Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Lämna en kommentar

25 april 1974 bröt Nejlikerevolutionen ut i Portugal och …?

Nejlikerevolutionen

Vad hände? Först – Nejlikerevolutionen, på portugisiska: Revolução dos Cravos eller 25 april-revolutionen var en revolution i Portugal 25 april 1974. Den störtade den auktoritära Estado Novo-regimen, som styrt landet sedan 1926, och banade vägen för ett demokratiskt Portugal.

Tidigare?
Den 28 maj 1926 tog militären makten i en militärkupp och gjorde Portugal till en militärdiktatur, tidvis kallad fascistisk med hänvisning till det samtida Italien och Tyskland. Ekonomiprofessorn António de Oliveira Salazar under här blev landets finansminister 1928, och avancerade till premiärminister 1932 (avled 1970). Marcelo Caetano efterträdde honom som premiärminister och landets ledare 1968 och kvarstod som sådan fram till Nejlikerevolutionen.

Socialister och liberaler ville införa demokrati i landet. Revolutionen startade som en militärkupp organiserad av oppositionella militärofficerare inom organisationen MFA.

nejlikerevledaren

Namnets bakgrund med nejlika?

Namnet ”Nejlikerevolutionen” kommer från det faktum att nästan inga skott avlossades. Revolutionen var näst intill oblodig då bara fyra människor dog. Genom att ge regimens soldater nejlikor övertygade de fredliga revolutionärerna och frihetskämparna soldaterna att inte skjuta. När folket gav sig ut på gatorna för att fira diktaturens fall och slutet på kriget i kolonierna, satte man nejlikor i gevärspiporna och på arméuniformerna.

Vad hände sedan? Viktiga datum?
Den 25 april 1975 hölls det första fria valet i landet. Portugal firar 25 april som Frihetsdagen, som ett minne av Nejlikerevolutionen.

nejlikerevfolk1

En annan viktig aspekt var att Portugal lämnade sina kolonier. Alla blev snabbt självständiga förutom Östtimor (som 1975 blev ockuperat av Indonesien och först långt senare fick sin självständighet) och Macau (förblev portugisiskt till 1999).

Portugal – kuriosa:
Portugal ett av världens säkraste länder. Global Peace Index 2020 rankar Portugal som det tredje fredligaste landet efter Island och Nya Zeeland i världen. Sverige kom på 15:e plats.

Portugisiska talas av drygt 240 miljoner människor och är därmed det sjätte största modersmålet i världen. Förutom i Portugal talas portugisiska bland annat i Angola, Brasilien, Guinea-Bissau, Kap Verd och Moçambique. Portugisiska är det största i Sydamerika.

Den positiva bilden av Sverige hos många portugiser har sin bakgrund i de insatser med bland annat bistånd som Sverige gjorde under den instabila tiden, vid övergång från diktatur till demokrati i Portugal under mitten av 1970-talet.

Källor:
vetgirig.nu
sv.wikipedia.org
svd.se
portugalpodden.se

Blogginlägget nedskrivet 25/4-23. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.


Lämna en kommentar

Paul Otto Radomski en av alla sadistiska nazister vid koncentrationsläger…

radomskiöager

”Lägret leds av SS-officeren Paul Otto Radomski – ökänd för sin elakhet. Fångarna utsätts dagligen för misshandel, piskning och sadistiska fysiska övningar som bland annat består i att åla sig fram på magen inför skrattande fångvaktare.”

Vem var denna otäcka man?
SS – Sturmbannführer Paul Otto Radomski (född 21 september 1902 – död okänt länge, men rätt – 14 mars 1945) var en nazistisk SS-officer och koncentrationslägerchef. Radomski var en ”gammal kämpe” i nazistpartiet och en av de tidiga följeslagarna till den fruktade säkerhetschefen Reinhard Heydrich i Hamburg.

Han var befälhavare för Syretsky-lägret (eller Syrets-lägret), på foton. Det låg i den nordvästra kanten av Kiev, numer Ukraina, på platsen som kallas Syrets, idag en förort till staden. Radomski förde även befäl över koncentrationslägret Haidari, nära Aten, Grekland.

Syrets låg i Kievs västra stadsdel, en del av Kiev sedan 1799. Lägret byggdes i juni 1942 på begäran av Hans Schumacher, en nazistisk polistjänsteman och chef för Gestapo i Kiev.

Radomski

Radomski?
Han avtjänade sex månader i fängelse 1932 för dödandet av en vänstermotståndare. Han ansågs brutal, även av sina SS-kollegor. Vid hans efterföljande rättegång i Grekland kallade SS-domaren Sturmbannführer Wehser honom för en att vara ”primitiv i alla sina tankar och känslor”.

Syrets koncentrationsläger:
Efter att ha tjänstgjort i Stettin utnämndes Radomski till befälhavare för koncentrationslägret Syrets. Som befälhavare ledde han en terrorregimen och beordrade stränga straff för de minsta överträdelserna, en vana som han överförde till sin nya post i Grekland.

Haidari koncentrationsläger?
Hösten 1943 utsågs Radomski till befälhavare för koncentrationslägret Haidari, nära Aten, Grekland. Den tidigare tyske befälhavaren, sergeant Rudi Trepte, och hans två grekiska tolkar hade arresterats av Gestapo, av okänd anledning.

Under Radomski sattes lägerfångarna till arbete i två fyratimmars-skift varje dag utom söndagar. Fångarna delades in i grupper om 100 män, med en man som ansvarade för var och en. Arbetet var dock inte avsett för några produktiva syften, utan bara för att bryta ned fångarnas moral: de fick gräva hål och sedan fylla på igen, bygga murar och sedan bryta ner dem.

Vittne:
En redogörelse av ett ögonvittne, Constantine Vatikiotis, som arresterades den 26 oktober 1943, beskriver att Radomski personligen avrättade en judisk fånge vid namn Levy, inför de andra fångarna, ”för att ha försökt fly dagen för sin arrestering”.

Denna avrättning skulle inte bara tjäna som en varning för de andra, utan, enligt efterkrigstidens psykologiska forskning, för att ”sätta de intagna i ständig rädsla för sina liv”. Vatikiotis uppskattade att under de få månader han var i Haidari avrättades omkring 2 000 människor. Ytterligare 300 dog till följd av tortyr antingen i Haidari eller i Gestapos högkvarter på Merlin street i centrala Aten. Dessa siffror inkluderade 30 kvinnor, 104 funktionsnedsatta och 230 studenter.

radomskiöager11

Tortyr:
Fångarna delades in i grupper om 100 män, med en hecatontarch som ansvarade för var och en. Arbetet var dock inte avsett för några produktiva syften.

Incident:
Den 17 februari 1943, efter en berusad födelsedagsfest, hotade han att skjuta sin egen adjutant för att ha förlorat sina rumsnycklar. Som ett resultat av denna talan ställdes han inför en SS-tribunal, degraderades och skickades för att tjänstgöra i Riga. Han ersattes på Haidari av löjtnant Karl Fischer.

Hans död som varit okänd?
Efter kriget var spåret av Radomski förlorat fram till 2005, då Hamburgs åklagare meddelade att de ukrainska myndigheterna, som utredde brott i koncentrationslägret Syrets, hade rapporterat att Radomski hade dött den 14 mars 1945 i närheten av Székesfehérvár i Ungern. En otäck sadist som flera.

Källor:
military.history.fandom.com
en.wikipedia.org
chroniknet.de
hmn.wiki

Blogginlägget nedskrivet 23/11 -22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.


Lämna en kommentar

Nazisten få minns, mer anonym, men Rosenberg blev dömd skyldig och …

rosenb

När man läst historier om andra världskriget så inser man hur många otäcka människor det fanns i nazismens led. En var just denna Alfred (Ernst) Rosenberg, (ryska: Alfred Woldemarovitj Rosenberg, född 12 januari 1893 i Reval (nuvarande Tallinn, Estland), död 16 oktober 1946 i Nürnberg, var en tysk nazistisk ideolog och politiker. 185 cm. Rosenberg skulle senare ge sin skeva tolkning av en rasideologisk form.

Tiden bakom?
Rosenberg gick i tyskspråkig skola och började senare att studera arkitektur och teknik i Riga i guvernementet Livland. Senare förvandlades han till en fanatisk antisemit och redan i skriften ”Juden”, skriven i juli 1918 i Ryssland, satte han likhetstecken mellan judar och bolsjeviker, ett tema som han i senare böcker ständigt skulle återkomma till.

Krig?
Efter första världskrigets slut i november 1918 flyttade Rosenberg till Tyskland. Han lärde känna Adolf Hitler år 1919 och gick med i DAP, NSDAP:s föregångare, samma år. 1923 deltog Rosenberg i Hitlers ölkällarkupp, men undkom åtal. Rosenberg formulerade ett flertal av nazistpartiets ideologiska teorier och framstod med tiden som partiets filosof.

Rosenberg anses ha bidragit kraftigt till nationalsocialismens och Hitlers antisemitiska världsbild och har kallats partiets chefsideolog. Han formulerade den nazistiska ideologin i flera antisemitiska och rasideologiska skrifter. Han skrev även om Lebensraum och Versaillesfreden. Rosenberg hade flera höga ämbeten inom den nazistiska statsapparaten. Från 1941 till 1945 var Rosenberg riksminister för de ockuperade områdena i öst och därmed ansvarig för de krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begicks där.

rosebern

Efter kriget, rättegång:
I november 1945 ställdes Rosenberg inför rätta inför den Internationella Militärtribunalen i Nürnberg, och överväldigande bevis framlades mot honom. Det framkom, att han hade lagt fram förslag – om mord på gisslan, vilka vanligtvis var kommunister. Han hade även haft kännedom om – deportationer och förintelseläger. Rosenberg hävdade dock, att ansvaret för behandlingen av den judiska befolkningen i området hade legat hos den tyske rikskommissarien i Ukraina. Vid Nürnbergprocessen 1945–1946 dömdes han till döden som krigsförbrytare och avrättades genom hängning.

Familj?
Rosenberg var gift två gånger. År 1915 gifte han sig med Hilda Leesmann, en etnisk estnisk kvinna; de skilde sig 1923. Två år senare, 1925, gifte han sig med Hedwig Kramer, som han förblev gift med tills han avrättades av de allierade.

Han och Kramer hade två barn: en son som dog som spädbarn och en dotter, Irene, som troligen föddes 22 mars 1930. Man vet ej när hon dog, men enligt en intervju levde hon 1981.

I denna kan man bl.a. läsa dotters syn:
”Du tror inte att din far var skyldig till de brott han anklagades för?

Irene: Absolut inte. Jag kände min far väl, han var en mycket rättvis person som till och med talade om judarna i Berlin som lämnades ensamma eftersom de inte utgjorde något hot och lydde lagen. De säger att han beordrade dödandet av människor i öst, men allt jag någonsin sett eller hört var att han utropade att vi behöver behandla dem som vänner och medeuropéer. Han föddes i Estland, i en tysk enklav, där många tyskar kände sig hemma. Han älskade folket i öst, han var stolt över de otaliga volontärer som hjälpte oss i kampen.

rosenbirenemedmor

Jag visste från middagsdiskussioner att judar flyttades österut för att få dem ut ur Europa, men det var klart att man gav order om att de skulle behandlas väl. Han kommenterade ibland att de måste vara försiktiga med att inte kränka eller orsaka ilska från dem som tvingas flytta. Jag kommer ihåg att vi till och med hade en judisk professor hemma hos oss som var orolig för att en vän skulle skickas österut, min pappa stoppade detta och lät honom migrera till Sverige, trots att han kritiserade regimen.”

Försvar av pappan var väntat, man kan även läsa hon delade en del av faderns värderingar. Hon träffade även flera högdjur, ”Hitler var snäll”, och hon hade suttit i hans knä. Dottern syns ovan på foto med mamman, frun till Alfred.

Data:
Alfred gift:
Hilda Leesmann, 1915-1923.
Hedwig Kramer, 1925- hans död.


Källor:
sv.wikipedia.org
encyclopedia-ushmm-org
britannica-com.translate.goog
holocaustmusic-ort-org
en-m-wikipedia-org.
forum-axishistory-com
mourningtheancient-com
celebheightwiki-com

Blogginlägget nedskrivet 21/7 -22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.