Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3000 inlägg. Våga lär mer år 2023!

Vet man vilket land som har mest officiella språk…?

Zimbabwe

Ja, det anses klart och även näst mest. Fakta om språk (samt inom EU). Officiellt språk, i snävare mening (officiellt språk de jure) ett språk som är erkänt genom lagar eller författningar i en stat.


Språket?
Ett officiellt språk är ett språk som anses vara ett lands universella språk och ges rättslig status inom landet, staten eller annan jurisdiktion. Ett officiellt språk används ofta inom statliga institutioner, skolor och mer. 178 länder över hela världen har minst ett officiellt språk med omkring 100 i dessa länder som känner igen mer än ett språk. Konstitutionerna i flera länder ger bestämmelser om att ett språk ska betraktas som en tjänsteman i det landet. I Finlands grundlag och språklag används begreppet ”nationalspråk” av samma betydelse.

Engelska

Engelska är det vanligaste officiella språket med en erkänd status i 51-länder. Andra populära officiella språk inkluderar franska, arabiska och spanska. I många länder har man fastställt officiella minoritetsspråk. Dessa är inte officiella språk i landet; begreppen skall inte sammanblandas.

Vilket land har mest – officiella?
När det gäller officiella språk har – Zimbabwe ovan på bild, mer än något annat land, på 16 st. Deras officiella språk är Chewa, Chibarwe, Engelska, Kalanga, Koisan, Nambya, Ndau, Ndebele, Shangani, Shona, Sotho, Tonga, Tswana, Venda, Xhosa och teckenspråk.

Även om Zimbabwe har många officiella språk, fanns det klagomål från allmänheten som sade att majoriteten av språken inte främjades och kom andra till engelska, Ndebele och Shona. Konstitutionen i Zimbabwe kräver att institutioner och myndigheter behandlar alla språk lika.

indiaraganhi

Men annan beräkning så – har –
Indien mer officiella språk än något annat land i världen, på 22. Det är emellertid viktigt att notera att dessa språk inte är officiella på nationell nivå i Indien och istället är officiella på regional nivå. Deras hindi är överlägset det mest talade språket i landet. De andra stora språken i landet är engelska, bengali, telugu, marathi och tamil.

Officiellt språk kontra nationellt språk?
Nationella och officiella språk används ofta omväxlande även om de inte är samma sak. Ett nationellt språk är ett språk som åtnjuter popularitet och talas som första språk på ett lands territorium. Till skillnad från ett officiellt språk som har en rättslig status i ett lands konstitution kan ett nationellt språk nämnas i konstitutionen men är inte garanterat rättslig status.

I flera afrikanska länder anses några av de inhemska språken nationella språk och kan även ingå som officiella språk i offentliga institutioner. Statslösa länder kan inte laga ett officiellt språk, men de flesta av deras språk anses tillräckligt nationella språk.

BELGIUM-EU-POLITICS-FEATURE

Inom EU?
Europeiska unionens officiella språk omfattar 24 språk som har erkänd status inom Europeiska unionen. Dessa språk är bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

Schweiz?
Landet har 4 st. officiella språk i denna lilla nation. Tyska är det språk som talas av en klar majoritet, men i västra Schweiz är franska det dominerande språket. I söder talar många italienska och i öster finns Europas enda rätoromanska minoritet. Bara cirka en procent av befolkningen talar rätoromanska men språket har ändå fått status som ett av landets fyra officiella språk.

Sverige?
Språken i Sverige utgörs av svenska som är huvudspråk och samhällets gemensamma språk, fem erkända minoritetsspråk, invandrarspråk (som främst talas av sentida invandrare) samt svenskt teckenspråk.

Källor:
sv.ripleybelieves.com
sv.wikipedia.org
seat24.se
ne.se

Blogginlägget nedskrivet 14/12-19

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer är stängda.