Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 09 -VARJE ONSDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! 2670 inlägg.


Om avrättningar i nutid och – hur det var förr, världen runt… 1-2

avrättningar1

Underrubriken kunde vara – Dödsstraffet i världen 2017. Men jag redovisar även Göteborg som exempel för brott och dödsstraff samt polisers tjänst. Faktabiten? Dödsstraff är en straffrättslig påföljd som innebär att en domstol dömer en brottsling till döden genom avrättning. Endast i Kina och en rad delstater i USA tillämpas det någorlunda regelmässigt. Ämnet visar hur vi ser på straffen i olika länder. Nackdelen med dödsstraff anses oftast vara att risken någon är oskyldig – och avrättas.


Sverige?
År 1921 avskaffades dödsstraffet i Sverige i fredstid. Men fram till början av 1800-talet hade döden varit en relativt vanlig bestraffning för grövre brott. 1734 års lag stadgade dödsstraff för inte mindre än 68 olika gärningar. Åtskilliga tusen personer har under århundradena avrättats i Sverige, flertalet genom halshuggning.

Avrättade 2017?
Minst 993 personer avrättades i 23 länder under 2017. Det är en minskning på 4 % jämfört med 2016 (1 032 avrättningar) och med 39 % jämfört med 2015 (det året noterades det högsta antalet avrättade sedan 1989 med 1 634 avrättningar).

Mest var?
Flest avrättningar skedde i Kina, Iran (minst 507), Saudiarabien (146), Irak (minst 125) och Pakistan (minst 60). Kina är fortfarande det land i världen som avrättar flest människor. Men exakt i vilken omfattning dödsstraffet används i Kina är okänt, eftersom landet betraktar sådana uppgifter som statshemligheter. I den globala siffran på minst 993 personer ingår inte de tusentals avrättningar som Kina tros ha utfört. Om Kina räknas bort har 84 % av alla avrättningar ägt rum i fyra länder: Iran, Saudiarabien, Irak och Pakistan.

avrättningar3

Bahrain, Jordanien, Kuwait och Förenade Arabemiraten återupptog avrättningar under 2017. Botswana, Indonesien, Nigeria, Sudan och Taiwan – alla länder som avrättade människor under 2016 – rapporterade inte om några avrättningar under 2017.

Minskningar?
Avrättningarna minskade markant i Vitryssland (med 50 %, 2017), i Egypten (med 20 %), Iran (med 11 %), Pakistan (med 31 %). I Saudiarabien minskade avrättningarna med 5 %.

Ökningar?
Länder där avrättningarna fördubblats eller nästan fördubblats är Palestina (Hamasstyret i Gaza, 50%), Singapore (50%) och Somalia (42%).

Under 2017 var det två länder, Guinea och Mongoliet, som avskaffade dödsstraffet för alla brott. Guatemala har ändrat sin lagstiftning så att dödsstraff inte utdöms för så kallat “vanliga brott”, och Gambia har skrivit under en internationell konvention i syfte att avskaffa dödsstraffet och där landet förbinder sig att inte utföra några avrättningar.

Omvandlingar av dödsstraffet eller benådningar från dödsstraffet noteras i 21 länder: Bangladesh, Kamerun, Kina, Egypten, Indien, Indonesien, Japan, Kuwait, Malaysia, Mauretanien, Marocko/Västsahara, Nigeria, Pakistan, Papua Nya Guinea, Qatar, Sri Lanka, Taiwan, Tunisien, Förenade Arabemiraten, USA och Zimbabwe.
Fortsättningen i del två.

Källor:
amnesty.se
sv.wikipedia.org
kbec.se
aftonbladet.se
rotter.se


Jesus korsfästes enligt Bibeln, ett hemskt straff, läs om detta …

korsfgolgata

Jesus från Nasaret, också kallad Kristus, var en i Galileen och Judeen kringvandrande judisk predikant. Enligt evangelierna i Nya Testamentet i Bibeln verkade han i omkring tre år innan han dömdes till döden genom korsfästelse, avrättades och därefter uppstod. Jesus är kristendomens centralgestalt och ses där som Guds son.

Han utsattes för korsfästelse, som man kan läsa om i Nya testamentet, samt den generella kunskap man har om romerska avrättningsmetoder från den perioden. Jesus korsfästes klockan 9, alltså omkring klockan tre på eftermiddagen, under den judiska påsken, mitt emellan två brottslingar, enligt traditionen benämnda Dismas och Gestas. Klockan 12 föll ett mörker, som varade ända till Jesu död klockan 15. För att förvissa sig om att Jesus verkligen var död, genomborrade en romersk soldat, som enligt traditionen hette Longinus, honom med en lans, se den heliga lansen.

Det förlopp som föregick korsfästningen pågick under två dagar, och under den perioden utsattes Jesus för fysisk överbelastning flera gånger. Efter gripandet i Getsemane fick han en bindel för ögonen och slogs i ansiktet med knytnävar.

Han piskades, fick en törnekrona på huvudet och tvingades bära tvärbjälken till sitt eget kors. I synnerhet piskrappen, som troligen var mycket brutala, var allvarliga. De har lett till stora, öppna köttsår och orsakat massiv blodförlust.

krona

Marschen uppför backen till Golgata har ytterligare bidragit till den fysiska utmattningen. Själva upphängningen på korset med spikar genom handleder och fötter var knappast dödlig. Å andra sidan gör den ställning som kroppen placeras i vid en korsfästning det svårt att andas. När armar och axlar måste bära kroppens vikt, blir det smärtsamt att andas ut, och resultatet är långsam kvävning.

Bibelskribenterna använder två olika ord för att beskriva redskapet som Jesus avrättades på – staurs och xlon. Många forskare har dragit slutsatsen att de här orden syftar på en bjälke eller en upprättstående påle, gjord av ett enda trästycke.

Forskarna anser att Jesus dog efter mellan tre och sex timmar på korset, och det var ovanligt kort tid. Det var inte ovanligt att hängde på korset i flera dygn, innan de till slut avled.

Jesus-holds-lamb

Vem var brottslingarna Gestas och Dismas?
Gestas, även stavat Gesmas, är det namn som traditionellt har givits åt den ”obotfärdige rövaren” som korsfästes tillsammans med Jesus på Golgata. Enligt Lukasevangeliet 23:39 smädade han Jesus och sade: ”Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss”.

Dismas är det namn som traditionellt har givits åt den ”botfärdige rövaren” som korsfästes tillsammans med Jesus på Golgata. Enligt Lukasevangeliet 23:42 sade han till Jesus: ”Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike”. Jesus svarade då: ”Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset” (23:43).

Läst, 2017:
”I en mängd år har nio filippinska katoliker blivit korsfästa i långfredagsceremonier i tre byar i provinsen Pampanga, några mil norr om huvudstaden Manila. Också figuranter utklädda till romerska soldater deltar. Ruben Enaje hade då spikats upp på ett träkors 31 gånger i rad.”

Trots att Amnesty International betecknar korsfästelse som ”den ultimata formen av omänsklig bestraffning”, tillämpar vissa länder fortfarande metoden för att verkställa dödsdomar – däribland Saudiarabien.

Källor:
illvet.se
sv.wikipedia.org
jw.org
gp.se
dagen.se

 


Dödsstraffets arkebusering – fakta, möjligt i två av USA:s delstater…

Gardner

Amnesty motsätter sig dödsstraffet i alla former, utan undantag, oavsett brott, förövare, eller metod som används vid avrättningen. Förklaring på vad de betyder, ordet arkebusera: avliva dödsdömd person genom skjutning. Arkebusering: avliva person genom skjutning.

Ursprung så, termen arkebusering kommer från franskans arquebuser, är lånat från italienskans archibuso, vilket i sin tur kommer av lågtyskans hakebusse ”hakebössa”. Detta var ett tidigt eldhandvapen som brukades under medeltiden – ett slags klumpig föregångare till geväret. Hakebössan hade en mycket kraftig rekyl och var därför försedd med en lodrät hake på undersidan som skulle hindra vapnet från att fara bakåt när man avfyrade det från en försvarsvall eller fartygsreling – därav namnet.

Arkebusering är avrättning med gevär. Metoden tillämpas både i militära sammanhang och i det civila. I militära sammanhang utförs avrättningen av en grupp soldater, vanligtvis upp till nio, som samtidigt avfyrar sina gevär på kort avstånd mot den dödsdömde. Det är vanligt att ett eller flera av vapnen är laddade med lös ammunition för att minska de kommenderade soldaternas skuldkänslor. (Det innebär att man aldrig kan veta vem som utdelade det dödande skottet). Jag väljer se på detta omtalade straff, enbart civilt sätt.

I civila sammanhang har arkebuseringen varit mindre vanlig. Den amerikanska delstaten Utah har länge använt den som standardmetod, med rötter i mormonernas doktrin om blodsrättvisa som en väg till försoning, även om hängning erbjöds som alternativ. Känt är också att Kina är ett land som ofta arkebuserar dödsdömda fångar, oftast med gevär. I Kina möter flera tusen människor döden på detta vis varje år.

Även Indonesien använder denna metod. Metoden nackskott användes ofta av KGB och GRU under sovjettiden, det ökända Ljubjanka-fängelset har idag ett museum som visar övergreppen. Metoden används än idag av Vitryssland, som är det enda land som verkställt avrättningar i Europa sedan 1996, alla genom skott i nacken. Primitivt och min syn är emot – många har avrättats oskyldiga och dessutom sänker man det till ofta samma nivå som den ev. brottslingen.


Exempel på maktövertramp. Alan Bani Odeh arkebuserades den 13 januari 2001 av en exekutionspluton i palestinska Nablus för att ha haft samröre med den israeliska säkerhetstjänsten. Han fick sin dom mindre än en vecka tidigare efter en rättegång som bara tog tre timmar att genomföra. Domen kunde inte överklagas.

I Utah i juni 2010 användes arkebusering för första gången på 14 år i USA, då den för dubbelmord dömde Ronnie Lee Gardner avrättades, efter stor uppmärksamhet. Utah förbjöd arkebusering som avrättningsmetod 2004, men förbudet är inte retroaktivt, vilket gav Gardner rätt att välja det. Han dömdes för att ha mördat en advokat i en domstolsbyggnad 1985 i samband med att han försökte fly från en mordrättegång. Då stod Gardner inför rätta för mord på en bartender, och dömdes som skyldig även till det mordet.

De fem frivilliga bödlarna, poliser till yrket, stod 7-8 meter från Gardner, bakom en vägg med skottluckor. Vapnen som användes var Winchestergevär, varav ett var laddat med lösa skott för att ingen i exekutionspatrullen ska veta vem som avfyrat det dödande skottet. Han valde själv avrättningsmetoden arkebusering, vilken bara är möjlig i två av USA:s delstater. På bilden ses Gardner.

Papua Nya Guinea i Stilla havet skakades av flera mord i maj 2013. Nu driver landets regering på frågan om att införa arkebusering som dödsstraff. Dödsstraff är tillåtet enligt lag i Papua Nya Guinea, men ingen brottsling har blivit avrättad sedan 1954.

Arkebusering var det dödsstraff som Saddam Hussein önskade sig, han blev dock hängd. Den 19 november 1915 arkebuserades den facklige ledaren Joe Hill i Salt Lake City. Denne man har jag skrivit om tidigare, var han oskyldig…?

Källor:
sv.wikipedia.org
dn.se
amnesty.se
expressen.se
historiskaord.se