Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla. Sprid länken! Ett inlägg varje dag (minst) klockan 10. Nu 2230 st inlägg. CORONA KVAR – HÅLL DISTANS!

Nostalgi och välbevarad historia, upptäck Äskhult, ett kulturreservat nära Kungsbacka…

Äskhults by2

Äskhults by är ett kulturreservat i Förlanda socken, Kungsbacka kommun. Byn har numera inga boende kvar och är bevarad i historiskt skick. Den består av fyra gårdar och den skiftades på ett sådant sätt att husen inte behövde flyttas, vilket har gjort att den bevarat sin gamla struktur. Den sista boende dog 1964 och genom lobbying under 1940- och 1950-talen kom byn att bevaras.

Boendeantal?
1824 bodde det 26 personer i Äskhult och befolkningen kom därefter att öka till omkring 40 personer under 1800-talets senare del, varför det byggdes några torp på byns utmarker. Den första bybon emigrerade till Amerika år 1859, men kom senare att återvända. Omkring 30 år senare tog utvandringen fart och cirka femton ungdomar lämnade byn och på 1930-talet fanns åtta personer kvar i Äskhult. I husen fanns varken el eller vatten.

1997 bildades naturreservatet Äskhult och sedan 2004 är Äskhult ett kulturreservat.
Om man följer vägen upp mot Äskhults by så är det som man förflyttas tillbaka i tiden i ett par hundra år. På vänster sida ligger den gamla slåtterängen med toppiga enar. På andra sidan växer gamla lantsorter i trädgårdslanden. En vän var på besök och rekommenderade det.

Byn.
Äskhults by ligger på krönet av en skogsbevuxen höjd och består av fyra gårdar och elva byggnader från 1600-1800 talen, vilka ligger runt det lilla bytorget från 1700-talet. Byn ligger kvar på sina ursprungliga platser. Namnet Äskhult härstammar från år 1592, då det skrevs Eskholt.

Äskhults by1

Hemsida:
https://www.askhultsby.se/sv/

Gårdarna.
Bengts gård, uppkallad efter riksdagsman Bengt Pehrson, består av ett boningshus och en ladugård. Gården är från år 1610.
Jönsas gård, uppkallad efter flera generationer Jöns-söner under 1600- och 1700-talen, består av ett boningshus och en ladugård. Det nuvarande boningshuset flyttades till Äskhults by under åren 1968–1970, sedan det tidigare huset brunnit ned år 1953.

Derras manhus.
Namnet Derras kommer av grannen och gården har alltid haft det namnet. Boningshuset var troligtvis ursprungligen en högloftsstuga. Byns sista invånare var Gottfrid Pettersson, som bodde i gården Derras fram till sin död år 1964. Utöver manhuset består gården av ett stall med svinhus och en ladugård. Byggnaderna ligger runt en stenlagd gård. Tidigare fanns ytterligare ett manhus vid bytorget.

Göttas gård, som fick sitt namn år 1755 sedan Anders Persson från Gödatorp i Gällinge köpt gården, består av boningshus, stall, ladugård, jordkällare, ”huggehus” med snickarverkstad och vedbod, samt har en mindre fruktträdgård. Boningshuset byggdes om från ryggåsstuga till framkammarstuga på 1800-talet. Det ursprungliga manhuset, i form av en ryggåsstuga med torvtak, uppfördes år 1755. Ladan byggdes omkring år 1726, men genomgick en genomgripande renovering i början av 1750-talet.”Huggehuset” består av en källarbyggnad med metertjocka väggar och uppfördes efter år 1755.

Äskhults by11

I Äskhult talades en utpräglad dialekt med ord och uttryck som idag är, näst intill, obegripliga att förstå. Och som dessutom inte används längre. Några exempel?

Hästatröv = upptrampad rand mellan hjulspåren. 🙂 Däka = flicka. Fökset = ladugården. Lyseknekt = ljusbehållare. Mökelämmen = gödsellucka i ladugården. Prejlades = tröskades. Påommen = platsen ovanför bakugnen där man lade barn och gamla på fårskinn.

En guide, Julia Mielke, berättar om sin favoritplats där:
Stenplattan: ”Det kanske är svårt att fånga på bild i det skarpa solljuset, men ser ni initialerna JA och JS? Det är korsvis skrivet, men de står för Johannes Svensson och hans son Anders Johansson. De bodde i gården som heter Derras och inskriptionen berättar historien om en familj: Johannes gifte sig 1820 med Christina, som hade fått ärva gården eftersom hon inte hade några äldre bröder.

Hon var redan gravid och fick därför inte bära krona under bröllopet. Makarna fick sju barn, men tre av dem dog i tidig ålder. Barnadödligheten var jättehög på den här tiden, på grund av sjukdomar och dålig hygien. Av de fyra som överlevde var Anders äldst och han fick alltså ta över Derras.” Se ovan för mer info.

Besök och resväg?
Äskhult ligger i Fjärås, söder om Kungsbacka. Räknas till Halland. Från E6, ta av avfart 58 vid Fjärås. Följ skyltarna till Äskhult, totalt ca 14 km. Man har också andra arrangemang som ex. auktion och – Jul i Äskhult (7 och 8 december, kl. 11-15).

Källor:
sv.wikipedia.org
askhultsby.se
lansstyrelsen.se
svensktkulturarv.se
hallandsposten.se

Datum för nedskrivande av inlägget: 22/7-19.

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.