Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3000 inlägg. Våga lär mer år 2023!

Utvandraren Erik Jansson, som såg sig som Guds redskap!

nuBishop_Hill,_Illinois   

Bishop Hill idag

På 1840-talet fanns en väckelsepredikant som efterhand skapade stor uppmärksamhet bland de kristna. Han var född 1808 i Biskopskulla, Uppland – namnet var Erik Jansson, hans anhängare kallades jansarna, erikjansarna eller jansoniterna.

Data från start: Erik Jansson, född 19 december 1808 på Landsberga i Biskopskulla församling, Uppsala län, Sverige, död 13 maj 1850 i Bishop Hill, Illinois, USA (mördad), självlärd pietistisk predikant och sektstiftare. Föräldrar, bonden Jan Mattsson och Sara Eriksdotter.

Jordbrukare, predikant 1830-34 och 1840-46, handels- och missionsresor i Hälsingland från januari 1843, bosatt i Forsa, Gävle, från april 44, emigrerade till USA våren 1846. Andlig och politisk ledare för kolonin Bishop Hill.

Gifte sig 25 december 1835 i Torstuna, Uppsala, med Maria Christina Larsdotter, född 19 jan. 1815, dotter till bonden Lars Jonsson och Cajsa Larsdotter. 1849 gifte han sig i Bishop Hill med Sophia Pollock. En son till Jansson var publicisten och kaptenen Eric Johnson (född 1838 i Österunda, död 1919 i Omaha, Nebraska, USA) som tjänstgjorde i Nordstatsarmén under inbördeskriget och har skildrat Bishop Hill, där han växte upp.

När han ansåg sig som Guds redskap och satt att frälsa människorna, var det början till en rejäl förföljelse. Rörelsen var särskilt stark i Hälsingland. Han fick hålla sig gömd månadsvis, fly från arresteringar och försaka familjen.

erikj

Efter en tid av religiösa grubblerier upplevde han enligt egen utsago sommaren 1830 en plötslig omvändelse, som befriade honom från svår reumatisk värk och ingav honom en känsla av syndaförlåtelse. Han började predika på väckelsemöten, där han bl.a. försvarade tron på helvetesstraffets evighet mot begynnande kritik. Under intryck av varningar mot lekmannaförkunnelse i lutherska skrifter upphörde han efter fyra år med sin predikan.

Janssons predikningar varade ofta 5-6 timmar. Han reste på nätterna och predikade på dagarna. Med sin hypnotiskt suggestiva förkunnelse om bibeln som den levande källan och trons befriande kraft att ge syndafrihet attraherade han religiöst sökande människor, främst i läsarmiljön, där många våndats under kravet på daglig ånger och bättring. På många, även motståndare, utövade hans blick och handslag en magnetisk verkan. Opponenter bemötte han med hånfulla tillmälen och förbittrade kraftord. Själv var han en ”profet”, som hade uppenbarelser, botade sjuka och drev ut djävlar.

Sålunda efter alla trakasserier flyttade man och började bygga sitt Nya Jerusalem i Bishop Hill (efter hemorten) i Illinois, med följde många anhängare.

bishopda

Omvänt kan man säga att hans karismatiska läggning (nästan hypnotisk) fick män överge sina kvinnor likväl gjorde kvinnorna – även barn övergavs. Cirka 1200 personer lämnade hemlandet 1846, de flesta från Gävle. Flera fartyg sändes och bl.a skonaren Betty Catharina försvann spårlöst med 65 församlingsmedlemmar denna höst. Enligt brev ankom Erik Jansson själv i början av juni med familj och sällskap, 8 personer, med ett paketskepp från Le Havre. Efter fattigdom, tvister och problem – blev så till slut Janssons öde plötsligt!

Efter Janssons bortgång övertogs snart ledningen av en folkvald styrelse med Jonas Olsson i spetsen. Den lyckades få ekonomin på fötter och kolonin blomstrade nu ett årtionde. Omfattande och våghalsiga spekulationer av den egenmäktiga ledargruppen jämte försämrade konjunkturer ledde dock omsider till stora ekonomiska svårigheter och misshälligheter mellan kolonisterna. Den gemenskapsbildande religiösa hängivenheten svalnade också. 1860 beslöt man upplösa kolonin och skifta ut den gemensamma egendomen. 1896 restes ett monument som erinrar om kolonin.

erikj

Man läser att Jansson blev skjuten 1850 av en avhoppare från sekten. Vet man namn och vem det var? Ja, det var en process emot Jansson i dess rådhus och under rasten var han ihop med sin advokat. En i sekten, John Root, gick fram och sa att, ”Erik Jansson! Jag vill ha tillbaka min hustru!” Janssons svar: ”En sugga är god nog åt er som hustru!” Root blev ursinning, tog fram en pistol och sköt Jansson dödande i bröstet. Janssons väst finns kvar och man kan se kulhålet som visar skottet gick rätt in i hjärtat. Straffet blev tre år för mordet, men han fick avtjäna hälften, opinionen var en del på hans sida.


Sedan dess har mycket förfallit i Bishop Hill och invånarna är få. Man hoppas få svensk hjälp att kunna bevara detta rika kulturarv. I orten finns idag flera byggnader kvar från kolonins dagar, och man vårdar aktivt minnet av kolonin och det svenska arvet. Bishop Hill är en by i Henry County i staten Illinois i USA, vid järnvägen mellan Chicago och Burlington, omkring 200 km väster om Chicago.

Här lever 125 invånare (år 2000), 125 (år 2016). Ett stort antal ättlingar till utvandrarna finns i området. 1996 firades 150-årsminnet av Bishop Hill.

Källor:
sok.riksarkivet.se
sv.wikipedia.org
bishophill.com
sprakochfolkminnen.se
enkopings-musikklubb.com

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer är stängda.