Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Var slutar rymden och – vet vi det…?

universe

Här befinner du och jag oss i i ett universum, som är 13,7 miljarder år gammalt. Universum eller världsalltet är all rumtid och allt som existerar däri, inklusive alla planeter, stjärnor, galaxer, innehållet i intergalaktiska rymden, de minsta subatomära partiklarna, och all materia och energi.

Liknande termer är kosmos, världsrymden, verklighet och natur. Rymden är komplicerad, vi kan ju ej se så långt och genom nyare teleskop kan vi se långt och därav göra slutsatser. Dock, det finns alltid en risk det är fel. Även om teorin stämmer. Svårt beskriva enkelt, men lite info.

Rymden?
1917 använde sig Einstein utav sin allmänna relativitetsteori för att formulera en modell som beskriver Universum i sin helhet, och inte bara enskilda objekt inom Universum. I Einsteins modell av Universum så är Universum inte oändligt stort. En gräns? Märkligt nog tillåter den nya teorin om gravitationen ett Universum av ändlig storlek! Men finns det någon ”gräns” i Einsteins modell? Svaret är nej.

För materia kan kröka rumtiden. Finns det tillräckligt med materia så kan man få hela Universum så krökt att det bildar något av en tredimensionell sfär. Vad det betyder är att om man bestämmer sig för att färdas i någon riktning tillräckligt länge så kommer man eventuellt tillbaka till den plats man började från. I det här fallet är Universum extremt stort, men ändå av ändlig storlek. Så, det har visat sig att Einsteins stillsamma Universum inte beskrev verkligheten.

univers

Rymdforum har en hemsida med svar (här av Anders Eriksson, medlem av Space Plasma Physics research programme). ”Ingen vet riktigt hur stor rymden är. Den kan vara oändlig, alltså hur stor som helst. Men de flesta som forskar om rymden tror att den faktiskt inte är oändlig, men alldeles vansinnigt stor – så stor att vi bara kan se en liten del av den. Men nästan ingen tror att det finns något ”utanför” rymden.

Även om den inte är oändlig behöver den inte ha någon gräns. Tänk på jordklotets yta: hur vi än reser når vi aldrig någon kant, utan vi kommer tillbaka till startpunkten efter ett varv. Så kan det faktiskt också vara med rymden, men ingen vet säkert. Själva rymden är genomskinlig, så därför syns den inte (precis som luften runt oss).”

Och år 2008 upptäckte man att galaxerna rör sig genom universum som om de påverkas av gravitationen från något som ligger mycket långt borta. Något okänt – därute?

Ytterligare observationer av denna så kallade dark flow kan kanske föra oss vidare. Nu vet vi en del. Hur stor den delen är av all kunskap? Förmodligen mycket, mycket liten.

Källor:
bibblansvarar.se
rymdforum.nu/frageladan
sv.wikipedia.org
astronomiskungdom.se
illvet.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,