Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Har du stött på en klippgrävling, släkt med en elefant…?

hyrax

Djur jag ej visste fanns, kanske du. Det gäller som sagt en mycket gammal djurgrupp som ser ut som stora marsvin. Men som är närmare släkt med elefant och sjöko. Otroligt nog.


Faktabiten?
Klipphyrax (Procavia capensis) är en däggdjursart i familjen hyraxar och tidigare har den kallats klippdasse och klippgrävling. Klipphyraxen förekommer i torra och klippiga områden över stora delar av Afrika och i västra Asien. Den är vanligtvis dagaktiv och kan snabbt röra sig på klippor. Ibland observeras de under varma nätter med fullmåne. Klipphyraxen, eller klippdassen, omnämns på inte mindre än fyra ställen i 1917 års version av Bibeln, alla i Gamla testamentet.

Till den här ordningen hör omkring tio olika klippgrävlingsarter. Du kan ofta se den när den ligger på klippor eller stenhällar och solar sig. Inte sällan syns den också i träden, där den kan klättra omkring på förvånansvärt klena grenar. Klippgrävlingen är gräs- och bladätare och lever i kolonier om 5–25 djur, som leds av en revirhållande hane.

Finns i parker?
Ja, det finns bra klippgrävlingsparker, i flera parker. Jag som djurvän, hoppas de har det bra. Djur i fångenskap har uppnått en ålder av 11 år.

Klippgrävling

Utseende?
Klipphyraxen är ungefär lika stor som en tamkanin. Den når en kroppslängd av 40-58 cm. Vikten för vuxna individer ligger mellan 1,8-5,4 kg. Pälsens färg varierar i olika nyanser av brunt och grått. Dess kroppsbyggnad kan jämföras med pipharar eller murmeldjur men de är inte närmare släkt med varandra. De främre extremiteternas har fyra tår med platta naglar som påminner om hovar. De bakre fötterna har tre tår, varav den mellersta är utrustad med en klo, medan de andra två har hovliknande naglar.

Kroppen?
Den har en körtel på ryggen som täcks av päls i annan färg (oftast svart, orange eller gul). Det lilla djurets närmsta levande släktingar som nämnts – framgår av de två framtänderna i övre käken som kontinuerligt växer. Dessa tänder är böjda i en halvcirkel. De har 34 tänder. Klipphyraxens har svanskotor men ingen synlig svans.

Matintaget?
Klipphyraxen är en växtätare och klättrar ibland upp i träd för att hämta föda. Födan utgörs främst av färskt gräs, växtskott och färska löv. Dessutom äter arten kvistar, frukter och bär. Sitt vätskebehov tillfredsställer de vanligen med vattnet som finns i födan men de dricker även ur pölar där det finns. I motsats till flera andra växtätare behöver de inte mycket tid för att smälta födan.

Klippgrävling3

Ljud?
Vid slutet av 1900-talet var ungefär 20 olika läten kända.

Vad har de för fiender?
Man räknar bland annat leoparder, schakaler, manguster, vesslor och rovfåglar. Om klipphyraxen inte lyckas att undkomma biter den mot fienden för att freda sig.

Människan?
I vissa afrikanska stater som Egypten jagas klipphyraxar för köttets och pälsens skull. I vissa områden jagas den eftersom den anses vara en konkurrent med får och andra boskapsdjur. Den utpekas och bekämpas regionalt som skadedjur på odlade växter. Djurrättsaktivister menar däremot att denna konkurrens utmålas överdriven.

Beståndets utveckling är inte känt men IUCN listar klipphyrax som livskraftig (LC) på grund av det stora utbredningsområdet och då arten lever i flera skyddade regioner.

Källor:
savannen.com
sv.wikipedia.org
ne.se
sverigesradio.se
ungafakta.se

Blogginlägg nedtecknat 23/11-19.