Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Ett mordfall på 1600-talet gällde Lasse Lucidor, minns du händelsen historiskt…?

lasseluciiiid2

Den välkände skalden Lasse Lucidor, även kallad ”den olycklige” (han hette egentligen Lars Johansson) var bara 35 år gammal när han under ett handgemäng på kvällen den 12 augusti 1674 blev genomstungen med värja. Lasse Lucidor, född 6 oktober 1638 i Stockholm, var en svensk lärare, lyriker, författare och vissångare. Lucidor skrev poesi, andliga visor, kärleksdikter, gravdikter, dryckesvisor och förnöjsamhetsvisor men var inte den som sökte framgång utan ska ha varit en oberoende stolt och självständig person vilket gav sig uttryck i de dikter hans skrev.

Vad hette hans mördare och vad blev straffet – år 1674? Gissa?


Bakgrund?
Lucidor hade ett kort och stormigt liv. Han blev tidigt föräldralös, då båda föräldrarna var borta redan 1650. Han uppfostrades därefter i Pommern hos morfadern. Fadern, Johan Erichsson, hade varit kapten och skeppslöjtnant. Modern Kristin Larsdotters far var den adlade amirallöjtnanten Lars Strusshielm. Lucidor hade två äldre systrar och två yngre bröder.

Hur startade han sitt eget liv?
Lucidors uppväxtår och studietid var oroliga och han förde ett kringflackande liv. År 1655 blev han, under namnet Laurentius Nauclerus, inskriven på Greifswalds universitet i Tyskland. Efter detta reste 1661 till Frankrike för att studera språk, men brist på pengar tvang honom att återvända till Sverige och systern i Borgholm. Hemresan 1662 skedde tillsammans med ett teatersällskap. Han arbetade några år som språkmästare i Uppsala, där hans goda språkkunskaper gjorde honom till en mycket kompetent lärare.


Mordet?
Denna nämnda dag, 12 augusti 1674 var Lucidor med sällskap, respektabla medborgare ur den högre medelklassen, två adelsmän – Bengt Bohm och löjtnant Arvid Storm – samt häradshövding Samuel Furubom på krogen Källaren Fimmelstången i Gamla stan, vid nuvarande Kindstugatan 14, i Stockholm där han kom i slagsmål. Som vanligt var det bråk om bagateller och alkohol anledningen till den beväpnade strid som senare skulle kallas ”duell”. Lucidor hade bråkat med vinskänken Petter Grill, värden, över att denne inte ville skänka ut mera vin varvid allmänt tumult uppstod som Storm ville avstyra.

lasselFimmelstångendaa Platsen idag –

Lucidor tog då fram sin värja och rispade Storms hand, varpå denne drog sin värja som på något oklart sätt hamnade i Lucidor. Oklart? Men enligt ett vittne kan ”Lars till äfventyrs ha ränt sjelf på enderas värja”. Mördaren var – löjtnanten – Arvid Kristian Storm. Han ska senare ha blivit general.


Och det låter som dråp, läs om upprinnelsen nedtill. Ja, Storm åtalades för – dråp den 22 augusti men lyckades fly från häktet med hjälp av sin mor samt ”förmodligen, begifva sig till utlandet”, troligen Norge. Morsan hjälpte honom? En annan uppgift säger – vaktmästaren Björn var ansvarig för bevakningen av fången och hade uppmanats att ”bedraga behörig aktsamhet”, som det hette. Ändå flög fågeln ur buren mitt framför Björns näsa, mellan klockan fyra och fem på eftermiddagen den 7 november. Mycket talar för att han var med bland de sammansvurna, men man slås samtidigt av hur oskuldsfullt han agerade inför rätten. Men hur det gick för Storm får ni veta längre ned 🙂

Skuld?
Men var inte Lucidor skyldig till handlingen som skedde? Efter vin ville de skåla med honom. Fyllebråk som skapat irritation hos Lucidor.

”En Furubom drack Lucidor till, då vägrade denne att besvara skålen. I stället fattade han ett ölglas, drack ur det och kastade det i väggen. Då utbröt ett gräl som avstyrdes av Storm. Efter en stund drack Storm Lucidor till, men även nu vägrade Lucidor att besvara skålen.

Då frågade Storm varför han inte ville skåla eller inte kunde. ”Jag kan fuller, men jag vill inte”, ska svaret ha blivit. Då sade Storm: ”Om du inte vill göra mig besked, så måste du veta något med mig.” ”Vad jag vet”, svarade Lucidor, ”skall jag strax visa dig.” ”Det du vill säga mig, har jag för länge sedan sett”, replikerade Storm och menade att de kunde gå ut på gatan där det fanns gott om plats. Då han ville gå höll Furubom honom kvar, varvid Lucidor utbrast: ”Halt, halt, här är plats nog härinne! En hundsvott som icke står i sina skor!” Han drog sedan sin värja och gick mot Storm.” Vittnesuppgifter skiljde?

Furubom nämner inget om att Lucidor skulle ha slängt ett ölglas i väggen. Han förnekar också att det skulle ha uppstått bråk mellan honom och Lucidor i samband med skålandet. Däremot påstår han att det fälldes skällsord mellan Storm och Lucidor vid detta tillfälle, men vad man sagt kunde Furubom inte minnas. Kort därefter hade de dragit sina värjor och parerat mot varandra så att det inte gick att skilja dem åt. Resten historia.

Hur det gick för Storm? Vem var han?
Storm var – Arvid Christian (son av Baltasar Storm). Var furir vid Grothusens regemente i Pommern 1668. Fältväbel därstädes 1669. Fänrik 1674. Ihjälstack s. å. 12/8 i Stockholm i duell skalden Lasse Johansson (Lucidor). Häktad, men rymde s. å. 7/11 till Norge. Var major vid Bergenhusiska regementet 1679. Överstelöjtnant därst. 1682-11-21. Generalkvartermästare och chef för ingenjörerna 1685-07-06. Kommendant i Fredrikstad 1694-06-30–1712. Överste 1696-02-28. Generalmajor 1710-10-17.”

Och – död 1712. Gift med Anna von Kocken, dotter av kaptenen vid Bergenhusiska regementet Henning von Kocken. Ja, levde då cirka 38 år efter dråpet. Hade troligen tre söner.

lasseminnessten

Lucidor – slutet:
Lucidor blev bara 35 år gammal, och han begravdes i en omärkt fattiggrav i norra änden av Maria Magdalena kyrkogård, vilken schaktades bort när Hornsgatan breddades 1901. Minnessten finns som bilden visar. Hans överblivna förmögenhet – gav 99 riksdaler. Tragik…

Källor:
wikiwand.com
sv.wikipedia.org
historiesajten.se
ulfbaggesblogg.blogspot.com
adelsvapen.com


COVID-19:

Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd och var försiktig, covid-19 som trots vaccin kräver allas noggrannhet. Obs använd helst munskydd – bland folk och med kollektivtrafiken.
Blogginlägget nedskrivet 19/5-21


28 -30 maj 2021 Solvalla, årets Elitlopp, hela helgen fylld med kanonlopp.

Heavy Sou

Elitloppet försök 1

1 609 meter autostart
1 Vivid Wise As – Alessandro Gocciadoro
2 Moni Viking – Björn Goop
3 Milliondollarrhyme – Fredrik B Larsson
4 Aetos Kronos – Magnus A Djuse (Jerry Riordan)
5 Hickothepooh – Vidar Hop (Trond Anderssen)
6 Bahia Quesnot – Junior Guelpa
7 Cyber Lane – Johan Untersteiner
8 Don Fanucci Zet – Örjan Kihlström (Daniel Redén) xxx


Elitloppet försök 2

1 609 meter autostart
1 Cokstile – Vincenzo Gallo (Mattia Orlando)
2 Heavy Sound – Kenneth Haugstad (Daniel Redén) xxx bilden överst
3 Seismic Wave – Claes Sjöström (Timo Nurmos)
4 Gelati Cut – Gabrielle Gelormini (Romain Christian Larue) xxx
5 Gareth Boko – Mats E Djuse (Jerry Riordan)
6 Ecurie D. – Ulf Ohlsson (Frode Hamre)
7 Click Bait – Per Lennartsson (Stefan Melander)
8 Very Kronos – Erik Adielsson (Svante Båth)Mina favoriter märkta med ***

J.