Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Vilka är världens tolv största örnar, vet man exakt…? Del 2-2


Av de tolv jag listat har vi i del 2 kommit till de sex största. Som jag nämnt, ingen kan säga exakt, inte ens ornitologer – som med fiskar väger de olika. 🙂 Men detta är en bra framtagen lista och en del tror jag ej du kände till. Dessutom finns så mycket örnar med underarter, så många nämns knappt. Så – örnar i Sverige och utland.

eag vithövdade havsörn

Plats 6.
Kungsörn, längd 80-95 cm. Vikt 3-7 kg. Vingspann: 1,8 – 2,3 meter.

Aquila chrysaetos. Kontinent: Afrika, Asien, Europa, Nordamerika.
Kungsörn är spridda över hela världen. De föredrar bergsområden i Eurasien, Nordamerika och Nordafrika. Här är en örn som dom flesta här i Sverige känner igen.

Den är en av våra största fåglar, och vår andra största örn. Kungsörnen är extremt framgångsrik, oavsett vart den lever och är känd för att vara en enormt skicklig jägare. Det som gjort den så framgångsrik är dess förmåga att migrera när det är ont om mat. Många andra örnar stannar ofta i samma område nämligen.

Kroppen är mörkbrun med gyllenbrun hjässa och nacke. Vingarna är mörkbruna eller svartbruna. Näbben är mörk med gul vaxhud vid roten. Till skillnad från havsörnen når fjäderdräkten ända ner till tårna. Flera övergångsdräkter förekommer mellan ung och gammal fågel. Utbredning i Sverige: Häckar i mellersta till norra Sverige samt på Gotland. Enstaka par häckar spritt över södra Sverige.


Plats 5.
Havsörn. Storlek. Längd 80-98 cm. Vikt 4 – 7 kg.Vingspann: 2 – 2,4 meter.

eagHavsorn

Haliaeetus albicilla. Kontinent: Europa, Asien. Den är en av världens största örnar, och den största som finns hos oss i Sverige. Det här är en bjässe. Havsörnen lever främst i Europa, men finns också på enstaka platser i Asien. Den lever i princip uteslutande på fisk och kadaver den hittar.

Näbben är mycket grov. Mellan ungfågel och gammal fågel förekommer flera övergångsdräkter. Utbredning i Sverige: Häckar längs Östersjökusten och vid större sjöar i Syd- och Mellansverige. Finns även i anslutning till större sjöar i Lappland.


Plats 4.
Filippinsk apörn. Apörn. Vingspann: 2 – 2,8 meter. 100 cm lång och den väger 4,5 – 8 kg.

Pithecophaga jefferyi är en akut hotad fågel som enbart förekommer (endemisk) i Filippinernaa regnskogar och är en av världens största och kraftfullaste hökfåglar. Den tredje största örnen finns där endast på några enstaka isolerade öar. Den anses akut hotad och man uppskattar att det bara finns några hundra kvar i det vilda. Det är en extremt praktfull örn, och troligtvis en av dom häftigaste av alla arter.

Det är en relativt okänd fågel, främst på grund av sitt exotiska ursprung och den lilla, vilda befolkningen. Denna örn står för närvarande ut med risken för utrotning på grund av habitatutnyttjande. Den finns på fyra huvudöar, Luzon, Mindanao, Samar och Leyte.

Det finns mellan 82-233 parningspar på ön Mindanao där en majoritet av befolkningen finns. Den har långa bruna fjädrar på huvudet som bildar ett imponerande, man-liknande utseende. Den filippinska örnen, även känd som den stora apätande örnen, som sagt…


Plats 3:
Harpyja, Harpy Eagle, vingspann: 1,9 – 2 meter. Vikt: 6 – 9 kg.

eagHarpy

Kontinent: Central & Sydamerika. Harpyja är den största örnen i Amerika, och är extremt stor. Bilder på fågeln förekommer ofta i sociala medier, där många människor varit övertygade att det är inte är en riktig fågel, utan istället en människa i en dräkt. Men så är inte fallet, fågeln är så verklig den kan bli. Den har ett otroligt unikt utseende och kallas ibland också för den kungliga örnen.

Det finns ungefär 50 000 individer i det vilda fortfarande, men populationen har varit på nedgång länge. Klorna på en Harpyja är större än hos en grizzlybjörn och kan bli hela 13 centimeter, det är alltså – de största klorna av någon fågel i världen. Det säger något om storleken på den här giganten.

Denna fågel finns i hela Centralamerika, men i minskande antal. De finns i större antal i Brasilien, även om avskogning av Amazonas har drivit dem in i det ”nästan hotade” området på utrotningskontinuumet. Liksom andra örnar av denna storlek kan fågeln lyfta sin vikt och är känd för att byta på små däggdjur, andra fåglar och reptiler. Regnskogens örnar föredrar dock apor. Fågeln är populär i Panama, som kallade varelsen till sin nationella fågel. Det var grunden i designen för en örn i Harry Potter- filmserien.


Plats 2:
Berkut, Golden eagle, Asiatisk guldörn, Asien asian gold eagle. Vingspann: 2 – 2,81 meter. Vikt: 4,7 – 8 kg.

eag berkutasiatisk golden eagle

Kontinent: Eurasien, Centralasien. Den asiatiska guldörnen är också känd som Berkut, ett ord som översätts till ”guldörn”. Det är den största kända örnen i denna underart. Denna typ finns i Kazakstan, Pakistan, Kina och andra länder nära Himalaya-bergen. Örnen är gynnad för sin jaktförmåga och vissa stammar i dessa regioner hade en tradition av att träna fågeln för att jaga vargar och andra rovdjur.


Störst, nummer 1:
1. Jättehavsörnen, Stellers havsörn, Steller’s sea eagle, vingspann på 195–250 cm. Den större honan väger i genomsnitt 6,8–9 kg (upp till 9,5 kg) och hanen 4,9 till 6 kg.

eagSteller's Sea Eagle

Haliaeetus pelagicus. Kontinent: Asien. Det är en rovfågel som finns i kustnära områden i nordöstra Asien där dess främsta byte är fisk och havsfåglar. Det är en kraftfull och tungbyggd fågel med ljusa kontrastfärger. Den är täckt med svarta fjädrar för det mesta utom på vingarna i axelområdet och benen och underkroppen som är mycket ljusare. Den har en kilformad svans. Den har ljusgul näbb.

Den är en mycket stor havsörn i familjen hökartade rovfåglar inom ordningen rovfåglar. Den förekommer utmed kusterna av östra Sibirien och Japanska havet. IUCN kategoriserar arten som sårbar. Det är världens största örn som lever uteslutande i Nordvästra Asien längs Rysslands västkust.

Dom migrerar även ibland till delar av Korea och Japan. Jättehavsörnen lever precis som den vanliga havsörnen mest på fisk. Det är främst lax den jagar och populationen anses inte akut hotad idag. Om du är nyfiken träffa på världens största örn har Kolmården ett par från Ryssland.

Det är den största örnen i världen, vissa arter har längre vingspänningar eller längre längd, men när man redogör för längd, vikt och vingspänn tillsammans är den här fågeln den största av alla. Så plats ett och vinnaren utsedd.


En förhistorisk örn?
Hastas Eagle. Haast’s eagle. Den förhistoriska arten haasts örn (Harpagornis moorei) är den största kända rovfågeln (Accipitriformes) som levt, med en vingbredd på över 3 meter och en vikt på runt 18 kg. Hastens örn är för närvarande en utdöd art som en gång bodde i södra öarna Nya Zeeland.

Det var den största örnen som levt under sin tid och den mest grymma rovdjuret i sitt ekosystem. Den hade vingar som var lämpade för manövrering i den täta skogsplanteringen. Hastens örn anföll flyglösa fåglar. På grund av sin stora storlek och den kontinuerliga nedgången hos flyglösa fåglar, närmade sig den maximala storleksgränsen genom evolutionen, och detta ledde till slut till dess utrotning.

eag Haast's eagle


Romarna och örnen?
Örnen betraktades av grekerna som Zeus tecken och av romarna som Jupiters tecken. Senare skulle romarna använda örnen som fälttecken och symbol för det romerska riket. Synen på örnen som något högt och nobelt började antagligen här, och i senare tider har många valt örnar som symbol – Preussen, Österrike, Polen, Tsar-Ryssland och flera slaviska stater, bland andra.

Många gånger har örnen två huvuden och kallas då dubbelörn, dess bild infördes i Bysantinska riket som en kejserlig symbol och användes i den betydelsen även i kejsardömena Tysk-romerska riket, Österrike och Ryssland.

Napoleon I återupplivade det romerska bruket av örnar som fältsymboler, och genom ätten Bernadotte kom örnen även att ingå i det svenska riksvapnet. Som tidigare nämnts har örnar alltid haft ett stort inflytande hos människan, och har i många fall även idag. Likaså var det under aztekernas tid. Platsen där en örn landade efter en lång flygning ansåg aztekerna att man skulle bygga en stad.


Avslutar ämnet med att nämna en mängd örnar, utanför listan. Har du hört talas av dem?
Vitbukig havsörn, Salomonhavsörn, Madagaskarhavsörn, Gråhuvad fiskörn, Ormörn, Orienthjälmörn, Nikobarhjälmörn, Kongoormörn, Eremitörn, Papuaörn, Svartörn, Indisk skrikörn, Kejsarörn, Wahlbergs örn, Pygméörn, Tofsörn och Isidores hökörn m.fl.

CORONA:
Tänk på alla: Handhygien, håll avstånd, hosta i armvecken och var fortfarande – försiktig.

Källor:
nrm.se
faltbiologerna.se
10fakta.se
lurvigt.se
sv.ripleybelieves.co
worldatlas.com
largest.org
guinnessworldrecords.com

Blogginlägget nedskrivet 21/9-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).