Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla


Lämna en kommentar

Vad betyder att man är svensk? När är man svensk?

sverigesflagga

Inte bara Fredrik Lindström är intresserad i ämnet läste jag och svaren varierar, allt beror på vad vi syftar på. Jag hade ett samtal nyligen med en granne som handlade om tillhörighet. Jag fick frågan, när är man svensk, vad krävs? Faktasök och jag fann med mångkulturen att frågan ej är så lätt svara på. Men såhär är det, en stor sak, men i bloggform 🙂

Först vår utbredning – Sverige har landgräns i väst med Norge, i nordost med Finland samt angränsande territorialvatten till Norge i nordväst, Danmark i sydväst och Finland i öst. Landet har kuster mot Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Nu är vi ca 10 miljoner invånare.

Ordet – svensk (om person) som har svenskt medborgarskap. Frågan blir vad du behöver?
För att bli svensk medborgare ska du, enligt Migrationsverket:
kunna styrka din identitet.
ha fyllt 18 år.
ha permanent uppehållstillstånd (PUT), uppehållsrätt eller uppehållskort.
ha uppfyllt kraven för hemvist (bott i Sverige en viss tid)
ha levt ett skötsamt liv i Sverige.

sverigekulökarta

En annan sida. Vi svenskar är personer som på ett eller annat sätt har en anknytning till landet Sverige och/eller språket svenska. Svenskar kan till exempel definieras som en folkgrupp med huvudsakligen germanskt ursprung, som svenska medborgare eller de som talar språket. Svenskar kan också vara de som bor i Sverige eller haft Sverige som eget eller föräldrarnas uppväxtland.

Vad som delas av många i Sverige är intresset och närheten till naturen. Allemansrätten är en lag som gör det möjligt att röra sig fritt ute i svenska naturen, oavsett vem som äger marken. Just naturen och allemansrätten är en viktig symbol för den svenska identiteten. Sverige har också en viktig och framträdande roll i det internationella miljöarbetet.

Sett till etnisk bakgrund så kommer svenskar från början från de germanska folkslagen. Idag har svenskarna många olika ursprung. Detaljerat – ett indoeuropeiskt och germanskt språk som pratas av omkring tio miljoner människor, främst i Sverige men också i delar av Finland. Det svenska språket är likt både norska och danska och de flesta inom dessa tre länder kan förstå varandras språk.

Ungefär 60 procent av alla svenskar är medlemmar i den kristna Svenska kyrkan. Men det är ganska få som regelbundet firar gudstjänst i kyrkan. Cirka 45 procent av de barn som föds i Sverige döps i Svenska kyrkan.

Fredrik Lindström har uttryckt om sitt ”intresse för svensk mentalitet”. Hans svar:
”Ja, dels kommer väl intresset från att jag är själv är svensk, så det finns väl naturliga orsaker till att vara intresserad av det ämnet så att säga.

Till exempel finns det ett institut som heter Världsvärderingsinstitutet som kartlägger värderingar över hela jorden. Där finns det två staplar som vi ligger längst ut på. Den ena stapeln går mellan tradition och rationalism. Där ligger svenskarna längst ut på den rationella sidan. Vi tror inte på gud och tänker inte på våra förfäder och om våra föräldrar hamnar i ekonomisk knipa tycker bara 10 procent av oss att det är vår plikt att skjuta till pengar för deras skull.

Klokare? Vi vet vad som krävs, förr nämnde man ex att två, tre generationer bakåt skulle vara födda i Sverige etc. Vad vi idag är känt för kan man fråga de som kommit hit. Men våra rättigheter, friheter är det största tror jag alla tycker.

Historiskt?
Begreppet svenskar som beteckning för ett folk var en vidareutveckling av folknamnet svear, där ordet svensk var adjektivformen. Svearna (svioner) omnämns redan i Tacitus verk Germania som skrevs omkring år 98. Namnet åsyftade under vikingatiden och större delen av medeltiden endast invånarna bosatta i Mälarlandskapen.

Igår, 14/7, Victoriadagen såg vi från Öland firande av vår prinsessa och man kan nog säga man fick med både svenskhetens traditioner och mångfald! Vickan kan man bara gilla, royalist eller ej

Källor:
arbetarbladet.se
informationsverige.se
sv.wikipedia.org
sv.wiktionary.org
migrationsverket.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,


Lämna en kommentar

Ronnie James Dio visade djävulstecknet live, corna, betydelser…

Ja, hur ligger det till? Corna?
Jo, fingertecken är budskap som signaleras med hand och fingrar och som är mer universella än teckenspråkets fingertecken. Många fingertecken kan ha olika betydelser i olika länder. Som ex. Djävulstecknet eller corna (horntecknet). Corna (italienska för horn, även mano cornuta, behornad hand) är en apotropeisk gest som används i medelhavsländer. Enligt folktron skyddar gesten mot onda ögat. corna

Genom att rikta pek- och lillfingrarna mot en person med handflatan framåt – med onda ögat så att det efterliknar ett par horn blir man beskyddad. Skyddet består i att hornen är vassa och följer principen vasst emot. Gestens ursprung kan spåras tillbaka till antikens Grekland och Italien där man trodde på detta. Ofta använt av troende katoliker som för att skydda sig mot förbannelser.

På hårdrockskonserter på 1970-1980-talet var det vanligt att man gjorde gesten. Dess sammanhang med heavy metal/hårdrock beror på att Ronnie James Dio gjorde tecknet på livekonserter. Han hade fått lära sig tecknet av sin farmor som ett slags uråldrig rit för att fördriva ondska. För Dios del var det egentligen bara ett sätt att utmana Ozzy Osbournes eviga fredstecken från scenen – men en hel generation hårdrockare tolkade det i stället som ett slags sympathy for the devil. Gesten används också inom funkkulturen och inom Hiphopkulturen används tecknet ibland.

Ronnie James Dio?
Egentligen Ronald James Padavona, född 10 juli 1942 i Portsmouth, New Hampshire, död (av magcancer) 16 maj 2010 i Houston, Texas, var en amerikansk sångare. Han hade ett förflutet i hårdrocksgrupperna Elf, Rainbow, Black Sabbath, Heaven and Hell samt den egna gruppen Dio. 67 år gammal, förlorade han kampen mot sjukdomen och gick bort på ett sjukhus i Houston.

dio

Han var omgift med Wendy Gaxiola (född 1945) som också tjänade som hans chef. Under 1980-talet var hon agent för Rough Cutt, Nuhaven (med trummisen Doug Simpson) och Hellion. Dio var gift med Gaxiola fram till sin död. Med sin första fru Loretta Berardi (född 1941) hade han adopterade sonen – Dan Padavona. Denne är född i juli 1968 och arbetar som meteorolog i Binghamton, New York (i alla fall 2010). cornabushBilderna är på tecknet, Bush dotter som gör det och Dio.

Källor:
sydsvenskan.se
sv.wikipedia.org
metalstorm.net
expressen.se
automotorsport.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,


Armborstens historik, Robin Hood-känsla, fakta och kuriosa..

armborst111

Jag gillar ännu Robin Hood, en hjälte för de fattiga. I skogen användes olika vapen, ett känt är detta, som använts i ex. Mästarnas mästare. Det gäller – armborstet som är ett mycket gammalt mekaniskt skjutvapen som användes både i Östasien och Europa redan för över tvåtusen år sedan. Innan vi t.o.m. var födda?
Första källorna på att armborst använts är, som mycket annat, från Kina, 341 f.kr. då armborst användes i striden om Ma-ling och även i stora delar av östra Asien. I Europa finns reliefer innehållande bilder av armborst från Romartiden.

Det europeiska armborstet har troligen utvecklats ur de i gamla Grekland och Rom använda och för pilar avsedda kastmaskinerna. På reliefer i Frankrike från 300-talet finns armborst avbildade och ser ut att vara jaktvapen.

Armborst för krigsbruk, ”arcubalistae”, har använts i den romerska hären vid samma tid. Först på 900-talet omnämns uttryckligen armborst uppträda i västra Europa. Under första korståget gjorde armborstskyttar stor insats vid belägringen av bland annat Jerusalem. Före korstågen var armborst okända av araberna.

Man vet inte säkert när armborstet kom till Skandinavien, men i Jomsvikingarnas saga berättas att handbågar och låsbågar användes i slaget vid Hjörungsvåg 986. Låsbåge var åtminstone i Norge på 1100- och 1200-talen ett vanligt namn på armborst. Och armborst kommer ej från hår på armarna.

Kyrkan ansåg att armborstet var en djävulens uppfinning. Konciliet i Rom 1139 påbjöd att armborst inte fick användas mot kristna utan endast mot kättare och hedningar. Påbudet hade liten efterlevnad och inte ens i sina egna arméer kunde påvarna utrota armborstet. Vapnet tillverkades från början helt i trä. Bågen spändes genom att man satte fötterna på var sin sida om stocken, samt drog strängen till sig med båda händerna längs stocken och fäste den i ett lås. Med hjälp av en avtryckare frigjordes den spända strängen när vapnet avfyrades

Armborst, består av en skaftad pilbåge med en låsmekanism för avfyrande av pilar, vilka oftast var betydligt kortare än vanliga pilar för handbågar eller, i senare varianter av vapnet, även kulor. Den har även större träffsäkerhet. Däremot är tiden för laddning längre och fördelen med armborst framför pilbågen var att man nu kunde gå omkring med laddat vapen vilket var bra både vid jakt och strid. Dessutom ökar precisionen eftersom det inte är direkt beroende av skyttens styrka.

Riddarna betraktade armborstet med förakt därför att till och med gemene man kunde möta dem i strid vilket ansågs vara under riddarens värdighet. Vapnet betraktades emellertid också med fruktan eftersom det gjorde fotsoldaten farlig. Som skydd mot armborstpilarna klädde de sig i tunga rustningar; även deras hästar skyddades med bepansring.

armborst

På 1300-talet var armborst det vanligaste och viktigaste skjutvapnet för krig och jakt i Europa. I Sverige tycktes vapnet då endast ha använts i städerna och av yrkeskrigarna. Först under 1400-talet var armborstet ett vanligt vapen hos de svenska bönderna.

Armborstet i Europa var ursprungligen ett militärt vapen. Efter att det under 1500-talet successivt undanträngts av handeldvapnen förblev det i bruk hos bönderna eftersom det var ett effektivt jaktvapen. I strid lyckades dock armborstet aldrig konkurrera ut långbågen. Vid pälsdjursjakt användes armborsten ända in på 1900-talet då det kunde förses med bluntpilar eller så kallade ekorrpilar. I stället för spets hade de en klump som bedövade djuren utan att förstöra pälsen.

Det finns även som tävlingssport även om den är ganska liten i Sverige. Som avslutning finns det också en musikalisk anknytning. Death by armborst är ett 4-mans punk, rockn’roll band från Göteborg. Deras resa började i slutet av 2010 som grupp. Idag? Nu vet ni allt viktigt om ”skogens vapen”…

Källor:
armborst.se
sv.wikipedia.org
sv.wiktionary.org
deathbyarmborst.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


Singoalla, en romsk flicka i Rydbergs roman, finns fler…?

singoalla1949

Singoalla, namn som vi mött, vad kommer det utav? Antal kvinnor med namnet i Sverige är ca 50 stycken. Det namnet är också namnet på en roman av Viktor Rydberg och handlar om kärleken mellan riddaren Erland Månesköld och den mystiska Singoalla.

Erland, en riddarson, Singoalla, en romsk flicka. Namnet Singoalla betyder den ”lilla zigenerskan” kan man läsa, uppdaterat blir det väl, den lilla romska flickan?

I romanen från 1857 skildrar Rydberg romerna som stöldbenägna och grymma. Romanen publicerades för första gången i göteborgs-kalendern Aurora 1857, då med undertiteln ”Romantisk sagodikt”. 1865 kom den första bokupplagan och då med ett omarbetat lyckligt slut istället för det ursprungliga olyckliga. Den filmatiserades som Singoalla 1949 (bild från filmen).

Andra Singoalla?
Kexfabriken i Kungälv har kex med namnet, Singoalla – finns numera i flera olika smaker såsom Citron & Lime, Blåbär, Cheesecake Jordgubb, Päronglass, Jordgubb & Rabarber samt årets nyhet (2017) Svarta & Röda vinbär.

”Singoalla tror att om himlen finns är jag förlorad, men känn ingen sorg för mig Göteborg”. Håkan Hellströms rader i texten. Enligt såväl lingvistisk som genetisk forskning har romerna sitt ursprung i Indien, som de av okänd anledning lämnade för omkring tusen år sedan. Det romska ordförrådet kan fungera som en karta över vägen från Indien, över Persien (Iran), genom Armenien till Bysans (Istanbul), där deras närvaro på 1200-talet finns belagd.

Från 1322 finns noteringar om romer i Europa, på Kreta, för första gången. Livet i Europa präglades av förtryck och slaveri. I Rumänien levde de som slavar ända till 1855.
Under andra hälften av 1800-talet spred sig stora grupper av romer från centrala och sydöstra Europa till andra delar av Europa, och några lämnade Europa. Under 1940-talet drabbades minst en halv miljon av de europeiska romerna av den nazistiska förintelsen, vilket har erkänts först senare. I exempelvis Estland överlevde bara mellan 5 och 10 procent av romerna förintelsen.

August Strindbergs Tschandala från 1897, som ingår i Svenska öden och äventyr II, beskriver möten med romer, som skildras i rasistiska termer. I Lärobok i geografi för folkskolan från 1894-97 av Fridtjuv Berg kunde man läsa att romer försörjde sig på ”tiggeri och snatteri”.

Singoalla

I Fritiof Nilsson Piratens Bombi Bitt och jag från 1932 skildras romer något mer sympatiskt, men boken innehåller en del tveksamma formuleringar. 1954 hade en film med titeln Tattarblod premiär, och så vidare. Nutiden är annorlunda och lite kan man säga att namnet delats upp.

Romer är folket, men som ofta förknippas med just tiggare, en del som rest runt för att skaffa pengar – till hem. På gott och ont, en del utnyttjas kan man läsa om i media. Tiggeri i nutid? En populär tavla som kopierades förr var just Singoalla. I mångas hem?

Den äldre benämningen ”zigenare” om romer kommer ursprungligen från ordet ”tsigan” som i sin tur härrör från den gamla grekiska benämningen på kättare, atsigan. Grekiskans athyinganis betyder ‘de som inte rör’ eftersom romerna på den tiden inte hälsade med handslag utan med händerna ihop.

Källor:
svenskanamn.alltforforaldrar.se
sv.wikipedia.org
goteborgskex.se
fokus.se
fof.se
goteborgskex.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


Namibia, öken med få invånare sett till ytan och ganska okänt…

namib1

Ökenlandet jag vet lite om, men nog skulle det vara spännande besöka med sina landskap, mest öken, och naturlivet.

Namibia är den minst befolkade landet i Afrika. Enbart uppskattningsvis 2,5 miljoner människor betyder att det blir en mängd öppna ytor per medborgare. Landets huvudstad och största stad är Windhoek. Staden hade 322 500 invånare vid folkräkningen 2011. I Namibia råder ökenklimat vilket innebär att det är hett och torrt. Regnväder förekommer sporadiskt och sparsamt. Ibland är torrperioderna mycket långvariga.

Namibia, formellt Republiken Namibia, är en stat i sydvästra Afrika vid Atlanten. Längs kusten finns Namibiöknen och i öster Kalahariöknen. Namibia blev självständigt från Sydafrika år 1990. Hälsosituationen är allvarlig, framförallt gällande aids. Ett annat stort problem är vattenbristen. Naturtillgångar: diamant, koppar, silver, uran, guld, bly, tenn, litium, kadmium, zink, vanadin, naturgas, vattenkraft, fisk, salt.

Tyska Sydvästafrika var mellan 1884-1920 en tysk koloni där tyskarna upptäckt diamanter, det motsvarade dagens Namibia. Den tyska koloniseringen av landet började då Adolf Lüderitz gav i uppdrag att köpa upp bukten Angra Pequena, från namahövdingen Josef Frederick för kostnaden av 100 engelska pund och 200 gevär. 1884 ställdes området under det Tyska rikets beskydd. Den första officiella flagghissningen ägde rum 7 augusti 1884.

namib

Namibia är också det enda land som inkluderar skydd av den naturliga världen i sin regerings konstitution. Även med en tjuvjakt problem alltför vanligt i de flesta afrikanska länder, Namibias pro-miljöpolitik skyddar tusentals kvadrat miles av i stort sett outforskade öknar (inkl. den berömda Kalahari) och platåer.

Från ungefär år 1000 före Kristus finns det hällristningar i Twyfelfontein. Området är förklarat för världsarv. Den traditionella avbildningen av människor och djur genom målningar på bergväggar och klippor levde länge kvar hos sanfolket (bushmän), och liknande bilder förekommer ännu på lerkärl och andra föremål.

Namibia är ett bra ställe för observation av utrotningshotade djur. Rhinos och geparder toppar den långa listan av djur med eventuell utrotning. Här finns också många små, karismatiska djur som myror, björnar och – den beryktade honungsgrävlingen. Och – ökenlejon, ökenelefanter och Hartmanns Bergsebra, som är anpassade till det hårda ökenklimatet. Man behöver sin ekoturism snabbare än tjuvskyttar kan minska den biologiska mångfalden.

Mäns och kvinnors ålder varierar – men medellivslängden – 66 år. Men i stort dör många under 25 års ålder. Här I Namibia talas flera olika språk: afrikaans, otjiherero, oshivambo, engelska och tyska. Man använder namibiska dollar, uppdelat i 100 cent. En dollar är värd cirka 0,64 kr.

Idrott?
Rugby och fotboll är de mest populära idrotterna i Namibia. Rugbylandslaget är det mest framgångsrika med deltagande i fem VM-turneringar. Cricket är också populärt, landslaget deltog i VM i cricket 2003. Fotbollslandslaget har inte deltagit i ett VM-slutspel men i Afrikanska mästerskapen 2008. Namibia har även en internationellt framgångsrik fotbollsspelare, Collin Benjamin. Frankie Fredericks är en före detta namibisk sprinter som vann VM-guld och flera OS-silver och VM-silver.

Turismen ökar. Många besökare lockas av ökenlandskapet, djurlivet och havet. Kolmanskop – en spökstad strax utanför Lüderitz. Skelettkusten – Den norra kustnära delen av Namibiöknen, uppkallad efter dussintals fartyg som strandade i den tjocka dimman som är ofta där öknen möter Atlanten. Körning på natten är mycket farligt eftersom det finns en hel del vilda djur på vägarna. Trafiken kör på vänster sida, vid besök kolla upp noga vad som krävs i form av vaccin etc.

Källor:
sv.wikipedia.org
landguiden.se
wikitravel.org
faktakalendern 2017

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,


Tomten reser – med hjälp av flygande renar, läs hur och – mer om seder..

Dag 22. Dan före dan före dopparedan, japp. Idag ska jag försöka lösa frågan om renarna, flygkunskapen och annat. Hos renarna så bär både tjurarna och korna horn. Eftersom tomtens renar alltid har horn vid jultid så kan man sluta sig till att de förmodligen är kor (vajor) eftersom tjurarna (sarvarna) fäller horna under vintern. Inget definitivt bevis, och det finns visst några skillnader mellan skandinaviska renar och amerikanska caribou.

Och inga kända arter av renar kan flyga. Det finns dock ytterligare 300 000 levande organismer som skall klassificeras, och även om flertalet av dessa är insekter och bakterier, är det inte HELT uteslutet att det bland dessa finns flygande renar. Så, inga KÄNDA arter är kända! Men!?

Tack vare olika tidszoner och jordens rotation har jultomten 31 timmars arbetsdag. Det blir då exakt 822,6 besök per sekund. Men, som jag noterat, det är fler tomtar igång, någon har fått för sig det är EN. Va?

På land kan ingen konventionell ren dra mer än 135 kg. Även om man skulle tillåta tomtens renar (eftersom de ändå kan flyga) att ha en dragkraft som är tio gånger så stor, så skulle det inte räcka med nio eller tio renar – det hade behövts 214 200 smäckra små renar. Men, alla glömmer av att detta är tomtens renar, de är speciella – det bevisar ju deras flygfärder.

Man kan läsa att de lär ha extra energi. I Sibirien har magiker funnit gamla skrifter från dåtidens magiker som beskriver en trollbryggd som fick renarna att flyga. De gamla sibirierna flög på renarna likt vi flyger på kvastar idag. Problemet var väl att renarna har en egen vilja till skillnad från kvasten, och man övergick till slut, till modernare metoder. Receptet har inte kunnat fastställas, men flera källor anger just flugsvampen (Amanita muscaria) som en av ingredienserna. Renarnas flygbrygd har inte kunnat efterskapas i modern tid. Förtäring av flugsvamp påverkar nervsystemet hos människor och är LIVSFARLIGT och myten om vikingarna som åt och blev ilskna är helt fel…

Minns att tomtar har släktingar – så vi har gårdstomtar och de som ex tjänstgör vid jul. Ok, julen börjar när solen går ner den 24 december och slutar när solen går ner den 5 januari. Därför har julen 12 dagar. I Nordamerika hänger barnen ut sina strumpor medan holländska barn hänger ut sina skor för att få julklappar i. Här slår flertalet in sina julklappar, de som delas ut hemma, små och stora paket, ibland med lack, snören, etiketter.

merry_christmastree

Julen är dock på intet sätt en helt global företeelse. Det är många människor världen över, för vilka julen inte spelar någon särskild roll. Det gäller till exempel hela den muslimska världen, där julen inte anses vara någon speciell högtid. I andra länder och religioner finns det heller ingen tradition att fira jul, men i stället har man andra högtider mot årets slut.

Judarnas stora högtid heter Hanukkah och firas till minnet av templets invigning i Jerusalem på 100-talet f Kr. Hanukkah ligger inte lika fast i tiden som julen och kan inträffa från slutet av november till slutet av december. Kineserna firar i regel jul bara om de är kristna, och de kristna utgör bara en minoritet i det stora landet. Kinesernas stora högtid är det kinesiska nyåret, ofta i slutet av januari. På bilden nedan kan ni se alla de isländska nissarna. Lova ta det lugnt nu!


the-icelandic-yule

Källor:
aftonbladet.se
faktoider.nu
aspera.nu
sv.wikipedia.org
nibelius.blogg.se
jultradition.se
home.swipnet.se/~w-53648
wikihow.com
thelivingmoon.com
en.wikipedia.org
juligen.se
tomtar.bloggparaden.se
fragaprasten.nu
julsanger.net
worldofchristmas.net
svenskahogwarts.com
egna samtal/intervjuer

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

aaafirelight