Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla


Lämna en kommentar

Maoripapegojorna, som kakapon, en märklig papegoja som ej kan flyga…

Kakapo

Papegojor förknippar man ofta med färger och ljud som låter HÖGT 🙂
Här är en annorlunda som få känner till. Kakapo (Ugglepapegoja), latin Strigops habroptila, är en nattaktiv papegojart med gulgrön fjäderdräkt och endemisk för Nya Zeeland.

Den är akut hotad, med bara 124 kända levande individer, vilka alla har fått individuella namn. Kakapo, betyder ”nattpapegoja” på maori, har liksom många andra fågelarter, historiskt varit viktig för maorierna, Nya Zeelands ursprungsbefolkning, och förekommer i många traditionella legender och folktro.

Läste att man gjort en undersökning om ”fula djur”. Naturligtvis kan man inte finna svar då allt är relativt. Vad är ful? För vem? En som röstats fram var kakapon, enligt Life of the Ugly Animal Preservation Society, som ändå stöder djur och skapar uppmärksamhet åt de djur som är hotade idag. Denna är – den tyngsta papegojan i världen och den enda som inte kan flyga. Hotas av att Nya Zeelands kollapsade ekosystem gett den fiender den inte kan försvara sig mot.

Djurexperten Jonas Wahlström, föreståndare för Skansen-akvariet tycker kakapo är ”inte på något sätt att den är ful, snarare gullig.” Jag är av samma uppfattning efter att ha sett ett flertal bilder.

Kakapo11

Se här: LÄNK – Sirocco the Kakapo is coming to Maungatautari
https://www.youtube.com/watch?v=tOex3nr_2Lo

Kakapon känns igen på en tydlig ansiktsrundel av sensoriska, morrhårsliknande fjädrar, en stor grå näbb, korta ben, stora fötter, och vingar och stjärt av relativt kort längd. Den har en kombination av egenskaper som gör den unik. Den kan ju inte flyga, men den kan vid behov glidflyga korta sträckor. De är mycket skickliga på att klättra och kan nå de högsta trädens kronor med sina rejäla ben och fötter. Dessutom är den gräsätare. Hannar blir upp till 60 centimeter stora och väger 2 -4 kg som vuxna.

Liksom många andra papegojor har kakapon ett antal olika läten. Förutom ”bommanden” och ”tjinganden” i deras parningsläte kraxar den ofta skraark för att ange sitt läge för andra fåglar, jag tycker den låter ”märklig”.

Planen för att få arten hämta sig – genomfördes på 1980-talet.
I november 2005 hölls kakapoer på fyra rovdjursfria öar, Maud Island, Chalky Island (Te Kakahu), Codfish Island (Whenua Hou) och Anchor Island, där de hålls under noggrann uppsikt. Man får hoppas, alla djurs rätt. Nyzeeländska papegojor med ❤

Källor:
expressen.se
sv.wikipedia.org
youtube.com
ne.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


Okända svenska djur i framtiden, vilka är hotade…?

lo

Det finns totalt 71 reproducerande vilda däggdjursarter i Sverige. Två däggdjur har försvunnit från Sverige, nämligen vildrenen ca 1880 och svartråttan. Vildsvinet försvann redan omkring 1690, men har från slutet av 1970-talet åter spritt sig i flera landskap bland annat efter rymningar från vilthägn. Bilden ovan på lodjuret, nedan på uttern.

Den svenska vargen har i flera omgångar befarats vara utrotad och hör till de akut hotade arterna. Järven har decimerats hårt till följd av jakt. När snöskotern i mitten på 1960-talet blev ett allmänt färdmedel i fjällen blev hotet allvarligare och arten skulle förmodligen ha utrotats om den inte hade totalfredats 1969. När rovdjuren minskar i antal drabbas också fjällräven. Den är till stor del asätare och lever på resterna av vad andra har lyckats fånga. Fjällräven var vanlig i Sverige ännu vid 1900-talets början. 1928 var stammen hårt reducerad, varför arten totalfredades.

Populationen av lodjur har minskat stadigt under 1900-talet i huvudsak på grund av jakt, men på senare år även till följd av rävskabb. Efter totalfredningen 1991 har stammen åter ökat. På senare åren har ökningen avstannat och den räknas som sårbar.

Mer fokus på lon:
Lodjur (Lynx lynx) är ett kattdjur som förekommer i Europa och Asien. Lodjuret är Europas största kattdjur och fanns en gång i skogar över stora delar av den europeiska kontinenten och vidare österut till Sibirien. På Iberiska halvön förekommer istället den närbesläktade panterlon. 2012 uppskattades det svenska beståndet bestå av mellan 1 200–1 350 individer. I Finland beräknas det finnas över 2 500 lodjur och i Norge cirka 350 lodjur.

Uttern betraktas som sårbar hos oss och i stora delar av övriga Västeuropa är den numera helt försvunnen. Miljögifter är stora bovar på just uttern och sälar. I Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt har tumlaren tidigare varit vanlig sommartid även i Östersjön dit den vandrat regelbundet. Idag anses Östersjöbeståndet om ca 1000 djur vara biologiskt separerat från Västerhavet och antalet rapporterade iakttagelser av arten mycket få.

utter

Fladdermöss hotas.
Det finns åtminstone 18 fladdermusarter med fasta populationer i Sverige. Totalt 5 arter är akut hotade, 2 starkt hotade och 2 sårbara.

Ser vi även till fåglarna så är siffrorna mycket i moll. Totalt är 91 svenska fågelarter rödlistade enligt artdatabankens rödlista från 2010. Sedan 1850 har 9 av dem försvunnit som årliga häckfåglar från Sverige. Det finns många orsaker till att fågelarter minskar i antal och de främsta skälen är förändrade livsmiljöer, miljögifter, oljeutsläpp, störningar vid boplatser, illegal jakt, illegal handel med ägg och levande ungar. Människan…

En visa som tillhör barndomen och vår syn på nyfikenhet? Okända djur är en sång från 1956 med text av Beppe Wolgers och musik av Olle Adolphson, och utgiven med honom på skiva samma år med Helge Jacobsens trio.

Sången finns även inspelad med Alice Babs (1957). En annan version här. https://www.youtube.com/watch?v=tKHB7sS1b_4

Källor:
djurskydd.org
sv.wikipedia.org
wwf.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,


Världens mest avlägsna ö,Tristan da Cunha, knappt 300 bor här…

trinhouts

Öar finns det gott av, några finns och knappt någon vet om dem. En sådan är denna som kallas världens mest avlägsna ö, Tristan da Cunha. Här bor inte många, runt 275 personer har valt på den lilla ön. Den är en brittisk ögrupp i södra Atlanten, belägen 2 500 kilometer sydväst om Sankt Helena. Förutom huvudön ingår även de obebodda öarna Inaccessible Island, Gough Island och Nightingale Island med Middle Island och Stoltenhoff Island.

Tristan da Cunha anses vara en av de mest isolerade öarna skärgårdar i världen. Den närmaste fastlandets land är Sydafrika, och huvudön är bara 11.2 km rakt över.

Många av de avlägsna öarna har inte blivit grundligt undersökta. En som nämnts kallas därför Inaccessible Island. Den otillgängliga ön. Trogen sitt namn, har det funnits minst tre skeppsvrak utanför här vid öns stränder. Vill du ha din semester här så får du sitta ombord på ett fartyg i sju dagar för att ta dig dit och – lika länge för att komma hem igen.

tristan1

Tristan da Cunha är den plats på jorden som ligger längst bort från någon annan bebodd plats, och är därmed en av världens yttersta platser. Huvudstaden har det mäktiga namnet Edinburgh of the Seven Seas.

Historiken är spännande.
Öarna upptäcktes i maj 1506 av den portugisiske kaptenen Tristão da Cunha. Dåligt väder hindrade honom dock från att gå i land och han avseglade därifrån utan att ha satt sin fot på ön. Den första närmare undersökningen av öarna gjordes av den franska fregatten L’Heure du Berger 1767.

De upptäckter man gjorde publicerades av en hydrograf vid Brittiska flottan, vilket ledde till att ön fick sina första bosättare; Jonathan Lambert från Salem i USA, som kom dit år 1810 och grundande tillsammans med tre andra öns första permanenta bosättning. Lambert ansåg att öarna tillhörde honom och döpte dem till Islands of Refreshment.

I tider av oro och krig så hamnade en brittisk garnison på ön. En av soldaterna som stationerades på ön var skotten William Glass, som bestämde sig för att bosätta sig på ön. Garnisonen gav sig av 1817, men Glass återvände till ön tillsammans med sin familj 1821 med avsikten att bosätta sig permanent. Glass fick snart sällskap av andra och lade grunden till den bosättning som finns på ön idag. Nästan alla av Tristan da Cunhas nuvarande invånare är ättlingar till dessa första bosättare. Otroligt!

Ett vulkanutbrott 1961 ledde till att befolkningen evakuerades till Storbritannien, och först 1963 kunde man återvända. Tristan är känd framför allt för sin vilda natur. Ön har av BirdLife International identifierats som ett viktigt fågelområde för 13 kända, sällsynta sjöfågelarter som häckar där och två landlevande arter lever där. Bland sjöfåglarna finns Mindre albatross, Vanlig sotalbatross, Vitbukad petrell och Långvingad petrell.

Många sälar, inklusive mammutelefantsälar, dela öarnas stränder med en uppsjö av strandfåglar och sjöfåglar. Skärgården ligger ovanpå ett område som ansvarar för vulkanisk aktivitet som bildar öar i södra Atlanten. Klimatet är i allmänhet milt, men öarna är känsliga för kraftiga havsstormar med kraftiga vindar som kan skapa stor förstörelse.

Endast åtta efternamn finns representerade på öarna: Glass, Green, Hagan, Lavarello, Repetto, Rogers, Swain och Patterson. Patterson har dessutom tillkommit relativt nyligen då en öbo som gift sig med en britt flyttat tillbaka till ön. Sammanlagt lever 80 familjer här.

Edinburgh of the Seven Seas

Huvudorten är Edinburgh of the Seven Seas (ovan på bild) och den enda religion som finns representerad på öarna är kristendomen, i form av den anglikanska och romersk-katolska kyrkan. Undervisning i skolan är endast grundläggande och barnen lämnar skolan vid 15 års ålder.

Ön är en av världens mest svårtillgängliga bebodda platser. Det finns ingen flygplats och heller ingen statlig passagerarbåt-linje. Förr gick passagerarbåten RMS Saint Helena till ön några gånger om året, men numera kontrakteras sydafrikanska fiskebåtar att gå med förnödenheter till ön vilket de gör cirka tio gånger om året.

Vill du besöka ön så finns det möjlighet, sök på nätet  🙂

Källor:
sv.wikipedia.org
wwf.se
cafe.se
tripadvisor.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


Djur som sover stående och – hur kan de hålla sig upprätt…?

Horse-Asleep-Stan

Att djur sover stående vet vi, men hur och vilka? Ska botanisera lite i ämnet. Det finns många djur som sover stående. Mest känt är att de sovande är kor (som gillar ligga ändå och sova) och hästar (samt många andra växtätare) men även pingviner. De tycker helt enkelt inte om att sova liggandes. Pingviner sover stående med huvudet bakåt och ena ögat vänt inåt. Det öga de har vänt utåt är slutet. Liksom många andra fåglar sover de sin REM-sömn i korta epoker, bara några sekunder åt gången.

Men sanningen är den att mycket myter finns och ex. hästen står gärna och tar sig en slummer medan den gärna ligger och sover. Så det är lite som med kor. De kan stå, men ligga är helt okej.

Hur fungerar det?
Hästar och kor låser sina leder, med hjälp av små muskler på några senor omkring lederna, när det är dags att vila. Det gör att senorna spänns automatiskt, när djurets vikt vilar på dem och på så sätt hindrar de lederna från att böja sig.

Systemet är emellertid inte helautomatiskt, och därför kan djuren inte sova stående under längre perioder. Som tur är sover många djur mycket lite och endast korta stunder varje gång – för vissa arters vidkommande bara ett par minuter. De flesta djur lägger sig även ned då och då. Även fladdermöss och vissa fåglar som sover hängande i träden eller sitter på en gren har en liknande mekanism som växtätarna. Senorna får tårna att dra ihop sig, så att djuret kan hålla fast i en gren utan att använda muskelkraft.

Stående är även – elefanten, endast mycket små elefanter sover liggandes på sin sida, och äldre elefanter kan för att hålla balansen sätta betarna på en trädgren. Man tror att så stora och klumpiga djur sover stående, att det är en ärvt instinkt från sina förfäder – mammuten, som under kalla förhållanden bara skulle frysa om den blev liggandes vid sömn.

Zebra

En elefant sover stående, men kanske så lite som 2- 3 timmar per dag. Zebror liksom hästar sover stående. När det gäller flockar så turas man om sova en och en, så det alltid hålls kontroll för ev. fiender. Hästar sover ca 6-8 timmar per dag (inräknat småslummer och djup sömn).

Olika djur sover olika mycket. En del djur, till exempel fladdermöss, sover 18–20 timmar per dygn, medan andra, som giraffer, endast sover 3–4 timmar per dygn. Det är inte automatiskt så att nära besläktade djurarter har lika stort sömnbehov, utan det kan finnas stora skillnader även mellan djur som är nära besläktade. Hur sover du? Ståendes? 🙂

Källor:
illvet.se
spa.merinfo.se
sv.wikipedia.org
helpfulhints.info
yurtopic.com

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


Jultomten, om julgransplundring, tomten sedd i rymden, bevis och mera fakta…

tomtefagelrymden

7 december. Idag ut i rymden!
Apollo 8 var det andra bemannade uppdraget i Apolloprogrammet, vars huvudsyfte var att nå och runda månen. Detta blev första gången någon människa lämnade jordens omloppsbana. Det var också första gången raketen, 21 december (!) 1968. Besättning – Frank Borman, befälhavare – Jim Lovell, pilot (kommandomodul) och William A. Anders pilot (månlandare).

Samtalet är mellan Jim Lovell och Mattingly, den senare bland markpersonalen och det finns noterat på Nasa.

spacechrismast

089:32:50 Mattingly: Apollo 8, Houston. [Inget svar.]
089:33:38 Mattingly: Apollo 8, Houston.
089:34:16 Lovell: Houston, 8 Apollo, över.
089:34:19 Mattingly: Hej, Apollo 8. Högt och tydligt.
089:34:25 Lovell: Roger. Vänligen observera det finns en jultomte.
089:34:31 Mattingly: Det är jakande. Du vet bäst….

Apollo 8- flygning – ur journal

Framöver, innan jul, en ögonvittnesskildring med några år på nacken som jag – är övertygad om. Vänta och läs en annan dag!

Julgransplundring är en tradition som innebär att man ”klär av” och ”kastar ut” advents- och julsakerna, vilket i Sverige ofta sker på tjugondag Knut, som infaller den 13 januari. Många julgransplundringar hålls dock någon närliggande dag. Den traditionella julgranen ”kastas ut”, medan plastgranen, julgransfoten, adventsljusstaken och mycket annat av julpyntet ställs undan till följande jul.
Traditionen, som kommer från Norden, har förändrats väldigt lite sedan 1870-talet.

Julafton och Kalle Anka har alla sett, någon gång. En kortfilm handlar om Kalle och aracuan som är skicklig på att ”imitera”. Finns fågeln och vad vet vi om övrigt?

chachalacas

Vi är i ett djungellandskap i Sydamerika. Några kolibrier sjunger en vacker sång och därefter kommer en aracua, en slags hackspett, in i bild. Den har en cigarr i munnen och leker med en jojo och börjar sjunga en fånig sång och hoppar omkring. Slutet är att Kalle blir tokig och springer runt och sjunger samma låt som aracuan sjöng i inledningen.

Aracuanen, kallas också Clown av djungeln och finns denna fågel?
Det finns faktiskt en sydamerikansk fågel som kallas Araucuanen (notera stavningen). En är den östbrasilianska varianten, Spräcklig Chachalaca (Ortalis guttata). Chachalacas är måttligt stora fåglar som hör hemma i Cracid familjen, boendes i träden. Inräknas gör också guans och curassows. Cracids förknippas till andra arter typ kalkoner, se på bild.

Denna ”chachalacaen” är välkänd i Brasilien. Runt gryningen sänder den ut hesa skrik i grupper och liknande till de som produceras av Aracuafågeln i Disney filmen. Emellertid är näbben utseendemässigt ganska olik, med en lång svans, gråbrun mage. Vi syns imorgon (hoppades han) 🙂

Källa:
history.nasa.gov
en.wikipedia.org
sv.wikipedia.org

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


Skönhet – en fnittertrast, Silverörad mesia, hemma i Sydostasien…

En vän visade mig en underbar bild på en fågel, men vilken, det var var tveksamt. Jag sökte runt och till slut – fann jag en del information om en fågel jag ej visste fanns. Känner till en del papegojor och ex. lori, rosella, men icke denna. Fast jag fann rätt och – detta är en – Silver-eared Mesia – Silverörad mesia, en fågel i familjen fnittertrastar inom ordningen tättingar.

Bilden på – Leiothrix argentauris tahanensis – som finns i södra Thailand och före- kommer i bergen på Malacka-halvön, delstat i Malaysia. Namnet angavs först av Brian Houghton Hodgson, 1837 – Houghton föddes 1800, död 1894, och var en engelsk Buddha-forskare.

silvereared

Det finns sju beskrivna underarter, med stor variation i fjäderdräkten mellan dem.

Arten är vanligtvis bosatt vintertid i Indien och finns i Nameri nationalpark i Assam, Indien denna tid. Arten har introducerats till Hongkong som – burfåglar!

Lever på insekter och även frukt. De äter i allmänhet närmare marken, men kan gå så högt som 5 meter upp i trädkronorna. IUCN kategoriserar arten som livskraftig (på svenska – Internationella naturvårdsunionen).

Källor:
avibase.bsc-eoc.or
sv.wikipedia.org
en.wikipedia.org
answers.com
tumblr.com

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,