Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla


Lämna en kommentar

Vår adels af och von, en egen samhällsgrupp…?

Kurt von Stedingk

Undrar du över namn med af och von i, deras ursprung?
Dessa och en del andra hör till dåtidens – ett av de fyra stånden. Och ordet adel kommer från lågtyskan och betyder ‘härkomst’, ‘börd’. Adel är en samhällsgrupp som äger lagstadgade, vanligen ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social karaktär. Adelskapet kan vara förenat med titlar och heraldiska rangtecken. Adelsprivilegier kan vara mycket betydande och innebära t.ex. skattefrihet och företräde till statliga ämbeten.

Det finns idag tre adliga ranger: grevliga och friherrliga som gemensamt benämns ridderskapet samt otitulerade adelsätter som benämns adeln. Von – von (vanligen med små bokstäver) uttalas fånn och är en tysk preposition som ungefär betyder från. Ordet används i tyska efternamn men har på senare tid ofta förknippats med adeln.

Von är jämförbart med svenskans av. Med den stavning som gällde före 1906 års språkreform, skrevs det af (som i av).

Otto von Munthe af Morgenstierne

Historiskt var von ett vanligt tillägg till namnet som användes för att beskriva varifrån man kom. Till exempel ”Hans von Duisburg”, Hans från (staden) Duisburg, såsom ännu är vanligt i den nederländska formen van.

1626 fanns det 170 adliga ätter i Sverige, vid sekelskiftet 1700 var de över 800, 1644 fanns det 10 grev- och friherrskap i Sverige och Finland, ett decennium senare var de 44 (varav 26 i Sverige). Nyadlandet var således mycket intensivt under drottning Kristina och Karl XI i ett sekel som kommit att kallas ”de stora kalasens århundrade”.

I dag finns ungefär 25 000 svenska adelsmän och kvinnor upptagna i adelskalendern. Cirka 2 000 av dessa bor utomlands. I Riddarhuset finns mer än 2 350 svenska, adliga släkter representerade genom varje familjs vapensköld. I dag är 601 av dessa levande ätter. Släkterna kan bara fortleva genom släktens manliga medlemmar, när de är döda betraktas släkten som utslocknad. Två kända namn.

Claes af Geijerstam är son till överstelöjtnant Olof af Geijerstam (1917-2007) och Brita, född Lilja (1921-86), Claes är av adliga ätten nr 2 010 af Geijerstam. Louise Boije af Gennäs av adliga ätten nr 16 Boije af Gennäs. Finländsk frälsesläkt introducerad 1625.

Den siste som adlades i Sverige var upptäcktsresande Sven Hedin som 1902 upptogs i Riddarhuset och försågs med vapensköld. I och med att den svenska grundlagen förnyades 1975 fråntogs kungen rätten att nyadla. adeln

Några andra namn ur adeln. Magnus Uggla, Carl Bildt, Tomas von Brömssen, Caroline af Ugglas, Sven-Bertil Taube (av adliga ätten nr 734 Taube. Från Estland, introducerad 1663). Diskussioner förekommer om kungahus, men adel, låt namnen bestå, men det räcker, inga förmåner.

Vad tycker du? 🙂

Källor:
sv.wikipedia.org
ne.se
sv.wiktionary.org
aftonbladet.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Annonser


Igår Vasaloppet. Gustav Eriksson, Vasa, vem var han denna storhet, som person…?

vasa

En stor man, på olika vis, hur var Gustav som person? Naturligtvis är uppgifter skiftande, beroende på vem som en gång skrivit eller yttrat det som ex. en systerson. Men stor var han – Gustav Eriksson som blev utsedd till kung på riksdagen i Roggeborgen i Strängnäs 6 juni 1523. Bland annat till minne av detta firar Sverige sin nationaldag den 6 juni. Men det visste du väl? 🙂

De flesta känner honom under ett namn som hans samtid aldrig använde – Gustav Vasa. Faktabiten kort. Gustav Vasa eller Gustav I, (äldre Gustav Eriksson), född 12 maj 1496, död 29 september 1560 på Stockholms slott – han var kung av Sverige 1523–1560 och riksföreståndare 1521–1523, under det pågående befrielsekriget. Troligen född på Rydboholm norr om Stockholm. Andra källor uppger den 28 maj 1495 eller den 3 maj 1497.

Eventuellt föddes han på den närbelägna gården Lindholmen som hans far ägde vid den tiden, eller möjligen på Lindholmens gård där hans mors föräldrar bodde vid tiden för hans födelse.

Gustav tillhörde Vasaätten, som genom honom blev den första monarkiska dynastin som regerade ett enat svenskt kungadöme som ett arvrike. Hans regering kännetecknas av införandet av ett starkt centralstyre i hela riket med en effektiv byråkrati och en evangelisk statskyrka grundad på Luthers lära. Det sägs att han utan framgång fortsatte att försöka uppvigla bönderna till motståndskamp. Denna beskrivning är dock inte trovärdig, eftersom Kalmar kapitulerade först tre månader efter hans flykt.

Men personlighet, vem var mannen med det välkända långa skägget, kort pageliknande frisyr och barsk blick, som vi sett på sedlar? ”Ej bokligt lärd men en sällsynt praktisk begåvning, god stilist och talare samt kraftfull men hänsynslös, häftig och sjukligt misstänksam.” Gustav Vasa var en bra talare, var själv inte lärd men värderade bildning och såg till att ge sina söner god utbildning. Han saknade att han ej pluggat mer själv.

GustavEriksson

Vi vet att under de trettiosju år han regerade lyckades han minst sagt röra runt i grytan. Och se om sitt? Genom påvisa (hm) släktskap hade Gustav när han dog inte mindre än femtusen gårdar i sin ägo.

Gustavs systerson Per Brahe beskriver honom (vid 30–40 års ålder) så här, vanligt citerat, men ett måste, klipper dock lite:
”Ett ’trint’ huvud, vitgult hår, ett vackert, stort, långt skägg, skarpa ögon, liten rak näsa, en välbildad mun, fyllig kropp och smala ben, tunna, vackra fötter; var och något hårig, besynnerligen om armar och ben och utöver hela sin kropp, rödletta kinder och rödbrun kropp, så välskapad som någon målare kunde önska sig, och så hel, att där ej fanns en fläck, som man kunde sätta en nålsudd uppå. Han hade ett skarpsinnigt omdöme och överträffade, ehuru han ej själv haft tid att öva sig i bokliga konster, många, som hade studerat.

Han var gudfruktig och förde ett ärbart liv, så att han som ogift aldrig blev beryktad för någon konkubin; man visste ej heller tala om några hans oäkta barn, och sitt äktenskap höll han väl. Han var ock mycket lyckosam i allt vad han företog sig, i spel, när man någon gång förmådde honom därtill, i åkerbruk och boskapsskötsel, i fiske och malmfynd, ja till och med i att upptäcka dolda skatter i jorden.” Som sagts, en systerson, inte annat än positiva ord. vasa_dalkarlaGustav I:s sätt att styra var genom personlig maktutövning. Han var kraftfull i sin maktutövning och inte sällan hänsynslös, och lät ibland högre intressen stå tillbaka för det omedelbart praktiskt nyttiga.

Döden?
Gustav I dog den 29 september 1560 på Stockholms slott. Han blev förmodligen 64 år gammal. Den officiella dödsorsaken var ”Cholera” men det kan eventuellt ha varit dysenteri eller tyfus; alla dessa sjukdomar orsakas av bakterier som infekterar tarmarna. Gustav ligger jämte sina två första gemåler begraven i Vasakoret i Uppsala domkyrka, där Johan Gustaf Sandberg i väggmålningar framställt scener ur hans liv.

Man har senare fått fram en del om hans kropp, med tufft leverne vid denna tid. Medicinskt finns osteologiska uppgifter om att han var cirka 173 centimeter, hade en svår tandinfektion, troligen även tandlös – och eventuellt någon form av benröta. Han hade sedan en tid plågats svårt av en magåkomma. Han led även av värk i ett öra och i ena lårbenet.

Föräldrarnas öden?
Hans mor Cecilia Månsdotter lyckades inte undkomma med livet i behåll utan dog 1522 av pesten under sin fångenskap i Köpenhamn, tillfångatagen av danskarna. Gustavs far, Erik Johansson, blev 1520 avrättad i Stockholms blodbad, där han tillsammans med 82 andra halshöggs på Stortorget i Gamla stan.

Mannen Gustav Vasa – som hade valspråket – Omnis potestas a Deo est (All makt är av Gud). Hans sista tankar lär ha varit om han var just gudfruktig…

Källor:
sv.wikipedia.org
popularhistoria.se
kungar.info
madamescandaleuse.com
tacitus.nu
historiesajten.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,


Hurra har vi utropat, men hur ska man hurra och varför…?

kungenz

Hurra bör man – och detta utrop används för att uttrycka glädje, hyllning och firande. Det kan också höra ihop med folk som blir glada, som är vanligt på många språk. Uttrycket kommer troligen från engelska sjömän i slutet av 1500-talet. När skeppen skulle avsegla ropade de ”huzza”.

De två bokstäverna z härmade ljudet från vinscharna när seglen hissades. Besättningen ropade också ”huzza” när det kom gäster ombord – och även när dessa lämnade skeppet. Med tiden förvandlades ”huzza” till ”hurra”, på grund av att såväl språk som dialekter förvanskade det ursprungliga utropet.


Hipp hipp är en vanlig fras som används som inledning, när någon därigenom uppmanar andra att delta i hurrandet. Det sägs att ”Hipp hipp” är felaktigt enligt svensk praxis. Uttrycket ”hipp hipp” kommer från engelskan som då besvaras med tre ”hurray!”. Korrekt utförande av ett hurrande ska vara ”Hon/han/de leve! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!”, alt. ”Hon/han/de leve!” mellan varje hurra Men åter hurra – vad säger etiketten?

Antal hurrarop och vad kommer seden ifrån?
Faktum är att förr i tiden var det bara kungen som fick firas med ett fyrfaldigt leve. Det grundar sig i den kungliga saluten, som är en kanonsalut med fyra skott. Den avfyrades bara vid särskilt högtidliga tillfällen. Den kallas också för dubbel svensk lösen, eftersom svensk lösen är en kanonsalut med två skott.

hipphipp

Så ursprunget är de lösenskott som örlogsflottan förr sköt för att identifiera sig, två skott i snabb följd. När det var kungligheter ombord fördubblades antal skott till fyra. Dessa fyra skott har i våra dagar blivit till fyra hurrarop. Sedan utökades detta mer och mer, så att det även gällde för prinsar, andra kungligheter och militärer.

Men för oss civila var det länge ett trefaldigt leve som gällde. Under 1900-talet började dock det fyrfaldiga levet ta över, åtminstone utanför Skåne.

Varför tre?
Anledningen är en tradition i Skåne som grundar sig på att det tillhört Danmark, då – dansk lösen var och fortfarande är tre kanonskott. Trefaldigt leve i Skåne – ”lundensiskt leve”.

Källor:
varldenshistoria.se
spa.merinfo.se
apotekhjartat.se
1177.se
sv.wikipedia.org
sprakkonsulterna.se
sv.wiktionary.org

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,


Vad betyder att man är svensk? När är man svensk?

sverigesflagga

Inte bara Fredrik Lindström är intresserad i ämnet läste jag och svaren varierar, allt beror på vad vi syftar på. Jag hade ett samtal nyligen med en granne som handlade om tillhörighet. Jag fick frågan, när är man svensk, vad krävs? Faktasök och jag fann med mångkulturen att frågan ej är så lätt svara på. Men såhär är det, en stor sak, men i bloggform 🙂

Först vår utbredning – Sverige har landgräns i väst med Norge, i nordost med Finland samt angränsande territorialvatten till Norge i nordväst, Danmark i sydväst och Finland i öst. Landet har kuster mot Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Nu är vi ca 10 miljoner invånare.

Ordet – svensk (om person) som har svenskt medborgarskap. Frågan blir vad du behöver?
För att bli svensk medborgare ska du, enligt Migrationsverket:
kunna styrka din identitet.
ha fyllt 18 år.
ha permanent uppehållstillstånd (PUT), uppehållsrätt eller uppehållskort.
ha uppfyllt kraven för hemvist (bott i Sverige en viss tid)
ha levt ett skötsamt liv i Sverige.

sverigekulökarta

En annan sida. Vi svenskar är personer som på ett eller annat sätt har en anknytning till landet Sverige och/eller språket svenska. Svenskar kan till exempel definieras som en folkgrupp med huvudsakligen germanskt ursprung, som svenska medborgare eller de som talar språket. Svenskar kan också vara de som bor i Sverige eller haft Sverige som eget eller föräldrarnas uppväxtland.

Vad som delas av många i Sverige är intresset och närheten till naturen. Allemansrätten är en lag som gör det möjligt att röra sig fritt ute i svenska naturen, oavsett vem som äger marken. Just naturen och allemansrätten är en viktig symbol för den svenska identiteten. Sverige har också en viktig och framträdande roll i det internationella miljöarbetet.

Sett till etnisk bakgrund så kommer svenskar från början från de germanska folkslagen. Idag har svenskarna många olika ursprung. Detaljerat – ett indoeuropeiskt och germanskt språk som pratas av omkring tio miljoner människor, främst i Sverige men också i delar av Finland. Det svenska språket är likt både norska och danska och de flesta inom dessa tre länder kan förstå varandras språk.

Ungefär 60 procent av alla svenskar är medlemmar i den kristna Svenska kyrkan. Men det är ganska få som regelbundet firar gudstjänst i kyrkan. Cirka 45 procent av de barn som föds i Sverige döps i Svenska kyrkan.

Fredrik Lindström har uttryckt om sitt ”intresse för svensk mentalitet”. Hans svar:
”Ja, dels kommer väl intresset från att jag är själv är svensk, så det finns väl naturliga orsaker till att vara intresserad av det ämnet så att säga.

Till exempel finns det ett institut som heter Världsvärderingsinstitutet som kartlägger värderingar över hela jorden. Där finns det två staplar som vi ligger längst ut på. Den ena stapeln går mellan tradition och rationalism. Där ligger svenskarna längst ut på den rationella sidan. Vi tror inte på gud och tänker inte på våra förfäder och om våra föräldrar hamnar i ekonomisk knipa tycker bara 10 procent av oss att det är vår plikt att skjuta till pengar för deras skull.

Klokare? Vi vet vad som krävs, förr nämnde man ex att två, tre generationer bakåt skulle vara födda i Sverige etc. Vad vi idag är känt för kan man fråga de som kommit hit. Men våra rättigheter, friheter är det största tror jag alla tycker.

Historiskt?
Begreppet svenskar som beteckning för ett folk var en vidareutveckling av folknamnet svear, där ordet svensk var adjektivformen. Svearna (svioner) omnämns redan i Tacitus verk Germania som skrevs omkring år 98. Namnet åsyftade under vikingatiden och större delen av medeltiden endast invånarna bosatta i Mälarlandskapen.

Igår, 14/7, Victoriadagen såg vi från Öland firande av vår prinsessa och man kan nog säga man fick med både svenskhetens traditioner och mångfald! Vickan kan man bara gilla, royalist eller ej

Källor:
arbetarbladet.se
informationsverige.se
sv.wikipedia.org
sv.wiktionary.org
migrationsverket.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,


Vem var Skinnar Per, hur gick det för riksdagsledamoten och upprorsledaren…?

dalregiment

Minns du dalupproret? Där var han med, Skinnar Per Andersson, från Sollerö (Mora socken, Dalarna), och han var en av ledarna för dalupproret 1743 (Stora daldansen). Det planlösa kriget mot Ryssland hade väckt förbittring, och särskilt i Dalarna, där man inte ville släppa ut sina rekryter, innan krigets upphovsmän blivit straffade. Vid ett landsting i Falun den 23 juli 1742 utmärkte sig i synnerhet en bonde från Mora, Per Andersson, som en av de hätskaste talarna. Han blev även vald till ombud vid riksdagen, där han insattes i sekreta utskottet, som vid tiden förstärkts med 25 bönder.

Andersson, Skinnar Per, från Sollerön, föddes 1703, blev avrättad den 30 januari 1744, framträdde innan 1742 på det landsting, som dalallmogen framtvingat, såsom den kraftigaste oppositionstalaren mot regering och ständer samt valdes av hela Dalalaget till riksdagsmän; mellan honom och hans kommittenter upprättades ett formligt kontrakt, varigenom storleken av hans riksdagsmannaarvode gjordes beroende av vad han lyckades uträtta för böndernas besvär, historia av stort intresse.

I tronföljdsfrågan slöt sig Andersson till det parti, som ville ha den danska kronprinsen Fredrik som svensk tronföljare. I början av 1743 infann sig i Stockholm två deputationer från Dalarna, vilka krävde att de försumliga generalerna skulle bestraffas och att Fredrik skulle utses till Sveriges blivande kung.

När deputationerna återvände till Dalarna följde Andersson med och tvingade landshövdingen att utlysa ett nytt landsting. Detta hölls i Leksand den 12 april och var ytterst stormigt. Andersson återvände därefter till riksdagen i Stockholm, sedan han uppmanat dalkarlarna att tills vidare inte låta sina soldater gå ut i kriget.

Den danske ministern Grüner fick dock Andersson resa därför tillbaka till Dalarna för att försöka lugna stormen. Men den hade nu blivit honom övermäktig. Vid ett tillfälle blev han till och med misshandlad av bönderna, då han rådde dem att vara stilla. Man beslöt att tåga till Stockholm. Då gjorde Andersson åter gemensam sak med upprorsmännen som ledare verkade Skinnar Per Andersson från Mora och bokhållaren Gustav Schedin i Insjön. För att hjälpa dem, hade de Vilhelm Gustav Wrangel från Dalregementet.

I Sala förde han ordet för de utskickade, som utan att låta förmå sig till eftergift underhandlade med Kunglig M:ts och ständernas av bönderna internerade deputerade.

budstikke

Den 20 juni ryckte dalkarlarna in i Stockholm.
”Bondehären stod på Norrmalmstorg (nuvarande Gustaf Adolfs torg) grupperade under sina sockenfanor. Det var onsdagen före midsommar. Nu fördes indelta regementen fram, 2 000 man, och de båda styrkorna stod front mot front. Samtidigt pågick förhandlingar mellan regeringen och upprorsledarna. Och även nu försökte Johan Pehrsson att lugna bönderna. Men dessa krävde att han skulle tala för deras sak inför de styrande. Förhandlingarna ledde ingen vart.

När så kungen gav order om att bönderna skulle avväpnas uppstod en skottväxling mellan en bonde och en officer, som resulterade i att bonden dog. Nu bröt helvetet löst. Några förband vägrade att skjuta på sina landsmän, men andra öppnade eld mot den stora hopen med både handeldvapen och kanoner. Det uppstod ett inferno på torget, som snabbt fylldes av döda och sårade bönder. De som kunde flydde i panik in på sidogatorna där de förföljdes och höggs ner av kavallerister.” //

Upproret tog snabbt slut. 150 kravallmän hade fallit och om 3000 hade tagits. Övriga fick – återvända till Dalarna, om än med militära eskorter enligt förödmjukande former.
Efter slutlig rannsakning inför Svea hovrätt dömdes Skinnar Per Andersson och Gustaf Schedin att mista livet genom halshuggning. Ledaren Schedin spetsades efter på en påle efter.

Fyra personer till dömdes och halshöggs vid samma tillfälle: Holbetz Anders Eriksson i Garsås, fjärdingsmannen Smeds-Anders Mattson i Garsås, Gisslar Erik Hansson i Vikarbyn och Karl Olovsson Beronius i Smedsby. Många dömdes till spö- och fästningsstraff – en av dem var major Wrangel. Av de andra som deltagit i bondehären dömdes var trettionde man att smaka spö. De utsågs genom lottning.

Hårda straff, dalaupproret var över… Nog fanns det kurage på den tiden.
Bild på Dalaregementets symbol och budkavlen, den som gick runt innan till bönderna.

Källor:
sv.wikipedia.org
sok.riksarkivet.se
bergstrand.files.wordpress.com
frihetskamp.net

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,


8 kommentarer

Martinez de Pasqually bakom frimurarsekt, ordnar, magi, tro, agnostik…

martines-de-pasqually

Idag kan vi konstatera att Kung Carl XVI Gustaf är Svenska Frimurare Ordens höge beskyddare. Vad står det för? Svårläst som ämnet är i sig, men det innehåller mystik och spänning. Återkommer med mer detaljerat och lättläst om ordnar.

”Jacques de Livron Joachim de la Tour de la Casa Martinez de Pasqually (1727? -1774) var en theurgist och teosof av osäkert ursprung. Han var grundaren av l’Ordre de Chevaliers Macons Elus Coens de l’Univers – Vanligen kallad ”Elus Cohens” 1761. Han var lärare, initiativtagare och vän av Louis-Claude de Saint-Martin och Jean Baptiste Willermoz, och därför betraktas som upphovsman till – Martinismen. Lugn, snart klarnar det lite i mystiken…

Martinez de Pasqually fann sig i de mörkaste hemligheterna som på Haiti och många av hans samtida anhängare verkar inblandade i. Svart Magi, sekter med hjärntvätt och experiment med sinnen och hjärnan. Vi kan säga att ingen frimurar-rörelse har utövat mer inflytande på 1700-talet i Frankrike än de Pasquales -Martinism.

Martínez de Pasqually föddes i  Frankrike, förmodligen 1727. Hans far var född i Alicante, Spanien, och han hade en form av sällskap genom en Charles Stuart, ”King of Scotland, Irland och England”, från den 20 maj 1738 och beviljade honom som Vice Stormästare med befogenhet att uppföra tempel som en ärorik, stor arkitekt.

Detta s.k. patent fadern hade, överfördes till sonen, vi läst om, ”vid döden till sin son”. ”Kraftfull mästare Joachim Don Martinez Pasqualis”, 28 år gammal, övertog så titeln som Mästarens son. Joachim Martinez Pasqually eller bara Pasqually, vars biografi ständigt forskat på, men dokumentationen ej klar, men den visar på historien om franska frimureriet 1754. Vi som sett da Vinco-koden och gamla franska filmer får bilder till oss…

Martinez andliga mission började troligen omkring 1758, men det råder ingen tvekan om att före denna period hade han arbetat aktivt på att främja orden som sådan. Detta var den tid då frimureriet hade tre grundläggande grader av symbolisk grad, mystikens tecken ingick.

Några säger att han var av judisk börd, utan att kunna fastställa detta med säkerhet. Han tros också att ha varit en portugisisk medborgare av vissa. Hans verksamhet före 1760 är också dåligt kända. Detta är till stor del beror på det faktum att han använde flera olika namn och underskrifter på officiella dokument under sin livstid.

År 1754 grundade han en del, Skotska Domare i Montpellier. 1761 blev han knuten till logen La Française i Bordeaux och grundade ett Cohen-tempel där. Ej Leonard! 🙂
1772 sökte Pasqually sig till ön Hispaniola, sedan vidare till Saint Domingue, den franska kolonin som snart skulle bli Haiti, han reser fram och tillbaka till en fransk koloni och – en spansk koloni, inte en med portugisiskt innehav. Grainville, en av hans trogna lärjungar kom från Västindien, som följde honom överallt. Pasqually dog inom två år och verkar ha påverkat tidiga mystiska grupper i Västindien.

Läran om Martinez beskrivs som en nyckel till någon eskatologisk kosmologi. Gud, den stora föreningen, hade en önskan att emanera varelser från sin egen natur, men Lucifer, som ville utöva sin egen skaparkraft, föll offer för sina egna fel. I hans fall, som inkluderade hans efterföljare, fann han sig instängd i ett område som har utsetts av Gud att tjäna som deras fängelse. Genom riter, är lärjungen redo att inleda relationer med änglaenheter, de visas oftast i form av tecken eller hieroglyfer och åberopas av de sökande.

Pasqually tillbringade hela sitt liv med att arbeta på att skapa en stor andlig rörelse inom leden av frimureriet. När han så småningom organiserade denna rörelse som en order, inte som en kopia av frimurarnas, bestod den ändå uteslutande av frimurare. Han gav dem namnet, ”Ordre des Chevelier Macons Elus Cohen de L’Univers”, Order of Knight Masons, Utvalda präster i Universum.”

För tjugo år, som spänner från 1754 till 1774, året för hans död, arbetade Pasqually oavbrutet för att etablera och främja sin Ordre des Chevaliers ….. Mystik och – tillsammans med baron de Chivalerie, Jean-Baptiste Willermoz, Fauger d’Ignéacourt, greven av Lusignan, Henri de Loos, Grainville, och flera andra som skulle spela viktiga delar i historien.

1767 etablerade han en bestämmande domstol som skulle styra hela Order av Elus Coens. 1768 träffade han Louis-Claude de Saint-Martin, han gjorde ett djupt och bestående intryck på Saint-Martin. Omvänt var Pasqually själv influerad av Saint-Martin som beslutat att lämna sin militära karriär 1771 och bli en personlig ”sekreterare” för Martinez.

Från denna period skedde en anmärkningsvärd utveckling av ritualer ting, Pasqually utarbetande sin ”magnum opus”, den avhandling om återanpassning av varelser, det viktigaste doktrinära grunden för en Martinists teosofi och teurgi.

Det förekom maktskiften och kontroverser, slutligen, år 1781, Sebastien Las Casas, tredje och sista ”stormästare” av Elus Cohens (efterföljaren till Caignet de Lester, som dog 1778) beordrades stängning av de åtta återstående tempel som fortfarande hade hans auktoritet. Trots den officiella stängningen fortsatte Elus Coens orden både praktisk teurgi, samt att genomföra initieringar. Å andra sidan var den teosofiska undervisningen av Martinez inte förlorat i murverk, de spreds även långt efter hans död av ledaren genom frimurarnas system som inrättats genom Willermoz.

Förutom Willermoz och Saint-Martin, den senast kända personliga lärjungen till Martinez – var Abbé Pierre Fournie. Det var runt 1768 som han träffade nuvarande läraren som skulle få honom vända sitt liv helt och hållet. Vad vi vet senare, vid tiden för revolutionen, emigrerade Fournie till England, där han stannade fram till sin död, och under denna period, 1818-1821, blir han vän med teosof München Franz von Baader.

Sekter, tempel och en massa hemligheter delades vidare. Svår läsning, men ska återkomma till frimurarna. Man studerar idag dokument och försöker få grepp om denna tid. Hustrun till Martinez tros komma från de rika franska bosättarna på ön Collas de Mauvignié, ursprungligen från Gornac nära Bordeaux. Martines gift Collas Angelique Marguerite, 1767 på Gornac.

Men om Martinez talade franska mycket väl, skrev han mycket dåligt. Hans son, enligt en polisrapport, talade spanska mycket väl. Hypotesen om ett spanskt ursprung bör därför behållas.

martinespasqually Yngre dagar

Efter Martinez de Pasqually död, så fortsatte Elus Cohens att fungera under en längre tid: men divisioner började uppstå mellan olika tempel, som blev vilande under första halvan av 1900-talet. Den sista kända överlevande Elu-Cohen från den ursprungliga inkarnation av ordning, Destigny, dog 1868.

Nutid? Svenska Frimurare Orden, SFMO, är Sveriges äldsta ännu verksamma ordenssällskap och startade i mars 1735. SFMO är en självständig del av det internationella frimureriet och arbetar efter det Svenska systemet. Kung Carl XVI Gustaf är Svenska Frimurare Ordens höge beskyddare.

Dessa ”vill verka för medlemmarnas personliga utveckling till bättre människor. Detta åstadkoms med hjälp av ritualer och upplevelser vid vilka man med hjälp av ett färgrikt bildspråk och med, i vissa system, religiösa referenser bibringas råd och kunskap om hur man bör leva sitt liv. I invignings ritualen blir nya medlemmar blindfådda och blir först varnade om de allvarliga konsekvenser som kan komma då någon efter medlemskap avslöjar ordens hemligheter, i denna fas riktar då seniorer svärd mot den nya medlemmen.”

”Frimureriet är inte endast bundet till Sverige, det finns i andra länder så som t.ex. USA, England och Turkiet där det går under namnet freemasonry eller masonry. Där kallas medlemmar freemasons resp. masons (rent tekniskt, men inte i folkmun där råder det en viss skillnad på de olika grupperingarna) och de samlingsplatser som nyttjas kallas för Lodges.”

Däremot har flera delar av sekter idag följt Martinist-orden och att driva Elus Cohens handlingar vidare, de har främst arbetat på två olika sätt, en starkt påverkad av sin egen gnostiska kyrka, och riten av Memphis-Misraim och hans personliga Kabbalah.
Officiell Ordre Reaux Croix arbetar för Elus Cohens på ett liknande sätt, och även bland kvinnor, som Pasqually själv gjorde vid två tillfällen.

Vissa författare har belyst inkonsekvens av arbetet med Martinez de Pasqually, baserat på lögner, bedrägerier och – det slutade också med domar till böter för bedrägeri – och psykologer talar om en paranoid vanföreställning strukturerad för typiska ledare i destruktiva sekter

Senare, nästan ett sekel sedan, deltar en annan frimurare i Martinez Tradition. Lucien-Francois Jean-Maine fick en son som föddes 18 november 1924, som fick namnet Hector-Francois, med dottern till en vodoo-ledare i Haiti. Ännu finns svart magi även i väst. Återkommer med lättläst om nutid 🙂

Källor:
gnostique.net
en.wikipedia.org
ecured.cu
clubofnow.wordpress.com
liquisearch.com/martinism
sv.wikipedia.org

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,