Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla. Om det du undrat över, inom alla områden.

Miljöhotade Amazonas, dess växtlighet och djur…

Amazonas har hälften av regnskogarna på jorden i ett område som omfattar 7 miljoner km², men själva regnskogen har en yta på 5,5 miljoner km² (drygt 12 gånger Sveriges yta) i nio länder. Mest – Brasilien (med över 60 % av regnskogen).

Den rika biologiska mångfalden och förekomst av sällsynta djurarter gör Amazonas regnskog till fokusområde för expeditionen. Men dess mystiska livsmiljö gör det fortfarande ett outforskat plats på jorden. Amazonas regnskog, är en tropisk och subtropisk regnskog i Sydamerika.

Det finns ingen torr säsong i Amazonas regnskog, få regn kommer under året. Det kraftiga regnandet i regnskogen mellan februari och maj orsakar ökningen av vattennivån i Amazonfloden drastiskt. Det leder till kraftiga översvämningar i skogen. I ett sådant tillstånd blir det också farligt på grund av extrema flodströmmar.

Omkring 800 arter däggdjur har så här långt konstaterats leva i Amazonas regnskog, merparten av dem är fladdermöss och gnagare. Det finns även dödliga djur här. Exempel som jaguarer, skallerormar, brasilianska vandrande spindlar, myggor, giftgrodor, pirayor, svart kajman (alligatorfamiljen) och anakondor. Denna är för många synonym med Amazonas, och den väldiga ormen kan bli upp till 11 meter lång. Den håller mestadels till under vattnet, gärna i anslutning till gamla ruttna trädstammar på botten. Detta är djur som kan skada människor.

Fåglar finns gott om. Sydamerika är hem till en tredjedel av världens alla fågelarter och över 1 500 av dem lever i Amazonas regnskog. Ibland kan man finna över 500 arter bara på några få kvadratkilometer. Bristen på tillgång till hälsosamma livsmedel och rent vatten orsakar också många sjukdomar. 2008 donerade vårat grannland, Norge, hela en miljard dollar till Amazonas – just för att förhindra avverkning och all form av tjuvjakt.

Den lägsta nivån i regnskogen befinner sig nästan utan undantag helt i skugga. Så pass lite ljus når ner så långt att få växter överlever här. Det kan därför vara förvånansvärt lätt att färdas till fots i regnskogen.

Stora delar av Amazonas regnskog är allvarligt hotad och enligt WWF har 17% av den ursprungliga regnskogen gått förlorad på grund av avskogning. 2016 stod att läsa, ”Brasilien planerar ett gigantiskt vattenkraftsbygge i Tapajósdalen, i hjärtat av Amazonas regnskog. Inte mindre än 40 vattenkraftsdammar, varav en jättedamm som ska bli 7,6 kilometer bred. Denna kraftverksdamm kommer att medföra att en stor del av skogen dränks (729 kvadratkilometer). Bygget är också ett stort hot mot tusentals människor, främst ursprungsbefolkningen Munduruku. De har levt vid Tapajósfloden i århundraden och är beroende av floden och dess ekosystem.”

amazonas

Under de senaste 100 åren har mer än hälften av den tropiska regnskogen försvunnit. En av få indianstammar om fortfarande lever efter gamla traditioner är Tagaeri i Ecuador, men dessa hotas starkt av oljeindustrin.

Den centralafrikanska regnskogen är hem för Mbutipygméerna, en av jägar- och samlarfolken som lever vid ekvatorns regnskogar, utmärker sig genom deras korta kroppslängd (under en och en halv meter i genomsnitt). De har studerats av Colin Turnbull, The Forest People, 1962. Pygméer som lever i sydostasien kallas ”negriter”. Miljön, det viktigaste vi har för liv.

Källor:
sv.wikipedia.org
natursidan.se
10fakta.se
isydamerika.se
wwwf.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.