Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3050 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Den nu levande och tyngsta fågel som kan flyga, är inte struts, utan trappen…?

Svår fråga, strutsen kan ju ej flyga, aningen tung – men vilka lårmuskler, aningen avundsjuk. Men det ska handla om – den tyngsta nu levande fågel som kan flyga. Om jag fick frågan skulle jag nog hamna bland örnar och albatrosser, i annat land? Men vår ”bamse” har en medelvikt på 13,5 kg och heter koritrappen, men man räknar även in stortrappen.

Den sista syntes faktiskt 1979 i Sverige, dess historia om vårt land – är att den häckade årligen på 1850-talet på sandfält vid Åhus och Ljungby i Kristianstadstrakten i Skåne och på 1780- och 1790-talet även på Skanörs ljung och Cimmeredmarken utanför Trelleborg, med flera ställen.

Men nu – koritrapp.
Kori Bustard på engelska (Ardeotis kori) är den tyngsta flygande fågeln – i Afrika och undviker att flyga så mycket som möjligt. Koritrappen lever på savann och stäpp. Denna afrikanska fågeln tillhör familjen trappar – och som jag skrev – den är tillsammans med stortrapp upprepat (Otis tarda) den tyngsta nu levande fågeln som kan flyga.

Hotad?
Denna art har ett stort utbredningsområde och en stor population, men den minskar relativt kraftigt till följd av jakt, habitatförstörelse och kollisioner med kraftledningar. Internationella naturvårdsunionen kategoriserar den därför som nära hotad (NT). Världspopulationen har inte uppskattats, men den beskrivs fortfarande vara vanlig där den får leva ostört.

Mått, vikt?
Koritrappen är en mycket stor och tung fågel där hanen mäter cirka 110 centimeter på längden, med en höjd på mellan 60 och 90 centimeter och en medelvikt på 13,5 kilogram. Man har dock funnit hanar som vägt över 20 kilogram. Den undviker att flyga så länge det finns andra möjligheter.

Dess färg?
Koritrappen har en kraftig ljusgrå hals och brungrå rygg och vingovansida, ljus undersida ljust gulgröna långa ben och en svart- och vitprickig vingknoge. Den har också en svart och grå kort nacktofs. Den är långvingad och i flykten är dess flikiga vingpennor tydliga.

Kuriosa?
Det finns två isolerade populationer tillika underarter av koritrapp, en vid Afrikas horn i östra Afrika och en i södra Afrika.

Koritrappen lever på stäpp och savann och häckar på höjder upp till 2000 meter över havet. Precis som de andra trapparna är koritrappen en polygam art, vilket innebär att en hane parar sig med ett flertal honor. Sedan drar han!

Vår fågel tillbringar det mesta av sin tid på marken, födosökande efter frön och ödlor vilket utgör merparten av dess diet. Biätare brukar ofta sitta på koritrappens rygg för att snappa åt sig insekter som den tunga fågeln yr upp när den vandrar genom gräsmarkerna.

Kori som namn?
Kori kommer av Kgôri eller Kxhóri, namnet på fågeln på setswana och är – Botswanas nationalfågel. En lite udda och stor fågel.

Stortrappen förekommer i södra och mellersta Europa och i delar av Asien. Arten delas upp i två underarter:
Otis tarda tarda – förekommer i södra Palearktis. Otis tarda dybowskii – förekommer från sydöstra Ryssland till Mongoliet och nordöstra Kina.

Källor:
big-animals.com
sv.wikipedia.org
azota.se
fotosidan.se


COVID-19:

Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd och var försiktig, covid-19 som ökar efter hand 2021. Obs regel – munskydd vid vissa tider med kollektivtrafiken. Nya virus kräver noggrannhet.

Blogginlägget nedskrivet 18/4-21
Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).