Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla


Lämna en kommentar

Vad betyder att man är svensk? När är man svensk?

sverigesflagga

Inte bara Fredrik Lindström är intresserad i ämnet läste jag och svaren varierar, allt beror på vad vi syftar på. Jag hade ett samtal nyligen med en granne som handlade om tillhörighet. Jag fick frågan, när är man svensk, vad krävs? Faktasök och jag fann med mångkulturen att frågan ej är så lätt svara på. Men såhär är det, en stor sak, men i bloggform 🙂

Först vår utbredning – Sverige har landgräns i väst med Norge, i nordost med Finland samt angränsande territorialvatten till Norge i nordväst, Danmark i sydväst och Finland i öst. Landet har kuster mot Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Nu är vi ca 10 miljoner invånare.

Ordet – svensk (om person) som har svenskt medborgarskap. Frågan blir vad du behöver?
För att bli svensk medborgare ska du, enligt Migrationsverket:
kunna styrka din identitet.
ha fyllt 18 år.
ha permanent uppehållstillstånd (PUT), uppehållsrätt eller uppehållskort.
ha uppfyllt kraven för hemvist (bott i Sverige en viss tid)
ha levt ett skötsamt liv i Sverige.

sverigekulökarta

En annan sida. Vi svenskar är personer som på ett eller annat sätt har en anknytning till landet Sverige och/eller språket svenska. Svenskar kan till exempel definieras som en folkgrupp med huvudsakligen germanskt ursprung, som svenska medborgare eller de som talar språket. Svenskar kan också vara de som bor i Sverige eller haft Sverige som eget eller föräldrarnas uppväxtland.

Vad som delas av många i Sverige är intresset och närheten till naturen. Allemansrätten är en lag som gör det möjligt att röra sig fritt ute i svenska naturen, oavsett vem som äger marken. Just naturen och allemansrätten är en viktig symbol för den svenska identiteten. Sverige har också en viktig och framträdande roll i det internationella miljöarbetet.

Sett till etnisk bakgrund så kommer svenskar från början från de germanska folkslagen. Idag har svenskarna många olika ursprung. Detaljerat – ett indoeuropeiskt och germanskt språk som pratas av omkring tio miljoner människor, främst i Sverige men också i delar av Finland. Det svenska språket är likt både norska och danska och de flesta inom dessa tre länder kan förstå varandras språk.

Ungefär 60 procent av alla svenskar är medlemmar i den kristna Svenska kyrkan. Men det är ganska få som regelbundet firar gudstjänst i kyrkan. Cirka 45 procent av de barn som föds i Sverige döps i Svenska kyrkan.

Fredrik Lindström har uttryckt om sitt ”intresse för svensk mentalitet”. Hans svar:
”Ja, dels kommer väl intresset från att jag är själv är svensk, så det finns väl naturliga orsaker till att vara intresserad av det ämnet så att säga.

Till exempel finns det ett institut som heter Världsvärderingsinstitutet som kartlägger värderingar över hela jorden. Där finns det två staplar som vi ligger längst ut på. Den ena stapeln går mellan tradition och rationalism. Där ligger svenskarna längst ut på den rationella sidan. Vi tror inte på gud och tänker inte på våra förfäder och om våra föräldrar hamnar i ekonomisk knipa tycker bara 10 procent av oss att det är vår plikt att skjuta till pengar för deras skull.

Klokare? Vi vet vad som krävs, förr nämnde man ex att två, tre generationer bakåt skulle vara födda i Sverige etc. Vad vi idag är känt för kan man fråga de som kommit hit. Men våra rättigheter, friheter är det största tror jag alla tycker.

Historiskt?
Begreppet svenskar som beteckning för ett folk var en vidareutveckling av folknamnet svear, där ordet svensk var adjektivformen. Svearna (svioner) omnämns redan i Tacitus verk Germania som skrevs omkring år 98. Namnet åsyftade under vikingatiden och större delen av medeltiden endast invånarna bosatta i Mälarlandskapen.

Igår, 14/7, Victoriadagen såg vi från Öland firande av vår prinsessa och man kan nog säga man fick med både svenskhetens traditioner och mångfald! Vickan kan man bara gilla, royalist eller ej

Källor:
arbetarbladet.se
informationsverige.se
sv.wikipedia.org
sv.wiktionary.org
migrationsverket.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,


Lämna en kommentar

Betyget minns vi och detta riktmedel används ännu flitigt…

Vad är betyg? Jo, med betyg inom skolväsendet menar man ett samlat mått på en elevs skolprestation under en viss tidsperiod. De vitsord som prästen satte i husförhörslängderna avseende en individs kunskaper (ex. läskunskap) kan ses som en föregångare till betygen.

Historiskt, år 1820.
Redan tidigt i utbildningens historia förekom att eleven efter avslutade studier erhöll ett testimonium, dvs ett utlåtande om sina prestationer. Dessa var i regel kortfattade med omdömen liknande ”flitig med trögminter” etc. I början av 1820-talet infördes bokstavs- och sifferbeteckningar för att ange graden av kunskap hos eleverna. I 1820-års skolordning fanns 4 betygsgrader: Betyg, Beskrivning: A Berömlig insikt B Godkänd insikt C Försvarlig insikt D Otillräcklig insikt.

I 1905 års läroverksstadga hade de utökats till en 7-gradig skala: A, a, AB, Ba, B, BC och C.Den infördes i folkskolan redan 1897. Betyg, Beskrivning. A Berömlig a Med utmärkt beröm godkänd AB Med beröm godkänd Ba Icke utan beröm godkänd B Godkänd BC Icke fullt godkänd C Underkänd. Denna typ av betygssystem kallas för absoluta betyg, vilket innebär att bedömningen av prestationen görs i relation till kursplanen.

Under 1940-talet framfördes kritik mot de absoluta betygen och i stället föreslogs relativa betyg. Relativa betyg infördes i 1962-års läroplan för grundskolan, senare även för gymnasiet.

Historiskt:
En expert, Keith Hoskin, har argumenterat för att betygsättning av studenter utvecklades av professor William Farish och först implementerat av Cambridge universitet 1792. Den historieskrivningen har dock ifrågasatts (Christopher Stray, som menar att underlaget för den tesen inte är tillräckligt).

Nu?
Ett betyg är ett intyg eller ett omdöme, som ofta är graderat enligt en viss skala. De enskilda nivåerna på skalan kallas vitsord. Betyget innebär att kunskaper och färdigheter eller kvaliteten på en vara eller tjänst anses ligga på en viss nivå, eller minst på denna nivå.

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbete. Efter fullföljd utbildning får eleven ett examensbevis om hon eller han uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis. Betygsskalan har sex steg, fem godkända steg, E-A och F som är ett icke godkänt betyg.

Högskolor och universitet i Sverige bestämmer själva vilket betygssystem som skall användas. Vanligast är den tregradiga skalan: väl godkänt, godkänt och underkänt. Men andra skalor förekommer också. Tyvärr läser vi nu att många köper ”högskoleprovet” dvs. svaren och att fusket finns, men man vet om det och försöker nu göra nya rutiner.

Synonymer till betyg: intyg, vitsord, cv, meritförteckning, omdöme, bevis; attest, diplom.

Källor:
hhogman.se
skolverket.se
sv.wikipedia.org
synonymer.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,


SKAM, norsk ungdomsserie som fått stor popularitet, vem är vem…?

skam

Ungdomsserien som blev större än väntat, den norska, med huvudkaraktärerna Eva, Noora, Chris, Sana och Vilde – som nu blivit några av Norges största namn just nu… En ungdomsserie om vänskap, kärlek, sex, fest och svek, producerad av NRK, där vi följer ett gäng ungdomar på gymnasiet.

En i gänget som man följer i sista säsongen är Sana, i serien, som visar islam sett ur hennes perspektiv. Ungdomarna gör rollerna naturligt och – mer  information om Sana och serien.

Vem är Sana privat?
Iman Meskini, född i mars 1997, är en norsk skådespelerska. Hon spelar rollen som Sana Bakkoush i dramaserien SKAM, som sänds på TV. Iman Meskini studerar (2016) arabiska och Mellanösternstudier på Universitetet i Oslo. Hennes mor är från Norge och hennes far från Tunisien. Privat spelar hon basket i ett norskt topplag.

imanpriv

Om sin tro?
”Jag vill inte argumentera med vetenskapen, men jag tror att det finns något större bakom allt!”

Om sin hijab?
”Jag vill använda hijaben. Det är inte bara det vackra, det är också en ”isbrytare”. Att bära hijaben gör det lättare att komma i kontakt med människor. Det visar att jag tillhör en religion som tror på en gud, och då antar folk att det är ett ämne som intresserar mig. Om de också tror på en gud, har vi automatiskt något gemensamt.” Hon lärde sig om islam från sin mamma som konverterade till islam vid tjugoårsåldern.

Serien?
Skam (stiliserat som SKAM) är en norsk webbaserad dramaserie om gymnasieungdomar på Hartvig Nissens skole på västkanten i Norges huvudstad Oslo. Serien är producerad av NRKP3 och sänds på seriens hemsida, med nya uppdateringar varje dag som sätts ihop till ett avsnitt varje fredag. Serien visades för första gången under 2015. Serien riktar sig främst till ungdomar som är 15 år och äldre, men har tittare i alla åldrar.

iman

Serien vann fem priser under Gullruten 2016: Bästa TV-drama, Bästa nya programserie och Årets nyskapning samt priser för Bästa klipp TV-drama (Ida Vennerød Kolstø) och Årets innovation (Julie Andem och Mari Magnus).

I december 2016 meddelades att en fjärde säsong skulle sändas under våren 2017. I samband med premiären av denna i april 2017 stod det klart att det också skulle bli seriens sista. Anledningen är att man gett allt, jobbat så hårt att det känns rätt med ett avslut.

De vi ser i serien, Lisa Teige (Eva), Josefine Frida Pettersen (Noora), Ina Svenningsdal (Chris), Ulrikke Falch (Vilde) och Iman Meskini (Sana). En serie i nutid, för unga om unga! Och som vanligt, var och en lär bli salig på sin tro.

Källor:
svt.se
svt.play.se
metromode.se
universitas.no
veckorevyn.com
b.dk/livsstil

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,


Origin of Bears, Cherokee

cherokee-native-american

Delar med mig av en berättelse av en Cherokeevän.

Den är på engelska, hoppas ni förstår annars kan ni översätta ex med google translate / J.

Origin of Bears
Cherokee, told by Osiyo, Night Owl (Svnoi Uguku)!

bearkillsboy

In the long ago time, there was a Cherokee Clan call the Ani-Tsa-gu-hi (Ahnee-Jah-goo-hee), and in one family of this clan was a boy who used to leave home and be gone all day in the mountains. After a while he went oftener and stayed longer, until at last he would not eat in the house at all, but started off at daybreak and did not come back until night. His parents scolded, but that did no good, and the boy still went every day until they noticed that long brown hair was beginning to grow out all over his body.

Then they wondered and asked him why it was that he wanted to be so much in the woods that he would not even eat at home. Said the boy, ”I find plenty to eat there, and it is better than the corn and beans we have in the settlements, and pretty soon I am going into the woods to say all the time.

”His parents were worried and begged him not leave them, but he said, ”It is better there than here, and you see I am beginning to be different already, so that I can not live here any longer. If you will come with me, there is plenty for all of us and you will never have to work for it; but if you want to come, you must first fast seven days.”

The father and mother talked it over and then told the headmen of the clan. They held a council about the matter and after everything had been said they decided: ”Here we must work hard and have not always enough. There he says is always plenty without work. We will go with him.” So they fasted seven days, and on the seventh morning al the Ani-Tsa-gu-hi left the settlement and started for the mountains as the boy led the way.

When the people of the other towns heard of it they were very sorry and sent their headmen to persuade the Ani Tsaguhi to stay at home and not go into the woods to live. The messengers found them already on the way, and were surprised to notice that their bodies were beginning to be covered with hair like that of animals, because for seven days they had not taken human food and their nature was changing. The Ani Tsaguhi would not come back, but said, ”We are going where there is always plenty to eat.

bjorna

Hereafter we shall be called Yonv(a) (bears), and when you yourselves are hungry come into the woods and call us and we shall shall come to give you our own flesh. You need not be afraid to kill us, for we shall live always.” Then they taught the messengers the songs with which to call them and bear hunters have these songs still. When they had finished the songs, the Ani Tsaguhi started on again and the messengers turned back to the settlements, but after going a little way they looked back and saw a drove of bears going into the woods.

Aho! We are all Related!

/ Vbf av min vän Blue Panther, Cherokee/
Ursprunget till Björnen
Cherokee
Berättad av Nattugglan (Svnoi Uguku)!

”Sedan lärde budbärarna låtar som man kan kalla dem och björnjägare har dessa låtar fortfarande. När de hade avslutat låtarna, Ani Tsaguhi började igen och sändebuden vände tillbaka till bosättningarna, men efter att ha gått en liten väg de såg tillbaka och såg björnarna som går in i skogen.”

Aho! Vi hör alla samman! ❤

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


2 kommentarer

Bondepraktikan gav tips om väder och mycket kan vi nyttja än idag, eller…?

Uppgifter med fakta, veta mer – är trevligt, en vän bad mig söka fakta om Bondepraktikan. ”Den fanns väl som en bondebibel och torde varit spridd och nyttjad över hela Svedala, från norr till söder? Då bör den ha skiljt sig åt i innehållet då klimatet är så olika i vårt avlånga land?”

Nyfiken som man är vill man veta, tror gör jag redan vid frågan. Så, Bondepraktikan är en av de mest spridda folkböckerna och innehåller till viss del väderleksspådomar och förutsägelser om årsväxten. SMHI påpekar att väderspådomar som förekommer i Bondepraktikan ibland kan ha vetenskapliga orsaker som bakgrund, men att det mesta ska ses som kuriosa.

Innehållet bestod till stor del av väderleksspådomar och förutsägelser om årsväxten, av vilka många troligen är hämtade ur grekiska och romerska spåböcker. Den behandlar delar av Sverige olika då väder som man analyserar är olika i norr och söder, barmark och ex snö. Om december kan man ex läsa:


Kall december med mycket snö lovar gott år. Åska i denna månad bådar både storm och regn.
Om det är kallt i månadens början och slut, men milt väder i dess mitt, följer en långvarig vinter.
På snöigt år följer rikt år. Mycket snö betyder mycket hö.

En ensam skata förkunnar elakt väder.
Grön jul, vit påsk, och en vårlik jul bebådar en vinterlik påsk.
Om juldagen inträffar vid nymåne, blir det ett gott år.
En våt jul gör tomma visthus och tomma fat. Är vädret vid jul milt, varar vanligtvis kölden in på våren.
Om bröstbenet i Mårten gås är brunt, betyder det mera snö än köld, är det vitt bebådas mera köld än snö.


Bondepraktikan enligt Nationalencyklopedin: ”Denna har kommit att framstå – och citeras ofta i massmedia – som representativ för svensk folklore, vilket den (med de nämnda undantagen) alltså ingalunda är.” Man kan säga att bondepraktikan var en föregångare till vår moderna kalender.

bonderklipp

De spådomar om vädret som förekommer i Bondepraktikan var ändå ett slags handbok med råd och tips för bönder. Den gavs för första gången ut år 1508 i Tyskland. Kapitel som återkommer varje månad i nyare utgåvor (dvs efter 1897 enligt originaltexten) är Jordbruksarbete, Ladugård och stall, Fjäderfäskötsel, Biskötsel, Trädgårdsskötsel, Krukväxter samt jakt och fiske. Detta förutom prognoserna om vädret då, som är uppdelade på månader, på dagar och på talesätt i olika regioner av riket.

Många emigranter hade i Amerika-kofferten packat ned fyra litterära verk: Bibeln, Katekesen, Psalmboken och Bondepraktikan. Den blev en del av det kulturella arv som man förde vidare till den Nya världen.

År 1662 eller 1666 kom den ut på svenska, och utgivaren var troligtvis Andreas Johannis Arosiandrinus. Den första svenska utgåvan var i verspartierna en översättning från den danska utgåvan 1597 – den avgjort mest kända och citerade bondepraktikan är från 1875. 1733 tillades ett avsnitt om vädermärken, en del som senare kommit att bli den mest kända delen.

tjugondag_knut_etta

Konung Knut bad om hjälp att driva julen ut, står att läsa i Bondepraktikan. Den 20:e dagen efter jul är julen slut, en tradition som vi har åtminstone sedan 1600-talet. Att slänga ut granen tillsammans med en så kallad julgransplundring härstammar från 1800-talets borgerliga traditioner.

Föregångare?
Från det forntida Mesopotamien finns bevarat ett verk kallat för ”Instruktioner för bönder”, i vilket en far ger råd till sin son och arvtagare om hur denne ska sköta jordbruket på bästa sätt.

I dokusåpan Farmen på TV har man i husförhör många frågor kring vad Bondepraktikan säger. Nog kan man finna en del matnyttigt? På nätet kan du finna tips.

Följ länken: http://www.bondepraktika.se/

Källor:
bondepraktika.se
sv.wikipedia.org
smhi.se
ne.se
nordiskamuseet.se
(även bild av när man slängde ut granen)

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,


4 kommentarer

Humor är vad? Denna sista dag 2016, nyårsafton…?

För att visa, att man inte alls blev rädd när man hoppade till, kan man hoppa upp och ner ett par tre gånger liksom för att motionera sig.
Nalle Puh – A.A. Milne

Idag ska jag ta tag i ordet humor, vi tänker på skratt och leenden? För humor – är förmågan hos människor, saker eller situationer att framkalla glädjekänslor eller ganska lika – förmågan att kunna se och kunna ge uttryck för det roliga i saker och ting .

För mig kan humor vara personifierad genom ex. Groucho Marx, John Cleese, Lorry-gänget, eller Jacques Tati. Ulvesson, Hasse och Tage, Kalle Sändare eller Jim Carrey.

TV är det enda sömnpiller som man tar genom ögonen.
Vittorio de Sica

Svensk humor finns nämnd sedan 1800-tal då många roliga historier (bland annat västgötahistorier och knallehistorier) tecknades ned. John Cleese i Monte Pythons sketch ”Departementet för löjliga gångarter” är ett senare bra exempel på annan modern humor.

För att uppfatta det roliga i en situation krävs ett ”sinne för humor”, något som alla människor har, men det finns många olika individuellt styrda faktorer som avgör om en enskild person finner en specifik händelse rolig.

Humorns uppbyggnad har studerats av bl.a. Aristoteles och Arthur Schopenhauer. Sci-fi-författaren Robert A. Heinlein menade att humor kommer ifrån smärta, medan Isaac Asimov hävdade att antiklimaxen ligger i humorns hjärta – oviktiga saker får större vikt än de som vanligtvis skulle få störst betydelse.

På senare åren kom så ståupp-komik, av engelskans stand up comedy, som är en form av komisk underhållning, där en ensam underhållare, ståuppkomiker, talar från en scen till en publik med en mikrofon. En jag tycker är bra är norrländska Ronny Eriksson som utvecklat det som lite protest. I övrigt kom fram många rent usla förmågor. Bilder på Jim Carrey, mannen med ansiktsmimiken, Hasse och Tage, de svenska bästa.

Doktor Kotte slår till

Jag satt på kajen och såg tankfullt ned i det smutsiga vattnet, när plötsligt en gammal vän dök upp.
Expressen

Idag firar ej alla stort – ej ens smått, och man kan vara nöjd om man mår bra och kan få en fridfull afton. Smällare på avskild plats allena, djur skräms. Ha alkoholen lagom tack 🙂

Ta det lugnt alla, och gott nytt år 🙂

new years eve 2017

Källor:
farbrortorsten.com
gd.se
sv.wikipedia.org
sv.wiktionary.org
expressen.se
ordsprak.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,