Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Underbart djur att skåda, denna trädkänguru i Australien och på Nya Guinea…

trädkäng3

Jag fick syn på en bild och som djurälskare undrade jag vad det var för djur – och ville veta mer. Känner du till trädkängurun? Dendrolagus är ett släkte inom familjen kängurudjur i Australien och Nya Guinea som innehåller cirka 12 arter.

Upptäckt?
1990 upptäcktes en ny art av trädkänguru, trädkängurun med gyllene mantel, i Torricellibergen på Papua Nya Guinea. Den hade en kastanjebrun päls, blek mage och en dubbel guldrand längs ryggen. En andra population av pungdjuret upptäcktes på den indonesiska sidan av ön Nya Guinea 2005, men det finns få av dessa djur och deras population tros minska. Forskare uppskattar att trädkängurun med gyllene mantel har utrotats från 99 % av sitt historiska utbredningsområde, dess antal drivs lågt av förstörelse av livsmiljöer och jakt.

Trädkäng4

Namnet?
Släktets vetenskapliga namn är sammansatt av grekiska ord och betyder trädhare. Den första delen syftar på djurens liv i träd. Nederländska upptäcktsresande som fångade några trädkängurur 1826 var i behov av mat och de tillagade köttet liksom kött från harar. Antagligen kände Salomon Müller episoden när han 1840 utförde den vetenskapliga beskrivningen.


Lever i…?

Trädkängur

Trädkänguruer lever i Nya Guinea (Bird’s Head Peninsula, västra Nya Guinea, Papua Nya Guinea) samt på Kap Yorkhalvön i nordöstra Australien (Queensland). Habitatet utgörs av tempererade skogar och regnskogar. I bergstrakter hittas trädkänguruer upp till 4200 meter över havet.

I sydcentrala Australien vid Nullarbor Plain hittades fossil av arter från släktet som levde där under pleistocen. Antagligen fanns under denna period större skogar i regionen, men de finns inte kvar.

Utseende?
Djuren blir ca 70 cm långa (huvud och bål), och svansen blir ca 65 cm lång. Vikten varierar vanligen mellan 6,5 och 14,5 kg men kan hos vissa individer vara 20 kg. Svansen är väldigt lång för att det ska bli lättare för trädkängurun att balansera när den klättrar i träd.
En sort:
Lumholtz trädkänguru är den minsta av alla trädkängurur. Dess kropps- och huvudlängd varierar cirka 48–65 cm och med hanar som väger i genomsnitt 7,2 kg och honor 5,9 kg.

De har långa, krökta klor och bak- och frambenen är ungefär lika långa. Trädkängurun kan vara svart, grå eller rödbrun, och undersidan kan vara gul, vit eller beige. Trädkänguruer är långsamma och klumpiga på marken men mycket kraftfulla och skickliga klättrare. De har också förmåga att klara av långa hopp på upp till 9 meter från en högre belägen gren till en lägre belägen gren.

Det finns observationer av trädkänguruer som klarat hopp från 18 meters höjd ned till marken utan att skada sig. De gömmer sig på dagen bland trädens blad och letar på natten efter föda. Trädkängurun livnär sig främst av blad och frukter, men även av bär, andra växtdelar, insekter och nötter av olika slag. Så det finns kängurur som lever i träden, men varför lever då dessa kängurur i skogarna?
Det finns en enkel förklaring och det är att Australiens skogar har mycket bättre näringsmöjligheter än savannerna och stäpperna. Och endast ett par djur kan hota dem – dolda i träden. Bra val.

trädkäng2

Hot?
Trädkänguruer är de största pungdjur som lever i träd och de har med undantag av boaormar och dingon inga naturliga fiender. Det största hotet utgörs av skogsskövling. Dessutom jagas de för köttets och pälsens skull. IUCN listar 14 arter och av dessa klassificeras tre arter som akut hotade (CR), fyra arter som starkt hotade (EN), fyra arter som sårbara (VU), en art som nära hotad (NT) och bara två arter – som livskraftiga (LC).

Härligt djur?

Källor:
sv.wikipedia.org
worldlife.org
en.wikipedia.org
australiensdjur.ifokus.se


Blogginlägget nedskrivet 29/1-22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.