Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla


Vad betyder att man är svensk? När är man svensk?

sverigesflagga

Inte bara Fredrik Lindström är intresserad i ämnet läste jag och svaren varierar, allt beror på vad vi syftar på. Jag hade ett samtal nyligen med en granne som handlade om tillhörighet. Jag fick frågan, när är man svensk, vad krävs? Faktasök och jag fann med mångkulturen att frågan ej är så lätt svara på. Men såhär är det, en stor sak, men i bloggform 🙂

Först vår utbredning – Sverige har landgräns i väst med Norge, i nordost med Finland samt angränsande territorialvatten till Norge i nordväst, Danmark i sydväst och Finland i öst. Landet har kuster mot Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Nu är vi ca 10 miljoner invånare.

Ordet – svensk (om person) som har svenskt medborgarskap. Frågan blir vad du behöver?
För att bli svensk medborgare ska du, enligt Migrationsverket:
kunna styrka din identitet.
ha fyllt 18 år.
ha permanent uppehållstillstånd (PUT), uppehållsrätt eller uppehållskort.
ha uppfyllt kraven för hemvist (bott i Sverige en viss tid)
ha levt ett skötsamt liv i Sverige.

sverigekulökarta

En annan sida. Vi svenskar är personer som på ett eller annat sätt har en anknytning till landet Sverige och/eller språket svenska. Svenskar kan till exempel definieras som en folkgrupp med huvudsakligen germanskt ursprung, som svenska medborgare eller de som talar språket. Svenskar kan också vara de som bor i Sverige eller haft Sverige som eget eller föräldrarnas uppväxtland.

Vad som delas av många i Sverige är intresset och närheten till naturen. Allemansrätten är en lag som gör det möjligt att röra sig fritt ute i svenska naturen, oavsett vem som äger marken. Just naturen och allemansrätten är en viktig symbol för den svenska identiteten. Sverige har också en viktig och framträdande roll i det internationella miljöarbetet.

Sett till etnisk bakgrund så kommer svenskar från början från de germanska folkslagen. Idag har svenskarna många olika ursprung. Detaljerat – ett indoeuropeiskt och germanskt språk som pratas av omkring tio miljoner människor, främst i Sverige men också i delar av Finland. Det svenska språket är likt både norska och danska och de flesta inom dessa tre länder kan förstå varandras språk.

Ungefär 60 procent av alla svenskar är medlemmar i den kristna Svenska kyrkan. Men det är ganska få som regelbundet firar gudstjänst i kyrkan. Cirka 45 procent av de barn som föds i Sverige döps i Svenska kyrkan.

Fredrik Lindström har uttryckt om sitt ”intresse för svensk mentalitet”. Hans svar:
”Ja, dels kommer väl intresset från att jag är själv är svensk, så det finns väl naturliga orsaker till att vara intresserad av det ämnet så att säga.

Till exempel finns det ett institut som heter Världsvärderingsinstitutet som kartlägger värderingar över hela jorden. Där finns det två staplar som vi ligger längst ut på. Den ena stapeln går mellan tradition och rationalism. Där ligger svenskarna längst ut på den rationella sidan. Vi tror inte på gud och tänker inte på våra förfäder och om våra föräldrar hamnar i ekonomisk knipa tycker bara 10 procent av oss att det är vår plikt att skjuta till pengar för deras skull.

Klokare? Vi vet vad som krävs, förr nämnde man ex att två, tre generationer bakåt skulle vara födda i Sverige etc. Vad vi idag är känt för kan man fråga de som kommit hit. Men våra rättigheter, friheter är det största tror jag alla tycker.

Historiskt?
Begreppet svenskar som beteckning för ett folk var en vidareutveckling av folknamnet svear, där ordet svensk var adjektivformen. Svearna (svioner) omnämns redan i Tacitus verk Germania som skrevs omkring år 98. Namnet åsyftade under vikingatiden och större delen av medeltiden endast invånarna bosatta i Mälarlandskapen.

Igår, 14/7, Victoriadagen såg vi från Öland firande av vår prinsessa och man kan nog säga man fick med både svenskhetens traditioner och mångfald! Vickan kan man bara gilla, royalist eller ej

Källor:
arbetarbladet.se
informationsverige.se
sv.wikipedia.org
sv.wiktionary.org
migrationsverket.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser


Vem var Skinnar Per, hur gick det för riksdagsledamoten och upprorsledaren…?

dalregiment

Minns du dalupproret? Där var han med, Skinnar Per Andersson, från Sollerö (Mora socken, Dalarna), och han var en av ledarna för dalupproret 1743 (Stora daldansen). Det planlösa kriget mot Ryssland hade väckt förbittring, och särskilt i Dalarna, där man inte ville släppa ut sina rekryter, innan krigets upphovsmän blivit straffade. Vid ett landsting i Falun den 23 juli 1742 utmärkte sig i synnerhet en bonde från Mora, Per Andersson, som en av de hätskaste talarna. Han blev även vald till ombud vid riksdagen, där han insattes i sekreta utskottet, som vid tiden förstärkts med 25 bönder.

Andersson, Skinnar Per, från Sollerön, föddes 1703, blev avrättad den 30 januari 1744, framträdde innan 1742 på det landsting, som dalallmogen framtvingat, såsom den kraftigaste oppositionstalaren mot regering och ständer samt valdes av hela Dalalaget till riksdagsmän; mellan honom och hans kommittenter upprättades ett formligt kontrakt, varigenom storleken av hans riksdagsmannaarvode gjordes beroende av vad han lyckades uträtta för böndernas besvär, historia av stort intresse.

I tronföljdsfrågan slöt sig Andersson till det parti, som ville ha den danska kronprinsen Fredrik som svensk tronföljare. I början av 1743 infann sig i Stockholm två deputationer från Dalarna, vilka krävde att de försumliga generalerna skulle bestraffas och att Fredrik skulle utses till Sveriges blivande kung.

När deputationerna återvände till Dalarna följde Andersson med och tvingade landshövdingen att utlysa ett nytt landsting. Detta hölls i Leksand den 12 april och var ytterst stormigt. Andersson återvände därefter till riksdagen i Stockholm, sedan han uppmanat dalkarlarna att tills vidare inte låta sina soldater gå ut i kriget.

Den danske ministern Grüner fick dock Andersson resa därför tillbaka till Dalarna för att försöka lugna stormen. Men den hade nu blivit honom övermäktig. Vid ett tillfälle blev han till och med misshandlad av bönderna, då han rådde dem att vara stilla. Man beslöt att tåga till Stockholm. Då gjorde Andersson åter gemensam sak med upprorsmännen som ledare verkade Skinnar Per Andersson från Mora och bokhållaren Gustav Schedin i Insjön. För att hjälpa dem, hade de Vilhelm Gustav Wrangel från Dalregementet.

I Sala förde han ordet för de utskickade, som utan att låta förmå sig till eftergift underhandlade med Kunglig M:ts och ständernas av bönderna internerade deputerade.

budstikke

Den 20 juni ryckte dalkarlarna in i Stockholm.
”Bondehären stod på Norrmalmstorg (nuvarande Gustaf Adolfs torg) grupperade under sina sockenfanor. Det var onsdagen före midsommar. Nu fördes indelta regementen fram, 2 000 man, och de båda styrkorna stod front mot front. Samtidigt pågick förhandlingar mellan regeringen och upprorsledarna. Och även nu försökte Johan Pehrsson att lugna bönderna. Men dessa krävde att han skulle tala för deras sak inför de styrande. Förhandlingarna ledde ingen vart.

När så kungen gav order om att bönderna skulle avväpnas uppstod en skottväxling mellan en bonde och en officer, som resulterade i att bonden dog. Nu bröt helvetet löst. Några förband vägrade att skjuta på sina landsmän, men andra öppnade eld mot den stora hopen med både handeldvapen och kanoner. Det uppstod ett inferno på torget, som snabbt fylldes av döda och sårade bönder. De som kunde flydde i panik in på sidogatorna där de förföljdes och höggs ner av kavallerister.” //

Upproret tog snabbt slut. 150 kravallmän hade fallit och om 3000 hade tagits. Övriga fick – återvända till Dalarna, om än med militära eskorter enligt förödmjukande former.
Efter slutlig rannsakning inför Svea hovrätt dömdes Skinnar Per Andersson och Gustaf Schedin att mista livet genom halshuggning. Ledaren Schedin spetsades efter på en påle efter.

Fyra personer till dömdes och halshöggs vid samma tillfälle: Holbetz Anders Eriksson i Garsås, fjärdingsmannen Smeds-Anders Mattson i Garsås, Gisslar Erik Hansson i Vikarbyn och Karl Olovsson Beronius i Smedsby. Många dömdes till spö- och fästningsstraff – en av dem var major Wrangel. Av de andra som deltagit i bondehären dömdes var trettionde man att smaka spö. De utsågs genom lottning.

Hårda straff, dalaupproret var över… Nog fanns det kurage på den tiden.
Bild på Dalaregementets symbol och budkavlen, den som gick runt innan till bönderna.

Källor:
sv.wikipedia.org
sok.riksarkivet.se
bergstrand.files.wordpress.com
frihetskamp.net

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,


8 kommentarer

Martinez de Pasqually bakom frimurarsekt, ordnar, magi, tro, agnostik…

martines-de-pasqually

Idag kan vi konstatera att Kung Carl XVI Gustaf är Svenska Frimurare Ordens höge beskyddare. Vad står det för? Svårläst som ämnet är i sig, men det innehåller mystik och spänning. Återkommer med mer detaljerat och lättläst om ordnar.

”Jacques de Livron Joachim de la Tour de la Casa Martinez de Pasqually (1727? -1774) var en theurgist och teosof av osäkert ursprung. Han var grundaren av l’Ordre de Chevaliers Macons Elus Coens de l’Univers – Vanligen kallad ”Elus Cohens” 1761. Han var lärare, initiativtagare och vän av Louis-Claude de Saint-Martin och Jean Baptiste Willermoz, och därför betraktas som upphovsman till – Martinismen. Lugn, snart klarnar det lite i mystiken…

Martinez de Pasqually fann sig i de mörkaste hemligheterna som på Haiti och många av hans samtida anhängare verkar inblandade i. Svart Magi, sekter med hjärntvätt och experiment med sinnen och hjärnan. Vi kan säga att ingen frimurar-rörelse har utövat mer inflytande på 1700-talet i Frankrike än de Pasquales -Martinism.

Martínez de Pasqually föddes i  Frankrike, förmodligen 1727. Hans far var född i Alicante, Spanien, och han hade en form av sällskap genom en Charles Stuart, ”King of Scotland, Irland och England”, från den 20 maj 1738 och beviljade honom som Vice Stormästare med befogenhet att uppföra tempel som en ärorik, stor arkitekt.

Detta s.k. patent fadern hade, överfördes till sonen, vi läst om, ”vid döden till sin son”. ”Kraftfull mästare Joachim Don Martinez Pasqualis”, 28 år gammal, övertog så titeln som Mästarens son. Joachim Martinez Pasqually eller bara Pasqually, vars biografi ständigt forskat på, men dokumentationen ej klar, men den visar på historien om franska frimureriet 1754. Vi som sett da Vinco-koden och gamla franska filmer får bilder till oss…

Martinez andliga mission började troligen omkring 1758, men det råder ingen tvekan om att före denna period hade han arbetat aktivt på att främja orden som sådan. Detta var den tid då frimureriet hade tre grundläggande grader av symbolisk grad, mystikens tecken ingick.

Några säger att han var av judisk börd, utan att kunna fastställa detta med säkerhet. Han tros också att ha varit en portugisisk medborgare av vissa. Hans verksamhet före 1760 är också dåligt kända. Detta är till stor del beror på det faktum att han använde flera olika namn och underskrifter på officiella dokument under sin livstid.

År 1754 grundade han en del, Skotska Domare i Montpellier. 1761 blev han knuten till logen La Française i Bordeaux och grundade ett Cohen-tempel där. Ej Leonard! 🙂
1772 sökte Pasqually sig till ön Hispaniola, sedan vidare till Saint Domingue, den franska kolonin som snart skulle bli Haiti, han reser fram och tillbaka till en fransk koloni och – en spansk koloni, inte en med portugisiskt innehav. Grainville, en av hans trogna lärjungar kom från Västindien, som följde honom överallt. Pasqually dog inom två år och verkar ha påverkat tidiga mystiska grupper i Västindien.

Läran om Martinez beskrivs som en nyckel till någon eskatologisk kosmologi. Gud, den stora föreningen, hade en önskan att emanera varelser från sin egen natur, men Lucifer, som ville utöva sin egen skaparkraft, föll offer för sina egna fel. I hans fall, som inkluderade hans efterföljare, fann han sig instängd i ett område som har utsetts av Gud att tjäna som deras fängelse. Genom riter, är lärjungen redo att inleda relationer med änglaenheter, de visas oftast i form av tecken eller hieroglyfer och åberopas av de sökande.

Pasqually tillbringade hela sitt liv med att arbeta på att skapa en stor andlig rörelse inom leden av frimureriet. När han så småningom organiserade denna rörelse som en order, inte som en kopia av frimurarnas, bestod den ändå uteslutande av frimurare. Han gav dem namnet, ”Ordre des Chevelier Macons Elus Cohen de L’Univers”, Order of Knight Masons, Utvalda präster i Universum.”

För tjugo år, som spänner från 1754 till 1774, året för hans död, arbetade Pasqually oavbrutet för att etablera och främja sin Ordre des Chevaliers ….. Mystik och – tillsammans med baron de Chivalerie, Jean-Baptiste Willermoz, Fauger d’Ignéacourt, greven av Lusignan, Henri de Loos, Grainville, och flera andra som skulle spela viktiga delar i historien.

1767 etablerade han en bestämmande domstol som skulle styra hela Order av Elus Coens. 1768 träffade han Louis-Claude de Saint-Martin, han gjorde ett djupt och bestående intryck på Saint-Martin. Omvänt var Pasqually själv influerad av Saint-Martin som beslutat att lämna sin militära karriär 1771 och bli en personlig ”sekreterare” för Martinez.

Från denna period skedde en anmärkningsvärd utveckling av ritualer ting, Pasqually utarbetande sin ”magnum opus”, den avhandling om återanpassning av varelser, det viktigaste doktrinära grunden för en Martinists teosofi och teurgi.

Det förekom maktskiften och kontroverser, slutligen, år 1781, Sebastien Las Casas, tredje och sista ”stormästare” av Elus Cohens (efterföljaren till Caignet de Lester, som dog 1778) beordrades stängning av de åtta återstående tempel som fortfarande hade hans auktoritet. Trots den officiella stängningen fortsatte Elus Coens orden både praktisk teurgi, samt att genomföra initieringar. Å andra sidan var den teosofiska undervisningen av Martinez inte förlorat i murverk, de spreds även långt efter hans död av ledaren genom frimurarnas system som inrättats genom Willermoz.

Förutom Willermoz och Saint-Martin, den senast kända personliga lärjungen till Martinez – var Abbé Pierre Fournie. Det var runt 1768 som han träffade nuvarande läraren som skulle få honom vända sitt liv helt och hållet. Vad vi vet senare, vid tiden för revolutionen, emigrerade Fournie till England, där han stannade fram till sin död, och under denna period, 1818-1821, blir han vän med teosof München Franz von Baader.

Sekter, tempel och en massa hemligheter delades vidare. Svår läsning, men ska återkomma till frimurarna. Man studerar idag dokument och försöker få grepp om denna tid. Hustrun till Martinez tros komma från de rika franska bosättarna på ön Collas de Mauvignié, ursprungligen från Gornac nära Bordeaux. Martines gift Collas Angelique Marguerite, 1767 på Gornac.

Men om Martinez talade franska mycket väl, skrev han mycket dåligt. Hans son, enligt en polisrapport, talade spanska mycket väl. Hypotesen om ett spanskt ursprung bör därför behållas.

martinespasqually Yngre dagar

Efter Martinez de Pasqually död, så fortsatte Elus Cohens att fungera under en längre tid: men divisioner började uppstå mellan olika tempel, som blev vilande under första halvan av 1900-talet. Den sista kända överlevande Elu-Cohen från den ursprungliga inkarnation av ordning, Destigny, dog 1868.

Nutid? Svenska Frimurare Orden, SFMO, är Sveriges äldsta ännu verksamma ordenssällskap och startade i mars 1735. SFMO är en självständig del av det internationella frimureriet och arbetar efter det Svenska systemet. Kung Carl XVI Gustaf är Svenska Frimurare Ordens höge beskyddare.

Dessa ”vill verka för medlemmarnas personliga utveckling till bättre människor. Detta åstadkoms med hjälp av ritualer och upplevelser vid vilka man med hjälp av ett färgrikt bildspråk och med, i vissa system, religiösa referenser bibringas råd och kunskap om hur man bör leva sitt liv. I invignings ritualen blir nya medlemmar blindfådda och blir först varnade om de allvarliga konsekvenser som kan komma då någon efter medlemskap avslöjar ordens hemligheter, i denna fas riktar då seniorer svärd mot den nya medlemmen.”

”Frimureriet är inte endast bundet till Sverige, det finns i andra länder så som t.ex. USA, England och Turkiet där det går under namnet freemasonry eller masonry. Där kallas medlemmar freemasons resp. masons (rent tekniskt, men inte i folkmun där råder det en viss skillnad på de olika grupperingarna) och de samlingsplatser som nyttjas kallas för Lodges.”

Däremot har flera delar av sekter idag följt Martinist-orden och att driva Elus Cohens handlingar vidare, de har främst arbetat på två olika sätt, en starkt påverkad av sin egen gnostiska kyrka, och riten av Memphis-Misraim och hans personliga Kabbalah.
Officiell Ordre Reaux Croix arbetar för Elus Cohens på ett liknande sätt, och även bland kvinnor, som Pasqually själv gjorde vid två tillfällen.

Vissa författare har belyst inkonsekvens av arbetet med Martinez de Pasqually, baserat på lögner, bedrägerier och – det slutade också med domar till böter för bedrägeri – och psykologer talar om en paranoid vanföreställning strukturerad för typiska ledare i destruktiva sekter

Senare, nästan ett sekel sedan, deltar en annan frimurare i Martinez Tradition. Lucien-Francois Jean-Maine fick en son som föddes 18 november 1924, som fick namnet Hector-Francois, med dottern till en vodoo-ledare i Haiti. Ännu finns svart magi även i väst. Återkommer med lättläst om nutid 🙂

Källor:
gnostique.net
en.wikipedia.org
ecured.cu
clubofnow.wordpress.com
liquisearch.com/martinism
sv.wikipedia.org

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


Här ligger en hund begraven, men vi får aldrig veta varför…?

karlxii

Att ana oråd kan också uttryckas som ”här ligger en hund begraven”. Här är forskarna väldigt osäkra på ursprunget. En av de troligare teorierna är att hunden som benämns inte är det fyrbenta husdjuret, utan ett gammalt ord för en beslagen kista. En förklaring går tillbaka på en folksaga i Tusen och en natt där tre stora hundar vaktar varsin nedgrävd skatt. I orostider skulle man ha grävt ner pengar och dyrbarheter i sådana kistor för att sedan ta upp dem igen när tiderna var lugnare. Att ha en hund gömd skulle då egentligen innebära att ha en skatt gömd. Lika och sanningen kan vara flera, men en gömd skattkista antar vi som troligast?

En annan förklaring till uttrycket är att det är en ombildning av det tyska ”Da liegt der Hund begrabe” (där ligger hunden begraven), vilket alltså skulle betyda ”där ligger förklaringen”. I äldre tyska kunde också ordet ”hund” betyda ”skatt”. Den tyska benämningen på en stålbeslagen kärra som användes vid gruvdrift var på medeltiden hunt.

Uttrycket är känt sedan 1700-talet i svenskan och återfinns i många olika språk i flera varianter med olika djur begravda.
Det finns också dom som menar att hund, som kan vara ett skällsord och sedan gammalt har använts nedsättande om en person, ska tolkas som bov. Uttrycket har dessutom sammanblandats med ett annat och begraven ska ursprungligen vara gömd. Och då ser man sammanhanget lättare: Här ligger en bov gömd.


Ännu en förklaring går tillbaka på en tradition från äldre tid då det var brukligt att gräva ned en levande hund under stallet eller fähuset för att avvärja olyckor för sina kreatur. Och där en hund ligger begraven luktar det säkert illa – vi kan ana att det döljer sig något under jordkullen. Sedan kan man ju också travestera gamla ordspråk. Minns ni den egyptisk-svenska affärsmannen Refaat El-Sayed som på 1980-talet gärna använde sig av uttryck såsom: ”Här ligger en gravad hund!”

pompes

Bilden så. Pompe var tre olika hundar, alla ägda av Karl XII (bild), varav en ligger begravd i Karlbergs slottspark, Solna. Den första hunden med namnet Pompe dog 1699, och det är denna hund som ligger i Karlbergs slottspark. Karl XII:s tredje hund med namnet Pompe dog i Ungern under ritten från Bender.

Källor:
spa.118100.se
ordbruket.com
w1.312.telia.com
powerhawk.wordpress.com
sv.wikipedia.org

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,


2 kommentarer

Vem var Sveriges första kung, vet man det…?

Frågan är svår. Allt beror ju på hur man definierar ”Sverige” och ”kung”. Svaret är – kanske (troligen) Erik Segersäll (ca 970 – ca 995). Vi ska fördjupa oss i ämnet kort, så kan du på någon sammankomst ”visa din kunskap” 🙂 Det kan även varit – Albrekt av Mecklenburg. Björn vid Birka? Olof Skötkonung?

Ordningstal på kungar är kända i Sverige sedan Erik XIV 1560. De kungar som har namnet Karl – då är där Karl Sverkersson som är den förste historiskt belagde kungen med detta namn, men den sjunde enligt Johannes Magnus kungalängd. Den förste historiskt belagde kungen från vilken en vedertagen kungalängd har kunnat upprättas är därför – Erik Segersäll. Erik och hans son Styrbjörn skall ha mötts i det tre dagar långa slaget vid Fyrisvallarna. Styrbjörn skall ha stupat och Erik stått som segrare, varvid han fick tillnamnet ”Segersäll”. Huruvida något sådant slag verkligen inträffat, eller om Styrbjörn över huvud taget är historisk, går inte att avgöra.

erik-segersall

”Om man med Sverige menar ett land som bevisligen har kallats så landar vi på 1380-talet (första kända omnämnade är ordet ”Swerighe” i en urkund från Kalmar år 1384). I så fall är svaret Albrekt av Mecklenburg. Men så resonerar ingen historiker. Det normala är att man istället syftar på det rike, eller embryo till rike, som utgör det historiska ursprunget till dagens stat. I så fall landar vi i decennierna kring år 1000, varefter vi kan följa en linje med kungar i diverse källor (Adam av Bremens krönika, Äldre Västgötalagens kungalängd, etc.).

Dessutom har vi kungaproblemet. Skall vi räkna med de järnåldershövdingar med okänt maktområde som nämns av Rimbert i Ansgarsbiografin från 800-talet? Knappast, menar majoriteten av svenska historiker. Men det är inte förbjudet. Den som så önskar kan mycket väl utgå från kung Björn vid Birka. Att räkna med diverse sagokungar i Ynglingasagan är dock inte tillrådligt; här är källkritiken obarmhärtig.

Om vi håller oss till härskare vars maktpretentioner av utländska iakttagare har bedömts vara kungliga – dvs. med titlar som likställts med latinets rex – blir det lättare. Då är svaret Olof Skötkonung eller hans far Erik Segersäll. Vem av dem som skall räknas som nr 1 – ja, det är en definitionsfråga som de lärde må tvista om i evighet.”
(Dick Harrison,SvD).

Vem var den troligt första, Erik Segersäll?
Han var en svensk kung mellan 970 och 995 som möjligen tidvis även styrde över Danmark. Han är en av de första svenska kungar som man vet något bestämt om och han kan ha rått över Svealand, Västergötland och Östergötland, det vill säga större delen av det område som skulle bli det tidigmedeltida Sverige. Erik brukar anses vara den som grundade staden Sigtuna. Han fick sonen Olof Skötkonung, möjligen en Holmfrid, kanske en dotter. Erik antas ha dött av sotdöden…

Olof var född cirka 980 (alt. på 960-talet), död sannolikt under vintern 1021-1022, var kung av Sverige cirka 995-1022. Olof är den förste kung som bevisligen regerade över både Mälardalen och Västergötland och han är också den förste sveakung som döptes, förblev kristen och bidrog till Sveriges kristnande. Olof Skötkonung var dessutom först med att prägla mynt i Sverige. Hm, historien tätnar, bevisföringen låg.
Vårt kungahus hemsida skriver, Sveriges regenter under 1000 år, Erik Segersäll först. Så självklart väljer vi Erik då som nummer ett.

kungennu

Trodde du på Gustav I Eriksson (Vasa) så hade han cirka 40 stycken före sig så glöm det! Erik 🙂

Vår konung är nr 22 efter Vasa – som kung (riksföreståndare).
Teckningen där Erik ber Oden om välgång samt en bild på vår nuvarande.

Källor:
bibblansvarar.se
blog.svd.se
sv.wikipedia.org
kungahuset.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


Slaget vid Lützen, då och nu, nya fynd vid krigsplatsen…

lutzenmalat

Lützen var platsen vi minns som dimmig och att ett krig utspelade där.

Vad vet du om platsen och vad hände?
Idag är Lützen en småstad och stadskommun i Tyskland, belägen i Burgenlandkreis i förbundslandet Sachsen-Anhalt, tjugo kilometer sydväst om Leipzig.

Efter epidemier av hjärnhinneinflammation och pest, 1583 resp. 1585, dömdes i en häxprocess 1585 stadens likbärare Melchior Schimpf och hans hustru Ursula till döden på bål, för att genom förbannelser ha orsakat pestepidemin. Ingen bra början?

Så vad platsen är mest känd för:
Slaget vid Lützen den 6 november 1632 var ett av de största fältslagen under det trettioåriga kriget. Striden stod nära byn Lützen, i Sachsen mellan en svensk-protestantisk armé under befäl av kung Gustav II Adolf och en katolsk-kejserlig armé under befäl av fältmarskalk Albrecht von Wallenstein.

Slaget slutade med en ”överlägsen” seger för svenskarna. Omkring 9 000 soldater stupade på slagfältet, inklusive den kejserlige generalen Gottfried zu Pappenheim och kung Gustav II Adolf.

Läste 2012 att tyska arkeologer har upptäckt en massgrav från slaget. Trots det har spåren från alla dem som dog denna bistra novemberdag för ca 380 år sedan varit mycket få. Tills nu, då arkeologer inlett en omfattande kartläggning.

De fann en massgrav med resterna av sammanlagt 175 soldater som hade oturen att dö denna dag. Soldaterna, berättar tidningen Der Spiegel, ligger begravda i två rader med fötterna mot varandra. Forskarna tror nu att massgraven bara är en av kanske hundratals. Av de 9000 kastades de flesta ned i liknande massgravar av lokalbefolkningen. Men eftersom två tredjedelar av området numera är täckt av bebyggelse, är graven ändå unik.

Så där fanns även en brokig skara av legosoldater från så vitt skilda länder som Österrike, England, Skottland och Kroatien. Dessutom plundrades de döda kropparna bokstavligen in på bara skinnet innan de begravdes, vilket försvårat identifieringen ytterligare. De flesta verkar ha dött av kraftiga slag, hugg eller tunga blykulor. Som bekant fick även den svenske kungen plikta med sitt liv. I kaoset som rådde blev även kungens häst träffad.

Schlachtfeldarchäologie / Massengrab / Lützen / Halle

Hästen blev träffad i halsen och var nästan omöjlig att styra. Kungen förvirrade sig allt längre in bland fienderna och byn Lützen. Här träffades han av ett skott i ryggen och blev dessutom stucken i bröstet. Kungen föll av sin häst. På marken ligger en svårt skadad Gustav II Adolf. Någon går fram och avlossar ett dödande skott i tinningen. Kungen är död.

Kort efter dödsskjutningen plundras kungens kropp på kläder och guldsmycken. Kungens jacka skickas till Wien som en trofé. Slaget var över.

I dag är slagfältet åkermark och en del är bostadsområde i utkanten av staden Lützen. Minnena består och den omskrivna dimman som gjorde att slaget blev försenat på morgonen då man ej såg något… Bild av en målning över slaget och fältet idag.

Källor:
sv.wikipedia.org
svd.se
europaidag.se
svt.se
sverigesradio.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,