Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Klockan och tid, datumgränser och Fröken ur…

gastonsur12

Den gängse synen på Big Bang är, att även tiden skapades då. Men vår förståelse av tiden är ganska trevande och skakig. Och mer intressant blir det med frågor som: Hur kan tiden ha en början och hur var det i så fall före? Vissa kosmologer som förfäktar kvantgravitationsteorin menar att Big Bang – snarare än att vara utgångspunkten för tiden – bara var ett övergående stadium i ett evigt universum. Med detta synsätt har inte heller tiden någon början eller något slut. Om tiden finns ett tidigare inlägg att söka på i rutan intill – tiden.

Klockan?
Klockan är mer ju längre österut man kommer, och mindre ju längre västerut man kommer. Eftersom jorden är rund möts tid och datum österut och västerut någonstans. Datumgränsen är en nord–sydlig linje på jordklotet där datumet växlar om man passerar den.

Datumgränsen går alltså på det ställe som blir följden av ländernas beslut över om man ska tillhöra den västra eller den östra delen av gränsen.

klookan

Exempelvis ligger Nya Zeeland på tid GMT +12 timmar och Hawaii GMT –10. Klockan är alltså 22 timmar mer i Nya Zeeland. Om man reser från Nya Zeeland direkt till Hawaii måste man ställa tillbaka klockan ett dygn.

Klockan just nu i Sverige?
http://www.klockan.info

Fröken ur – Vad är klockan nu? | Aktuell tid nu!
http://www.frokenur.com/aad/aktuell-tid

Om fröken Ur:
Fröken ur startades som telefontjänst redan 1916 av telegrafverket. Sedan dess har det varit möjligt att ringa 90510 och höra exakt tid på telefon. Nu äntligen har fröken ur också flyttat ut på Internet. Denna version av fröken ur hämtar sin tid från atomur och lämnar alltid exakt tid!


Fröken Ur: Johanna Hermann Lundberg – följ med in i speakerstudion
https://www.youtube.com/watch?v=6iGi5OlmL2Y

froken-ur-johanna-herrman

Fröken Ur som telefontjänst är kopplad till ett atomur på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Från början var fröken ur felmarginal 10 sekunder, men sedan en tonmarkering införts har felmarginalen minskats till mindre än 1 sekund. Fröken Urs röst (2019) är Johanna Herrman.

Någon kanske tror att mänskligheten hade svårt att klara sig innan urverket uppfanns. Inte alls. När solen passerade dasstaket var det lunch, när en stubbskugga var en fot lång var det middag. 🙂

Tidmätningens historia är lika lång som den mänskliga civilisationens. I tusentals år har olika ur, kalendrar och andra tekniska hjälpmedel använts för att utföra tideräkning, det vill säga mäta tidsintervall eller bestämma aktuell astronomisk tidsperiod. Tidiga exempel på tillämpningar var att förutsäga mörkrets inbrott, att planera sådd och skörd, att komma ihåg högtider och att navigera.

Du-har-all-tid-du-behöver.

Mekaniska klockor med steghjul uppfanns i Europa i början av 1300-talet och förblev den vanligaste urmekanismen tills fjäderdrivna klockor och fickur uppfanns på 1500-talet, följt av pendeluren på 1600-talet. På 1900-talet utvecklades kvartsoscillatorn och atomuret.

”Varför låta klockan styra över livet, varför inte låta livet styra över klockan?
I dag lever vi snabbt, vi äter i steget och umgås i kalenderhål. Vi rusar genom tillvaron och våra exakta cesiumklockor går inte ens en sekund fel på tre miljoner år.”

Så hur är det egentligen, vad är tid?
”Nå, vetenskapen har hittills inte kunnat förklara. Poesin och konsten gör det avsevärt bättre.”
Uttryckt utav Bo-Stefan Törnqvist, känd som Steffo Törnquist, född 1956 i Linköpings församling i Östergötlands län, är journalist, författare, producent och TV-personlighet. Vältänkt. 🙂

Källor:
sv.wikipedia.org
klockan.info
frokenur.com
burde.com
youtube.com

Datum för inläggets skrift: 19/7-19.