Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 2900 inlägg. Carpe diem.


Pungräven finns i mest Australien, anses av en del som skadedjur, stämmer det…?

pungräv

Rätt okänt djur, du vet lite och får nu veta mer. Pungräv (Trichosurus vulpecula) är ett pungdjur från Australien. Det är ett nattaktivt djur som kan påträffas både i trädbevuxna förorter och i öppna skogar. Alltså ett klätterpungdjur som finns på hela den australiska kontinenten samt på ön Tasmanien och på mindre öar i samma region.

Under natten hörs ofta hannens höga läte när den försvarar sitt revir. Dessutom har de flera andra ljud för kommunikationen. En possum (på svenska ofta känd som pungräv) är en av ett 70-tal olika pungdjursarter med långa tjocka svansar som ser ut lite som en blandning mellan tvättbjörn och ekorre.


Olika platser där den finns?
Djuret har flera från varandra skilda utbredningsområden i Australien som är mer eller mindre stora. Den största populationen finns i östra och sydöstra delen av kontinenten. Pungräven tillhör ett fåtal pungdjur som klarar sig bra i landskap som förändras av människor.

Liksom tvättbjörnar i Nordamerika betraktas de ibland som plåga. Arten blev införd på Nya Zeeland och räknas där som skadedjur som dödar många individer av den inhemska fågelfaunan, till exempel kivier som saknar flygförmåga. Pungräven kan även bära på farliga sjukdomar som tuberkulos för nötkreatur Mycobacterium bovis.


Utsidan?
Kroppslängden (huvud och bål) varierar mellan 32-58 cm och svanslängden mellan 24 -40 cm. Vikten hos hanar 2,0-4,5 kg, honor lite mindre. Pungräven har en ullig päls som kan variera mycket i färgen. Ovansidan kan vara silvergrå, brun, rödaktig eller svart. Buken är allmänt ljusare och svansen har en brun till svart färg. Svansen är bra täckt med hår med undantag av spetsens undersida som är naken. Ja, den saknar hår vid undersidan av bakre delen och används som gripverktyg. Fina öron som är – trekantiga.

pungrev

Ekologiskt?
Pungräven är nattaktiv och ensamlevande men vid bra tillgång till föda förekommer många individer i samma region. Territoriet markeras med vätska från körtlar bl.a. vid djurets anus. Individerna sover på dagen i självbyggda bon eller i andra gömställen som kaninbon, skjul eller på vinden av större byggnader. Pungräven vistas vanligen i träd men förekommer även på marken när träd saknas.

Obs Honan får bara en unge i taget. Fostret är vid födelsen bara 15 mm lång och väger endast 2 gram.


Äter och – ålder?
Den äter blad, blommor, frukter, insekter, fågelägg och fågelungar. Vilda pungrävar kan bli 13 år gamla.

pungräv22

Pungräven och vi människor?
Djurets päls var omkring 1900 mycket omtyckt, t.ex. exporterade Australien 1906 fyra miljoner pälsar. För pälsens skull infördes arten mellan 1858 och 1920 till Nya Zeeland. Där fanns inga naturliga fiender, och populationen uppskattas idag till 70 miljoner individer.

Numera pågår projekt för beståndets kontroll eller decimering, vanligen med hjälp av fällor eller gift. Populationens minskning går inte lika fort som påtänkt. På engelska säger man vanligen the brushtail possum. En sötnos ❤ oavsett…

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig minsta sjuk, håll avstånd, hosta i armvecken och var rädd om gamla och sjuka.

Källor:
sv.wikipedia.org
djurparker.ifokus.se
en.wikipedia.org
swedesinaustralia.com
homonymer.se
saob.se

Blogginlägget nedskrivet 25/4-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).