Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 08 -VARJE ONSDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! MED MERA. 2700 inlägg.

Gillar du grodlår äter du antagligen en – med arten ätlig groda…?

1 kommentar

atliggroda

Man kan ju undra, varför äta groda? Är det något gott? Jag testar ej, låt djuren leva i frihet. Jaså, inte 🙂 Vet man vad det smakar? Smak och konsistens är likt kycklingkött. Grodlår är en delikatess med stor efterfrågan, något som har resulterat i att grodpopulationen blivit lidande i länder som Frankrike, Italien och Belgien. Och det finns andra arter utomlands men som svensk eller nordbo möter du nog den ätliga.

Faktadelen?
Ätlig groda (Pelophylax kl. esculentus) är en delvis fertil hybrid mellan gölgroda och sjögroda som förekommer i Europa. Namngivet av Linné 1758.

Knepiga fakta man måste skriva 🙂
Ätlig groda är inte en art, utan en delvis fertil hybrid, en så kallad klepton eller synklepton (kl.), mellan gölgroda (Pelophylax lessonae) och sjögroda (Pelophylax ridibundus). I naturen parar sig honor av ätlig groda oftast med hanar från någon av stamarterna, varför hanar av ätlig groda sällan lämnar avkomma genom detta sexuella urval, sägs det. Tillväxten hos ätlig groda är något snabbare än hos stamarterna.


Utseende på grodan, bilder finns 🙂
Hanarna blir 5–9 cm långa och honorna 6–11 cm, vilket betyder att det är en relativt storvuxen groda, och den grönaste av gröngrodorna. Den är utpräglat grön i färgen med svarta fläckar, vilket skiljer den från andra Rana-grodor i Sverige, som oftast är bruna.

Mitt på ryggen löper en ljusare linje, dessutom finns på vardera sidan av ryggen en tydlig körtellist. Simhuden når ut till alla tårna och ögonen är tätt placerade uppe på huvudet. Vid den innersta baktån finns en tuberkel, vars form och storlek kan användas för att skilja den från andra närstående former av ”gröngrodor”, såsom gölgroda och sjögroda.

Latvian green frog resting in sun in a lake on water surface. Pe

Dess läte påminner lite om knarrande ankor. Dess färg kan variera. och lever främst i våtmarksområden, sjöar och långsamt, rinnande vattendrag. Den kan även förekomma i konstgjorda vattensamlingar som dammar och bevattningskanaler.


Vad kommer namnet utav?
Dess svenska trivialnamn har den fått utifrån det delvis felaktiga antagandet att det är just den grodan vars bakben äts, framför allt i Frankrike, i form av maträtten grodlår. I själva verket är alla Rana-arter ätliga och bidrar till maträtten kan man läsa, utan källhänvisning. Men jag vet man äter fler sorter, men ta en i sänder.


Ätliga grodan – finns var?
Den är framgångsrik i sydvästra Skåne och ökade hade sin utbredning på 60-70 talet. Den har även påträffats i östra Småland och Östergötland samt fanns/finns troligen utplanterade ätliga grodor i Åkeshov (Judarsjön), på ön Kungshatt i Mälaren och i Fyrisån vid Uppsala. En avvikande population fanns även vid Österlen. Dessa såg mest ut som sjögrodan (R. ridibunda) och är till största sannolikhet utdöda nu.

Pelophylax kl. esculentus

Utomlands:
Ätlig groda finns i stora delar av Europa med undantag för de allra sydligaste delarna, och följer i stort stamarternas utbredning. Den saknas dock i stora delar av Balkan, i större delen av Italien, med undantag av Podalen, samt i Skandinavien utom delar av Danmark och södra Sverige. Österut förekommer den fram till Ryssland. Den har introducerats till Spanien och Storbritannien.


Leta i Danmark eller Skåne?
Ja, grodlårsfantaster (usch) – bör veta att i Danmark förekommer den sällsynt och lokalt på Jylland, likaledes sällsynt på Fyn men mera vanlig på öarna söder därom, mera glest på Själland samt ett antal mindre öar, av vilka Bornholm är den största.


Svensk ätlig groda?
Det är osäkert om det svenska beståndet av ätlig groda utgör en reliktpopulation eller om den kommit från annat land ursprungligen. Från att ha varit okänd i Sverige upptäcktes den av Anders Retzius i Gusums bruk i Östergötland på 1820-talet och några år därefter av baron M von Düben i trakterna av Börringesjön i Skåne. Under de följande åren påträffades den på fler håll i sydvästra Skåne. Linné fixade namnet dock.


I Sverige sägs den är inplanterad, på Öland. Så sent som på 1990-talet förekom även små populationer på Österlen, vid Flohult i Småland och vid Fyrisån söder om Uppsala, men dessa är troligen utdöda. I sydvästra Skåne ökar den dock. Alla groddjur är dock fridlysta i Sverige.

Ekologin?
Ätlig groda lever av leddjur, sniglar, maskar, grodor och grodyngel, ödlor och i mindre utsträckning fågelungar och möss. Kannibalism förekommer.

atliggroda

Läst, 2014. Sjukdomar?
”En ny grodart har etablerat sig i Blekinge. Men allt är inte positivt med den lilla krabaten. Under det året fick Länsstyrelsen kännedom om att gröna grodor har observerats i några dammar i närheten av Kallinge, men det finns uppgifter om att de har observerats under flera år tillbaka.

I Skåne har de ätliga grodorna på vissa håll konkurrerat ut andra groddjur eftersom de ätliga grodorna konkurrerar om födan och även äter de andra grodorna. Dessutom finns risken att groddjuren för med sig sjukdomar (Chytyridsjukan) som har orsakat kraftiga minskningar hos flera groddjursarter i andra länder, vissa har till och med dött ut.”

Nykomlingen hit, som kan vara införd eller ha följt med den vass från Polen som planterats in i dammarna i Kallinge, är inte en helt oproblematisk art. Värst är då som sagts, den äter andra grodor. Ja, nu vet du. Lika sugen på grodlår?

Källor:
sv.wikipedia.org
sverigesherptiler.nu
artfakta.se
sydostran.se
svt.se

Blogginlägget nedskrivet 25/12-19

 

 

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

En tanke på “Gillar du grodlår äter du antagligen en – med arten ätlig groda…?

  1. Har oavsiktligt ätit det en gång..som snacks till en drink. Det smakar väldigt likt kycklingkött men inte värt att döda…så lite mat.

    Gillad av 1 person