Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Hört namnet Ragnarök förut? Makternas Undergång ligger i Sorunda…

ragnarök

Vi har stött på namnet som betyder två vitt skilda saker. Ragnarök är alltså en plats i Sorunda. I län: Stockholm. Kommun: Nynäshamns kommun. Under 2015 har Trafikverket tagit ned alla vägskyltar där namnet Sorunda figurerar och ersatt dessa med Spångbro, som den skyltade bebyggelsen vid kyrkan benämns av Lantmäteriet.


Måste nämna kända Sorundatårtan:
Det är ett bakverk vars recept går i arv inom Sorundas familjer. Tårtan finns omnämnd sedan 1850-talet. Mönstren på tårtan består främst av fruktbarhetssymboler och evighetstecken. Solen är ett evighetstecken som återfinns i mitten av tårtan. Fruktbarhetssymbolen är en kärve. Dock varierar mönstren från gård till gård. Tårtan innehåller äppelmos samt katrinplommon.

ragnrok1

Orten?
Ragnarök i Stockholm ligger i Sverige 39 km sydväst om Stockholm, landets huvudstad. Sorunda är en namnsatt tätort i Nynäshamns kommun omfattande flera mindre byar där även Sorunda kyrka ligger, sockenkyrka i Sorunda socken.

Sorunda socken i Södermanland ingick i Sotholms härad, tills 1974. Trist? Vänta! 🙂
I socknen fanns här år 2000 här 5 067 invånare och inom Sorunda socken ligger herrgårdarna Fållnäs och Fituna, tätorterna Grödby och Stora Vika, samt tätorten och kyrkbyn Sorunda med sockenkyrkan Sorunda kyrka. Fina resmål  😛

sorundakyrka

Kändisar, nu kommer infon du väntat på!
Moa Martinson, känd författare, var bosatt i Johannesdal i Sorunda socken. Likaså hennes make Harry Martinson (Torpet Johannesdal). Christopher Polhem, den svenska mekanikens fader, arbetade som rättare på Fållnäs och lärde sig latin hos prästen i Sorunda kyrka. Lars Widdings ”Sorundasvit” har gjort bygden känd för en bredare publik.

Och så det mytologiska:
Ragnarök (”Gudarnas sista öde” eller ”Makternas Undergång”) refererar inom nordisk mytologi till en serie händelser, inklusive en avgörande strid, som förutspås leda till jordens undergång. Detta innebär många gudars och andra mytologiska personers död, inklusive Odens, Tors, Frejs, Heimdalls och Lokes.

Till detta kommer ett antal naturkatastrofer, med bland annat en översvämning som ställer hela världen under vatten. Därefter reser sig världen igen, varvid de överlevande gudarna slår sig samman. Samtidigt utgör de enda överlevande människorna, en man och en kvinna, förutsättningen för en ny befolkning. Ragnarök är ett av de mest avgörande elementen i fornnordisk mytologi.
Starka saker…

Källor:
svenskgeografi.se
sv.wikipedia.org
sverigebadar.se
svenskaplatser.se
tripmondo.com

Dagsaktuellt inlägg skrivet 5/7-19.