Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Sällsynta saolan eller – vietnam-antilopen, finns ännu i ett fåtal individer…

saola1

Ett av världens mest sällsynta däggdjur – den utrotningshotade saolan, också kallad vietnamantilop. Vad är detta för djur du aldrig hört om? Vietnamantilop (Pseudoryx nghetinhensis) är en art i underfamiljen oxdjur som upptäcktes så sent som 1992 av vetenskapsmän från västvärlden. Djuret lever i Laos och Vietnam. Upptäckten var en liten sensation då det vid slutet av 1900-talet antogs att alla större däggdjur var kända. Även kallad siola och ex. asiatisk enhörning.

Upptäckt?
I maj 1992 upptäcktes tre par horn i nationalparken Vu Quang i nordvästra Vietnam. Efteråt letades efter flera horn och vid slutet av 1992 var 20 par kända. De första levande exemplaren fångades och fotograferades 1996 i Laos. Numera är flera iakttagelser dokumenterade men ändå är Vietnamantilopen ett mycket sällsynt djur. I september 2013 fotograferades en vild Vietnamantiolop av en kamera ordnad av Världsnaturfonden.

Antilopens utseende?
En vietnamantilop har en kroppslängd av ca 180 cm, en mankhöjd av cirka 90 cm och en vikt omkring 100 kg. Pälsens grundfärg är mörkbrun och ovanför varje hov finns en vit fläck. I ansiktet finns vita mönster som varierar mellan individerna. I kroppsbyggnaden liknar den dykarantiloper. De smala och nästan raka hornen är riktade en bit bakåt. Hornens längd går upp till 50 cm.

Vistelse?
Vietnamantilopen vistas i täta regnrika regnskogar i regioner 300 till 1 800 meter över havet. Den finns ofta nära små vattendrag och föredrar växten Homalomena aromatica som föda som tillhör familjen kallaväxter (Araceae). Ytan på hela utbredningsområdet uppskattas med 8 000 km². Platser i Vietnamn och Laos.

saolan1

Levnadssätt?
Det är nästan ingenting känt om djurets beteende. Troligtvis lever individerna ensamma eller i par. Vietnamantilopen är aktiv på dagen och uppenbarligen mycket skygg. 1996 hittades en död hona som var dräktig. På grund av embryots utveckling antas att födelsen sker i maj eller tidigt i juni. Honans ålder uppskattades till åtta till nio år men dödsorsaken förblev oklar.

Hot och skyddsåtgärder?
Tretton exemplar hölls tidigare i fångenskap men alla dog efter några veckor. Den vietnamesiska regeringen inrättade därför ett förbud att fånga dessa djur. IUCN listar arten som akut hotad (critically endangered). Angående populationen finns idag inga godkända uppskattningar men beståndet borde inte vara större än några hundra exemplar. Djuren i området hotas av illegal skogsavverkning och tjuvjakt. WWF har varit involverat i skyddet av arten sedan dess upptäckt. WWF:s arbete för att skydda saola fokuserar på forskning, samhällsbaserad skogsförvaltning, kapacitetsuppbyggnad och förstärkning av brottsbekämpningen.

Getdjur?
I början antogs att Vietnamantilop är en medlem i gruppen getdjur. Vietnamantilopen har samma slags körtel vid ögonen som arter i släktet Capricornis. Efter undersökningar av djurets DNA räknas arten numera till underfamiljen oxdjur. Djurets position i underfamiljen är fortfarande outredd. På vietnamesiska heter Vietnamantilopen Saola (eller Sao La) som betyder ”sländhorn”. Det vetenskapliga namnet Pseudoryx kan översättas med ”falsk oryx” och syftar på hornens utseende som liknar horn från arter i släktet Oryx.

saola11

Den svartvita bilden som inte ens visar hela djuret är det första bildbeviset på 15 år av saolan i Vietnam och det blott tredje fotot på en vild individ någonsin. Kamerafällorna är ett samarbete mellan WWF och Vietnams skogsmyndigheter och bilderna är tagna i bergen mellan Vietnam och Laos. I detta svårtillgängliga område har det sedan 1997 upptäckts 1500 nya arter.


Kuriosa:
Saola uttalas – ”sow-la”.
Det har funnits få saolor i fångenskap. Mest information har kommit från en saola med namnet Robichard som observerades i fångenskap 1996 under 18 dagar tills hon dog av okända orsaker. Från vad man lärde sig av Robichard tros saolor vara tama bland människor, men mycket oroade av hundar.

Källor:
en.m.wikipedia.org
natursidan.se
sv.wikipedia.org
wwf.panda.org
nordensark.se
onekindplanet.org
Foto: William Robichaud /WWF (fotot längst ned).

Blogginlägg nedskrivet 17/11-19