Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Diamantastrilden, skön fågel att skåda, men som burfågel…?

Diamantastrild1

Detta är en av våra mycket vackra finkar, diamantastrild (Stagonopleura guttata) – engelska Diamond Firetail – ca 12-14 cm, är en tätting som lever i sydöstra Australien från östcentrala Queensland till södra Victoria och sydöstra South Australia.

Fågeln har på svenska även kallats diamantfink. Franska: Diamant à gouttelettes Tyska: Diamantamadine Spanska: Diamante moteado.

Det är svårt att skilja könen åt men oftast är hanens näbb lite rödare än honans och honan är oftast något mindre än hanen. Honan och hanen har ett svart streck ifrån ögat till näbben. Huvudet är grått, hakan och strupen är vita. Ryggen och vingarna är bruna, sidorna svart med vita prickar. Den har på den övre delen av bröstet ett brett svart band. Arten tillhör en grupp i familjen astrilder som består av tre släkten.

Var finns den?
Diamantastrilden återfinns i torra skogsområden, glest bevuxna skogar och trädgårdar. Den bildar under häckningssäsongen kolonier på ungefär 30 fåglar. De placerar boet i träd, gärna vid den undre delen av ett övergivet rovfågelsbo. Diamantastrilden lägger 5 till 6 vita ägg som ruvas i ungefär 12 dagar.

Är den hotad?
Tidigare behandlade internationella naturvårdsunionen IUCN diamantastrilden som nära hotad baserat på att den minskar i antal. Sedan 2012 bedöms ock att denna minskning inte är tillräckligt kraftig för denna hotstatus, varför populationen numera betraktas som livskraftig. Världspopulationen uppskattas till 300 000 individer totalt.

Diamantastrild

Är den en burfågel?
Diamantastrilden är en ganska bra och robust liten burfågel. På minussidan är att de har ganska lätt för att bli feta och att de kan vara skygga och vilda. I fångenskap bör man hålla dessa fåglar i par under häckningssäsong då dom kan vara lite elaka mot andra.

Diamantfinkar måste ha tillräckligt med utrymme att flyga, voljär rekommenderas. Denna fågel är ganska dyr och måste noggrant acklimatiseras. Den kan vara med andra fåglar tillsammans med andra fåglar, helst med afrikanska finkar, förutsatt att de inte är mindre än själva diamanten.

I det vilda äter den främst gräsfrön men tar gärna lite insekter emellanåt. Och vacker. ❤

Källor:
sv.wikipedia.org
hbw.com
stjarnas.com
wivaro.be
nl.wikipedia.org