Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla. Om det du undrat över, inom alla områden.

Sett och hört den bräkande horsgöken…? Enkelbeckasin?

enkelbeckasin1

Om jag skulle möta en enkelbeckasin så kan jag följande? Ja, jag har pluggat in det. 🙂

Enkelbeckasin, cirka 23-28 cm. Märkligt bräkande himmelsget. Flyttar inom Europa. Okej. Enkelbeckasin, horsgök, Gallina’go gallina’go, art i fågelfamiljen snäppor(Gallinago gallinago) är en vadarfågel som häckar över stora delar av norra Palearktis och där absoluta merparten är flyttfåglar.

Den är varmt brunspräcklig med vit undersida och har en lång, smal och rak näbb som den använder för att finna föda i lerbottnar. Den har korta ben och satt kropp.

Läte:
Under störtdykningar från hög höjd får luften enkelbeckasinens yttre sjärtpennor att vibrera varvid ett ljudligt brummande läte uppstår. Geten nämnd ovan 🙂

Enkelbeckasin – lyssna till sång / läte / ljud.
https://www.fågelsång.se/enkelbeckasin/

Namnet och historien bakom?

Beckasin är ett lånord från franskan, en diminutiv form av becasse som betyder ”morkulla”. Enkelbeckasinen har tidigare kallats bland annat horsgök, märrgök, himmelsget och vårget. Mellan svenska och danska råder viss begreppsförvirring – på danska kallas enkelbeckasinen för dobbeltbekkasin, medan den fågel som på svenska kallas dubbelbeckasin istället kallas tredækker på danska. Namnet enkelbeckasin nämns 1785 och är från början en jaktterm. Enkel syftar på artens relativa storlek. I Sverige finns även dubbelbeckasin och dvärgbeckasin.

enkelbeckasin

Under mitten av 1800-talet var slättbygderna i södra och mellersta Sverige betydligt fuktigare än vad de är idag. Hävdade sidvallsängar, mader och kärrmarker utgjorde en mycket stor del av jordbrukslandskapet. Förutsättningarna för en rik förekomst av enkelbeckasin och andra våtmarksfåglar var mycket goda. Redan från början av 1900-talet finns uppgifter om att enkelbeckasinen gått mycket kraftigt tillbaka i jordbruksbygderna.

Häckar?
Enkelbeckasinen häckar i norra Palearktis, från Mellaneuropa och norrut, på Island, Storbritannien, Färöarna, Azorerna och i stora delar av Ryssland, ända till Stilla havet, och i norra Indien. Merparten av den globala populationen är flyttfåglar. Fåglarna som häckar i Storbritannien, Danmark, Nederländerna och delar av Frankrike är stannfåglar. Häckningspopulationen på Azorerna är utdöd…

Enkelbeckasinen häckar vid kärr och myrar i skogsmarker och på tuvmader vid sjöar och åar. Den håller sig ofta dold och när den tvingas upp flyger den upp högt och flyger i sicksack samtidigt som den lockar. En aningen annorlunda fågel.

Källor:
sv.wikipedia.org
fågelsång.se
fageln.se
ne.se

 

 

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.