Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3050 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Nytt ansikte i Diamond League-galorna på TV, Gabrielle Thomas…

thomasgab

5 juli 2018 i Lausanne, damer 200 meter – vinnare på 200 meter – Gabrielle på 22,47 sek. Imponerande så jag ville veta mer om denna nya, lovande tjej. Och det var ej lätt då hon ännu är i ett tidigt, lovande stadium. Hon är – Gabrielle Thomas, USA, född 7 december 1996 dvs. 22 år nu 2018 i juli. Singel. Kallas Gabby.

Hemstad: Florens, Massachusetts. Läst på gymnasium – Williston-Northampton (eller ”Williston”), är en privatskola för studenter genom forskarutbildning i Easthampton, Massachusetts, studerar neurobiologi. Sport: 100m, 200m, längdhopp, stafett.

Gabrielle Thomas1

Boende?
Eliot House som är ett av tolv bostadshus vid Harvard University. Det är ett av de sju ursprungliga husen på högskolan. Öppnat 1931, namngivet hus efter Charles William Eliot, som fungerade som universitetets president i fyrtio år (1869-1909).

Se video:
Gabby Thomas Makes History, Wins 200m NCAA Indoor Title
https://www.youtube.com/watch?v=Hu9LPdRjmm0

”Jag spelade fotboll redan när jag var ca 5 eller 6 år, då upptäckte jag min talang för att springa på fotbollsplanen. Jag var alltid den snabbaste när det kom att sprinta på planen, så när min mamma fick mig att prova löpning i sjunde klass, tyckte jag verkligen om det. Jag har varit ”den snabba tjejen” så länge jag kan komma ihåg. Sedan beslutade jag i tionde klass att ägna mig åt löpning då jag insåg det passade mig.”

En vägvinnande stil, kraftfull, tävlar både inom- och utomhus.

Gabrielle Thomas

Personbästa utomhus
100 meter – 11,19 – i Tampa, FL (USA) – 24 maj 2018
100 meter – 10,99 – dagen efter – 25 maj 2018.

Utomhus kan man se henne tävla även i längdhopp och stafett. Mer om henne lär vi få veta 🙂

Källor:
iaaf.org
gocrimson.com
willistonblogs.com
gazettenet.com
athletic.net
the-sports.org
en.wikipedia.org

 

 


Sett och hört den bräkande horsgöken…? Enkelbeckasin?

enkelbeckasin1

Om jag skulle möta en enkelbeckasin så kan jag följande? Ja, jag har pluggat in det. 🙂

Enkelbeckasin, cirka 23-28 cm. Märkligt bräkande himmelsget. Flyttar inom Europa. Okej. Enkelbeckasin, horsgök, Gallina’go gallina’go, art i fågelfamiljen snäppor(Gallinago gallinago) är en vadarfågel som häckar över stora delar av norra Palearktis och där absoluta merparten är flyttfåglar.

Den är varmt brunspräcklig med vit undersida och har en lång, smal och rak näbb som den använder för att finna föda i lerbottnar. Den har korta ben och satt kropp.

Läte:
Under störtdykningar från hög höjd får luften enkelbeckasinens yttre sjärtpennor att vibrera varvid ett ljudligt brummande läte uppstår. Geten nämnd ovan 🙂

Enkelbeckasin – lyssna till sång / läte / ljud.
https://www.fågelsång.se/enkelbeckasin/

Namnet och historien bakom?

Beckasin är ett lånord från franskan, en diminutiv form av becasse som betyder ”morkulla”. Enkelbeckasinen har tidigare kallats bland annat horsgök, märrgök, himmelsget och vårget. Mellan svenska och danska råder viss begreppsförvirring – på danska kallas enkelbeckasinen för dobbeltbekkasin, medan den fågel som på svenska kallas dubbelbeckasin istället kallas tredækker på danska. Namnet enkelbeckasin nämns 1785 och är från början en jaktterm. Enkel syftar på artens relativa storlek. I Sverige finns även dubbelbeckasin och dvärgbeckasin.

enkelbeckasin

Under mitten av 1800-talet var slättbygderna i södra och mellersta Sverige betydligt fuktigare än vad de är idag. Hävdade sidvallsängar, mader och kärrmarker utgjorde en mycket stor del av jordbrukslandskapet. Förutsättningarna för en rik förekomst av enkelbeckasin och andra våtmarksfåglar var mycket goda. Redan från början av 1900-talet finns uppgifter om att enkelbeckasinen gått mycket kraftigt tillbaka i jordbruksbygderna.

Häckar?
Enkelbeckasinen häckar i norra Palearktis, från Mellaneuropa och norrut, på Island, Storbritannien, Färöarna, Azorerna och i stora delar av Ryssland, ända till Stilla havet, och i norra Indien. Merparten av den globala populationen är flyttfåglar. Fåglarna som häckar i Storbritannien, Danmark, Nederländerna och delar av Frankrike är stannfåglar. Häckningspopulationen på Azorerna är utdöd…

Enkelbeckasinen häckar vid kärr och myrar i skogsmarker och på tuvmader vid sjöar och åar. Den håller sig ofta dold och när den tvingas upp flyger den upp högt och flyger i sicksack samtidigt som den lockar. En aningen annorlunda fågel.

Källor:
sv.wikipedia.org
fågelsång.se
fageln.se
ne.se