Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Hilde Schramm, dotter till en nazistledare, ägnade sitt liv för tolerans och förståelse

Vi glömmer aldrig andra världskriget, med alla dess hemskheter. Det fanns tyska ledare som därutöver hade familjer, ofta med barn. Hur gick det för dem? Blev man hjärntvättade? Blev man anti- och emot? Jag fann en kvinna, dotter till rustningsminister Albert Speer, jag ser honom lite som Hitlers ”arkitekt”. Hans dotter hette Hilde Speer då, senare Hilde Schramm (född 17 april 1936 i Berlin som Speer) – som är är en tysk pedagog och tidigare vice president för Berlins representanthus.


Hennes situation blev annorlunda då hon ej växte upp vid sin fars sida, därav kan man utläsa en del av detta.
”Det är verkligen ingen överraskning att när Schramm ärvde tre värdefulla målningar 1992 som hon misstänkte hade stulits från judiska familjer under nazitiden, behöll hon inte dem utan först genomförde hon en uttömmande sökning efter de ursprungliga ägarna.

När de inte kunde spåras sålde hon målningarna och använde pengarna för att starta Return Foundation for the Promotion of Jewish Women in the Arts and Sciences ( Zurückgeben: Stiftung zur Förderung jüdischer Frauen in Kunst & Wissenschaft ). Sedan använde hon stiftelsen som en plattform för att öka medvetenheten om den enorma mängd egendom som hade stulits från judiska familjer från 1933 till 1945 och i många fall fortfarande kvar i tyskarnas ägo.”

Hildas start i livet?
Rustningsminister Albert Speers dotter Hilde minns inte ett enda av sina möten med – Hitler. ”Jag tror att jag har förträngt det”, säger hon. Efter kriget fick Hilde lov att studera i USA.

Hon blev sociolog och valdes senare in i Berlins stadsfullmäktige för miljöpartiet De Gröna. Hon hjälper offren för nazisternas judeförföljelser och har lagt faderns brott bakom sig. ”Vi som överlevde är inte skyldiga. Vi ärvde inte skulden”, hävdar Hilde Speer.

Detaljerat?

Hilde är dotter till arkitekten och beväpningsministern Albert Speer (1905–1981), som var aktiv under nazitiden, och Margarete Speer (1905–1987), född Weber. Arkitekten och stadsplaneraren Albert Speer junior (1934–2017) var en av hennes fem syskon. Hon växte upp i Heidelberg och gick på Elisabeth von Thadden School, en evangelisk flickhögskola i distriktet Wieblingen, under en tid. Där undervisades hon i historia av den judiska läraren Dora Lux (1882-1959) från 1953 till 1955, om vilken hon publicerade en bok 2012. Stort.


Ungdomen mer?
Som 16-årig fick Speer ett stipendium för att studera i USA som nämnts. Den amerikanska regeringen vägrade ursprungligen hennes inresevisum. Men med tanke på den mobiliserade allmänhetens reaktion omvändes detta beslut. När Speer var utbytesstudent i USA 1952 satt hennes far fortfarande i krigsförbrytar-fängelset i Spandau.

Drivit framåt av sin familj, kämpade hon för hans tidiga frigivning efter examen från gymnasiet 1955. 1960 åkte hon till London och Paris för audition på statliga myndigheter. I Förbundsrepubliken Tyskland var hon bland andra med förbundspresident Heinrich Lübke och flera högdjur och presenterades för den styrande borgmästaren i Berlin Willy Brandt. I slutändan misslyckades ansträngningarna för hennes familj till en tidig frigivning av Sovjetunionens vetorätt .

Arbeten?
Schramm studerade tyska, latin och sociologi, tog examen från flera grader och fick sin doktorsexamen från Fria universitetet i Berlin, där hon arbetade i lärarutbildningen från 1972 till 1982. Vid det tekniska universitetet i Berlin tjänstgjorde hon som pedagog.

Familjeliv?
1968 flyttade Schramm in i ett stort hus i Berlin-Lichterfelde med några familjer som hon var vän med . På så sätt bör begreppet den borgerliga kärnfamiljen och den strikta åtskillnaden mellan arbete och fritid övervinnas. Hon var gift med den tyska specialisten Ulf Schramm. De har en dotter och en son tillsammans.

Privat för att visa sitt engagemang:
Hilde Schramm har alltid handlat om handling. Stödja, utbilda förespråka, tjäna, uppmuntra och verkligen ge tillbaka. Hon är en aktivist i ordets riktiga mening. Hennes alla år har tillbringats inte bara för att ta upp frågor utan också för att skapa förändring. Hon har varit professor, författare, politisk partiledare och lagstiftare. Hon grundade ett projekt för att bekämpa rasism och intolerans i Brandenburg. Hon har skrivit och undervisat om att förhindra högerextremism i skolorna. Och hon har delat sitt hem med syriska och afghanska flyktingar.


Läst 2019:
”Respekt för Grekland” heter det senaste av hennes många engagemang som på olika sätt är reaktioner på nazisternas härjningar. Men om familjeförhållandena, om sin pappa Albert Speer, Hitlers arkitekt och rustningsminister åren 1942-45, vill hon inte tala. Fortfarande får 83-åriga Hilde Schramm mängder med intervjuförfrågningar om honom.

Det är bara tröttsamt, säger hon och vill fokusera på sitt eget arbete.
De flesta tyskar känner inte till de omfattande övergreppen och förstörelsen under Nazi-Tysklands ockupation av Grekland. Den tyska hållningen, att skadeståndsanspråken är ogiltiga och frågan en gång för alla löst — har Hilde Schramm inget till övers för. Regeringen tar inte ansvar för Tysklands åtaganden efter kriget, anser hon.”

En stark kvinna som valde sin egen väg.

Källor:
varldenshistoria.se
de.m.wikipedia.org
sverigesradio.se
widenthecircle.org


COVID-19:

Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd och var försiktig, covid-19 som ökar efter hand 2021. Obs regel – munskydd vid vissa tider med kollektivtrafiken. Nya virus kräver noggrannhet.

Blogginlägget nedskrivet 9/4-21
Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).