Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla. Sprid länken! Ett inlägg varje dag (minst) klockan 10. Nu 2250 st inlägg. CORONA KVAR – HÅLL DISTANS!

Vad är en syndabock? Syndabocken var ett mycket centralt begrepp i Gamla testamentet…

syndig

Vi har läst det. Kanske med tanken, den som är ”skyldig till något” bland fler?
Syndabocken är en symbol för utplånande av människors synder. Genom en ritual fördes folkets synder symboliskt över till ett djur som sedan antingen offrades eller drevs bort. En syndabock är alltså någon som är oskyldig – från början just en getabock – men som ändå offras. Någon som får ta på sig skulden, istället för den som är den verkligt ansvarige.

Tamgeten är ett däggdjur som idag brukar den definieras som en underart till vildget, men flera auktoriteter definierar den fortfarande som art. Handjuret kallas bock (eller något ålderdomligt getabock), hondjuret get och avkomman killing. 🙂

syndabock

I nordisk mytologi nämns det att asaguden Tor har två getter som heter Tanngnjost och Tanngrisner. När åskan gick tolkades det som att Tors vagn drogs fram av bockarna.

Var kan man läsa om syndabocken?
Bland annat i Torah/ Gamla testamentet i Bibeln (Tredje Moseboken, 16 kapitlet) finns berättelser om syndabockar, men liknande ritualer har förekommit i andra religioner än judendomen.

syndabockar2

I Antikens Grekland tillämpades en ritual med en mänsklig syndabock (pharmakos), då en funktionshindrad, tiggare eller kriminell gavs skulden för sjukdom, svält eller invasioner och drevs ut ur samhället. Vissa menar att pharmakosen dödades, men många forskare menar att de tidigaste bevisen (fragment från den jambiske satirikern Hipponax) endast visar att pharmakosen stenades, slogs och drevs ut från samhället. Otäckt…

Svart som synden

Som metafor används ordet syndabock när en person ges, eller tar på sig, skulden för det någon annan gjort. Att ”leta syndabockar” innebär att man försöker peka ut enskilda som skyldiga till händelser där egentligen många är skyldiga.

”Jesus säger att han vid domen ska skilja de rättfärdiga och de orättfärdiga som en herde skiljer fåren från getterna. Flera av de här beskrivna tankarna kan ha samverkat till att djävulen i kristna länder ofta avbildas med horn och bockfötter.”

syndabockar3

Svenska syndabockar – är en målning från 2005 av Markus Andersson. Målningen är en allegori som antyder kritik av ett massmedialt behov av syndabockar. Den bygger delvis på ett fotografi av Christer Pettersson taget av fotografen Jonas Lemberg samt William Holman Hunts berömda målning The Scapegoat från år 1854.


På engelska? Fyra alternativ.
Scapegoat först. Andra nämnda, whipping boy som syndabock, strykpojke – fall guy som syndabock, lurad person och – black sheep, ”svarta fåret” som syndabock.

Källor:
sv.wikipedia.org
slangopedia.se
aftonbladet.se
dagen.se

Blogginlägget redigerat och nedskrivet 29/7-19.

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.