Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Alaskas lövgroda kan djupfrysas en längre tid och tinas upp sedan levande…?

Rana sylvatica.

Populärt att visa foton på denna ”skogsgroda”. Rana sylvatica. Men det många sett är en ”fel sorts groda”. Även om det finns en groda i Alaska som kan överleva områdets hårda vintrar, är den arten inte den ”alaska lövgrodan” vi ser här under. Enligt Alaska Department of Fish and Game är den delstaten hem för två arter av grodor: Columbia spotted grodan (Rana luteiventris) och skogsgrodan (Rana sylvatica). Det finns inget djur känt som en lövgroda från Alaska (trägroda).

ranakyldagrodor

Fel foto?
Det virala fotografiet som visas ovan visar inte en lövgroda från Alaska (eftersom inget sådant djur existerar), och det visar inte heller en skogsgroda. Denna brett cirkulerade bild verkar helt enkelt vara en prydnad för trädgården som har täckts med frost.

I Alaska fryser skogsgrodor sju månader om året. Deras hjärtan slutar slå, deras blod rinner inte längre och deras glukosnivåer skjuter i höjden. När vädret äntligen blir varmare tinar de och hoppar iväg.

Rana sylvatica2

Faktadelen?
Skogsgroda (Rana sylvatica) är en nordamerikansk grodart i släktet Rana. Dess längd varierar från 3,5 – 7,5 cm. Teckning och färg är mycket variabel, men den är vanligtvis fläckig i brunt, beige och rödbrunt, även om gröna och gråaktiga mönster också förekommer. Buken är ljusare, gulaktig eller blekgrön. Oavsett färgning har den en svart ”mask” runt ögat och ner till frambenets bas. Hanar är påtagligt mindre än honorna, men har klarare färger.

Var kan du möta grodan?
Den lever i USA från New Jersey, norra Georgia och norra Idaho över norra och nordöstra USA till Kanada och Alaska. Fläckvis kan den uppträda även söder om detta område. Det är den enda groda som lever norr om polcirkeln.

Rana luteiventris

Levnadssätt:
Den lever främst i vegetations-täta skogar, dungar och buskage, men kan också förekomma vid bevuxna vattendrag och liknande vattensamlingar. Hotad gömmer den sig oftast i undervegetation, löv, mull och under stenar och stockar.

Förfrysningens lösning?
Vintertid övervintrar skogsgrodan nergrävd i mull och annan lös jord, där den kan överleva nerfrysning tack vare den höga glukoskoncentrationen i vävnaderna. Eller djupt under vattnet, i dammar, sjöar och vattendrag, de är kalla och vilande. Under vinterdvalan kan så mycket som 35-45% av vävnaderna frysa, samtidigt som hjärtverksamhet och andning minskar.

Föda?
Skogsgrodan lever främst av Insekter och andra leddjur, blötdjur och maskar.

Rana luteiventrisx

Så bortsett från fel foto kan du ovan alltså få syn på dessa skogsgrodor som slutar andas och med hjärtan som slutar slå helt och hållet i dagar till veckor i taget. I själva verket, under sin period av frusen vinterdvala, stannar grodors fysiska processer – från metabol aktivitet till avfallsproduktion – till nästa stopp. Som vanligt, pröva ej detta själva!!!

Källor:
instagram.com
sv.wikipedia.com
youtube.com
snopes.com


Om covid-19, tänk på alla: Handhygien, håll avstånd – vaccinets hållbarhet i tid ännu ej känd. Blogginlägget nedskrivet 6/1-22. Obs som objektiv så är åsikter andras (om inget nämns). Ibland kan ev. skrivfel uppstå pga. utländska sidor.