Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Mården eller skogsmård känner vi alla till, men allt om och kring …

Martes martes1
Mården känner nog alla till, men frågor runt detta djur som, hur många arter finns det i Sverige? Hur gammal kan den bli? Vad lever den av och var? Vad kan den blandas ihop med? Svaren betar vi av 🙂

Mård – på latin Martes martes, egentligen heter den skogsmård, djur som lever i skogen. Närmaste släkting är sobel. Övriga nära släktingar inom släktet är stenmård, amerikansk mård och japansk mård. I regioner där mårdens utbredningsområde överlappas med sobelns (Martes zibellina) revir har hybrider av båda arter dokumenterats. Sobeln är lik men har större öron och längre och tätare päls.

Var finns den?
Den är ett mellanstort rovdjur i familjen mårddjur som förekommer i större delen av Europa, förutom på Island, men i delar av västra Asien, ex. i Portugal och i större delen av Grekland. I Storbritannien förekommer den endast lokalt, främst i de norra delarna. Utbredningsområdet sträcker sig österut till västra Sibirien och söderut till östra Irak och norra Iran.

När rävskabben började uppträda i Sverige ökade antalet mårdar. Speciellt i södra Sverige observerades en markant ökning. I samband med detta tog mården nya markområden i anspråk. När rävstammen återhämtade sig gick antalet mårdar åter tillbaka.

Finns var i Sverige?
I Sverige förekommer den i skogar över hela landet förutom på Gotland. I Sverige finns uppskattningsvis knappt 100 000 mårdar (2009). Mården har många bon i sitt revir. Det är främst håligheter i träd.

Hur låter mården? Länk, video.
https://www.riistainfo.fi/sv/videor/mardens-late/

Hur den ser ut?
Dess päls är mörk, brun eller brungrå med en ljus gulvit haklapp och den har en yvig svans. Vinterpälsen är tjockare och mera silkeslen och fötternas sulor täckta med päls under vintern. Mården har doftkörtlar vid buken och analkörtlar. Långa klor hjälper arten när den klättrar i träd. Oj, klättrar i träd. Ja, den är en skicklig klättrare men föredrar trots det att vistas på marknivå. Mården trivs bäst i varierad, gammal skog där tillgången på föda är stor. Mården undviker öppna ytor och jagar inte på öppna fält, eftersom risken för upptäckt är större där. Den trivs inte i samma område som räv.

Martes martes2

Storlek?
En fullvuxen mård mäter 35–58 centimeter, därtill kommer svanslängden på 16–28 centimeter. Variationen mellan olika populationer är ganska stor. Vikten ligger på 1,5–2,2 kilogram för hanen och honan lite mindre. Så runt 2 kg.
Hur gammal kan den bli?
I naturen kan mården bli omkring 10 år gammal – och i fångenskap når den 15 och mer sällsynt 17 års ålder.

Vad är mårdens föda?
Mården kan ta förvånansvärt stora byten som skogshöns men även leva på frukt och bär och – gnagare, ekorre, hare, fågelägg, insekter m.m.

Parning?
Parningssäsongen äger rum i juni till augusti. Vanligen får de tre ungar (2-6) och ungarna föds i mars till maj. Ungarna som föds i boet är i början blinda och hjälplösa. De öppnar sina ögon efter 34 till 38 dagar och börjar kort efteråt med fast föda.

Jagad?
Mården har jagats under mycket lång tid för skinnets skull, och av håren görs penselborst. Jakt sker med fällor och vid snö kan den även spåras till sin daglega. Den kan hotas i vissa regioner av skogsavverkningar och ibland faller mården offer för åtgärder som egentligen ska begränsa andra rovdjur. Hela beståndet anses däremot vara stabilt och mården listas av IUCN som livskraftig. Mården anses inte hotad i Sverige och jakt är tillåten säsongsvis.

Historiskt?
Arten förekom i Sverige under vikingatiden vilket indikeras av att ben från djuret hittats i Svarta jorden i Birka.

Nyhet?
Läst att år 2018 skedde detta:
”En ny däggdjursart för Sverige har bekräftats. En mård som sköts i en hönsgård i Skåne tidigare i år har bedömts vara en stenmård. Det är första fyndet i landet, enligt Svenska Jägareförbundet. Stenmården är något ljusare än vår vanligare skogsmård. Framför allt har den en vitare haklapp än skogsmårdens som är mer gulaktig, men stenmården kan också skiljas på något ljusare nos och att trampdynorna är utan hår.”


mardhunden

Mårdhunden?
Mården ska inte blandas samman med mårdhunden, där den senare inte är ett mårddjur utan ett hunddjur, på bilden ovanför. Den är ännu sällsynt i Sverige. Mårdhunden har kommit till Sverige via Finland, dit mårdhunden invandrat från Ryssland. Mårdhunden är en så kallad invasiv art, en art som sprider sig från sitt ursprungliga område till nya områden där den inte har några naturliga fiender.

I den nya livsmiljön kan de snabbt etablera sig och bilda stora populationer. Mårdhunden äter stora mängder bytesdjur som fåglar och groddjur. Så – i områden med många mårdhundar kan därför fågellivet och groddjuren bli hotade. Inte bra.

Mårdhunden farlig?
Läste om en man som blev attackerad i Luleå-trakten och den hoppade bl.a. upp och bet honom. Mårdhunden är känd för att spela död när den utsätts för fara, en snillrik försvarsmekanism. Men den här mårdhunden valde en annan och betydligt aggressivare taktik. ”Den gick till angrepp och bet i skorna så att det gick hål. Inte nog med det. Sedan började mårdhunden hoppa och hugga mot mannens ben.”

Mården, söt men inte alltid så rar (mot mindre djur) …

Källor:
sv.wikipedia.org
sva.se
riistainfo.fi
hn.se
natursidan.se
nsd.se

Blogginlägget nedskrivet 11/10-19

Obs blogginlägg med ÅSIKTER är ej mina om så ej anges. 🙂