Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Andinsk katt är ett vilt djur som lever i Anderna, ett skyggt kattdjur…

andinska-bergskatten

Andinsk katt eller andinsk bergskatt (Leopardus jacobita eller Leopardus jacobitus) är en kattart som lever i Anderna. Den är ungefär lika stor som en tamkatt, men har längre och yvigare svans. Svansen är randad. Mjau. Det finns inga tecken på att den andinska katten någonsin har använts som husdjur.

Tidigt nämnd?
Den andinska katten (även kallad andinsk höglandskatt eller bergskatt) beskrevs första gången 1865. Dess existens bevisades dock inte förrän 115 år senare, år 1980, då katten fotograferades av två forskare. Man vet fortfarande mycket litet om katten, men den närmaste släktingen tros vara ozeloten. Andinska katten bor vanligtvis i små grottor längs bergen.

Outfit 🙂
Den andinska katten är något större än tamkatten och väger cirka 4 kg. Kroppen är normalt mellan 60 och 75 cm lång och svansen mellan 35 och 45 cm. Pälsen är tjock, upp till 4 cm lång och i regel askgrå med roströda prickar.

andinskkattberg

Andean Cat Documentary, 7 min.
https://www.youtube.com/watch?v=mWK56k9hNMY

Magen är blekt silverfärgad eller har en rödgrå färg som skiftar mot vitt. Kattens svans är lång och ger bra balans i de branta bergen. Den är också ringad med 5 till 8 mörka band.

Finns var?
Som namnet antyder lever den andinska katten i bergskedjan Anderna i Sydamerika samt i Patagonien söder om bergskedjan. Utbredningsområdet sträcker sig över gränserna till Argentina, Bolivia, Chile och Peru. Katten är vanligast upp till 3 600 meters höjd, men har observerats på höjder över 4 400 m ö.h. Klimatet på dessa höjder är kallt och torrt. Eftersom inga träd kan växa är det också mycket blåsigt.

Den andinska katten är ett av de fem kattdjur i världen som anses mest utrotningshotade. Man vet dock inte exakt hur många som finns kvar; de senaste 25 åren har djuret endast observerats ett tiotal gånger.

andinsk katt1

Det finns flera anledningar till att arten är hotad. Eftersom katterna lever i ett ogynnsamt klimat är de av naturen få. Samtidigt har stora delar av deras habitat försvunnit. En annan bidragande faktor är att katterna dödas av lokalbefolkningen som vill skydda sina tamdjur, enligt tradition anses det även ge tur att döda en andisk katt.

Många andinska folkstammar ser den andinska bergskatten som ett heligt djur, och denna art är historiskt värdefull för de lokala samhällena. Olika andinska kulturer har graverat in katten i hällristningar genom tiderna, och de betraktar arten som en beskyddande ande i bergen.

Det finns även fler andinska djur, som andinsk kondor och – andinbjörnen (även känd som frontinobjörnen).

Källor:
sv.wikipedia.org
myanimals.com
universalclimate.com
minimanual.com
youtube.com

Blogginlägget nedskrivet 8/2-23. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.