Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


1 kommentar

Bofinken, eller bokfinken, populär tätting som skrämd låter, ”fink, fink”…

bokfink

Bofinken hör till de mest sedda och omtyckta fåglarna, en vanlig, fin fågel att skåda och finns här från mars. Fringilla coelebs, flertalet övervintrar främst i Belgien och Frankrike, men några övervintrar i södra Sverige.
Tillsammans med lövsångaren är det den fågel som finns i störst antal i Sverige. Den är en liten tätting som tillhör familjen finkar, och som är mycket talrik i Europa.

Namnet?
Namnet bofink har den fått av att när den varnar så låter den fink, fink, och att den trivs i bokskogar (på tyska Buchfink) eller av danska bogfink, med betydelsen ”bokfink”. Bofinken har haft många dialektala namn i svenskan, ex. kvint i Värmland, risstackfågel i Dalarna, tvint i Norrbotten och vitt-ilt i Härjedalen.

Bofink / Fringilla coelebs / Common Chaffinch / ljud-sound
https://www.youtube.com/watch?v=sJ5QtF26Ofw

common chaffinch Fringilla coelebs

Historiskt?
Från 1800-talet finns ett antal källor som anger dialektala namn som baserar sig på ”hampa”, från 1824 att hamptätting är ett småländskt namn för bofink. Flera av dessa dialektala namn som hamp-tätting, hamp-spink, hamp-fink och hamp-ticka anges dock i äldre källor som dialektala namn för hämpling. Det vetenskapliga artepitetet coelebs är latin och betyder ”ungkarl” och syftar på att honorna lämnar hanarna ensamma om vintern i fågelns norra utbredningsområde.

Hanen är färgrik med grå hjässa, brun rygg, gulgrön övergump och mörk stjärt. Hakan, kinderna och hela buken är rödbrun, och på vingarna har den två tydliga vingband. Honan är gråbrun och betydligt mer diskret färgad och tecknad, men även hon har två tydliga, vita vingband. Längd 16-17 cm, maximal ålder – 14 år.

Om bofinken ser bondens tjänstefolk arbeta tillsammans vid skördetid, (Sörmland) sjunger han:

”Pigan å drängen!
På ängen!
Fy skäms!
Pigan å drängen!
På ängen!
Fy skäms!”

Källor:
wildlifegarden.se
sv.wikipedia.org
nrm.se
fageln.se
youtube.com


COVID-19:

Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd och var försiktig, covid-19 som ökar efter hand 2021. Obs regel – munskydd vid vissa tider med kollektivtrafiken. Nya virus kräver noggrannhet.

Blogginlägget nedskrivet 8/2-21
Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).