Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3000 inlägg. Våga lär mer år 2023!

Armborstens historik, Robin Hood-känsla, fakta och kuriosa..

armborst111

Jag gillar ännu Robin Hood, en hjälte för de fattiga. I skogen användes olika vapen, ett känt är detta, som använts i ex. Mästarnas mästare. Det gäller – armborstet som är ett mycket gammalt mekaniskt skjutvapen som användes både i Östasien och Europa redan för över tvåtusen år sedan. Innan vi t.o.m. var födda?
Första källorna på att armborst använts är, som mycket annat, från Kina, 341 f.kr. då armborst användes i striden om Ma-ling och även i stora delar av östra Asien. I Europa finns reliefer innehållande bilder av armborst från Romartiden.

Det europeiska armborstet har troligen utvecklats ur de i gamla Grekland och Rom använda och för pilar avsedda kastmaskinerna. På reliefer i Frankrike från 300-talet finns armborst avbildade och ser ut att vara jaktvapen.

Armborst för krigsbruk, ”arcubalistae”, har använts i den romerska hären vid samma tid. Först på 900-talet omnämns uttryckligen armborst uppträda i västra Europa. Under första korståget gjorde armborstskyttar stor insats vid belägringen av bland annat Jerusalem. Före korstågen var armborst okända av araberna.

Man vet inte säkert när armborstet kom till Skandinavien, men i Jomsvikingarnas saga berättas att handbågar och låsbågar användes i slaget vid Hjörungsvåg 986. Låsbåge var åtminstone i Norge på 1100- och 1200-talen ett vanligt namn på armborst. Och armborst kommer ej från hår på armarna.

Kyrkan ansåg att armborstet var en djävulens uppfinning. Konciliet i Rom 1139 påbjöd att armborst inte fick användas mot kristna utan endast mot kättare och hedningar. Påbudet hade liten efterlevnad och inte ens i sina egna arméer kunde påvarna utrota armborstet. Vapnet tillverkades från början helt i trä. Bågen spändes genom att man satte fötterna på var sin sida om stocken, samt drog strängen till sig med båda händerna längs stocken och fäste den i ett lås. Med hjälp av en avtryckare frigjordes den spända strängen när vapnet avfyrades

Armborst, består av en skaftad pilbåge med en låsmekanism för avfyrande av pilar, vilka oftast var betydligt kortare än vanliga pilar för handbågar eller, i senare varianter av vapnet, även kulor. Den har även större träffsäkerhet. Däremot är tiden för laddning längre och fördelen med armborst framför pilbågen var att man nu kunde gå omkring med laddat vapen vilket var bra både vid jakt och strid. Dessutom ökar precisionen eftersom det inte är direkt beroende av skyttens styrka.

Riddarna betraktade armborstet med förakt därför att till och med gemene man kunde möta dem i strid vilket ansågs vara under riddarens värdighet. Vapnet betraktades emellertid också med fruktan eftersom det gjorde fotsoldaten farlig. Som skydd mot armborstpilarna klädde de sig i tunga rustningar; även deras hästar skyddades med bepansring.

armborst

På 1300-talet var armborst det vanligaste och viktigaste skjutvapnet för krig och jakt i Europa. I Sverige tycktes vapnet då endast ha använts i städerna och av yrkeskrigarna. Först under 1400-talet var armborstet ett vanligt vapen hos de svenska bönderna.

Armborstet i Europa var ursprungligen ett militärt vapen. Efter att det under 1500-talet successivt undanträngts av handeldvapnen förblev det i bruk hos bönderna eftersom det var ett effektivt jaktvapen. I strid lyckades dock armborstet aldrig konkurrera ut långbågen. Vid pälsdjursjakt användes armborsten ända in på 1900-talet då det kunde förses med bluntpilar eller så kallade ekorrpilar. I stället för spets hade de en klump som bedövade djuren utan att förstöra pälsen.

Det finns även som tävlingssport även om den är ganska liten i Sverige. Som avslutning finns det också en musikalisk anknytning. Death by armborst är ett 4-mans punk, rockn’roll band från Göteborg. Deras resa började i slutet av 2010 som grupp. Idag? Nu vet ni allt viktigt om ”skogens vapen”…

Källor:
armborst.se
sv.wikipedia.org
sv.wiktionary.org
deathbyarmborst.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer är stängda.