Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

I centrum av Göteborg, Brunnsparken, en historisk plats…

johannsan Platsen är folkrik, en plats där folk byter spårvagn och buss, promenerar till affärer och jobb.

Brunnsparken har cirka 250 avgångar per timme (både spårvagn och buss), är den troligtvis den mest trafikerade räknat i antalet avgångar.

4 juni 1621 – grundlades Göteborg av Gustav II Adolf och staden får sina stadsprivilegier. Göteborg börjar byggas av holländare och den skall ligga på västkusten vid Göta Älvs mynning. Kungen ville ha folk som var vana att bygga städer på sankmark och det var holländarna.

Träbron här revs 1733 och ersattes av en stenbro med tre brovalv som stod klar 1735. Ritningarna gjordes av stadsingenjör Bengt Wilhelm Carlberg. Bron försågs med nya lejon, utförda i gotlandssten. 1785-88 sattes dessa upp på piedestaler. Denna bro kom också att kallas Hästbryggan i folkmun, på grund av den försäljning av hästar och kreatur som förekom här.

Ursprungligen var det som är Brunnsparken idag en holme i Stora Hamnkanalen med namnet Järnvågsplatsen (1753) efter den järnvåg som funnits där sedan 1624. Järnvågen flyttades 1785 till Järntorget, och i storbranden 1813 brann den sista resten av järnvågen ned i Brunnsparken. År 1861 fylldes den del av Stora Hamnkanalen igen, söder om ”holmen”, som nu bildar Södra Hamngatan.

1752 blev Niclas Jacobssons sockerbruk (ett ”Såkkerraffinaderiwärk”) vid Södra Hamngatan färdigt, där arkitekten Carl Hårleman hade gjort ritningarna. Sockerbruket ägdes senare av Pontus Fürstenberg. Det skadades genom brand den 2 mars 1792, men fanns kvar ända fram till 1841, då verksamheten upphörde. Delar av dess grunder finns fortfarande kvar under Hotel Palace.

1822 fanns det en anlagd park på denna holme i Stora Hamnkanalen, och 1834 uppförde innehavaren av apoteket Kronan, Hans Jacob Cavallin, ett brunnshus av sten på denna plats, som därefter fick sitt nuvarande namn. Brunnshus!

1858 upphörde verksamheten, men då fick en flygel av brunnshuset göra tjänst som varmbadhus, fram till 1879 då samtliga byggnader revs. Bakom varmbadhuset öppnades den 23 juli 1867 ”En liten shop, hvilken lär blifva en ganska angenäm och besökt tillflyktsplats under de dagar, då sommarens sol molnfri utgjuter sina gyllene strålar öfver en smägtande fotgängare.

I denna shop kommer nämligen kolsyrade vatten, lemonader och andra förfriskande drycker att tillhandahållas allmänheten till priser, hvilka afsevärdt understiga de hittills vanliga”. Byggnaden hade ritats av stadsbyggmästare Hansson, tillverkats på Bark & Warburgs snickerifabrik och målats av L. Rubenson ”…med den smak, som alltid utmärker dennes arbeten”. Den förste ägaren till ”denna både angenäma och gagneliga inrättning” hette J. G. Leufvenmark.

I den västra delen av Brunnsparken finns en fontän med statyn Såningskvinnan. Konstverket invigdes på Johanna-dagen den 21 juli 1883, och kallas därefter populärt även Johanna. Statyn skapades av Per Hasselberg och göts i brons av Gruet Jeunes i Paris. På platsen för statyn låg fram till 1820 administrationsbyggnaden för stadens järnväg.

brunnspark

Platsen omnämns i bland annat julsången ”Jul”, inspelad av bland andra Snowstorm och Thorleifs, i sången är det någon som gråter här i juletider. Brunnsparken nämns också i låten Alla vägar bär till götet. I rockgruppen Motvinds låt Göteborg (1977) omnämns ”fyllona i Brunnsparken”. Kai Martin och Stick! har besjungit ”Johanna i Brunnsparken”.

Trots att vanlig biltrafik inte är tillåten på bron är trafiken på bron mycket livlig, med spårväg, bussar, taxi, cyklar och fotgängare. Göteborg, en speciell stad besöka på sommaren!

22 maj 2010 – Göteborgs helt egna ”eye” invigs vid Lilla Bommen. Göteborgshjulet är det döpt till och med en tur i detta hjul får du se Göteborg från ovan.

Bilden på Johanna i Brunnsparken, eget foto. 🙂

Källor:
sv.wikipedia.org
vartgoteborg.se
gp.se
ilovegoteborg.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.