Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Kopparanden är en märklig and, dess argentinska art är märkligast….

kopparand

Denna and finns flera sorter av, först kopparanden (Oxyura leucocephala) som är en starkt hotad fågel i familjen änder inom ordningen andfåglar. Liten, cirka 45 cm, inräknat en lång stjärt på cirka 9 cm, som den ofta håller rakt upp i luften. Den har en proportionellt stor näbb med mycket svullen näbb, och på våren är den adulta hanens näbb tydligt ljusblå, annars grå.

Kroppen är övervägande rödbrun och huvudet kritvitt med svart hjässa och mörk prick till öga. Det förekommer helt svarthuvade individer. Den är till största delen tystlåten.

Hur lever den? Var?
Kopparanden lever i grunda vegetationsrika slättsjöar. Den är en allätare som främst lever av vattenväxter och den dyker efter föda. Den flyger ogärna och simmar hellre för att undvika fara. Fågeln är i huvudsak en stannfågel som förekommer utspritt och mycket lokalt från Medelhavsområdet till Centralasien. Dels finns en stannfågels-population i Spanien, Algeriet och Tunisien, dels en större population i framför allt Ryssland och Kazakstan som flyttar söderut vintertid. Den häckar även i Turkiet, Iran, Afghanistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenien och Mongoliet, eventuellt också i Kina.

Hot?
IUCN kategoriserar arten som starkt hotad, främst på grund av habitatförstöring och jakt. Ett annat hot utgör hybridisering med den spanska populationen av amerikansk kopparand och en skyddsåtgärd är försöken att utrota den amerikanska arten i Västeuropa.

argentinska kopparandenArgentinska

Troligen bestod världspopulationen av över 100 000 individer under tidigt 1900-tal för att minska till 20 000 1996 och vidare till 8 000-13 000 individer idag. I Europa tros det häcka endast 250 – 650 par…


Så den annorlunda argentinska kopparanden:
Argentinsk kopparand (Oxyura vittata) förekommer i södra Argentina och Chile, och övervintrar i norr till södra Brasilien och Paraguay. IUCN kategoriserar denna art som livskraftig. Denna har blivit känd då den har världens längsta penis i förhållande till kroppsstorlek. Rekordet är 42,5 centimeter.

Penis?
Penisen är i genomsnitt ca 20 cm vid erektion, vilket är ungefär det samma som fågelns kroppslängd. Den kan dock vara längre och rekordet är alltså 42,5 cm. Den är korkskruvsformigt vriden och försedd med taggar vid basen. I vila är den helt indragen i kroppen.

koppand

Organets utseende?
Utöver längden utmärker sig andens könsorgan genom dess spiralform och att det är full av – piggar. Men utseendet har en förklaring. Efter experters upptäckt började fler forskare intressera sig och även studera den kvinnliga kopparanden i Sydamerika. Det visade sig att det kvinnliga könsorganet inte bara var en enkel öppning med en kanal utan att det bestod av flera olika parallella gångar och sidofack. Anledningen att det ser ut så, tror forskarna, beror på att honänder ska ha möjlighet att leda det manliga könsorganet på villovägar för att undvika befruktning.

Våldtäkt vanlig?
Våldtäkt är så pass vanligt förekommande bland andfåglar att honorna och hannarna utvecklat dessa två speciella egenskaper. Hannens penis har växt på längden för att kunna lämna sädesceller så långt in i honan som möjligt. Och honans könsorgan har blivit så labyrintlikt för att undvika detta. Hon kan alltså ”lura den in på fel väg.”
Hannarna vill naturligtvis försöka bli fäder till så många ungar som möjligt och samtidigt försöka hindra andra hannar från att få ungar.

argentinska kopparand2

De många piggarna på könsorganet ser samtidigt till att ur honan skrapa ut sädesceller, som en eventuell tidigare parning med en annan hanne kan ha efterlämnat. Piggarna verkar också som en förankring, som gör det lättare för hannen att föra in sin penis i honans könskanal. Man ser den på bilden ovan baktill på undersidan. Otroliga fakta.

Och obs.
Tänk på att vanlig – kopparand är en Europeisk fågel som ej får hållas i Sverige, den får ej ha den som tam/sällskapsfågel i Sverige. Fakta som de flesta nog förstår.

Källor:
sv.wikipedia.org
metro.se
illvet.se
stjarnas.com

Blogginlägget nedtecknat 30/11-19.