Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Missing People söker försvunna människor – hur många försvinner i Sverige…?

efterlysningmp1

Ett ämne som är fyllt av tragik, människor försvinner och ibland finner man dem ej. Själv tänker jag alltid på vatten eller skog. Cirka 25 000 personer anmäls försvunna varje år i Sverige. De flesta kommer snabbt tillrätta men cirka 400 personer bedöms vara i livsfara och blir föremål för efterforskning enligt Lagen om skydd mot olyckor, varav 25 procent hittas i dåligt skick och 11 procent hittas döda. Sensommar och tidig höst är den period då flest personer försvinner i Sverige.

I takt med en åldrande befolkning, psykiska problem, våldsammare väderhändelser, ökande sociala klyftor och samt migration kan antalet försvinnanden och saknade personer generellt antas öka framöver.

Vad gör polisen när en person år försvunnen?
Efterforskning av försvunna personer – polisens arbete

efterlysningmp1polis

Under insatsen då polisen söker efter den försvunna personen bedömer en räddningsledare (som alltid är en polis när det gäller försvunna personer) vilka polisiära resurser som behövs vid sökandet, till exempel hundar, hästar, helikoptrar, motorcyklar och båtar.

Hur länge letar man efter en försvunnen person?
I många fall görs bedömningen att personen som anmälts försvunnen håller sig borta av fri vilja och att aktivt sökande därför inte är aktuellt. De allra flesta som försvinner dyker, enligt statistiken, också självmant upp eller hör av sig inom 24 timmar.

Efterlysningar, skriver Missing People om:
”Här listar vi aktuella efterlysningar samt information kring hur du anmäler en försvunnen person och vad som gäller vid en sökinsats. Information kring försvinnanden och sökinsatser. ”
https://www.missingpeople.se/sv/efterlysningar/

Hur många personer har Missing People hittat?
Under 2020 tog Missing People Sweden emot 554 anmälningar (varav 454 stycken ledde till aktiva sökinsatser) om försvunna personer. Normalt brukar cirka 80 % av dem Missing People Sweden letar efter hittas vid liv.

Grundade Missing People?
Missing People Sweden grundades i Göteborg 2012, efter att flera personer hade samlats för att hjälpa till i sökandet efter två försvunna personer. Läst att de skakats av inre konflikter. Två av grundarna, Jessica Kangasniemi och hennes son Jerri hoppade av. Jessica riktade skarp kritik mot sittande ordföranden Peder Schillerströms sätt att driva föreningen.

efterlysningmp

Sålunda – Jessica Kangasniemi var med och startade organisationen Missing people Sweden tillsammans med sin son Jerri Kangasniemi i januari 2012, den tredje var Anki Dahlberg – och ovan nämnde Schillerström. Från början en frivillig grupp människor som sökte är idag affärsinriktat, lite oväntat.

Facebook har en sida – Stöd för de som har en försvunnen anhörig – Aldrig glömd:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077974536404

Källor:
missingpeople.se
liu.se
arbetarbladet.se
sv.wikipedia.org
polisen.se
facebook.com
tv4.se
expressen.se

Blogginlägget nedskrivet 2/3-23. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.