusitjur vid namn CT Woodie hade en hornomkrets på 103,5 cm.
Hornen?
De har även en speciell egenskap och bidrar till reglering av djurets kroppstemperatur.

Mer?
De används av Watusi för mjölkproduktion och i vissa stammar är detta en viktig ritual.
Ankole-Watusi kött har mycket lite fett och lägre kolesterol än annat nötkött.
Ankole-boskap har en enorm hoppningsförmåga för sin stora storlek.
Några stammar blandar mjölken och blodet i djuren för att producera en högproteindryck.

Källor:
sv.wikipedia.org
gloop.se
woburnsafari.co.uk
blairdrummond.com
seaworld.org
en.m.wikipedia.org