Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Finns det en parallell värld? Tänkbara tidsresor?

parall

Nya tider, nya tankar, det vi en gång ej trodde på, kan det vara ”möjligt” idag? Minns att jag såg en film av da Vinci-koden där de sprang runt i en stad och – hade gåvan ha en nyckel så de kunde öppna dörrar och springa genom hus, sidovägar, ”alternativa vägar”, som genvägar överallt. Vill minnas det 😉

Så vad säger experterna?
Allt fler forskare ser det som en – omöjlighet att vårt universum är det enda som finns. Istället tror de att vi är del av ett multiversum, ett oändligt antal parallella universum. Om det stämmer så innebär det en vetenskaplig revolution. Det finns en värld där tiden löper normalt och en – där tiden går ohyggligt långsamt, som i en mardröm.

Parallella världar eller parallella universa är ett koncept inom science fiction som innebär att det finns mer än en verklighet eller tidslinje. Den modellen har sitt ursprung i klassiska föreställningar om alternativa verkligheter och s. k. andra dimensioner. Genren ses numera som en etablerad subgenre inom science fiction.

Parallella universum kan visst finnas. Max Tegmark, professor i astrofysik, talar om fyra olika nivåer, där nivå ett är det enklaste, med en värld liknande vår. Förr brändes människor på bål för sådana teorier och ideérna är fortfarande kontroversiella.

De olika nivåerna?
Nivå ett är den enklaste. Den innehåller världar som ser ut som vår men där det händer andra saker. Det är i en sådan värld som ditt alter ego slutade att läsa den här bloggartikeln, medan du fortsatte. På nivå två har en del av fysikens konstanter, som ljusets hastighet eller antalet dimensioner, andra värden. Där händer saker som aldrig skulle kunna hända här.

parallell

Nivå tre är de kvantmekaniska världar som Hugh Everett beskrev (att kvantmekaniken leder till att parallella universum skapas när någon gör ett val), och ex. varje gång det finns en valmöjlighet inträffar alltså alla möjligheter, fast i olika universum. När din väckarklocka ringde i morse klev du upp i ett universum och somnade om i ett annat. De olika världarna är osynliga för varandra, men båda finns i  det s.k. Hilbertrummet.

Nivå fyra är världar med en helt annan fysik och den mest spekulativa och svårbegripliga. Teorin bygger på att allt i vår värld verkar gå att beskriva med matematik. Om det stämmer, vilket allt tyder på, har forskare börjat fråga sig varför det är just vissa matematiska formler som beskriver universum och inte andra.

Nivå ett är – samma tanke som Giordano Bruno hade på 1500-talet, och bygger på att rymden är oändligt stor. I en oändlig rymd kommer allt som kan hända också att hända någonstans.

Bruno?
Giordano Bruno, 1548-1600, var en italiensk filosof. Han tillhörde den så kallade hermetiska skolan, en skola som influerats av klassiska grekiska filosofer som Platon samt en del förkristen magi. Han utbildades till präst – klar 1572. Han menade att rymden är oändlig och innehåller oändligt många stjärnor och världar befolkade av intelligenta varelser. Giordano Bruno blev bränd på bål under inkvisitionen för sina teorier.

Seriösa teorier som kvantmekaniken och relativitetsteorin leder fram till att parallella universum kan existera. Det är faktiskt svårt att uppfinna en fysik som utesluter parallella världar, säger Tegmark. Reser vi tillräckligt långt kommer vi till ett identiskt universum, på vägen dit kommer vi att passera alla andra möjliga varianter av vårt universum.
Det verkar helt enkelt som om allting är finjusterat för att passa just oss: som om hela vårt universum är uppbyggt för att vi ska finnas här.

Tidsresa, om…?
Om någon reser till det förflutna och ändrar på något, som tidigare varit sant, blir det då om man antar – en ny verklighet eller tidslinje eller kausal sekvens där det ändrade nu gäller i stället. Frågan uppkommer om den gamla tidslinjen då försvinner, vilket ibland antas, eller om tidfararen alstrat ett nytt parallellt universum via sitt ingrepp i tillvaron.

Under alla förhållanden tycks man behöva anta ytterligare tidslinjer för att hantera sådana situationer, där historien ‘först’ ser ut på ett sätt, men ‘sen’ på ett annat. Farfarsparadoxen där tidfararen reser tillbaka och råkar döda sin egen farfar – innan denne gav upphov till hans egen far – är ett exempel. Alla former av tidsresor behöver inte resultera i uppkomsten av nya tidslinjer, eftersom man även kan tänka sig att tidfararens ingrepp bekräftar den ‘redan befintliga’ historien.

paramultiunivers

I andra universum däremot kan saker och ting se extremt annorlunda ut. Kanske dog dinosaurierna aldrig ut eftersom meteoriten som utrotade dem missade jorden. I ett annat universum kanske helt andra fysiska lagar gäller och okända dimensioner existerar.

Skulle vi kanske komma till en punkt där allting tog slut? Ungefär som när man på medeltiden trodde att jorden var ändlig och platt, och att resenärer som inte såg upp ramlade över kanten? Vem vet?

Det vi nu vet är att vi vet – för lite för att veta säkert. Men öppna för att det vi vet förmodligen är tänkt anpassat till vår tankeförmåga och hjärna? Det finns ett svar på allt – som här blir svaret att vi ej vet 😉

Källor:
dn.se
sv.wikipedia.org
svt.se
aftonbladet.se
nyteknik.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.