Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 2900 inlägg. Carpe diem.

Iran – Irak? Kan du hålla isär länderna, vad skiljer dem åt…? Del 1-2

msapiranirak

Jämförelser för att förstå mer? Om grannländernas skillnader?

Iran?
Iran, formellt sedan 1979 Islamiska republiken. Iran är ett land i västra Asien. Irans statsskick är republik och enhetsstat och författningen säger att statschefen skall vara en religiös ledare.
Irak?
Formellt Republiken Irak, är en republik i Mellanöstern i sydvästra Asien.

Iran
Yta – Totalt 1 648 195 km²
Huvudstad (och största stad) – Teheran, centrum för landets industriella, kommersiella, finansiella och kulturella liv. Iran är en regional stormakt och har en viktig ställning i den internationella energisäkerheten och världsekonomin som ett resultat av landets stora reserver av petroleum och naturgas.

Irak
Yta- Totalt 437 072 km² (cirka en fjärdedel)
Huvudstad (och största stad) – Bagdad

Iran
Iran har en folkmängd på drygt 82 miljoner människor och gränsar till Armenien, Azerbajdzjan och Turkmenistan i norr. Landet har även en kuststräcka utmed världens största insjö, Kaspiska havet. Kazakstan och Ryssland är därigenom även Irans grannstater i norr. Iran gränsar till Afghanistan och Pakistan i öster, Persiska viken och Omanbukten i söder, Irak i väster och Turkiet i nordväst.

Irak
Landet har cirka 38,2 miljoner invånare – gränsar till Saudiarabien och Kuwait i söder, Turkiet i norr, Syrien i nordväst, Jordanien i väst och mot Iran i öst. Landet har en kort kustremsa i Persiska viken. Området kallades för Mesopotamien under antiken, och betraktas allmänt som en av de första civilisationerna. Namnet Irak betyder ”två ådror”, vilket syftar på floderna Eufrat och Tigris.

Iran
Den 1 april 1979 förverkligade Khomeini sin dröm. Under hans auktoritära ledning infördes en strikt fundamentalistisk islamisk republik, en teokrati. Revolutionen följdes av hårda förföljelser på intellektuella och oliktänkande som kulminerade under den så kallade kulturella revolutionen på 1980-talet. Miljoner välutbildade iranier har lämnat landet som en konsekvens av socialt och politiskt förtryck.

Irak
1979 grep al-Bakrs kusin Saddam Hussein makten i det rådande revolutionsrådet och lät utse sig till president. Under hans styre var landet en hård diktatur. Efter ett förödande krig mot grannlandet Iran 1980–1988 hamnade landet i en ekonomisk kris. Efter att Irak ockuperat Kuwait 1990 anfölls Irak nästa år med FN:s godkännande av en koalition ledd av USA, som slog den irakiska armén. Oppositionsgrupper uppmanades ta till vapen mot Saddam Husseins regim, men grupperna fick inte militärt stöd utan slogs ned av regimen.

Iran
Kriget mot Irak fortsatte och utvidgades även till att omfatta angrepp på neutrala fartyg i Persiska viken. Detta ledde till skärpt konflikt med USA som bland annat gjorde att ett amerikanskt krigsfartyg sköt ned ett civilt iranskt passagerarflygplan 1988. Diplomatisk aktivitet ledde till vapenvila i augusti 1988 med efterföljande fredsförhandlingar i Genève.

Ett fredsavtal undertecknades först 1990 men vapenvilan övervakades av en FN-styrka. Kriget hade fört med sig stort mänskligt lidande och materiella skador, bland annat hade Irak 1986 använt kemiska vapen mot Iran. Dessutom ödelade kriget Irans ekonomi genom att oljeexporten avstannat vilket gjorde att utlandsskulden ökade dramatiskt.

Irak
2003 anfölls Irak på nytt, denna gång utan FN-mandat och av huvudsakligen amerikanska och brittiska styrkor (Irakkriget). Som orsak angavs innehav av massförstörelsevapen och – efter 11 september-attacken 2001 – förmodat stöd till al-Qaida. Beskyllningarna har inte kunnat bekräftas. En demokratiskt vald irakisk regering tillträdde i mars 2006 för att ersätta den interimsregering som tillsatts av den amerikanska ockupationsmakten. De Nato-ledda styrkorna har blivit kvar i landet också efter att kriget betraktas som avslutat.

Saddam Hussein 1

Iran
Khomeini avled sommaren 1989 och president Khamenei utsågs till ny statschef och religiös ledare. Ny president blev Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, blev omvald 1993 och efterträddes 1997 av Mohammad Khatami. Khatami omvaldes i juni 2001. 2005 valdes den konservative Mahmoud Ahmadinejad till president. Politiskt laddade frågor under denna period var den iranska kritiken av Israel och USA, inte minst av Ahmadinejad, och den heta debatten om Irans kärnkraftsprogram.

Saddam Hussein

Irak
Den 13 december 2003 greps Saddam Hussein. Efter att ha haft regeringsmakten i landet från den 21 april 2003 överlämnade den av USA ledda alliansen den formella makten till en irakisk interimsregering (tillsatt av den amerikanska civiladministrationen) den 28 juni 2004.

Interimsregeringen hade inte befälet över de 160 000 utländska soldater som var kvar i enlighet med en FN-resolution. Val under ockupation strider mot gällande folkrätt, anges det. Efter parlamentsvalet januari 2005 tillträdde en irakisk övergångsregering, den första permanenta regeringen tillträdde den 20 maj 2006.

Fortsättning del 2, även om resor till länderna etc

Källor:
sv.wikipedia.org
svt.se
aftonbladet.se
britannica.com
ui.se
um.fi
regeringen.se

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer är stängda.