Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3050 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Fakta om rampfeber och bums, orden vi använder, men sällan eller…?

science

Lär om dessa ord – rampfeber och bums, vad vet vi om dem och vad betyder de mer detaljerat. Det blir lite i kortform då det är lite skrivet om dem.

Rampfeber?
Men rampfeber eller scenskräck är en oro eller rädsla före offentligt framträdande. Rampfebern får man när man blir rädd för att inte kunna motsvara sina lyssnares förväntningar (och delvis också sina egna).

Rampfeber får nästan alla. Till och med de flesta skådespelare och artister erkänner öppet att de har rejält med rampfeber – men de lyckas ofta gömma den så den inte syns. Kan också förknippas med att stå inför större folkskaror, glossofobi.


”Var närvarande i rummet, använd dina sinnen till att ta in intryck.” En bra sak är att titta med lugn ut över skaran åhörare och se det som man talar till en i taget. Övning ger färdighet. Jag vet ej hur ordet kommit till men det känns som, man står på en scen (”ramp”) och känner sig som i ”feber”, vanligen före.

Myter om rampfeber (1998) som t ex att den drabbar bara nervösa personer, menar en del (Lundeberg x).. Det finns inget sådant enkelt samband mellan personlighet och upplevd nervositet. Han skriver även att en myt är att rampfeber försvinner med åren. Många artister uppger att det faktiskt är precis tvärt om!

För även om erfarenhet av att framträda upp till en viss ”nivå” ger en ökad scenvana som i sin tur kan leda till minskad rampfeber en viss tid, så kommer så småningom musikerns egna förväntningar på sig själv att öka och han/hon blir mer och mer självkritisk. Det blir ju allt svårare att hela tiden överträffa sig själv. Två andra falska myter är att elitartister och väl förberedda musiker inte drabbas av rampfeber, menar Lundeberg. Aningen märkligt påstående.

Bums?
Bums stötte jag på igen häromdagen då en vän skrev om att denne skulle gå och lägga sig bums. Det känns som ordet användes mer förr?

scienceAdverb, bums – (vardagligt) omedelbart, på stört, genast, strax, tvärt, direkt, ögon blickligen, ögonaböj, på fläcken, på direkten, på momangen, på sekunden, på stubinen, omedelbart, omgående, på momangen, snarast, strax. Besläktat ord: omedelbums.

Bums kommer enligt boken ”Våra ord” av lågtyskans onomatopoetiska ‘bums’ – det ljudhärmande, ljudmålande ordet. Översätter man på nätet syns – smäll.


Mindre intressant, men sant, bums är ett syntetiskt centralstimulerande medel, ett gammalt slanguttryck och annat ord för amfetamin.

Källor:
psykologifabriken.se
storaordboken.se
folkmun.se
sv.wiktionary.org
synonymer.se
annatord.nu
sprakbruk.fi
sv.wikipedia.org
diva-portal.org

x=Lundeberg, Å. (1998). Rampfeber–Konsten att framträda under press.


4 kommentarer

Vi på nätet och – om våra namn och personnummer och fakta omkring oss…?

datorbok


Alla är vi mer eller mindre på nätet. Vi utsätts för mycket, någon blir ”hackad”, vi utsätts för spam och mycket är det vi ej ser bakom kulisserna. Visste du att Google sparar dina sökningar i drygt ett halvår? Under den här tiden kanske du sökt på restauranger runt ditt hem, butiker, leverantörer, resor och så vidare. Att din kommunikation med en webbplats är skyddad ser du på att adressen inleds med https i stället för http i webbläsarens adressfält.

Som ex: ”Min man sökte nyligen på extraljus till bilen. Då dök det upp annonser i mitt Facebookflöde för just bilbelysning. Han har inte Facebook.” Och då undrar man, hur går det här till? Techföretagen är inte särskilt öppna med hur algoritmerna ser ut.

En sak är säker: ”… våra data samlas in, bearbetas och vidarebefordras mellan företagen vars tjänster vi använder. Dessutom kan brottsbekämpande myndigheter utan domstolsbeslut begära ut ip-nummer kopplade till våra identiteter från internetleverantörerna. Med ip-numret är det sedan lätt att ta reda på vem som gjort vad på nätet.”


Darknet och Djupwebben?
Man kan säga att webben är indelad i tre skikt. Överst finns den öppna webben, som syns i sökmotorer och används dagligen av de flesta av oss. Nästa skikt kallas Djupwebben eller ”deep web” och beräknas vara ungefär hundra gånger större än den öppna webben.

Djupwebben består av sidor som inte finns indexerade i sökmotorer, till exempel för att de bara går att nå via inloggning eller särskilda sökverktyg. Längst ner finns Darknet. De sidorna går inte att nå via en vanlig webbläsare, och är ofta krypterade eller skyddade på annat vis för att den som ligger bakom sidorna inte ska kunna spåras. Darknet förknippas ofta med olagligt innehåll, men det finns även lagligt innehåll här. Detta är känt.

darknet

Reklamspärr?
Du kan få en spärr i SPAR mot direktadresserad reklam. När en sådan spärr finns kommer ditt namn och adress inte att lämnas ut vid de urval som görs för att användas till direktadresserad reklam. Observera att denna spärr endast gäller vid direktadresserad reklam som använder SPAR som adresskälla. Jag valde det.

Länk: https://www.statenspersonadressregister.se/root/dina-personuppgifter/reklamsparr.html

Registerutdrag?
Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få ett utdrag ur SPAR som visar vilka uppgifter som finns om dig i registret. De uppgifter som kan finnas om dig i SPAR flera, ex. namn, person- eller samordningsnummer, födelsetid, folkbokföringsort och distrikt, födelsehemort, svenskt medborgarskap, make eller vårdnadshavare m.fl. Du får en fil du kan spara.

Länk: https://www.statenspersonadressregister.se/root/dina-personuppgifter/registerutdrag.html

Personnummer?
Det anger som vi vet, vår födelsetid, vårt födelsenummer och sist en kontrollsiffra. De enda uppgifter som man kan läsa ut av ett personnummer är födelseår, månad och år – och kön. Könet framgår av den näst sista siffran i personnumret.

datpersonnummer

Födelsenummer?
Födelsenumret består av tre siffror. Den sista siffran är udda om ditt juridiska kön är man och jämn om ditt juridiska kön är kvinna. Mellan födelsetiden och födelsenumret finns ett bindestreck (-), som byts ut mot ett plustecken (+) det år en person fyller 100 år.

Antalet födelsenummer är begränsat. Därför kan det hända att födelsenumren har tagit slut för en viss dag. Då kan du få ett personnummer där siffrorna för födelsedagen är en dag som är nära din riktiga födelsedag.

Kontrollsiffran?
Sista siffran i personnumret är en kontrollsiffra. Den räknas ut maskinellt med ledning av födelsetiden och födelsenumret.

Efternamn, nytt?
Det finns en lista med vanliga efternamn som fler än 2 000 personer bär. Vem som helst kan ansöka om att få byta till något av dessa namn. Namnet behöver alltså inte finnas i din familj sedan tidigare för att du ska få byta till det. Det finns omkring 500 namn som du kan välja från en lista.

Lägenheten du bor i?
Lägenhetsnumret är en del av din adress. Det består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen som din lägenhet finns. Bra veta vid kontakt med myndigheter etc

Lite tips, håll koll och det finns program på nätet som du kan ladda ned gratis för att slippa synas etc

Källor:
skatteverket.se
pcforalla.idg.se
radron.se
internetkunskap.se
statenspersonadressregister.se