Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla


Vad står ordet nyter för, bekant med – nykter…?

Vackarklocka-glad

De flesta av oss vet naturligtvis vad orden betyder, men betyder de något mer och hur uppstod orden. Nyter låter aningen äldre, så jag ska kika på det. Några bekanta hörde jag undra över orden. Så, ordet nyter betyder enkelt, förnöjsam, nöjd och glad.

Ordet nyter är alltså inte alls detsamma som nykter, även om man teoretiskt sett kan vara nyter även om man har fått sig ett par glas. Nyter är till sitt ursprung besläktat med nyttja och njuta och hade i fornsvenskan betydelsen ’användbar, nyttig’ men också ’duktig, hurtig’. I den förra betydelsen har det i nusvenskan ersatts av nyttig.

Sett till – betydelsen ’duktig, hurtig’ så är man också ofta också glad och nöjd. Det stämmer att nyter relativt sällan används annat än i uttrycket pigg och nyter. Men det förekommer nog, t.ex. i uttryck som en nyter ung man, han hade en nyter uppsyn.


Grammatik:
Nyter, nyttig, duglig; som enkelt ord anträffat bl.a. substantiverat i uttrycket – meniga nytte, allmänt väl, det allmänna bästa. Adjektiv som nytra. Nytrare.

Happy business people laughing against white background

Mer varianter på ordet: förnöjd; glättig; gladlynt; ofta särskilt med tanke på de yttre tecken (minspel) som antyda någons glädje: glad och vänlig (i sitt uppträdande), fryntlig.

Man kan finna det år 1900: Samlade bygdehistorier av Thure Sällberg. Men det anses komma från fornsvenskan, i fornspråken även använt som nyttig, användbar besläktat med njuta. Ses en del omkring 1500-talet.


carrey

Det finns mer finstilt skåda som inte är värt notera. Vi noterar att nykter är annorlunda och ej släkt. Nykter kommer från lågtyskans nüchtern ”hörande till morgonen, tidig”, troligt från latinets nocturnus, nattlig, härtill nykterist, nykterism.

Källor:
sv.wiktionary.org
ne.se
saob.se
runeberg.org
kotus.fi/sv

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Annonser


Vilket var det sista krig Sverige ”var med om”, och hur gick det…?

Fälttåget mot Norge

Många känner till det, men mer detaljerat? Norge tänker många och visst är det rätt. Det var faktiskt norrmännen, och det var ett 19 dagar långt krig mellan månaderna juli-augusti 1814. Detta blev Sveriges sista ”krig”, även om man kanske inte kan kalla det för ett krig eftersom inte så mycket stridigheter förekom. Orsaken till kriget var att Sverige ville, med så lite våld som möjligt, få norrmännen att acceptera unionen med Sverige som hade beslutats sex månader tidigare i freden i Kiel (januari 1814).

Norrmännen ville emellertid inte gå med på att deras öde skulle avgöras av Sveriges kung, utan fordrade att själva få bestämma över sitt land. De norska fick möta en övermäktig fiende på 45 000 man och blev tvungna att skriva under en fred och ett tvingande av att bilda personalunion med Sverige. Norrmännen ville egentligen tillhöra Danmark.

Kortfakta: Fälttåget mot Norge, typ av krig räknas som – mellanstatligt – mellan Sverige och Norge. Fred genom – Konventionen i Moss. Sverige tvingar Norge i union.

Tidigare, i början?
Den svenska kungen Karl XIII förkastade tanken på ett självständigt Norge och drog den 26 juli samma år ut på ett fälttåg mot Norge. De mest troliga är tanken bakom, han hade ont om tid. Ett fullskaligt krig skulle dra ut på tiden, vintern var snart inne. Den svenska armén var inte rustad för och hade inte lagt upp förråd för vinterkrig i Norge m.m.

Den svenska armén var numerärt överlägsen, bättre utrustad och utbildad samt leddes av en av Napoleons före detta främsta generaler, den nyutnämnde svenske kronprinsen Jean Baptiste Bernadotte – som nu kämpade för koalitionen mot Napoleon. Huvudstyrkan anföll från havet och ockuperade öarna Hvaler innan de intog staden Fredrikstad och belägrade Fredrikstens fästning utanför Halden.

Samtidigt gick en mindre styrka in i Norge från Värmland men efter att ha förlorat slagen i Lier och Matrand tvingades den retirera till Sverige. Sammandrabbningen vid Matrand var den blodigaste under hela kriget. Svenskarna ryckte därefter fram mot den norska huvudstaden Kristiania men vid Langnes skans hade norrmännen en försvarslinje som stod emot svenskarnas attacker. Svenskarna försökte gå runt norrmännens försvarslinje och sista striden ägde rum vid Kjølbergs bro 14 augusti 1814 där svenskarna segrade. Denna sista drabbning skriver jag om en annan gång, vilken svensk var den sista som omkom i krig?

Det var den sista krigsdagen i den svenska krigshistorien. Då norrmännen insåg att svenskarna hade fri väg till huvudstaden ingick de vapenvila och började förhandla.

Om detta var sista kriget, innan detta krig?
Sjätte koalitionskriget var ett av de koalitionskrig under Napoleonkrigen vilka utkämpades mellan 1803 till 1815. Efter Napoleons fälttåg i Ryssland, som slutade i ett katastrofalt nederlag för den franska armén, bildade Storbritannien, Ryssland, Sverige, Preussen och Österrike 1813 en koalition och inledde ett befrielsekrig mot Napoleon.

mossekrig

Kriget avslutades för Sveriges del med Freden i Kiel 1814, där Danmark avträdde Norge till Sverige, men istället erhöll Svenska Pommern, och Parisfreden (1814) där Frankrike erkände Norges förening med Sverige och där Sverige avträdde Guadeloupe till Frankrike mot en lösensumma på 24 miljoner franc.

En del räknar in nutid också där Sverige medverkar. Fast mer i en annan kategori. Detta handlar om – Afghanistankriget (2001–). Svenska insatsen i Afghanistan är Sveriges bidrag till de internationella militära insatsstyrkorna ISAF och Resolute Support Mission i det nu (2017) pågående Afghanistankriget. Insatsen har pågått sedan år 2002, totalt fem svenska soldater har stupat under insatsen.

Andra insatser i krig?
Svenska trupper har även deltagit i konflikter där Sverige inte har varit krigförande part. Framför allt har detta skett i insatser organiserade av Förenta Nationerna.

Bland annat i Kongokrisen i början av 1960-talet samt flygspaning med JAS-plan mot som understöd för bombningar i Libyen med under upproret. Kadaffi under den arabiska våren. Insatserna har haft bred acceptans i riksdagen och ansetts harmonisera med Sveriges alliansfria position under det kalla kriget. Krig kan ändå aldrig löna sig på något vis, en s.k. maktfaktor. Vem som drabbas värst vet alla…

Källor:
sv.wikipedia.org
historiesajten.se
aftonbladet.se
svd.se
spa.merinfo.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,


Mary Ann Cotton var en svårfunnen seriemördare på 1800-talet…

news

Engelskan Mary Ann Cotton var en seriemördare, född 31 oktober 1832, död 24 mars 1873. Föddes med arbetsklassföräldrar, Mary Ann hade en svår barndom. Hennes fader jobbade i kolgruva, föll 46 meter och avled.

Hennes fars kropp levererades till sin mamma i en säck med stämpeln ”Property of the South Hetton Coal Företag’.

Detta medan hon var ung och det tvingade Mary Ann att gå in i arbetskraften och stödja sin familj. Vid 16 års ålder lämnade hon sitt hem för att bli sjuksköterska i den närbelägna byn South Hetton. Mary Anns mor valde år 1843 en man som heter George Stott. Den tonåriga tjejen gick inte bra ihop med sin nya styvfar.

Som en ung kvinna fann Mary Ann jobb som sjuksköterska och sökte snart en man. Som tjugoåring valde hon en William Mowbray, och de nygifta bosatte sig i Plymouth, Devon, för att starta familj. Paret fick fem barn, fyra av dem dog av ”feber med magbesvär och smärtor”. De flyttade nordost men tragedin tycktes följa dem; tre fler barn föddes, ytterligare tre barn dog. William gick samma väg och dog av en ”tarmsjukdom” i januari 1865.

William hade hittat en anställning som en förmyndare vid South Hetton Colliery, senare som brandman på ett ångfartyg. Sedan, i början av 1865, fick han en akut tarmåkomma när han hade sina barn framför sig, han föll ihop och dog. Änkan Mary Ann lämnades med ett barn och en försäkringsutbetalning på Williams liv som motsvarade en halv årslön, 35 pund. Samtidigt blev det som ett mönster bildades.

Hennes andra make George Ward, dog av tarmproblem samt ett av hennes två övriga barn. Nya försäkringspengar. Media skrev om ämnet, de noterade märkligheter med denna Mary Ann. De lokala tidningarna upptäckte att när Mary Ann flyttat runt norra England, förlorade hon tre män, en älskare, en vän, sin mor och ett dussin barn,

Den sista personen som blev offer för Mary Anns dödliga fälla var Frederick Cotton. Med den här familjen lyckades Mary Ann inte bara döda Frederick, också Fredericks syster, barnet Mary Ann bar med Frederick – och Fredericks barn från ett tidigare äktenskap, unga Charles Edward Cotton. En älskare som heter Joseph Nattrass dog också av magrelaterad sjukdom under denna period.

Det var först efter unga Charles död att misstanken äntligen föll på Mary Ann, efter spaning i 20 år! Hon omhändertogs i förvar, i Durhams fängelse. Arsenik hade varit Mary Anns ”vapenval.” Förgiftning var lätt att ordna till intet ont anande offer och var för det mesta lättillgängligt under 1800-talet. Ändå är frågan kvar: Hur skulle så många dödsfall kunna bli obestridna så länge? Ja, det var dåliga tider, många gick bort oväntat. 

Summa lämnade hon efter sig en chockerande lista över offer, däribland elva av hennes barn, tre män, en älskare och dennes mamma. Alla dog av kraftig feber kombinerat med magsmärtor. Detta kunde man läsa i tidningarna då. Det nämns 21 mördade…

Hon hängdes vid Durham County Gaol den 24 mars 1873 för arsenikförgiftning, detta efter en rättegång. Hon dömdes officiellt för mordet på Charles Edward Cotton. Domstolen i den allmänna opinionen dömde henne för många, många fler dödsfall. Hennes rättegång varade tre dagar, då Maria dömdes till döden genom att hängas. cotton

Hon dog långsamt, bödeln använde för kort fälledörrr, vilket innebar att hennes nacke aldrig bröts, Mary Ann rycktes runt vridande – i slutet av repet tills hon kvävdes till döds. Bödel var William Calcraft, gjorde förmodligen 450 avrättningar under sin tid, avled 1879.

Två barn överlevde henne. Margaret Edith (1873-1954) och hennes son George från hennes äktenskap med James Robinson.

Källor:
listverse.com
the-line-up.com
en.wikipedia.org

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,