Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla. Sprid länken! Ett inlägg varje dag (minst) klockan 10. Nu 2250 st inlägg. CORONA KVAR – HÅLL DISTANS!


Nutid – diskussioner som varit – vad är miljö och klimat och skillnader…?

kliforest

I nutid med pandemier undrar en del om vår miljö bidragit. Läst på och delar med mig. ”Förslag om flygförbud, global nolltillväxt, barnbegränsningar och demokratins avskaffande – drivna av klimatpanik – är nog därför det största klimathotet”, skriver tre forskare. 2019

Klimat?
Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder. Det har vi alla kännedom om?

Påverkan?
Ett områdes klimat påverkas av dess latitud, terräng, altitud, is- eller snötäcke, såväl som närliggande vattenkroppar och deras strömningar. Det finns ett stort antal klimattyper som används för att klassificera klimatet i olika områden.

Klimathotet?
Det är nästintill omöjligt att överskatta klimathotet. Den globala uppvärmningen får katastrofala följder, som global avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, fler översvämningar, stormar och skogsbränder och att extremtemperaturer uppnås allt oftare. De fattigaste och mest sårbara människorna på vår planet drabbas hårt, bland annat på grund av hotad livsmedelsproduktion. Därtill hotas viktiga arter, livsmiljöer och hela ekosystem. Läs mer om klimatförändringarna, människans påverkan och vilka lösningar WWF tror på. Senaste årstiden, vintern, tycker många varit annorlunda.

kliclimate11


Historiskt?
Ser vi till historien har klimatet alltid förändrats. Vår jord har varit både varmare och kallare beroende på det varierande avståndet till solen, våra kontinenters rörelser och den kemiska sammansättningen i atmosfären. Tidigare klimatförändringar har tagit många tusen år, men nu ökar medeltemperaturen snabbare än normalt. Det beror främst på att vi människor bränner mycket fossil kol, olja och gas.

Det finns dock inga forskningsresultat som pekar på att den mänskliga civilisationen skulle gå under på grund av klimatförändringarna. Utgångspunkten är alltså en stor osäkerhet om hur stort problemet med klimatförändringar är. Hittills har inte forskningen lyckats minska denna osäkerhet i någon betydande grad.

Väder och klimat är inte samma sak. Vädret varierar från dag till dag och år till år, medan klimatet varierar över decennier. Men faktum är att sedan temperaturmätningarna startade 1880 har samtliga av de tio varmaste åren inträffat efter 1998. Hela 15 av de 16 varmaste åren hittills har inträffat efter 2001, och mellan 2014 och 2018 har faktiskt nya rekord slagits varje år.


Miljö så?
Med miljö kan menas omgivning eller omgivande förhållanden. Ordet används särskilt när det är fråga om samspelet mellan omgivningen och däri verkande system, djur, växter eller andra organismer. Den fysiska och sociala miljön kan förklaras som organismens påverkan på sin omgivning och omgivningens påverkan på organismen.

klim

Miljöförstöring?
Miljöförstöring kallas det då mänsklig verksamhet förstör eller skadar miljön, exempel genom för mycket avgaser från bilar och utsläpp till luft, vatten eller jord från industrier. Det var under sent 1960 – tidigt 1970-tal som man på allvar alltmer började prata om överbefolkning och miljöförstöring som ett stort problem i industriländerna, och att folk kunde bli sjuka av avgaser och få cancer, samt hota arters existens. I slutet av 1980-talet började man även se det som ett globalt problem, och man har börjat tala om människans bidrag till den globala uppvärmningen. I dag pekas ofta flygplanen ut som en stor miljöbov.

En stor del av människans miljöpåverkan kommer från födoproduktionen. FN:s jordbruksorgan har beräknat att de verksamheter som finns kring köttproduktion står för 17 % av växthusgaserna samt utgör det största hotet mot den biologiska mångfalden globalt sett.


Hjälpa till?
Kampen mot miljöförstöring kan till exempel handla om att få folk att handla mer miljövänligt, eller oftare lämna bilen hemma samt undvika kortare flygplansresor till förmån till miljövänligare färdmedel, och istället cykla eller åka buss och tåg. Även om utvecklingsländernas befolkning till exempel inte åker lika mycket bil, har utvecklingsländerna oftast mindre pengar att anslå till miljöpolitiska åtgärder än industriländerna. Vi har nu i coronans spår sett att från rymden har man sett att planeten är renare än vanligt – folk reser mindre och mycket står still. En positiv effekt, mitt i all oro och tragik.

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig minsta sjuk, håll avstånd och var rädd om gamla och sjuka.

Källor:
sv.wikipedia.org
wwf.se
svt.se
naturskyddsforeningen.se

Blogginlägget nedskrivet 24/3-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


Vad är Gaia, en vän skrev ”den protesterar” nu mot vad som sker…

Gaia111

Ja, det betyder något med Moder Jord, kan man anta, av äldre tid? Ja, såhär ligger det till. Gaia eller Ge var i grekisk mytologi Moder Jord. Ordet gaia betyder ‘mark’, ‘land’, eller ‘jorden’. Ge är samma ord fast på den attiska dialekten. Gaia var jordens, moderlighetens och fruktbarhetens gudinna. Namnet påminner om det grekiska ordet giagia som betyder ‘mormor’ och ‘farmor’.

Gaia?
Gaia föddes ur urkraften Kaos tillsammans med Nyx, Tartarus och Erebus. Men hon kände sig ensam och födde fram Uranos (himlen) som blev hennes älskare. Tillsammans fick de flera märkliga barn; de mäktiga och vackra titanerna, men också flera vidunder som cykloperna och hekantonkirerna.


Uranos död:
Uranos tålde inte att se sin monstruösa avkomma och stängde in sina mindre vackra barn i Tartaros djupa mörker. Detta gjorde Gaia så arg att hon bad sina barn, titanerna, att döda sin far. Men bara den yngste, Kronos, vågade. Gaia gjorde honom en skära av flinta och med denna kastrerade Kronos sin far. Uranos dog snart av den mängd blod som strömmade från hans kropp, men ur blodet föddes nya varelser.

Giganterna, Erinyerna och de nymfer som lever i askträden kom alla från Uranos blod. Hemsk historia! I världens uppkomst enligt grekiska mytologi är Pontos (Havet). Med hjälp av regnet från himmelen skapade hon grönska på jorden samt alla djur.

Gaia


Gaia-teori?
En gaiateori (efter Gaia) är en teori där livet självt antas påverka jordens biosfär för att skapa och upprätthålla goda livsförhållanden. Den första gaiateorin skapades av den engelska atmosfärforskaren James Lovelock 1969, och vidareutvecklades sedan av mikrobiologen Lynn Margulis, 1974. I sin hypotes sa Lovelock att all levande materia på jorden kunde ses som en övergripande enhet. Han kallade detta självreglerande system till Gaia efter titanen med samma namn i den grekiska mytologin.

De flesta gaiateorier har rykte om sig att bara vara en vetenskapligt undermålig och kvasimystisk filosofering om jorden. Lovelocks hypotes möttes till exempel av mycket motstånd från andra vetenskapsmän när han lanserade den. Idag ifrågasätter dock ingen gaiateorierna på ett visst plan, att livet och den fysiska miljön har en omfattande påverkan på varandra.


Olika synsätt?
Det finns flera versioner av Gaias roll i den grekiska mytologin. Den äldsta, Hesiodos Theogoni, är från 700 f.Kr. Då den återspeglade dåtidens populära föreställningar åtnjöt den ett visst mått av officiellt erkännande. Hundra år senare, och fram tills kristendomen fick genomslag, utarbetades andra theogonier som var inspirerade av orphiska doktriner, vilka skiljde sig mycket från Hesiodos tradition och var inte typiskt grekiska till karaktären. Dessa åtnjöt inte någon större popularitet.

En annan version berättar att Gaia föddes ur ett ägg skapat av Kronos. Enligt en tredje version var hon dotter till Aither (Luften) och Hemera (Dagen), medan hon i en fjärde version var Nyxs (Natten) och guden Phanes barn.

Det var inte ovanligt att gudar fick barn med varandra och/eller gifte sig med varandra, trots att de var nära släkt. Då gudarnas antal var begränsat fanns det inte så många att välja på. Detta beteende var dock bara acceptabelt för gudar. När det gällde människor ansågs incest förkastligt i det antika Grekland.


Zoroastrismen?
Enligt denna är det människans ansvar – att kämpa mot kaos och för kosmos på planeten jorden. Gaia representerar livets och naturens balans mellan kaos och kosmos och denna balans får enligt Zoroastrismen inte rubbas. Naturkatastrofer är tydliga tecken på att denna balans håller på eller har rubbats. Enligt Zoroastriska gatha-sånger är Gaia livets naturängel som ansvarar för naturen och djuren.


En udda tanke – från 2017.
Varje vecka slängs omkring 100 miljoner snusprillor i Sverige. Arkitektstudenten Gaia Crocella, 25 år, tror däremot att snuset, eller egentligen själva portionspåsarna, skulle kunna användas som isoleringsmaterial i framtiden. Som ett led i utbildningen vid Umeå universitet har hon därför bestämt sig för ett något udda experiment.

Gaia Crocella

”Snuset är ju en väldigt typisk produkt för Sverige och därför ville jag se om det skulle vara möjligt att återanvända cellulosafibern i påsarna. De använda tas isär och själva snuset slängs”. Sen kokar Crocella påsarna för att få dem riktigt rena. Planen är att blanda upp cellulosafibern med andra material för att kunna använda det som isolering.
Vem vet?

Okej, nu försöker vi ta hand om jorden, med allt som förstör. Texten skriven före corona…

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig minsta sjuk, håll avstånd, hosta i armvecken och var rädd om gamla och sjuka.

Källor:
sv.wikipedia.org
mytologi.nu
expressen.se
moderjord.org

Blogginlägget nedskrivet 29/2-20.

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).


William Strachey (1819-1904) var en märklig man, tala om annan tidsuppfattning…

1904-Postcard-Calcutta-India

Ibland stöter man på människor som man känner, den där vill jag veta mer om. Ibland är det svårt, men söka bör man En udda man, men det är de som förgyller och får oss andra bli mer vanliga. Bra eller ej 😛 William Strachey. 1819-
1904.

Denna hette som sagt – William Strachey, han var den excentriska farbrorn till författaren Lytton Strachey. William tillbringade mycket av sitt tidiga liv i Calcutta, Indien. Från 22 juni 1819 – 29 november 1904. Och – han var en engelsk författare och kritiker. Han dog – 85 år gammal som ogift. Han jobbade på kontor för ”fredens rättvisa” – (JP) för Somerset. Han var hos Bengal Civil Service 1838 och 1843. Han var hos Colonial Office mellan 1843 och 1870 (se nedan).

clokca1

Ja, han tillbringade den tidiga delen av sitt liv som tjänsteman i Calcutta. Lugna dig så kommer snart det annorlunda. När han återvände till England vägrade han att byta tillbaka till Greenwich Mean Time och tillbringade resten av sitt liv minst fem och en halv timme före London. Va?

”Han försökte bara en gång bryta vanan genom att köpa en mekanisk säng med en klocka som tippade honom i ett bad på en bestämd timme. Upplevelsen så störd av honom att han krossade klockan på plats”. Strachey skulle äta frukost vid tetid och tillbringade de flesta av sina vakna timmar i levande ljus.


Vad vet man mer?
Att han var udda? Man vet att han vid mitten av 1840-talet arbetade på Colonial Office i Calcutta, där han blev övertygad om att Indiens folk, och särskilt Calcuttas folk, hade hittat ett sätt att behålla de mest korrekta klockorna (de bästa klockorna i Indien vid den här tiden gjordes troligen i Storbritannien, men det spelar ingen roll). Han trodde på det. När han återvände till England efter sina år, bestämde han sig för att fortsätta att leva sitt liv efter Calcuttas tid.

Calcutta1904

Födelsedatum varierar lite men gravplatsens bör stämma. Han var, vet man, son till en fin man, Edward Strachey och Julia Woobine Kirkpatrick. Hon gifte sig med Edward, son till Sir Henry Strachey, 1808. Julia dog 1847. Från den 13 oktober 1808 blev hennes gifta namn Strachey. Vår man William var ett av sju barn.

Så William organiserade de återstående femtiofem åren av sitt liv efter detta och steg upp mitt i natten och gick till sängs medan hans landsmän intog sitt eftermiddags-te. Han såg med andra ord andra delar av dagen. Bilder finns ej på honom, men två från Calcutta, 1904, vykort. Ett på en klocka som symbol för honom. 🙂

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, stanna hemma om du känner dig minsta sjuk, håll avstånd, hosta i armvecken och var rädd om gamla och sjuka.

Källor:
sv.findagrave.com
genealogy.kirkpatrickaustralian.com
lowndeslondon.com
en.m.wikipedia.org
thepeerage.com
oxforddnb.com

Blogginlägget nedtecknat 21/2-20.

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).

 


Den sista pungvargen dog på zoo 1936. Vem gjorde att den försvann – vad?

pungvargen1

En gång i tiden strövade pungvargen över hela australiska fastlandet, och även Nya Guinea. Man har teorier om att den delvis försvann på grund av epidemiska sjukdomar, liksom dingons ankomst till Australien. Detta har dock inte vetenskapligt bevisats. Om människans påverkan – läs.

Fakta? Pungvarg (Thylacinus cynocephalus), i australisk folkmun kallad ”Thylacine” eller ”Tasmansk tiger”, var det största kända rovlevande pungdjuret i modern tid. Arten var endemisk för Australien och tros ha dött ut under 1900-talet. När européerna nådde Australien fanns arten bara kvar på Tasmanien.


Pungvargen var 1-1,3 meter lång och hade en mankhöjd på 60 centimeter. Honan hade en pung. Djuret hade en svanslängd av 38-65 cm och vikten varierade mellan 15 och 30 kg. Kännetecknande var de 13-19 svartbruna tvärstrimmor över den ljusgrå till gulbruna ryggen och främre delen av svansen som var lång och tjock och påminner om känguruns. Undersidan var ljusare. Den äldsta kända individen blev 13 år gammal. En bild på Benjamin, den sista tylacinen, 1933. Han avled en kall natt i augusti 1936, då en innehavare glömde att släppa in Benjamin tillbaka i sitt skydd och han hittades avliden .

pungvbenjamin

Udda?
Pungvargen ska ha haft ett underligt sätt att gå på och kunde när den jagade stå på bakbenen likt en känguru för att få överblick av landskapet. Dess byten var känguruer och mindre däggdjur samt några fåglar. Den var skygg för människor och ansågs inte som aggressiv.

Så frågan – varför dog den ut?
Människan som vanligt? Sjukdomar? Den dog ut på det australiska fastlandet tusentals år före den europeiska kolonisationen, men överlevde på Tasmanien, liksom många andra arter endemiska (lever endast på en plats) – pungdjur. De brittiska nybyggarna förstod inte vilket sorts djur de såg. Först trodde nybyggarna att den var en avlägsen släkting till hunden/vargen och inte ett pungdjur.

Pungvargen är ett i raden av djur som förmodligen dött ut på grund av människans oförståelse och rädsla. Under mitten och slutet av 1800-talet utgavs statliga skottpengar för varje skjutet exemplar. Detta beroende på att pungvargen anklagades för att riva får i stor omfattning. Detta tros dock ha varit överdrivet då tecken tyder på att pungvargen oftast åt andra mindre djur.

Arten är klassad som utrotad, men fortfarande rapporteras det om människor som säger sig ha sett djuret. Bland annat har det talats om att man ska ha funnit en död pungvarg 1965. Inga konkreta bevis på detta finns dock. 1936 dog det sista djuret i fångenskap i Hobart Zoo och senare uppgifter om att djuret setts har inte kunnat bekräftas. Arten förklarades dock inte utdöd förrän så sent som 1982.


Läste dock – 2017, att man har tusentals observationer av djuret som rapporterats in. Aboriginerna i norra Queensland pratar också om ett djur som de kallar ”månskenstigern”. De flesta observationerna har kunnat avfärdas, men två fall har väckt forskarnas intresse. De har gett extremt detaljerade beskrivningar. Det är personer som är väldigt vana i naturen. De vet hur liknande djur som dingo, vildsvin och hundar ser ut. Enligt en uppgift ska de ha sett den så sent som 1988?

Det har förekommit att djur som ansetts vara utdöda egentligen lever vidare. Ett exempel är den australiska nattpapegojan, som inte siktats på mer än 75 år då den fångades på film 2013. Forskarna är dock tveksamma om de lär finna någon, på foto eller kameror som ställts upp. OM så lär de ej kunna publicera det förrän man vet – hur man ska följa upp det. Senaste fakta? Kan det finnas en livskraftig befolkning som bor i avlägsna delar av norra Queensland? Man letade och fann tänder, fossil som var på ytan av marken och – kanske kan de finhobzoonas…?

 

Hobart Zoo, på bilden här?
Namnet även känt som Beaumaris Zoo, var en äldre, zoologisk trädgård belägen på Queens Domain i Hobart, Tasmanien, Australien.

Man stängde redan 1937, ett år efter djurets död och på grund av allvarliga ekonomiska problem.

Beteende?
Pungvargen ska ha varit nattaktiv och den vilade i skydd av klippor eller i håligheter under större träd. Ibland solbadade individerna på dagen. Habitatet utgjordes främst av gräsmarker och öppna skogar men pungvargen besökte ibland tätare regnskogar.

Web

Osäkert? Flera undersökningar kom fram till att pungvargens närmaste nu levande släkting utgörs av den tasmanska djävulen. En nyare studie från 2009 som publicerades i tidskriften Genome Research fick däremot resultatet att myrpungdjuret är närmare släkt med pungvargar.

Källor:
sv.wikipedia.org
en.m.wikipedia.org
svd.se
jakt-resor.se
shorthand.uq.edu.au

Blogginlägget nedskrivet 21/9-19.


Tjernobylkatastrofen – 33 år senare, hur ser det ut…?

tjernobyl

Det kablades ut i alla medier den gången ingen glömmer då Tjernobylolyckan, eller Tjernobylkatastrofen skedde. Historiens största kärnkraftskatastrof var ett faktum. Det var en allvarlig reaktorolycka i kärnkraftverket norr om Kiev i Ukraina (dåvarande Sovjetunionen).

Aningen otäckt då det skedde i ett land som var ”slutet för insyn”. Olyckan inträffade natten till lördagen den 26 april 1986 klockan 01.23.45 (lokal tid) när reaktor fyra i utkanten av staden Pripjat förstördes genom en explosion och ett moln med radioaktiva partiklar spreds med vindarna över stora delar av Europa. Först på eftermiddagen den 27 april – när luften redan sedan nästan 40 timmar varit fylld med livsfarlig radioaktivitet – inleddes evakueringen. Branden pågick under tio dagar, med massiva radioaktiva utsläpp, och först den 6 maj skedde en påtaglig minskning av utsläppen.

Olyckan?
Branden var den huvudsakliga orsaken till att olyckan som gjorde att radioaktiva partiklar transporterades 1700 m högt upp i luften och därifrån transporterades vidare med vinden. Olyckan klassas som en nivå 7-olycka på den 7-gradiga INES-skalan. Stora områden omkring kraftverket evakuerades på befolkning, och området närmast nollpunkten (där olyckan skedde) kommer att vara farligt att vistas i under hundratals år. 70% av nedfallet beräknas ha landat i Vitryssland.

tjernobyl111

Avlidna, drabbade?
Hur många drabbade är svårt räkna på. Hur många dog direkt, men sedan av strålningsskador och annat? Dödsfallen i samband med olyckan räknas vara 30–60. 134 arbetare drabbades av akut strålsjuka och av dessa avled 28 personer av akuta strålskador redan de första månaderna.

I en annan studie räknar WHO med 4 000 senare eller kommande dödsoffer inom den mest exponerade gruppen och 5 000 övriga i Ukraina, Vitryssland och Ryssland. Beräkningar baserade huvudsakligen på persondoser och att en viss dos har samma effekt oberoende av var och när den inträffar pekar på 30 000–60 000 för hela världen, baserat på senare publicerade dosuppskattningar 22 000. Greenpeace uppskattar antalet döda till 93 000, medan en rysk studie räknar till en miljon redan döda. Låter mycket?

Och av de 10 000 soldater som tvingades arbeta på taket med att skyffla bort radioaktivt materiel – i skift från 40 sekunder till ett par minuter – uppges en fjärdedel ha dött kort efter sin tjänstgöring. Enligt den ryska militären dog i förtid alla de 60 piloter som styrde helikoptrarna varifrån soldater veckan efter katastrofen med sina bara händer vräkte ur sandsäckar som skulle dämpa elden och härdsmältan.

Se Rapport då: Rapport Tjernobylolyckan
Sändes 29 april 1986 | Längd 29 min
https://www.oppetarkiv.se/video/2615297/rapport

Hur Sverige drabbades?
Farliga radioaktiva isotoper upptogs av bland annat svamp i skogarna. Förtäring av sådan svamp var därför olämplig innan radioaktiviteten avtagit. Via kontaminerad renlav spred sig radioaktiva ämnen till renar, och renkött underkastades särskild kontroll av strålningsvärden innan det fick släppas fritt för försäljning till allmänheten. Utöver de olägenheter som detta medförde blev det ett ekonomiskt avbräck för rennäringen.

tjernobyl1

Sedan 1986 har vildsvinsstammen ökat sin utbredning i de nedfallsdrabbade områdena. Vildsvinskött kan innehålla förhöjda halter av cesium-137 om köttet kommer från jakt i de områden som drabbades av det radioaktiva nedfallet. Det gäller framför allt områden i Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län.

Nutid?
2012 fanns det cirka 150 fast boende personer i den förbjudna zonen runt kärnkraftverket, samt ytterligare ett antal som jobbar inne i området i tvåveckorsperioder med efterföljande två lediga veckor utanför zonen. Idag sker även, om än i dess utkanter, resor till platsen, staden intill, i spökstaden Pripjat. Den ligger idag i norra Ukraina, nära gränsen till Vitryssland. som byggdes som en sovjetisk modellstad för arbetare vid kärnkraftverket i Tjernobyl.

Staden övergavs hastigt efter explosionen, vars invånare fick veta att de skulle kunna återvända inom några dagar och blev tillsagda att bara ta med sina personliga handlingar. 50 000 människor! Idag står Pripjat som en spökstad och i horisonten syns kärnkraftverket. Skolan ser, i likhet med simbassängen, kulturhuset, nöjesfältet med sitt nya pariserhjul och aldrig invigda radiobilspark, sporthallen och alla hyreshus ut att ha drabbats av bombnedslag.

I dag är den gamla reaktorn innesluten i en stor betongkista som skyddar strålningen från att läcka ut. Men den jättelika sarkofagen håller på att vittra sönder. Därför håller man nu på att bygga en ny sarkofag. På grund av den höga strålningen i direkt anslutning till den havererade reaktorn måste sarkofagen byggas på sidan om för att sedan lyftas över den till den gamla reaktorn. Det är ett stort projekt som också är väldigt dyrt.

Byggnader och områden?
2012 var byggnaderna förfallna och naturen hade återerövrat staden. På natten gick vildsvin omkring på gatorna och träd sköt upp lite var stans. Vad man kan läsa av besökande så är det en aningen skrämmande upplevelse. Strålningen är fortfarande förhöjd i vissa områden kring Tjernobyl, men att vistas där under kortare perioder anses vara utan hälsorisker.


Det finns uppgifter om att husen plundrades totalt i början av 2000-talet, och att inget av värde lämnades kvar, även saker som toalettstolar stals, men faktum är att så sent som 2010 fanns det plundrare som stal bl.a. värmeelement inne i husen och enligt uppgift sker det ännu med hjälp av de poliser/ gränsbevakare som är satta att stoppa plundring.

Eftersom husen inte underhålls läcker taken och på våren är rummen vattendränkta. Det är inte ovanligt att hitta träd som växer på taken och även inuti husen. Detta gör att hela staden förmodligen kommer att ligga i ruiner inom ett par decennier. Det kommer att ta 300 år innan den farligaste radioaktiva isotopen halverats så mycket att den inte längre anses påverka människan.


Även om det inte bor människor i området har djur börjat röra sig där och trivs tack vare att där inte finns några människor. Där finns vargar, vildsvin, älgar och en mängd djur – men ännu ingen statistik som visar om djurens sätt att fortplanta sig eller om dess livslängd har ändrats. Naturligtvis bär de på smitta som de lär föra vidare. Det sägs att djuren verkar normala, men köttet får inte ätas och det förekommer tjuvjakt som man nu försöker komma åt genom att minska antalet djur i området.

tjernobyl11

På dagarna hittar forskare regelbundet hit för sina fortsatta studier av katastrofens verkningar, men det är framför allt en växande skara turister som dagligen skapar mänskligt liv.

Otroligt fakta!
I maj 2019 – drönare har hittat radioaktiva hetfläckar som inte går att finna på några officiella kartor. Ukrainas Röda skog är en av de mest radioaktiva platserna på planeten. Den ligger bara drygt 500 meter från kärnkraftverket i Tjernobyl, där reaktor 4 exploderade då. En forskargrupp flög med drönare över skogen, och nu tillkännagett vad utforskningen har landat i.

Om 4,5 miljarder år när allt liv har försvunnit på jorden, då kommer fortfarande bara hälften av radioaktiviteten i Tjernobylreaktorns uran att ha klingat av. Vi som ofta är positiva till vikten av kärnkraftverk…

Källor:
sv.wikipedia.org
svd.se
ostresor.se
oppetarkiv.se
svt.se
nyteknik.s

Blogginlägget uppdaterat i december 2019.

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).

Blogginlägget uppdaterat 29/12-19

 


Hur såg världen ut för 300 miljoner år sedan då allt satt ihop i superkontinenten Pangaea…?

Pangea1

Vår jord, hur såg den ut från början och – om man tänker på vår geografiska uppfattning om världen, så blir naturligt en bild av sju kontinenter direkt. Även om denna bild är korrekt fram till idag, är det inte så många som kommer ihåg att kartan förändras ständigt.

Ett nytt land dyker upp då och då, kontinentala gränser förändras på grund av klimatförändringar. Men allt detta är en väldigt obetydlig förändring jämfört med vad som hände med vår planet för mellan 150-300 miljoner år sedan. Dessa kartor avslöjar hur det förändrats under åren tills det kom till den punkt som liknar världen som vi känner den idag.


Pangaea?
Pangaea, (av grekiska pan ’hela’ och gaia ’jorden’), en förhistorisk superkontinent bestående av jordens samlade landmassa.under mesozoikum innan kontinentaldriften delade upp den i dagens kontinenter. Alfred Wegener postulerade 1915 existensen av en sådan ”urkontinent” i sin teori om kontinentaldrift, och i den efterföljande debatten fick den namnet Pangaea, namnet Pangea används också.

Etymologi: Av pan- + anga (gaîa, “mark, jord”), efter tyska Pangäa, myntat av vetenskapsmannen Alfred Wegener år 1915. Alfred Lothar Wegener, född 1 november 1880 i Berlin, död omkring 15 november 1930 på Grönland, var en tysk meteorolog och geofysiker. Han var den yngste av fem barn.

Pangea3

Bildning?
Pangaea bildades genom att de tidigare superkontinenterna Gondwana (omfattande nuvarande Sydamerika, Afrika, Antarktis, Australien, Madagaskar, Arabiska halvön och Indien) och Laurasien (omfattande Nordamerika, Europa och Sibirien) drev ihop.- anses det. Gondwana och Laurasien började åter glida isär under trias (för omkring 200 miljoner år sedan) och uppsprickningen fortsatte sedan tills dagens kontinenter hade bildats under krita (för omkring 100 miljoner år sedan).

Pangaea lär ha sträckt sig från pol till pol som ett enormt C, och därmed med lika långa delar söder och norr om ekvatorn. Några av de bergskedjor som bildades då Pangaea uppstod finns fortfarande kvar, till exempel – Appalacherna i Nordamerika och Uralbergen i Centralasien. Uralbergen som är rikt på mineraler uppstod i en kollision mellan den baltiska och sibiriska plattan; dessa har sedan dess suttit ihop.

Runt Pangaea fanns ett hav kallat Panthalassa, detta enda hav var lika stort som alla nuvarande hav tillsammans. Manteln under Pangaea var ännu mycket het och trycktes därför upp mot jordens yta, vilket gjorde att Afrika låg tiotals meter ovanför de övriga kontinenterna.

Första superkontinent?
Pangaea var inte den första på jorden. Jordens första kontinenter formades för omkring två miljarder år sedan och har sedan dess slagits samman och delats upp i flera omgångar. För omkring 500–700 miljoner år sedan fanns alla kontinenter samlade i superkontinenten Pannotia och för omkring 750–1 000 miljoner år sedan i Rodinia.

Pangea

Klimat?
Klimatet på stora delar av denna superkontinent var varmt och torrt som en följd av att få regnmoln förmådde att nå ända fram till dess inre delar då avståndet till kusten på många ställen var mycket långt. Värmen och bristen på vatten påverkade djur och växtliv. Pangea fanns i 100 miljoner år, och under den tidsperioden blomstrade flera djur, inklusive Traversodontidae, en familj av växtätande djur som inkluderar förfäder till däggdjur. Under Permian-perioden blomstrade insekter som skalbaggar och trollsländor.

Vad för djur fanns?
Existensen av Pangaea överlappade med den värsta massutrotningen i historien, Permian-Triassic (P-TR) händelse. Även kallad Great Dying, det inträffade för cirka 252 miljoner år sedan och fick de flesta arter på jorden att utrotas. I den tidiga triasperioden ökade arkosaurier, en grupp djur som så småningom gav upphov till krokodiler och fåglar och en mängd reptiler. Och för ungefär 230 miljoner år sedan uppstod några av de tidigaste dinosaurierna på Pangaea, inklusive theropoder, till stor del köttätande dinosaurier som mest hade luftfyllda ben och fjädrar som liknar fåglar.

Ytterligare bevis för att Pangaea finns i geologin på angränsande kontinenter, inklusive matchande geologiska trender mellan den östra kusten i Sydamerika och den västra kusten i Afrika. Den polära iskappen under karbonperioden täckte den södra änden av Pangea. Värmen och bristen på vatten påverkade djur och växtliv.


Betraktar man en världskarta ser man tydligt att jordens alla kontinenter passar ihop som bitar i ett pussel. När pusslet var helt senast så bildades superkontinenten Pangaea. Numera anser forskarna att Pangea har existerat flera gånger och att kontinentaldriften är en del av jordens geologiska puls. Om hundratals miljoner år sluts cirkeln återigen och Pangea återbildas…

Källor:
faktabanken.nu
sv.wikipedia.org
ne.se
sv.wiktionary.org
livescience.com
boredpanda.com
so-rummet.se

Blogginlägget nedskrivet 15/1-20.

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).