Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Brevlådan infördes 1835 i Sverige, minns en del nostalgiska fakta här…

brevlådlandet

Nostalgi är brevlådor för mig, som för övrigt en gång jobbade som postiljon. Brevlåda kallas den man har i dörren (brevinkast), men även den som ”posten” tillhandahåller och som töms, den är mer minnen för mig. Om vi tar faktabiten då så är brevlåda en behållare avsedd för postförsändelser.

En brevlåda tillhör ett postföretag, varvid de postförsändelser som lämnas i brevlådan sorteras och vidarebefordras av postföretaget till adressatens postlåda (även den kallad ”brevlåda), postbox, fastighetsbox eller brevinkast. Särskilt värdefulla försändelser och större försändelser, som inte ryms i brevlådan eller brevlådans inkast, lämnas i stället in på ett ”postkontor eller hos ett postombud”.


Första brevlådan?
De första svenska brevlådorna infördes 1835. Det var Kungl Maj:t som den 7 mars 1835 gav ut en tryckt kungörelse angående villkoren för brevs befordran med ångfartyg, seglande fartyg och diligenser. I denna förordning bestämdes bland annat att det skulle finnas en låst brevlåda ombord på varje fartyg som gjorde reguljära resor med passagerare mellan bestämda orter. Nycklar till brevlådan skulle förvaras hos berörda postkontor.

brevlgul

När de första svenska frimärkena gavs ut 1855 beslöt regeringen att även brevlådor skulle införas. Nu behövde man inte längre gå in på postkontoret för att betala det brev man ville skicka. Men förutsättningen för att brevet skulle befordras var att det var frankerat med fullt porto. Brevlådorna skulle sättas upp vid alla postanstalter och i städerna även på andra lämpliga ställen.

shalow focus photography of mailed letters

Antal brevlådor då?
I juli 1855 fanns i Stockholm 23 brevlådor utplacerade på allmänna platser i staden. På Norrmalm fanns 10 brevlådor, i Gamla stan 5, på Södermalm 3, på Kungsholmen 2, på Östermalm 2 och på Djurgården 1 brevlåda.

År 1870 prövade man i Stockholm en ny brevlåda som var så konstruerad att den tömningsväska som användes samtidigt öppnade brevlådans bottenklaff. På så sätt kom aldrig brevlåde-tömmaren åt innehållet. Det var ett sätt att förena enkelhet med säkerhet i tömningen av brevlådor.

Uppfinningen?
Brevlådan som var konstruerad av filosofie doktor Martin Wiberg blev en succé och rättigheterna såldes till bland annat Tyskland 1873. I oktober 1893 beslöt postverket att köpa Wibergs uppfinning för 2 000 kronor, ett dåtida kap? Martin Wiberg var född 1826 i Viby, Skåne, död 1905 i Stockholm. Han var en svensk mekaniker och uppfinnare.

Brevbärare

Idag?
Idag skriver folk mindre brev och försändelser är vanligen till kommun och annat. Numer är också brevlådor utsatta, med risk för påverkan, då de är en av få saker som man kan lita på ska finnas hela och oförstörda. Men läste rubriker och man kan läsa som ex. ”Två tonårspojkar sprängde sönder en brevlåda. Fyrverkeri gjorde det.”

Brevlåda vid gatan hade nog denna person, läst från november 2012. ”En fastighetsägare i Nybro kommun fick en mindre trevlig present förra veckan. Någon hade tryckt ned en död grävling i brevlådan. Avsändaren hade ansträngt sig ordentligt för att få dit djuret, brevlådan hade gått sönder och släppt från sina fästen. Polisen har inga vittnen till händelsen som rubriceras som ofredande.” Någon riktig ovän känns det som?

gammal postlåda svensk


Nostalgi var också – Barnens brevlåda, ett svenskt radioprogram för barn som började sändas 14 januari 1925 och kom att bli mycket långlivat. Det lades ned 1972 och hade då sänts hela 1 785 gånger – därmed höll det under en tid världsrekordet i långvarighet för radioprogram. Programledare under hela tiden var Sven Jerring, som blev Farbror Sven med hela svenska folket. Stort – på den tiden!

Källor:
sv.wikipedia.org
svd.se
vasternarke.se
div. tidning.rubriker

Foto brevbärare:
”Post- Gösta”, Ernst Gösta Leonard Larsson under lång tid på 1940-1950-talen uppskattad postiljon i Fjugesta. Född 1912 i Norrtälje. Död 1991 i Knista församling. Og.
https://www.vasternarke.se/bilder/visabild/4339-postgosta/