Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla


Vilka är vårens första blommor? Imponera och ta reda på det…

hasthov

Vad är mer skönt se än de första vårblommorna? Vilka de är beror lite på vädret och var i Sverige du bor, men detta är de första. De flesta i ordning som de dyker upp, men skiljer som sagt lite. 🙂 För blommorna själva är meningen med att vara först främst att få vara ensamma om pollinatörerna och kunna utnyttja vårljuset innan trädens skuggande blad slår ut. Energi lagrad i jordstammar och lökar sedan året innan ger det försprång våra käraste vårblommor behöver för att kunna vara så tidigt ute.

Jag listar nummer på skoj och vilken kan vara vår första vårsignal?

1.
Tussilagons (hästhov) små solar i dikesrenen är en glad vårsignal. Djupt nere i jorden döljs ett omfattande system av jordstammar. Blomknopparna ligger redo sedan hösten innan för att snabbt kunna slå ut så snart snön smält undan. De hästhovslika bladen kommer först efter blomningen.

Hästhovens medicinska egenskaper har varit kända sedan den grekiska forntiden. Örtbladen som samlades in under juni-juli användes till dekokt, infusion eller te som medel mot hosta.
Förr i tiden användes även blommorna och rotstocken för samma syfte som bladen, och den senare användes dessutom till framställning av fnöske. Under första världskriget utnyttjades bladen i stor utsträckning som tobakssurrogat, och då fanns det en fabrik i Linköping för detta ändamål. Den tidigast blommande inhemska växten i Stockholmstrakten brukar vara hästhov. Bilden överst!

Vintergäck

2.
Vintergäck, Eranthis hyemalis, har gula blommor, och hör till familjen ranunkelväxter, det vill säga smörblommor och likartade växter. Den kommer ursprungligen från Sydeuropa. Dessutom finns sällsynt hos oss turkisk vintergäck (E. cilicica). Den har större blommor och smalare stödbladsflikar, och den kommer från Turkiet, norra Irak och Afghanistan.

krkous

3.
Krokus och de första börjar titta fram ungefär samtidigt med snödropparna. I Europa finns ett drygt fyrtiotal arter av denna irisväxt, varav några finns införda till oss. De flesta kommer ursprungligen från Sydosteuropa och Främre Asien.

snodropp

4.
Snödroppar, de hör till familjen amaryllisväxter. Släktet snödroppar (Galanthus) kommer från Medelhavsområdet och Främre Asien. Namnet snödroppe (snödråppe) anfördes första gången 1744. Dessförinnan hade den kallats för vit gårdviol (1659). Snödroppe blev ett vedertaget namn under främst 1800-talet. Under både 1700- och 1800-talet kallades den även för snölilja, snöblomma, snövita, snöklocka, snösippa, marsmånadsblomster eller snögalant. 1910 kallades den av Post för vintergäck, men det namnet överfördes i stället till ranunkelväxten, som heter så idag.

vitsippor

5.
Vitsippa, de sprider sig till stor del med hjälp av en jordstam. De kan bilda hela mattor på marken i lövskogar och lundar. Blommorna är bara öppna på dagen. Efter blomningen bildas små nötter som ger upphov till fröplantor året efter. Arten är svagt giftig och betas inte gärna. Efter trädens lövsprickning blir det för lite ljus för vitsipporna, som vissnar ner. Men näringen lagras i jord­stammarna till nästa vår.

gullviva

6.
Gullviva, Primula veris, betyder ”vårens första”, den blommar senare än blå- och vitsippa med flera. Växten gynnas av tramp från boskap, som skapar nakna fläckar där fröna kan gro. I brist på kor kan människofötter duga som markberedare. Många naturbetesmarker växer igen, vilket gör att gullvivorna minskar. Gullvivor är helt fridlysta i Hallands, Skåne och Örebro län. I resten av landet får du plocka dem för husbehov, men inte att gräva upp dem med rötterna.

svalort

7.
Svalörten, den tillhör smörblommornas familj och släkte, men skiljer ut sig genom hela blad och många kronblad. Den växer gärna fuktigt på mullrik jord. Små groddknoppar i bladvecken är ett viktigt sätt för växten att föröka sig, groddknopparna sprider sig med vattenflöden under vårens översvämningar. Den tidiga blomningen möjliggörs genom ett energilager i de knölformade birötterna.

dvargvarlok

8.
Vårlök, vars frön har också ett fettrikt bihang som lockar myror, vanlig i stora delar av landet, förutom i Norrland. Det finns även flera andra mer sällsynta släktingar som ängsvårlök, dvärgvårlök (bilden) och lundvårlök.

narcissuscarlto

Övrigt?
I plantor finns även påskliljor, narcisser och mer sällsynt i naturen våra blåsippor.
Blåsippans vårstrategi är att förbereda det mesta redan på hösten innan. Blomknopparna står sedan redo att vecklas ut så fort det blir minsta värme i blåsippsbacken.

De nya bladen kommer långt senare. Blåsippor kan bli mycket gamla, jordstammen kan leva i hundratals år. Arten är fridlyst i hela landet mot uppgrävning och plockning annat än till husbehov. I Stockholms län och i vissa andra län är den helt fridlyst. Njut alla! ❤

Källor:
naturskyddsforeningen.se
nrm.se
odla.nu
sommar.ifokus.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Annonser


Danske blomsterkonstnären Tage Andersen, och hans Gunillaberg, sommarvisit?

Gunillaberg2

Semestertips om du ska resa! Småland. Gunillaberg är en herrgård två kilometer söder om Bottnaryd i Jönköpings kommun i Småland. En kreatör och en 1600-talsherrgård finns här – på denna svenska herrgård finns plats för både Tage Andersen, hans blomsterkonst – och hundra vietnamesiska hängbukssvin.

”Varje fredag sätter sig den danske blomsterkonstnären Tage Andersen i sin bil och kör de 35 milen från Ny Adelgade mitt i Köpenhamn till Gunillaberg i skogen utanför Jönköping. I bilen på vägen upp tänker han ut nya projekt till sitt svenska ställe. Han har affär i centrala Köpenhamn också.” (sommaren 2011)

Herrgården hade sin storhetstid under 1600-talet och var från början drottning Kristinas jaktslott. 1642 lämnade hon över det till militären och dåvarande landshövdingen Johan Printz som döpte herrgården efter sin mamma Gunilla. Byggnaden är uppförd i timmer i karolinerstil med valmat tak och har väggmålningar från 1700-talets senare del. Gunnillaberg byggnadsminnesförklarades 1976. Gunillaberg renoverades på 1970-talet och i dag lyser den vackra gula gården med sitt stora tak över nejden.

gunillaberg

Gunillaberg har ägts, efter släkten Printz, inom släkten Lilliecreutz. Gården ägs sedan 2008 av blomsterkonstnären Tage Andersen som nämnts. Här är sedan 2009 öppen för allmänheten sommartid som en trädgårdspark och ett kulturcentrum. Andersens småländska hjärtpunkt för trädgårdskonst är ett kulturcentrum för hela området kring Jönköping. Här är öppet för besökare under hela sommaren. tage

Tage?
Ursprungligen utbildad konditor. Öppnade 1967 sin första blomsterbutik i barndomsbyn Kjellerup på Jylland. Huset Tage Andersen öppnade i Köpenhamn 1987 med butik, utställningar och ateljé. Tage på bild.

Om 2017 och program kan du läsa på: http://tage-andersen.com/gunillaberg/
Entrén är 120 kr, utom vid föreställningar som besök med klassisk musik etc. Läs på och gör en semestertur dit? 🙂

Källor:
visitsmaland.se
sv.wikipedia.org
skonahem.com
tage-andersen.com

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


Vacker blomma är vår svenska förgätmigej…

fogorme

Skönheten, ändå ser många förgätmigej som ogräs.
”Denna täcka blomma betraktas sedan gammalt såsom en kärlekens eller vänskapens minnesblomma. Men, anmärker Dybeck, de prunkande namn, som man utomlands slösat på växten, ha ej vunnit insteg hos svenska allmogen, icke ens ”Förgät-mig-ej”, hvilket ännu idag icke är folknamn.”

Kommer av tyska Vergißmeinnicht (samma betydelse), för dess blåa färg vilken sågs som en symbol för trofast kärlek. Förgät mig ej, glöm mig inte.

Ogräs?
Om inget annat växer så växer ogräset i alla fall. Ogräs är sällan gräs utan det är växter som växer på fel plats. I en trädgård är en växt planterad i rabatt, medan samma växt betecknas som ogräs i en annan trädgård. Jag tycker den är vackert blå.

Äkta förgätmigej är en flerårig ört som blir mellan 15 cm till 60 cm. Stjälken är upprätt och bladen är avlånga, tunglika och något håriga. Äkta förgätmigej blommar från juni till augusti med ganska stora ljusblå eller vita blommor som sitter i ensidiga knippen.

förgmitej

Blomställningen är bladlös upptill och blommorna har ett platt kronbräm och är upp till en centimeter breda. Delfrukterna blanka och plattat äggformade. Äkta förgätmigej är mycket variabel och ibland urskiljs varieteten praktförgätmigej.

Äkta förgätmigej, (Myosotis) är alla ganska lika, men äkta förgätmigej och sumpförgätmigej (M. laxa) är de enda arterna i släktet som inte har utstående krokhår på blomfodret, sumpförgätmigej har dock mindre blommor och längre foderflikar än den äkta förgätmigejen. Arten skogsförgätmigej (M. sylvatica) liknar också äkta förgätmigej men skiljs genom utspärrad behåring. Ojjj!

Äkta förgätmigej är vanlig upp till Dalälven, med förekomster ända upp till Torne Lappmark. Den trivs bäst på fuktiga marker, som på sjöstränder och i skogskärr. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Kuriosa: Äkta förgätmigej är Dalslands landskapsblomma. Artnamnet scorpioides är latin och betyder skorpionliknande, namnet syftar på den i början inrullade blomställningen. Det svenska namnet förgätmigej tros vara en direkt översättning av det engelska eller tyska namnet.

Bestämd form pluralis?
Förgätmigejerna

2015 – så röstade tiotusentals SvD-läsare om vårt svenska, vackraste ord, det avslöjade SvD:s kulturchef Lisa Irenius på Bokmässan. Ja, förgätmigej vann!

”Förgätmigej, vad står du där och menar?/Det är ju här jag skall bli allting kvitt./En hage mellan kyrkogårdens stenar/förenar/ett namn med mitt”,
Poeten och akademiledamoten Karl Ragnar Gierow,
i dikten ”Minnesvård”.

Källor:
linnaeus.nrm.se
sv.wiktionary.org
sv.wikipedia.org
svd.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


1 kommentar

Köttätande växter av ananas kan äta människor, nämns redan 1878…

Human-Eating-Plant

Köttätande växter “äter” i de flesta fall bara insekter men i några av de större arterna kan även sniglar och gnagare av olika slag fångas. Köttätande (karnivora) växter växer oftast på näringsfattig mark och behöver därför tillskott av kväve och fosfor. Det får växten genom att fånga insekter och smådjur som sedan löses upp med proteinlösande enzymer eller med hjälp av bakterier. Men finns det de som äter människor?

I Sverige har vi 12 inhemska arter som på ett eller annat sätt är köttätande och som fångar smådjur för att kunna öka sina överlevnads-chanser. Runtom i hela världen finns det cirka 500 arter av köttätande fröväxter inom ett flertal växtfamiljer som inte utgör någon naturlig systematisk grupp. I Sverige förekommer arter som tillhör familjerna flugtrumpetväxter, sileshårsväxter och tätörtsväxter.

Växterna använder sig av djupa, strutformade blad att fånga insekter. Inomhus odlar vi kannväxter i släktet Nepenthes, vars bladspetsar är omvandlade till insektsfångande kannor. Gemensamt för de marklevande arterna är att de växer i kvävefattiga och fuktiga miljöer, medan bläddrorna är helt vattenlevande.

De små djuren fångas på olika sätt. Några växter är besatta med slemavsöndrande glandelhår, på vilka djuren fastnar, varefter bladen långsamt omsluter dem. Så är det hos sileshåren vars kant och översida bär röda glandelhår (körtelhår) med droppar i spetsen. Då en insekt fastnat i slemmet böjer sig glandelhåren mot djuret och bladskivan rullar sig kring bytet.

Vätskan som frigörs från glandelhåren innehåller enzymer som löser upp proteinerna i insektens kropp och de näringsämnen som frigörs kan sedan tas upp av växten. Mellan dessa droppar kan man finna infångade, dödade och utsugna såväl små som större insekter. Läskigt tycker du säkert?

Tätörterna har hela bladytan täckt av segt slem, och deras blad sluter sig inte. Insekter som sätter sig på tätörternas blad blir i stället fastsittandes i det klibbiga slemmet och blir snart överhöljda av slemmet så att de kvävs. Så snart slemkörtlarna har avslutat sitt arbete med att fånga och döda smådjuren träder bladens matsmältningskörtlar i funktion.

Bläddrorna fångar små vattenlevande djur i blåsformade fångstorgan som sitter under vattnet på de finflikiga bladen. Blåsornas mynning är täckt med en ´klaff´ och inuti dem råder det undertryck. Vid den slutna mynningen sitter ett antal små känsliga hår, som vid beröring får blåsan att öppnas, varvid undertrycket gör så att djuret sugs in.

Efter det att bytet kommit in i blåsan löses det sedan upp med hjälp av enzymer, och växten kan på så sätt tillgodogör sig den frigjorda näringen. Förr trodde man att blåsorna var flytorgan som kunde fyllas med luft så att växten kunde flyta upp till ytan och blomma. Rike: Plantae. Släkte: Drosera

Jag ska avsluta med två kuriosa-berättelser. Om en som ”sägs” kunna äta en del. Sedan en växt, träd som ätit människor? Tro det du vill på.

Den största köttätande är Nepenthes rajah, Kungskannrankan. Den lever just i närhet till berget Gunung Kinabalu och närliggande berget Gunung Tambuyukon i Sabah, i den malaysiska delen av Borneo. Se bilden jämfört med en hand. Den sägs kunna fånga även små däggdjur.

Nepenthes rajah

Och 28 april 1878 i Madagaskar fann en grupp tyska forskare en del ovanliga växter av ananas, 2,5 meter höga. Bladen var cirka 3,7 meter breda, trädet skulle haft rörliga tentakler, som fångat ett offer, en människa. Det ska ha varit av Mkodos stam, som man då såg som ”ogästvänliga vildar som man bara kände lite till”. En kvinna kom nära och… ”Hon skrek, men rankorna grep henne hårdare, ströp henne, tills hennes rop blev ett gurglade stön…”

Om detta gick det att läsa i en New York World-artikel (på bild) tillkännagav upptäckten i Madagaskar av en märklig ny art av växt: ett människoätande träd. Syns tecknad på bild.

1874nyworld

Är det sant undrar vi då? Ett stort antal tidningar och tidskrifter tryckte artikeln, men 14 år senare skrev tidskriften Current litteratur och avslöjade historien att vara ett skönlitterärt verk skrivet av NY World´s reporter Edmund Spencer. Alltså en s.k. hoax, ett rykte. MEN vi är många som tror mer på Mkodos.…. klart 🙂

1874maneating

Källor:
i-edu.se
nrm.se
sv.wikipedia.org
answersis.com
hoaxes.org

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,


Rosor är skönhet – även de som inte är en dans på…?

ross

Smärta och längtan i bröstet och trånande blick. Kärlekens språk och nära rosorna – som är en populär gåva till vänner och min nyfikenhet tog över varför livet inte är en dans? Svaret hur det uppkom går ej finna, men nästan för femtusen år sedan omnämns rosor. Dans på rosor är i mina ögon, efter att ha läst på, att dans är nöjet och på rosor, det vackra, sköna, som ses som något fint och att ej dansa – är då motigt.

Det finns en negativ variant som är vanligast, Livet är inte som en dans på rosor, men använt är också – positiva, livet är som en dans på rosor. Man kan alltså välja själv. Ingen dans på rosor – Ingen lätt uppgift, inte ha det lätt.

Rossläktet (Rosa) är ett växtsläkte som i familjen rosväxter med ca 200 arter spridda från subtropiska till kall-tempererade områden. Andra uttryck som påminner är ex, ”Ja, vad vore livet utan olycklig kärlek”, ”Det är minsann ingen dans på rosor!”, ”Livet är inte bara en fest, utan även en dans på rosor”, ”Livet är som en dans på rosor – dansar man för länge får man taggar under fötterna”.  En okänd har uttryckt det bra, ”Livet är inte en dans på rosor, men vad är det för fel på kattfot och blå viol?”.

En man, Sven Pe Johansson skrev i dödsrunan 1982 att ”hans väg genom livet var civilt ingen dans på rosor”. Han avled efter att ha blivit påkörd av en bil vid Hornstull, Stockholm. Och om när rosor nämndes var i den kaldeiska staden Ur – första gången av den sumeriske kungen Sargon (2684-2630 f.Kr.) som sägs ha tagit med sig rosor från ett krig. I Egypten finns Gallicarosor avbildade från 400-talet f.Kr. i en grav.

Kärleken mellan näktergalen och rosen är en av de mest framträdande temana i klassisk persisk litteratur. I Törnrosa likaså. Och det finns titlar om ”dans på rosor”- temat i bl.a. musiken, filmen, litteraturen och balettens värld.

Tänkvärt är färgen på blomman du får eller ger bort – har en betydelse.

Rosa blomma – jag är förälskad i dig och lovar dig trohet
Vit blomma – jag tror på din renhet och jungfrulighet
Gul blomma – du är solen i mitt liv
Orange blomma – jag är din trogne vän
Mörkröd blomma – jag saknar dig så
Blå blomma – jag vill bli vid din sida intill döden
Röd blomma – jag räknar dagarna tills vi möts igen
Lila Blomma – – jag önskar dig all lycka och välgång i livet
Bukett (röda, blå och vita blommor) – betyder ett frieri

Och – när gav du bort en ros senast?

Källor:
malarenrunt.se
dansmedrosor.blogspot.se
citat.se
sv.wikipedia.org

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,