Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Vad kommer ordet ”apostlahästarna” ifrån? Vilka var apostlarna?

apostlar

Ordet vi hört – (idiomatiskt) gå till fots. ”Vi kan väl använda apostlahästarna i stället för bilen.” Synonymer? Vandra, spatsera, ta en promenad, promenera, flanera, ta en liten runda, ströva, driva, vanka, spankulera, släntra, masa, larva, gå.

Etymologi, vad kommer det ifrån?
Apostla(-r)hästarna sägs skämtsamt om benen som fortskaffningsmedel. Uttrycket syftar på apostlarnas vana att under sina missionärsresor gå till fots.

Kristendomens apostlar (”budbärare”) var Jesu Kristi tolv lärjungar, utsända att omvända ”alla folk”, både judar och hedningar, till kristendomen. Även Paulus kom att bli känd som apostel. Det är osäkert om ”apostel” menades som titel eller som en funktion.

Apostlakretsens uppdrag var att förkunna evangeliet, tjäna människorna, driva ut onda andar och uträtta mirakler i Jesu namn, samt att avgöra den kristna läran och det rätta kristna levernet. Fullmakten hade Jesus gett dem genom den Helige anden.

De benämns lite olika, men namnen: Simon Petrus, Andreas, Jakob och Johannes, båda söner till Sebedeus. Filippos, Bartolomaios, Matteus (tullindrivare), Tomas (Didymus ”tvillingen”), Jakob, son till Alfeus, Judas Taddeus / Judas, Jakobs son, Simon Ivraren och Judas Iskariot.

Paulus beskrivs som apostel i de brev av Paulus som är intagna i Bibeln (bland annat i Romarbrevet 1:1); han omnämns specifikt som ‘hedningarnas apostel’ (Rom. 11:13).

gladsandal

Det finns också ett gammalt tyskt studentuttryck ”per Apostolorum pedes”. Så historiskt belägg som oftast. ”På apostlars fötter”, fritt översatt.

Egentligen enkelt svar och självklart, men många av oss har ej reflekterat över det. Bilden nedtill är på – gladiatorsandaler. NU vet vi 🙂

Källor:
sv.wiktionary.org
synonymer.woxikon.se
runeberg.org
sv.wikipedia.org


Betyget minns vi och detta riktmedel används ännu flitigt…

Vad är betyg? Jo, med betyg inom skolväsendet menar man ett samlat mått på en elevs skolprestation under en viss tidsperiod. De vitsord som prästen satte i husförhörslängderna avseende en individs kunskaper (ex. läskunskap) kan ses som en föregångare till betygen.

Historiskt, år 1820.
Redan tidigt i utbildningens historia förekom att eleven efter avslutade studier erhöll ett testimonium, dvs ett utlåtande om sina prestationer. Dessa var i regel kortfattade med omdömen liknande ”flitig med trögminter” etc. I början av 1820-talet infördes bokstavs- och sifferbeteckningar för att ange graden av kunskap hos eleverna. I 1820-års skolordning fanns 4 betygsgrader: Betyg, Beskrivning: A Berömlig insikt B Godkänd insikt C Försvarlig insikt D Otillräcklig insikt.

I 1905 års läroverksstadga hade de utökats till en 7-gradig skala: A, a, AB, Ba, B, BC och C.Den infördes i folkskolan redan 1897. Betyg, Beskrivning. A Berömlig a Med utmärkt beröm godkänd AB Med beröm godkänd Ba Icke utan beröm godkänd B Godkänd BC Icke fullt godkänd C Underkänd. Denna typ av betygssystem kallas för absoluta betyg, vilket innebär att bedömningen av prestationen görs i relation till kursplanen.

Under 1940-talet framfördes kritik mot de absoluta betygen och i stället föreslogs relativa betyg. Relativa betyg infördes i 1962-års läroplan för grundskolan, senare även för gymnasiet.

Historiskt:
En expert, Keith Hoskin, har argumenterat för att betygsättning av studenter utvecklades av professor William Farish och först implementerat av Cambridge universitet 1792. Den historieskrivningen har dock ifrågasatts (Christopher Stray, som menar att underlaget för den tesen inte är tillräckligt).

Nu?
Ett betyg är ett intyg eller ett omdöme, som ofta är graderat enligt en viss skala. De enskilda nivåerna på skalan kallas vitsord. Betyget innebär att kunskaper och färdigheter eller kvaliteten på en vara eller tjänst anses ligga på en viss nivå, eller minst på denna nivå.

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbete. Efter fullföljd utbildning får eleven ett examensbevis om hon eller han uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis. Betygsskalan har sex steg, fem godkända steg, E-A och F som är ett icke godkänt betyg.

Högskolor och universitet i Sverige bestämmer själva vilket betygssystem som skall användas. Vanligast är den tregradiga skalan: väl godkänt, godkänt och underkänt. Men andra skalor förekommer också. Tyvärr läser vi nu att många köper ”högskoleprovet” dvs. svaren och att fusket finns, men man vet om det och försöker nu göra nya rutiner.

Synonymer till betyg: intyg, vitsord, cv, meritförteckning, omdöme, bevis; attest, diplom.

Källor:
hhogman.se
skolverket.se
sv.wikipedia.org
synonymer.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,


Duktig bluesgitarrist och sångerska, Memphis Minne, född 1897…

memphis-minnie

På 1920-talet så var det inte ovanligt med gitarrspelande kvinnor i södra USA. Det var ett sätt till en annan friare livsstil. Det var också en chans till en annan typ av försörjning än de mer slitsamma och dåligt betalda hushållsjobben hos de vita jordägarna. Det var aldrig aktuellt för Memphis Minnie att ta ett jobb på bomullsfälten. Hon var ämnad för något större.

Bluesgitarristen Memphis Minnie, hon brädade de flesta gitarrister i sin tid och var bland de första att använda steelguitar och elgitarr. Och som spelade in skivor under 30 år.

Mer fakta?
Memphis Minnie McCoy, född Lizzie Douglas, 3 juni 1897 i Algiers, Louisiana, död 6 augusti 1973 i Algiers, Louisiana. Hon var en amerikansk bluesmusiker, sångare och gitarrist. Hon var en av få framstående kvinnliga bluesgitarrister.

Hon var den äldsta av 13 syskon. Hennes föräldrar, Abe och Gertrude Douglas, gav henne smeknamnet Kid när hon var ung, och hennes familj kallade henne det genom hela hennes barndom. Inte populärt av henne som lärde sig spela banjo vid 10 års ålder och gitarr vid 11 års ålder när hon började spela på fester. Sedan blev det under tonåren mer musik utomhus, i gatuhörn och för att få pengar. Tyvärr ansågs det att arbeta som prostituerad var nödvändigt mellan jobben.

Minnie fortsatte att spela in på 1950-talet, och spelade in omkring 200 låtar, några av de mest kända som ”Bumble Bee”, ”Nothing in Rambling” och ”Me and My Chauffeur Blues”.

Lyssna!!!
Memphis Minnie – Bumble Bee – Länk:
https://www.youtube.com/watch?v=RKBzv5lWLQs

Memphis Minnie – Hoodoo Lady Blues
https://www.youtube.com/watch?v=Yhis33IOXN0

//”Hoodoo Lady, you can turn water to wine
I been wondering where have you been all this time
I’m setting here, broke, and I ain’t got a dime
You ought to put something in these dukes of mine
But don’t put that thing on me
Don’t put that thing on me
Don’t put that thing on me
‘Cause I’m going back to Tennessee.”//

”Memphis Minnie was one of the greatest blues singers of all time”
Living Blues Magazine

minniesskiva

Memphis Minnie gjorde, från 1920-talet fram till 1950-talet, ett flertal inspelningar på bolagen Columbia, Vocalion, Bluebird, Okeh, Regal, Checker och JOB. Hon gifte sig tre gånger, med i tur och ordning Casey Bill Weldon, Joe McCoy och Ernest Lawlars, alla tre framstående bluesmusiker. Men – inga äktenskapsintyg har hittats.

Minnie fortsatte att spela in på 1950-talet, men hennes hälsa började avta. Med det blev slutet på hennes musikaliska karriär, och 1957 återvände hon och maken Lawlars till Memphis.

Hon hade levt ett svårt liv, men var en oberoende kvinna som visste hur man skulle ta hand om sig själv. Utåt var hon kvinnlig och tyckte om dyra klänningar och smycken, men hon var ”aggressiv” när hon behövde vara det och var inte blyg när det gällde att slåss. Gitarr, fickkniv, pistol, allt kunde hon ta till OM – som i ”använd det”. Miljön mycket som på liv eller död.

Minnie var inte religiös och gick sällan i kyrkan; Den enda gången hon rapporterades ha gått till kyrkan var för att se en gospelgrupp uppträda. Hon döpte sig strax innan hon dog, förmodligen för att behaga sin syster Daisy Johnson. Ett hus i Memphis där hon en gång bodde, vid 1355 Adelaide Street, finns fortfarande kvar.

Man kunde läsa om ”Gitarrkvinnan”. ”Hon lade aldrig ner gitarren tills hon bokstavligen inte kunde ta fram den beroende på orken.” Hon fick en stroke 1960, som tvingade henne använda rullstol. Hennes man Lawlars dog det följande året, och Minnie fick en stroke till ett tag efter. Hon kunde inte längre överleva på sin inkomst från sin socialförsäkring. Tidningar skrev om hennes situation, och läsarna skickade pengar till hjälp. Hon levde sina sista år på Jells vårdhem i Memphis där hon avled 1973, av en stroke, 76 år gammal.

Minnie är begravd på New Hope Baptist Church Cemetery, DeSoto County, Mississipi. Bonnie Raitt bekostade hennes gravsten. Minnie, en stark kvinna som hade ett svårt liv, men där musiken var det stora. ❤

Källor:
sv.wikipedia.org
en.wikipedia.org
tidningenkulturen.se