Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Ekorren i granen, vad säger visan om tallegren han besöker…?

 

 

Visan som diskuterats har sina svar, om än med lite ”felaktigheter”. Alice Tegnér skrev 1892 den kända barnsången. Hon levde 1864 – 1943. Hon har inte bara skrivit sånger för barn utan även medverkat vid redigeringen av allsångshäftet ”Sjung svenska folk”.

Många av illustrationerna till sångerna gjordes av Elsa Beskow, även hon boende i Djursholm. Många av Beskows illustrationer innehöll ekorrar, och även ett par av hennes sagor handlade om ekorrar.

Barnsången så?

Ekorrn satt i granen
skulle skala kottar
fick han höra barnen
då fick han så bråttom
hoppa han på tallegren
stötte han sitt lilla ben
och den långa, ludna svansen

Alla undrar, satt i granen….. hoppa han på tallegren? Man anser att ekorren inte kan sitta i en gran och i nästa ögonblick hoppa på en tallegren. Men på dialekt kunde ”tall” även avse granris. Granris kunde hackas för att blandas i gödseln ”hacka tall”.

Att ”talla” innebar att strö hackat granris på golvet eller att lägga granris på en kolmila för att stybbas. På småländska innebar ordet ”tallris” (tåll-rais) det vi idag kallar granris.

Hur mycket Alice Tegnér tänkte på dialekten är ej säkert, men hon lät ekorren hoppa mellan gran och tall. Att tallen står nära är inget konstigt, dessutom ska det rimma. Visan publicerades ju första gången 1892. Båda träden tillhör f.ö. familjen tallväxter.

Barnsången?
Ett flertal musikinspelningar har också gjorts av sången, den första redan 1909. Obs! Visans originaltext omfattar endast en vers. Senare har två ytterligare verser tillkommit. Andra versen redan på 1920-talet och den tredje betydligt senare. Båda dessa ytterligare verser är efterhandskonstruktioner som – inte är skrivna av Tegnér.

ekorre

Ekorren?
Ordet ekorre har en svårtydd etymologi och det är inte entydigt att namnet har samband med ek, förleden kan komma av ett äldre ord för ”rörlig” eller vara ljudhärmande. Dialektala namn på ekorren är bland annat granoxe, gråskinn, kurre, furufnatt och fnatt. Det svenska ordet för ekorre har sitt ursprung i det fornnordiska ordet ikorne eller ikorn.

Under antiken antogs att ekorren har sin långa svans för att ge sig själv skugga. Därför kallades djuret på grekiska för skiuros (’skuggsvans’), som även återfinns i släktets vetenskapliga namn. En pigg liten krabat som jag själv fångade på foto häromdagen då den åt torkade bär i – ett träd, varken gran eller tall. 🙂

Källor:
faktoider.nu
sqata.se
sv.wikipedia.org

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.