Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla. Om det du undrat över, inom alla områden. Minst ett inlägg varje dag. klockan 10. Nu 1948 st inlägg.


Vilka är världens tio fattigaste länder, mest i Afrika naturligt…?

CENTRAFRICA-UNREST Mest fattiga.

68,5 miljoner människor var år 2017 på flykt av olika anledningar, antingen inom det egna landets gränser eller i ett annat land. Det är drygt tre miljoner fler än året innan, 2016. Av dem är drygt 16 miljoner nya flyktingar, sådana som lämnade sina hem under 2017. Den allra största delen är därmed sådana som har varit på flykt i flera år.

85 % av alla flyktingar finns i tredje världen. Den verkliga lösningen på flyktingkrisen i världen vore ändå ett slut på krig och konflikter. Varje år dör 2,6 miljoner barn under den första månaden efter födseln.


Topp 10 – Världens fattigaste länder:
Värdena baseras på det sammanlagda av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år. BNP uppskattningar som presenteras här är beräknade utifrån marknadens eller landets officiella växelkurs. Från plats tio till ett, fattigast sist. Tragiskt.

10. Madagaskar. PPP per capita: 1,504.
Omkring 70 procent av befolkningen i Madagaskar lever under fattiga förhållanden och på grund av djupt rotad korruption och politisk instabilitet är den ekonomiska situationen kaosartad.

9. Eritrea. PPP per capita: 1,321.
Landet vars huvudnäring är jordbruk har drabbats av upprepade torkkatastrofer, vilket slagit hårt mot den ekonomiska situationen och sedan 1998 har man dessutom valt att inte ta emot bistånd från andra länder.

8. Guinea. PPP per capita: 1,271.
Landet ett av världens fattigaste och helt beroende av internationellt bistånd. Oroligheterna och strider nära Sierra Leones och Liberias gränsområde har skapat osäkerhet och lett till förlust av utländska investeringar.

7. Moçambique. PPP per capita: 1,228.
Landet genomled frihetskrig från Portugal och ett blodigt inbördeskrig innan fred slöts 1992. Runt en miljon människor hade då mist livet. Landet har sedan dess haft relativt god ekonomisk utveckling och politisk stabilitet. Trots detta lever en stor del av invånarna i stor fattigdom.

6. Malawi. PPP per capita: 1,139.
Malawi är ett av de minst utvecklade länderna i världen och landet har upprepade gånger drabbats av massvält. Uppskattningsvis är över 90 procent av befolkningen beroende av jordbruk.


5. Niger. PPP per capita: 1,113.
Niger består till stor del av öken och halvöken och de flesta invånarna bor i landets södra delar. Levnadsvillkoren för befolkningen bedöms som mycket dåliga.


4. Liberia. PPP per capita: 0,882.
Inbördeskrig och en korrupt inrikespolitik har raserat stora delar av Liberias ekonomiska resurser, där framförallt landets infrastruktur drabbats. Som ett resultat av utdragna inbördeskrig har många affärsmän och utbildad arbetskraft flytt landet och tagit både kapital och expertis med sig. Minst 80 procent av befolkningen lever i fattigdom.


burundi

3. Burundi. PPP per capita: 0,818.
Burundi har i perioder skakats av inbördeskrig och till följd av detta är fattigdomen extrem, utbildningsnivån låg, rättssystemet svagt och inrikespolitiken starkt korrumperad. Endast hälften av barnen går i skolan och det råder under perioder stor brist på mat.


Demokratiska republiken Kongo

2. Demokratiska republiken Kongo. PPP per capita: 0,784
Många års krig och korruption har dramatiskt försämrat det ekonomiska läget. Största delen av befolkningen lever i fruktansvärd fattigdom och 2001 uppgick siffran av Aids-smittade i landet till hela fem procent. Infrastrukturen är dessutom i mycket dåligt skick och transportmöjligheterna begränsade.


1. Centralafrikanska republiken. PPP per capita: 0,656.
Jord- och skogsbruk är huvudnäringarna i Centralafrikanska republiken och majoriteten av befolkningen lever av hackjordbruk i självhushåll. Diamantexporten stod tidigare för över hälften av exportinkomsterna, men har på senare tid påverkats kraftigt av den illegala diamantsmugglingen. Klyftorna mellan hög- och låginkomsttagare är enorma, till stor del orsakat av en misslyckad ekonomisk politik. Landets ekonomiska tillväxt försvåras ytterligare av dålig infrastruktur med undermåliga transportnät och outbildad arbetskraft. Bild överst.


Fattigaste länder enligt Världsbanken 2015.
Enligt de där siffror kan anges. Slutet på listan, fattigast sist. Samma länder, lite andra placeringar. Men de fem längst ned – fattigast.
186 – Niger – 955,5. 187. Liberia – 835,4. 188 – Demokratiska republiken Kongo 784,4. 189 – Burundi 727,2 och 190 – Centralafrikanska republiken – 618,8.

På platser runt 13-140 finner vi även en del andra länder. Etiopien, Jemen, Zimbabwe, Togo, Haiti, Tchad och Afghanistan.

Extrem fattigdom definieras av Världsbanken som när en person har en köpkraft på mindre än 1,9 dollar per dag, eller knappt 18 kronor. Visst har det blivit bättre: de senaste decennierna har världen sett en exempellös minskning av den extrema fattigdomen. Och även i dag lämnar människor fattigdom varje sekund. Tro och hopp och – kanske en ny syn av omvärlden?

Min enda tanke är, vi månar här om en del, men glömmer ofta de som behöver hjälp på plats. Minns ungdomens U-hjälp. Ge dem en chans…

Källor:
listor.se
sv.wikipedia.org
na.se
svenska.yle.fi
sida.se

Blogginlägg skrivet i juni 2019.

 

 

Annonser


Intressanta teorier av filosofen Thomas Hobbes, 1588-1679, en beläst man…

hobbes

Filosofen som sa att mänskligt liv utanför det organiserade samhället är ”ensam, fattig, otäck, brutal och kort” föddes sent 1500-tal och hade en annorlunda syn vi ska syna. Thomas Hobbes var född 5 april 1588, två månader för tidigt, i Westport (idag en del av Malmesbury), Wiltshire, död 4 december 1679 på Hardwick Hall i Derbyshire. Föddes för tidigt sägs det när hans mamma hörde om den kommande invasionen av den spanska armadan (krigsfartyg), rapporterade Thomas senare att ”min mamma födde tvillingar – mig själv och rädsla.” Hon kom från en familj med namnet Middleton.

Hobbes var en engelsk filosof och politisk teoretiker, skribent, nationalekonom, politiker, historiker, filosof, statsvetare, matematiker, översättare. Inte dåligt så tidigt. Hans barndom är nästan helt okänd, och hans mors namn är okänt.

lavanth

Men Hobbes kända bok från 1651, Leviathan, satte dagordningen för mycket efterföljande västerländsk politisk filosofi. Han betraktade människor som väsentligen själviska och trodde att demokrati lätt kunde degenerera i kaos, fattig regering och så småningom inbördeskrig. Den typ av regeringar som skulle ha godkänts av Hobbes skulle innefatta välvilliga diktatorer och upplysta despoter och monarkier. Huva.


Thomas Hobbes far vet man hette – också Thomas Hobbes, var präst, men trots detta sannolikt analfabet – han kunde bara läsa upp några böner och obligatoriska texter. Det sägs att han avskydde lärdom. Hobbes far grälade utanför kyrkoporten en dag och slog ner en präst ifrån grannförsamlingen. Han avsattes därefter och flydde till London, England, lämnade sin fru, två pojkar och en flicka kvar. Han dog under okända omständigheter. Hm, konspirationsteorier?

Thomas Hobbes blev därefter omhändertagen av sin farbror. Hobbes utmärkte sig tidigt i skolan, särskilt i den grekiska och latinska klassiska litteraturen, och började studera i Oxford 1603, som då var mycket influerat av aristokratiska idéer. 1608 tog han examen. Han försörjde sig som lärare åt bl.a. blivande earlen av Devonshire, samt prinsen av Wales (1646-1648).

När inbördeskriget bröt ut 1640 var Hobbes tvungen att fly till Frankrike, då han var en välkänd rojalist.
Hobbes sa att människorna var egoistiska varelser som styrdes av sina egna intressen och att naturtillståndet var en ”allas kamp mot alla”. Han var i exil i 11 år. Naturtillståndet innebar för människans del att de levde utan stat och ledning. När Hobbes var 84 år gammal skrev han sin självbiografi på latin och vid 87 års ålder översatte han ”Illiaden” och ”Odysséen”, vilket han sade att han gjorde för att han inte hade något annat att göra.

Hobbes filosofi?
Hans mest kända verk jag nämnde ovan beskriver bland annat de mekaniska lagar som strikt styr allting i naturen, inklusive människors beteende. Människans naturliga beteende är enligt Hobbes egoistiskt och inriktat på överlevnad. Hennes strävan är att sätta sig över andra människor och skaffa sig egna fördelar. I naturtillståndet, skriver Hobbes, blir hela livet ett allas krig mot alla (”bellum omnium contra omnes”). Ja, lite tänkvärt sett till dagens politik.

För att undvika ett sådant tillstånd var det nödvändigt att skapa en statsmakt, en Leviathan, vilket vid denna tid var liktydigt med en suverän, en envåldshärskare, vars funktion var att skydda människorna. I sitt livsverk Leviathan, skildrar han detaljerat hur skydd mot krig, stöld etc. skall upprätthållas genom ett socialt kontrakt, vari medborgarna ger makt åt staten (statsöverhuvudet) för att i gengäld kunna påräkna beskydd. Här skiljer sig nutidens syn som tur är, även om ordet skydd känns bra, dock ej envälde.

Hobbes försökte skapa en sammanhängande filosofi och ville använda samma metoder på alla områden, i sina teorier om naturen, om människan och om samhälle och stat. Alltsammans skulle bygga på vetenskapliga principer. Han räknade med två sorters primitiva psykologiska reaktioner -begär och motvilja. Man kan säga att Hobbes har en exempellös pessimistisk människosyn. Han reducerade alla känslor och drifter till två tilläggande, dödsfruktan och stolthet. Enligt Hobbes har vi ytterligare en förmåga, nämligen förnuftet. Vi är ändå tillräckligt smarta för att inse att vi måste samverka för att överleva.


Kritiker fanns då?
Hobbes var mycket kritiserad på sin tid. Han anklagades för att vara ateist – det nämns i skrifter, men han utgick från Guds existens och Bibelns historia när han skrev om civilisationens utveckling. Å andra sidan kan han ha gjort detta för att undgå beskyllningar om ateism, som på den tiden sågs som något helt fruktansvärt.

thomas-hobbes

Hobbes har i nutid även blivit grundligt kritiserad av Friedrich von Hayek i Det stora misstaget. Socialismens felslut då Hayek resonerar kring den primitiva individualismen som Hobbes utgår från, och kommer fram till att den är en myt och att vildens instinkter måste vara kollektivistiska, varigenom Hobbes resonemang faller.

Tobbes blir sjuk?
1647 fick han en allvarlig sjukdom som inaktiverade honom i sex månader. När han återhämtade sig från denna nära dödliga sjukdom, återupptog han sin litterära uppgift, och bar den fram till slutet för år 1650, efter att han även översatt sitt tidigare latinska arbete till engelska. Arbete fanns.

Beskydd?
Kungen skyddade honom och han levde sina senaste år på Hardwick Hall, i Derbyshire, där han dog efter en stroke år 1679 vid 91 års ålder. Ett par månader innan hade han drabbats av fel på urinblåsan, följt av en paralytisk attack som senare skapade den dödande och förlamande attacken. Ett tarmstopp på grund av nedsatt tarmmotorik. Tobbes var tidigt ute med att utmana förhållandet mellan vetenskap och religion och de naturliga begränsningarna av den politiska makten.

Källor:
sv.wikipedia.org
thegreatthinkers.org
historytoday.com
newworldencyclopedia.org
en.wikipedia.org
notablebiographies.com
britannica.com
bbc.co.uk

Datum för inläggets nedskrivande, 15/7-19.

 


Frank Gunnarsson, röd i själ, radiorösten som häcklade politiker, var är du…?

gunnarssonf

Jag gillade honom, han vågade utmana politiken, ofta här i Göteborg. För mig förblir han ändå, ”en go gubbe”. Han blev ofta anmäld, jobbade ihop med Lasse Brandeby minns jag. Undrar om det var innan Lasse flyttade till Askim och – släppte det röda? 🙂

Han flyttade till Frankrike var det väl eller Spanien och fixade med en kompis, med bygge och sådant? Fast – vad hände, vet vi? 🙂

Faktadelen så:
Frank (Allan) Gunnarsson, född i slutet av april 1942 i Lysekil, bara 76 år ännu – och han är en svensk journalist och författare, mest känd för sina program i Sveriges Radio Göteborg. Minns du kanske ”Elfte timmen” tillsammans med Janne Josefsson, ”Rena Natta”, ”Etter Spotten” (”Efter sporten”), ”Bland pärlor och svin”, samt radioserien om Kurt Olsson, som skickades ut på olika uppdrag i Göteborg. Claes Malmbergs karaktär Ronny Jönsson föddes också i Frank Gunnarssons program.

Gunnarsson blev under sin radiokarriär anmäld till dåvarande Radionämnden, numera Granskningsnämnden för Radio och TV, ett rekordartat antal gånger för sina uttalanden och kritik mot privatpersoner, offentliga personer. Satir på het nivå 🙂 Vi har för få. Det sägs att han var så populär bland vanligt folk att trots fällningarna har det varit svårt för kanalledningen att stoppa honom på grund av trycket från lyssnare och medarbetare.

Själv hade jag en otäck lärare i skolan, ämne matematik, på gränsen till mobbning. Vad jag ej visste var att han senare var en ev de ledande i vår kommun och – där hade han haft fuffens för sig. Jag njöt när Gunnarsson tog tag i denna politiker och gjorde bort honom. Revansch för en annan 🙂

gunnarssonf

Politiskt var (och är?) han röd, var under början av 1970-talet medlem i det marxist-leninistiska förbundet KFML(r).

Man kunde läsa så att han sedan bodde i Frankrike efter sin pensionering från Sveriges Radio. I den lilla sydfranska byn Puissalicon. Byn som är en kommun i regionen Occitanien i södra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Servian. År 2009 hade Puissalicon 1 062 invånare. Bild under.

Puissalicon

Läste runt 2012:
”Den ärrade radiorebellen är tillbaka från exil i Frankrike. I dag är det premiär för hans föreställning En nära-döden-upplevelse. – Jag drivs av ilska mot maktbeteende, säger Frank Gunnarsson, om återkomsten. 2012 – läser då namnet Languedoc i södra Frankrike. Bara Franken vet 😛

Idag vet jag han är skriven mitt i innerstan i Götet. Han är gift med Christine Göhlner-Gunnarsson. Hon född i Göteborg, med Paris som andra hemstad. Om henne så, ”målar hon helst detaljrika stadsmiljöer med mycket humor i, men målar också stadsmotiv som debattinlägg mot rivningsraseri. Använder främst akvarell och tusch, men även akryl och gouache. Gör även litografier, affischer, vykort, julkort, adventskalendrar, brickor, tändsticksaskar, illustrationer till tidningar och böcker, mm.

När han slutade på radion kunde man läsa att Frank ”avslutar med en riktigt svavelosande uppgörelse, live i studion i Kanalhuset. Han går till angrepp mot allt det som han inte gillar i gamla hemlandet Sverige efter att ha betraktat världen från sin lilla sydfranska by Puissalicon.”

Hoppas han har det gött, kanske kan vi läsa eller höra mer från honom 🙂

Hör hans sista – och även äldre.
LÄNK: Farväl! – Frank säger adieu med sin sista krönika – 2012.
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=986&grupp=12487

Källor:
sv.wikipedia.org
illustratorcentrum.se
merinfo.se
gp.se
sverigesradio.se


Han låg bakom massmord, men dödade Hitler själv någon för egen hand?

adolf-hitler

Adolf Hitler har få likar i världshistorien i fråga om brott mot mänskligheten. Sannolikt uppfyllde han kriterierna för ett flertal psykiatriska diagnoser, inte minst en svår narcissism. En fråga som ställts ofta – är om Hitler någon gång själv dödade någon. Och – vad man vet så dödade Hitler aldrig någon under sin tid som rikskansler och Führer från 1933 till 1945. Trots att Hitlers raserianfall var legendariska, finns det inget som tyder på att han hade en våldsam natur.

Tvärtom har flera källor framhävt att Hitler som privatperson i regel var fredlig. Men – under sin tjänstgöring i den tyska armén under första världskriget kan Hitler emellertid ha dödat fiender. Han fungerade huvudsakligen som kurir, men var vid fronten i flera omgångar. Det var emellertid ett skyttegravskrig, där man sällan stod öga mot öga med fienden. Så om Hitler har dödat någon, har han knappast varit medveten om det.

evabrun

En människa tror man han dödat och det skulle vara han själv. Kanske sköt han Eva Hitler (Braun) t.v. efter hon tagit sin cyanidkapsel. Tanken som gäller – 30 april 1945 svalde han en cyankaliumkapsel och sköt sig därefter. Fast idag är vi överens om att han kan ha iscensatt självmorden.

Ölhallskuppen?
I samband med Ölkällarkuppen var han ev. inblandad i bråk och en del våld möjligen, samma med någon kvinna finns det en möjlighet. Fast han fick både första och andra graden av Järnkorset för tapperhet i fält som soldat i första världskriget och han blev befordrad. Gefreiter som det kallas brukar översättas med korpral, men är snarast menig första klass. Men han blev aldrig underofficer ex. Men vem rekommenderade honom för järnkorset?

Bataljonsadjutanten Hugo Guttmann, efter utvandringen Henry G. Grant, född 19 november 1880, var faktiskt jude – och var den som rekommenderade honom. Denne var född i Nürnberg. Under första världskriget hade han tjänstgjort som officer i regementen där Hitler var menig.

Efter kriget tog Gutmann tog över sin fars företag med kontorsmöbler. Han och hans familj kunde fly till Bryssel våren 1939. I ett brev från 1946 beskrev han sin trippelflygning till en vän i Tyskland.

hitler

Så krigets monster vågade förmodligen aldrig själv utföra mord. Även om Hitlers monomana judehat skulle kunna förstås i ljuset av en genomgripande utvecklingsrelaterad störning, så är det på intet sätt någon förklaring till hans brott mot mänskligheten. Ett utropstecken finns.

Mord, självmord?
Men år 1931 skedde en incident som ändå väcker misstankar. Den 19 september hittades Hitlers halvsysters dotter Geli Raubal död i hans lägenhet i München. Skjuten. Det var en pistol av märket Mauser med en kaliber på 6,35mm. Hon hade kvävts till döds, av allt blodet i lungorna, och utifrån likstelheten bedömde läkaren att det hela hänt för en 17-18 timmar sedan. Det såg ut som självmord, men något avskedsbrev kunde inte påträffas.

geli-raubal

Geli hade sedan 1929 bott hos Hitler som var nästintill besatt av henne. Om de hade ett sexuellt förhållande är osäkert men han var extremt kontrollerande. Till exempel låste han ofta in Geli eller lät sina vakter övervaka henne. Dagarna före sin död hade Geli bråkat med Hitler eftersom hon ville resa till Wien. Officiellt lämnade Hitler kort därefter hemmet och reste ut ur staden till ett möte.

Nästa morgon rubricera­des det hela som självmord och enligt nazistpartiet var alla spekulationer om Hitlers inblandning ren propaganda. Fyra indicier mot Hitler:
Geli sköts i bröstet, något som är ovanligt när det gäller självmord, men vanligt vid mord.
Hitler påstod att han inte var i München när Geli dog. Hans enda alibi kommer från hans närmaste män.
På order från justitieminister Franz Gürtner, en av Hitlers allierade, undersöktes kroppen endast ytligt.
Emot gängse katolsk praxis begravdes Geli i vigd jord då prästen menade att hon inte begått självmord.

Till sist.
När amerikanska soldater i maj 1945 ockuperade München, bröt sig en grupp av dem in i Hitlers stora och tomma våning vid Prinzregentenplatz. De fann att det rum där Geli Raubal dött hade lämnats i exakt samma skick som det befunnit sig den där septemberdagen 1931. Men hennes grav på Wiener Zentralfriedhof var svår att finna. Den var nämligen omärkt. Inte ens en gravsten hade Hitler kostat på henne.

Källor:
illvet.se
jewishgen.org
varldenshistoria.se
peterenglundsnyawebb.wordpress.com


Olle Stenholm var TV-mannen vi minns som respekterad redaktör…

Olle Stenholm

Ansiktet minns vi från debatter, nyheter och utfrågningar. Saklig och tydlig. Vem var Olle?
Lars Olof Oskar ”Olle” Stenholm, född 1942 i Stockholm, död i januari 2007, var även journalist. Han var vid sin död Allmänhetens pressombudsman.

Han var son till journalisten Uno Stenholm och skoldirektör Britta Stenholm samt far till journalisten Sara Stenholm Pihl. Hon växte upp i USA, under tiden som Olle var korrespondent i Washington. Hon bor numera (maj 2019) i Stockholm. Var tidigare gift med Cecilia Strömberg, född 1968.


Stenholm arbetade vid Dagens Nyheters utrikesredaktion 1965 för att gå till Ekoredaktionen 1967. År 1970 började han arbeta på den nystartade Rapportredaktionen och var korrespondent i Moskva 1971–1973. Sommaren 1973 intervjuade Stenholm den sovjetiske kärnfysikern Andrej Sacharov som framförde frän kritik mot sovjetsystemets brist på medborgerliga fri- och rättigheter. Radiointervjun ledde till att Olle Stenholm utvisades ur Sovjetunionen, men också till att han fick Stora journalistpriset.

Olle Stenholm 1

Bert Karlsson intervjuas av Olle Stenholm 1991
https://www.youtube.com/watch?v=WAtyDi2Dn_g

Mera arbetsplatser, bl.a: åren 1974–1976 arbetade Stenholm vid TV2:s faktaredaktion och – var korrespondent i Washington, D.C. 1976–1979. År 1979 blev han utrikeschef för Rapport, en tjänst som han hade till 1987. Han var ordförande för Publicistklubben 1990–1994. Han var dessutom i tio år (fram till sin död) ordförande i Stiftelsen Poppius journalistskola.

Han avled efter en längre tids sjukdom i leukemi. En nyhetsman som endast blev 65 år.

Källor:
sv.wikipedia.org
aftonbladet.se
youtube.com
medievarlden.se
sv.unionpedia.org


Vilka var hugenotterna, franska kalvinister…?

John Calvin

Hugenotter (franska huguenot) var rakt på sak – benämning på protestanterna i Frankrike (från ca 1550). Det var de franska kalvinister som levde under och efter de franska religionskrigen. Hugenotterna förföljdes av den franska staten/kronan och katolska kyrkan. Efter upphävandet 1685 av ediktet i Nantes, som gett dem viss religionsfrihet, lämnade mer än 300 000 hugenotter landet. Ett hundratal kom under 1600-talet till Sverige. Hugenotterna i Frankrike fick full religionsfrihet först i och med franska revolutionen 1789.

Ursprunget?
Ordet hugenotts ursprung är oklart men det anses vara en förvrängning av tyskans Eidgenossen, ”edsförbundare”, som anhängare till det schweiziska edsförbundet kallade sig. Det kan också vara knutet till namnet Besançon Hugues, en schweizisk frihetskämpe som levde i början av 1500-talet.

Andra menar att ordet hugenott antingen är diminutiv av Hugon eller kommer av Le roi Huguets. Hugon är en plats i Tours där hugenotterna i staden brukade träffas och som enligt folktron hemsöktes av kung Hugo Capets vålnad.

John Calvin1

Som mest fanns det omkring 2 miljoner hugenotter i Frankrike, vilket ska jämföras med runt 16 miljoner katoliker. Kalvinismen attraherade framförallt hantverkare, butiksägare och affärsmän men även delar av adeln, bland andra bourbonerna med Henrik av Navarra.

Till Sverige?
Av de cirka 2000 hugenotter som utvandrade till Skandinavien kom de flesta till Danmark vars drottning var reformert. Ett hundratal kom till Sverige, bl.a. familjerna Langlet, Laurent, Richert, Bedoire, De la Chapelle, De Laval, Toutin, Roquette/Hägerstierna och Adlercrona/De Flon.

Majoriteten var hantverkare och affärsmän. Några kom hit på initiativ av svenska adeln och kronan som efterfrågade deras yrkeskunskaper. Det gäller till exempel arkitekten Simon de la Vallée och läkaren Grégoire François Du Rietz.

Någon religionsfrihet för de reformerta (eller för katoliker) fanns inte i Sverige, allt skulle inordnas i den lutherska läran. Privat, inom familjen, fick de dock utöva sin religion om de ej i tal eller skrift spred sin lära.

På 1660-talet slog sig hugenotterna i Stockholm samman och bildade något som kan liknas vid en församling. Trots att det var förbjudet hade de sammankomster i privata hem. Vid ett flertal tillfällen blev de ställda inför rätta och bötfällda för gudstjänstbruk. Hugenotterna var ofta intresserade av arkitekturteori och av att bygga idealstäder.

Deras kors?
Hugenottkorset är en korsmodell som ibland används bland de franska protestanterna. petite-huguenot-cross-1

Under religionskrigen ville protestanterna använda ett kors för att visa sin kristna tro, men en korstyp som var mycket olik det latinska korset för att särskilja sig från den katolska kyrkan. Man valde därför ett malteserkors som fick en utformning som påminner om fyra pilar som pekar mot centrum. Detta uttolkas som de fyra evangelierna.

Krigen?
Hugenottkrigen (franska: Guerres de Religion) kallas de åtta religionspolitiska konflikterna mellan reformerta protestanter (hugenotter) och katoliker i Frankrike under den andra halvan av 1500-talet.

Under Bartolomeihelgen i augusti 1572 mördades 30 000 – 40 000 hugenotter. Sedan utbröt rena religionskrig. Hugenottkrigen – 2–4 miljoner omkomna.

Källor:
sv.wikipedia.org
historiskt.wordpress.com
ne.se
pastorcastor.se
sjalaspis.blogspot.com