Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Myrors samhällen, fakta – ex bär myror hem döda?

myror

Många av oss ser myror som ”skadliga” beroende på att de rätt ofta söker sig inomhus hos oss. I skogen sköter de sitt, och alla har sin uppgift vilket är smart även om de ej ”vet om det”. Två frågor har jag fått. Bär de hem döda? Vilka bär de omkring på?

Klart du ska få svar. Först kort vad myror är. Myror (Formicidae) är en familj av gaddsteklar med små eusociala insekter. Familjen är mycket mångskiftande och består av omkring 12 000 arter där absoluta merparten lever i tropikerna.

De lever i välorganiserade kolonier som kan omfatta flera miljoner individer. De delas in i de subfertila eller sterila honorna som utgör ”arbetare”, ”soldater” etc, fertila hanar som utgör ”drönare” och fertila honor som utgör ”drottningar”. Hanarna överges snart när de ”gjort sitt” och ej behövs för att skapa mer myror.

En fråga var mer detaljerat såhär, men kortat. ”Jag såg i våras stackmyror som betedde sig underligt. Det jag såg var en väldig trafik av myror från en gammal stack, och alla bar de på var sin likadan myra. Alla som bar på en myra var på väg till den nya stacken, och sen var det lika mycket myror på väg tillbaka till den gamla stacken, utan myror att bära på. De som bars såg levnadsdugliga ut, de var helt stilla när de blev burna.”

Varför bär de sina egna?
Det som sker är att man hjälps åt, man bär andra myror från en stack till en annan ny, och det är så att det är många myror som aldrig tidigare varit utanför stacken måste för att flytta med bäras av de som är vana vid ”utomhusliv”. Så aktiv hjälp för säkra ungdomar.

Myror lever i en värld av feromoner, som är doftämnen som de själva utsöndrar. Varje feromon har sin egen betydelse, och det finns feromoner för i stort sett varje tillfälle. Det finns till exempel mobiliseringsferomoner, som myror avger om de får problem. När de registreras av andra myror, kommer dessa med det samma till undsättning, och det är förklaringen till den snabba reaktionen. Myror reagerar blint på feromoner. Monomorium_pharaonismyror

Hur är det med döda myror?

Det finns t.ex. ett begravningsferomon, som bildas, när en myra dör. Då behandlar kollegorna den döda myran som avfall och bär ut den ur stacken. I försök har man besprutat levande myror med begravnings feromon. Då bryr de andra myrorna sig inte om att de sprattlar och bits. De luktar som avfall, och då skall de ut. Oj då!

Finns de överallt?
Inhemska myror saknas endast på Antarktis, Grönland, Island, delar av Polynesien, Hawaii och andra isolerade öar.

Hur många arter finns hos oss i Sverige?
1995 kände man till 76 arter som någon gång (inomhus eller utomhus) haft populationer i Sverige. Utöver det har ett antal arter påträffats i enstaka exemplar. Myrornas samhällen är fleråriga, och särskilt honorna av vissa arter kan nå en hög ålder, 15 år och mer. Så damerna lever länge.

Dock undantag finns, och detta är rätt nytt. Man har kommit fram till att en myrart i Afrika, megaponera analis, räddar sina skadade soldater och bär tillbaka dem till boet där de får ”behandling”. Det är första gången insekter uppvisar ett sådant beteende.

Myrarten som är utbredd i Afrika söder om Sahara ger sig ut i långa tåg, två till fyra gånger om dagen, i jakt på termiter. Insekterna möter starkt motstånd av termiternas soldater som har kraftiga käkar och många av myrorna dödas och såras. För att minimera sina förluster i dessa attacker har myrorna utvecklat ett räddningsbeteende. När en myra blivit skadad kallar den på sina kamrater genom att utsöndra en kemisk substans, en slags nödsignal, enligt studien som publiceras i Science Advances.

Den skadade myran bärs tillbaka till boet där den får ”behandling” vilket vanligtvis innebär att termiter som fortfarande klamrar sig fast vid insekten plockas bort, enligt forskarna. De har observerat ett hjälpbeteende gentemot skadade djur för första gången hos ryggradslösa djur, enligt forskaren Erik Frank.

Vanligtvis har individer ett mycket litet värde i insektsvärlden, men i fallet med myrorna som studerats är det ”självklart att det lönar sig för kolonin som helhet att investera i en räddningstjänst”. Otroligt och märkligt!

Avslutar med vad en myra väger och hur starka de är.
Om man ex tar en myra som väger 5 mg, och som kan lyfta 4 gånger sin egen vikt, d v s 20 mg. Då krävs det 50 000 sådana myror för att lyfta ett kilo. minstamyran

Storlek på den minsta?
Världens minsta lilla myra är så pass liten att om man har 100 000 st likadana myror så väger dom tillsammans – ca 1g och kallas för oligomyrmex. En sort på nedre bilden uppförstorad. Lär dig det och imponera 🙂

Källor:
illvet.se
skogssverige.se
sv.wikipedia.org
svt.se
sverigesradio.se
spa.merinfo.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.