Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Hanaskog i Skåne, med historia, en ort av alla, men…?

Hanaskogs_slo

En ort jag mötte i en bok och då vill jag veta mer om den, som i historia bakom. Ingen annan nordisk landsända har en så blodig historia som Skåne. Och ingen annanstans i Norden finns så många borgar – ännu stående och i ruiner – som i Skåne. Över 160 stycken.

Hanaskog?
Det är en tätort i Östra Göinge kommun i Skåne län. Det är egentligen namnet på en stor gård där många av invånarna i kyrkbyn i Kviinge socken, Kviinge, arbetade. Namnet på gården var och är fortfarande Hanaskogs gård. Kviinge kyrka ligger i västra delen av tätorten.

hansko2

Men spänning i historien?
Ja, Hanaskog omtalas första gången år 1308. Riddaren Aage Ingvarsen gifte sig med Anna Gerhardsdotter. Han sägs då haft sex hemman i Hanaskog och rätten till Hanaholm. Egendomen ärvdes av hans son Peder Aagesen, som sålde den till Peder Munk, med vilken hans mor ingått nytt äktenskap. Tidpunkten gör att det sägs så i skriften.


Den medeltida borgen Hanaholm, varav nu återstår blott en ruinhög, låg på en ö i Helge å ett stycke öster om de nuvarande byggnaderna. Men Hanaskogs slott, fotot högst upp – är ett svenskt slott och på 1500- och 1600-talen tillhörde Hanaskog medlemmar af släkten Walkendorff. Vid tiden för Skånes erövring från Danmark bildade fröken Anna Citzwitz herrgården av två halva bondgårdar. Längre fram var svenska riksrådet Ebbe Ulfeldt ägare av Hanaskog. Mycket namn att minnas.

Vid Ebbes död 1682 tog statsverket Hanaskog som betalning för hans skulder och sålde det 1700 till häradshövding Peter Rosentvist. 1827 såldes Hanaskog till greve Carl Axel Wachtmeister, som ägde fideikommisset Vanås.

hanaskogovers

Han lät 1852-1854 uppföra det nuvarande tegelhuset i två våningar och gjorde om gårdens utseende till ett verkligt herresäte. Från 1891 ägdes det av hans dotterson, landshövdingen i Kristianstads län, friherre Louis De Geer d.y., och efter honom av sonen Arvid De Geer. Hanaskog har stannat i släkten och ägs nu av friherre Willem De Geer.

Den franska golvtillverkaren Tarkett har en av världens största produktionsanläggningar för tillverkning av trägolv i orten. Fabriken har anor från början av 1940 och har successivt byggts ut.

Sport?
Man har även – Hanaskogs IS, som är en fotbollsförening bildad 1932 med ett lag i Division 5 – 2018.

Mindre ort i närheten är..?
Knisslinge – ca 4 km bort. Är du i Skåne, ledigt, ta en tur…
2015 bodde här 1385 invånare.

Källor:
sv.wikipedia.org
skanskebatar.se
algonet.se/~sylve_a
sverigeplats.se


Om covid-19
Tänk på alla: Handhygien, avstånd och använd gärna munskydd – vaccinets hållbarhet i tid ej känd ännu. 6/7-21 talas om en ev. fjärde våg. Blogginlägget nedskrivet 6/7-21