Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


August Landmesser, mannen som med korsade armar var emot nazismen, stämmer det…?

august_landmesser1

Det finns ett foto som visar en man under nazismens otäckaste dagar där alla gör hälsningen utan en man – som verkar ointresserad ”lyda”. Hur är historien bakom bilden, den återges ej helt korrekt vanligen. Men vad vet man om August Landmesser? Uppväxt? August Landmesser var det enda barnet till August Franz Landmesser och Wilhelmine Magdalene (née Schmidtpott).

Fakta:
Landmesser föddes 24 maj 1910, avled 17 oktober 1944; bekräftat 1949. Han var arbetare på Blohm och Voss-varvet i Hamburg, Tyskland. Han är känd som (en möjlig identitet) på en man som syns på ett fotografi från 1936, och som på ett påtagligt sätt vägrar att utföra nazistens hälsning med de andra arbetarna. Men var det han? Ordet fru används i källor, men troligen var de förlovade, sambos då de fick avslag på ansökan om äktenskap. Förklarade gifta senare. Otäckt.


Olika?
En figur identifierad av Iren Eckler (Augusts fru/sambo) – som August Landmesser, syns på fotografiet taget 13 juni 1936, som publicerades 22 mars 1991 i Die Zeit. Den visar en stor samling av arbetare på varvet i Hamburg för lanseringen av marinens träningsfartyg Horst Wessel. Nästan alla i bilden har lyft upp armen, undantaget av en man mot folkmassan, som står med armarna korsade över bröstet. Närstående publicerade 1996 en dokumentär i bokform med brev från ”modern” och dokument från statliga institutioner.

Fotot och plats?
Fotot togs vid det tyska arméfartyg 1936, under en ceremoni där Adolf Hitler själv deltog. Det som gjorde detta foto och Landmesser’s motstånd unikt är att det representerade en mans protest, i sin mest uppriktiga och rena form. Källan till Landmesser’s protest, som många stora tragedier, börjar med en kärlekshistoria. Om det är han så – var han gift med en judisk kvinna. Därav protesten för – frun och sin dotter.

Bakgrund?
Historien om August Landmesser’s anti-gest börjar, ironiskt nog, med det nazistiska partiet. Han trodde att att ha rätt kontakter skulle hjälpa honom att få ett jobb och han anslöt sig till nazistpartiet 1931. Lite visste han att hans hjärta snart skulle förstöra alla framsteg som hans ytliga politiska anknytning kunde ha gjort. År 1934 träffade Landmesser Irma Eckler, en judisk kvinna, och de två blev djupt förälskade. Deras förlovning ett år senare fick honom att förvisas från partiet, och deras äktenskapsansökan avslogs enligt de nyligen antagna raslagarna.

augLandmesser-family

De fick en flicka, Ingrid, i oktober samma år, och två år senare 1937 gjorde familjen ett misslyckat försök att fly till Danmark, där de arresterades vid gränsen. Augusti arresterades och anklagades för ”att vanära rasen” enligt nazistisk raslagstiftning. Han hävdade att varken han eller Eckler visste att hon var helt judisk och frikändes – den 27 maj 1938 för brist på bevis, med varning om att ett upprepat brott skulle leda till ett flerårigt fängelsestraff.

Relationen?
Paret fortsatte sin relation offentligt och en månad senare skulle August Landmesser gripas igen och dömas till hårt arbete i två år i – ett koncentrationsläger. Med facit vet vi – att han aldrig skulle se sin älskade ”fru” igen. Frun arresterades av Gestapo och hölls i fängelset Fuhlsbüttel, där hon födde en andra dotter Irene. Deras barn togs ursprungligen till stadshushemmet. Ingrid fick senare bo hos sin mormor; och flyttades till fosterföräldrarnas hem 1941.


Senare, efter hennes mormors död 1953, placerades Ingrid också hos fosterföräldrar. Några brev kom från Irma Eckler. Noga: Hon arresterades av Gestapo och hölls i fängelset Fuhlsbüttel. Därifrån skickades hon till koncentrationslägret Oranienburg, Lichtenburgs koncentrationsläger för kvinnor och sedan kvinnokoncentrationslägret i Ravensbrück. Några brev kom från Irma Eckler fram till januari 1942. Man tror att hon fördes till Bernburg Euthanasia Center i februari 1942, där hon var bland de 14 000 dödade. I samband med efterkrigsdokumentationen utsågs hon 1949 lagligt död med ett datum den 28 april 1942. Äktenskap, giftermål, förlovning, osäker dokumentation.

August skulle släppas 1941 och började arbeta som förman. Två år senare, när den tyska armén blev alltmer förknippad av dess desperata omständigheter, skulle Landmesser föras in i ett straffinfanteri tillsammans med tusentals andra män. Han skulle försvinna i Kroatien – där det antas att han dog sex månader innan Tyskland officiellt skulle överlämna sig. Hans kropp återhämtades aldrig. Liksom Eckler förklarades han lagligt död 1949.

august-landmesser-uniform


Bakom?
Han ansågs ha vanärat ”rasen”. I domstolen hävdade de två att de inte var medvetna om Ecklers judiska status då hon hade döpt sig i en protestantisk kyrka efter att hennes mor gifte sig igen. Men som skrivits ovan, han skulle arresteras igen och 15 juli 1938 arresterades han igen och dömdes till två och ett halvt år i Börgermoor koncentrationsläger.

Barnen detaljerat?
Båda barnen skickades ursprungligen till ett barnhem, men Ingrid skonades ett sämre öde för sin status som ”halvt judisk”, hon skickades för att bo hos sina ariska morföräldrar. Irene skulle emellertid så småningom tas bort från barnhemmet och skickas till lägren, visade henne bort till Österrike för förvaring. När Irene återvände till Tyskland skulle hon gömmas igen – den här gången på en sjukhusavdelning där hennes judiska identifikationskort skulle ”försvinna”, vilket skulle låta henne leva under hennes förtryckare tills deras nederlag.

Deras mammas berättelse är mycket mer tragisk. När hennes döttrar flyttades från barnhem till fosterhem till gömställen, mötte Irma slutligen döden 1942 i gaskamrarna i Bernburg.

August avled…?
August skulle släppas från fängelset den 19 januari 1941. Han fick arbete som förman för transportföretaget Püst. Företaget hade en filial på Heinkel-Werke (fabrik) i Warnemünde. Två år senare, när den tyska armén blev alltmer förknippad av dess desperata omständigheter, skulle Landmesser föras in i ett straffinfanteri, den 999:e infanteribataljonen Fort, i februari 1944 – tillsammans med tusentals andra män. Han antas ha dött sex månader innan Tyskland officiellt skulle överlämnas.

August och Irma förklarades officiellt döda 1949. År 1951 erkände senaten i Hamburg äktenskapet med August Landmesser och Irma Eckler. Deras döttrar delade sina föräldrars namn, Ingrid tog sin fars och Irene behöll sin mors.

augGustav Wegert

Osäkerhet, bevisföring svårt men – en Gustav Wegert, bilden ovan.
Man vet ej – en annan familj hävdar att det är Gustav Wegert (1890-1959), en metallarbetare på samma varv som vanligtvis vägrade att hälsa på religiösa grunder. Man har lagt fram dokumentation om Wegerts anställning på varvet vid den tiden, och familjefoton som liknar mannen på det berömda fotot, som bevis på deras påstående.

Om någon hälsar honom med ”Heil Hitler”, svarade han med en enkel ”Guten Tag” (vilket betyder ”Ha en bra dag”). Dottern som berättat detta har sagt att hennes mamma berättade ofta om hennes ångest att hennes man kunde fängslas efter att han fått flera varningar. Det var ett mirakel i hennes ögon att detta inte hände.

Efter dokumentation som förts överväger det nog – åt August Landmesser.


Förklaring om vad hitlerhälsningens betydelse?

aughitlerzz

En Hitlerhälsning eller nationalsocialistisk hälsning, ursprungligen Tyska hälsningen (tyska Hitlergruß (Hitlergruss) eller Deutscher Gruß), var en hälsning i Nazityskland. Den innebar att högerarmen utsträcktes i en vinkel mitt emellan vågrätt och lodrätt, samtidigt som frasen Heil Hitler eller Sieg Heil uttalades. Då Adolf Hitler personligen hälsades, uttalades istället frasen Heil mein Führer. Hälsningen var ett led i personkulten kring Führern Hitler.

Denna hälsning är olaglig i många länder som var ockuperade av Nazityskland och kan ge upp till 6 månaders fängelse. I Sverige kan Hitlerhälsning medföra åtal för hets mot folkgrupp. En hemsk tid som aldrig ska slutas berätta om.

CORONA:
Tänk på alla – det konkreta enkla: Handhygien, håll avstånd, hosta i armvecken och var fortfarande – försiktig.

Källor:
reddit.com
en.wikipedia.org
sv.wikipedia.org
allthatsinteresting.com
ayayay.tv
wegert-familie.de

Blogginlägget nedskrivet 12/9-20

Obs som objektiv så är ÅSIKTER andras (om inget annat nämns).