Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3000 inlägg. Våga lär mer!

Ord är viktigt, vet du vad dessa fyra betyder? Apparans, charlatan, åderlåtning och fementera.

ord

Språk lär vi oss är viktigt, numer vanligt med flera nyanlända som inser att för att komma in i gemenskapen är talet, språket viktigt. Orden som kommer är mer för faktabitare som jag 🙂

Apparition? Apparans?

Utseende, yttre (om utseende), framtoning, uppträdande (om beteende; ej underhållning på scen eller dylikt) eller det att något eller någon visar sig, blir synligt eller framträder
Apparans – uttal: -angs. Orden kan användas med samma betydelse. Av franska apparition (”utseende”, ”framtoning”), lånat av senlatinets apparitio.

I plural, även som utsikter, möjligheter, framtoning och attityd. Fordom oftast skrifvet apparence. Apparition Mountain är ett berg under här, i Kanada. Det ligger i apparition-mountainprovinsen Alberta, i den centrala delen av landet, 3 000 km väster om huvudstaden Ottawa.

Charlatan?

Charlatan (franska, av italienska ciarlare, ”prata, sladdra”) är en person, som för egen fördels skull utger sig för att vara något som han eller hon inte är. Bedragare, kvacksalvare. En charlatan söker bedraga andra genom att tillägna sig själv, sitt arbete, sin egendom och så vidare högre värde än de äger.

charlatan

Närliggande begrepp är marktschreier, kannstöpare och pratmakare. När Collegium medicum instiftades år 1663 angavs att kollegiet skulle arbeta mot charlataner inom läkekonsten. Gäller det ännu?

Åderlåtning vet du, men hur gick den till?

Åderlåtning är en äldre medicinsk terapi. Med hjälp av en koppa tappades blod ur kroppen vilket skulle få ”det sjuka” att komma ut genom blodet och därmed kurera personen. Man använde också blodiglar till åderlåtning. Under 1850-talet minskade kraftigt användningen av åderlåtning som acceptabel behandlingsmetod. I dagens sjukvård kan åderlåtning med modern teknik (på läkarlatin = venesectio) vara en legitim behandlingsform under mycket speciella omständigheter, för att förtunna ett av sjukliga orsaker alltför visköst (trögflytande) blod. Oj då.

Mycket skrock har varit förbundet med åderlåtning. I gamla almanackor kunde finnas noggranna föreskrifter om vilken kroppsdel, som styrdes av olika konstellationer i Zodiaken som därför var lämpligast, eller olämpliga, att vid en viss tidpunkt tappa blod från för en viss åkomma.

aderlatnin

Detta illustrerades med Åderlåtningsmannen, en bild som återkommer i många gamla almanackor. Drag av signaturläran spelade också in. Exempelvis skulle åderlåtning på unga män helst göras vid nymåne (månen ung, växande), medan äldre män som passerat livets middagshöjd skulle åderlåtas i nedan (månen gammal). Vet att man förr också rekommendera lavemang som en åtgärd för att få effekt.

Fermentera?

Fermentera mera – här är recept, läste jag. Fermentering eller – jäsning, innebär ofullständig oxidation av organiska föreningar utan syre. Jäsning är således en anaerob process, och den kan exempelvis leda till att organiska syror, alkoholer, vätgas eller koldioxid bildas. Jäsningsprocesserna frigör energi. Jäsning/fermentering kan utföras av många olika typer av organismer, bland annat i människans muskelceller vid intensivt arbete eller av olika typer av mikroorganismer. Inom mikroorganismerna kan såväl jästsvampar som bakterier orsaka olika former av fermentering. Svårt, vet.

fermentera

Genom inflytande från det engelska uttrycket fermentation förekommer uttrycket fermentering (eller någon gång fermentation) inom vissa användningsområden.

Kort-kort. Apparans utseende. Charlatan bedragare. Åderlåtning att bli tappad på blod, som en del i en friskhetsprocess. Fermentera – jäsning. Nu kan du fråga andra och verka som orden är självklara 🙂

Bonus:
Andra bullar – radikal förändring
(Uttrycket är känt sedan 1800-talet. Folkhumorn, som inte är pryd av sig, har förlängt uttrycket så att det lyder ”Nu blir det andra bullar av, sa bagarn, sket på plåten”).

Ankdamm – människor i organisation

Källor:
sv.wiktionary.org
braord.se
g3.spraakdata.gu.se
svjt.se
ne.se.
dn.se
sv.wikipedia.org

 

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer är stängda.